EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pojednostavnjenje optjecaja određenih javnih isprava unutar EU-a

Pojednostavnjenje optjecaja određenih javnih isprava unutar EU-a

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 2016/1191 o promicanju slobodnog kretanja građana pojednostavnjenjem zahtjevâ za predočavanje određenih javnih isprava u EU-u

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Cilj joj je smanjiti pretjeranu administraciju i troškove za građane kada tijelu jedne od zemalja Europske unije predočuju javnu ispravu koju su izdala tijela druge zemlje EU-a.
 • Njome se ukida potreba za apostilom (pogledajte odjeljak u nastavku) te se pojednostavnjuju formalnosti u pogledu ovjerenih preslika i prijevoda.

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

 • Uredbom su obuhvaćene javne isprave, uključujući upravne isprave, javnobilježničke isprave presude i konzularne isprave u određenim područjima.
 • Uredba obuhvaća sljedeća područja:
  • rođenje;
  • smrt;
  • ime;
  • sklapanje braka, uključujući sposobnost za sklapanje braka i bračno stanje;
  • razvod, zakonsku rastavu ili poništenje braka;
  • registrirano partnerstvo, uključujući sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva i status registriranog partnerstva;
  • razvrgnuće registriranog partnerstva, zakonsku rastavu ili poništenje registriranog partnerstva;
  • roditeljstvo, uključujući posvojenje:
  • prebivalište i/ili boravište;
  • državljanstvo;
  • nepostojanje kaznene evidencije;
  • ostvarivanje aktivnog i pasivnog biračkog prava na lokalnim izborima i na izborima za Europski parlament.
 • Uredba obuhvaća samo vjerodostojnost javne isprave, a ne priznavanje njezina sadržaja ili učinaka.

Ukidanje zahtjeva za apostilom

U područjima obuhvaćenima uredbom, kada građanin tijelima jedne zemlje EU-a predočuje javnu ispravu koju su izdala tijela druge zemlje EU-a, tijela koja ispravu primaju ne mogu zahtijevati da isprava ima pečat apostila (pečat apostila osmišljen je kako bi se dokazala vjerodostojnost javne isprave izdane u stranoj zemlji).

Ovjerene preslike

 • Zemlje EU-a mogu tražiti predočavanje izvorne javne isprave ili njezine ovjerene preslike, ali ne oboje istodobno.
 • Ako zemlja EU-a prihvati predočavanje ovjerene preslike umjesto izvorne isprave, mora prihvatiti presliku koja je ovjerena u drugoj zemlji EU-a.

Prijevodi

Zemlja EU-a u kojoj se predočuje javna isprava ne može zahtijevati prijevod ako je javna isprava sastavljena na jednom od službenih jezika zemlje EU-a ili na neslužbenom jeziku koji ta zemlja EU-a može prihvatiti.

Nadalje, prijevod se ne može zahtijevati kada je uz javnu ispravu priložen višejezični standardni obrazac. Navedeno vrijedi ako tijelo kojemu se javna isprava predočuje smatra da su informacije sadržane u obrascu dostatne za postupanje s ispravom.

Višejezični standardni obrasci

 • Uredbom se uvode opcionalni višejezični standardni obrasci na svim jezicima EU-a.
 • Građani u drugoj zemlji EU-a obrasce mogu predočiti kao pomagala u prevođenju priložena njihovoj javnoj ispravi kako bi se izbjegli zahtjevi za prevođenjem.
 • Ako je predočenoj javnoj ispravi priložen višejezični standardni obrazac, zemlja EU-a koja je prima prijevod isprave može zahtijevati samo u iznimnim okolnostima.
 • Ako postoje takve iznimne okolnosti i ako zemlja EU-a koja prima ispravu zahtijeva ovjereni prijevod, mora prihvatiti ovjereni prijevod izvršen u drugoj zemlji EU-a.
 • Višejezični standardni obrasci kao pomagala u prijevodu javnih isprava dostupni su za isprave koje se odnose na:
  • rođenje;
  • činjenicu da je osoba živa;
  • smrt;
  • sklapanje braka, uključujući sposobnost za sklapanje braka i bračno stanje;
  • registrirano partnerstvo, uključujući sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva i status registriranog partnerstva;
  • prebivalište i/ili boravište;
  • nepostojanje kaznene evidencije.

Krivotvorene isprave

 • Uredbom se uspostavlja mehanizam suradnje između tijela zemalja EU-a u borbi protiv krivotvorenih javnih isprava. Mehanizam suradnje temelji se na postojećem IT sustavu (Informacijski sustav unutarnjeg tržišta).
 • Mehanizam suradnje tijelima zemlje EU-a koja prima ispravu omogućuje razgovor s tijelima zemlje EU-a koja izdaje ispravu ako postoji ozbiljna sumnja u pogledu vjerodostojnosti javne isprave koju građanin predočuje.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 16. veljače 2019., uz iznimku:

 • članka 24. stavka 2. (informacije koje će dostavljati zemlje EU-a o rubrikama unosa za pojedine zemlje koje se moraju uvrstiti u višejezične obrasce) koji se primjenjuje od 16. veljače 2017.;
 • članka 12. i članka 24. stavka 3. (dostupnost unosa za pojedine zemlje na europskom portalu e-pravosuđe), koji se primjenjuju od 16. veljače 2018. i
 • članka 22. i članka 24. stavka 4. (informacije koje zemlje EU-a dostavljaju Europskoj komisiji) koji se primjenjuju od 16. kolovoza 2018.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2016/1191 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o promicanju slobodnog kretanja građana pojednostavnjenjem zahtjevâ za predočavanje određenih javnih isprava u Europskoj uniji i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 (SL L 200, 26.7.2016., str. 1.–136.)

Posljednje ažuriranje 12.01.2017

Top