Forenkling af cirkulation af visse offentlige dokumenter i EU

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) 2016/1191 om fremme af den frie bevægelighed for borgere gennem en forenkling af kravene vedrørende fremlæggelse af visse offentlige dokumenter i EU

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Afskaffelse af kravet om en apostille

Når en borger fremlægger et offentligt dokument, som er udstedt af myndighederne i ét EU-land, for myndighederne i et andet EU-land, kan den modtagende myndighed ikke kræve, at dokumentet er forsynet med et apostille-stempel (apostille-stemplet er designet med henblik på at bevise ægtheden af et offentligt dokument, som er udstedt i et andet land), inden for de områder, der er omfattet af forordningen.

Bekræftede kopier

Oversættelser

Det EU-land, i hvilket det offentlige dokument fremlægges, kan ikke kræve en oversættelse, hvis det offentlige dokument er på et af EU-landets officielle sprog eller på et ikkeofficielt sprog, som EU-landet kan acceptere.

Desuden kan der ikke kræves en oversættelse, hvis det offentlige dokument ledsages af en flersproget standardformular. Dette er forudsat, at den myndighed, for hvilken det offentlige dokument fremlægges, anser oplysningerne i formularen for at være tilstrækkelige til at kunne behandle dokumentet.

Flersprogede standardformularer

Falske dokumenter

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den træder i kraft den 16. februar 2019, med undtagelse af:

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og rådets forordning (EU) 2016/1191 af 6. juli 2016 om fremme af den frie bevægelighed for borgere gennem en forenkling af kravene vedrørende fremlæggelse af visse offentlige dokumenter i Den Europæiske Union og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 (EUT L 200 af 26.7.2016, s. 1-136)

seneste ajourføring 12.01.2017