Pojednostavnjenje optjecaja određenih javnih isprava unutar EU-a

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 2016/1191 o promicanju slobodnog kretanja građana pojednostavnjenjem zahtjevâ za predočavanje određenih javnih isprava u EU-u

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Ukidanje zahtjeva za apostilom

U područjima obuhvaćenima uredbom, kada građanin tijelima jedne zemlje EU-a predočuje javnu ispravu koju su izdala tijela druge zemlje EU-a, tijela koja ispravu primaju ne mogu zahtijevati da isprava ima pečat apostila (pečat apostila osmišljen je kako bi se dokazala vjerodostojnost javne isprave izdane u stranoj zemlji).

Ovjerene preslike

Prijevodi

Zemlja EU-a u kojoj se predočuje javna isprava ne može zahtijevati prijevod ako je javna isprava sastavljena na jednom od službenih jezika zemlje EU-a ili na neslužbenom jeziku koji ta zemlja EU-a može prihvatiti.

Nadalje, prijevod se ne može zahtijevati kada je uz javnu ispravu priložen višejezični standardni obrazac. Navedeno vrijedi ako tijelo kojemu se javna isprava predočuje smatra da su informacije sadržane u obrascu dostatne za postupanje s ispravom.

Višejezični standardni obrasci

Krivotvorene isprave

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 16. veljače 2019., uz iznimku:

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2016/1191 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o promicanju slobodnog kretanja građana pojednostavnjenjem zahtjevâ za predočavanje određenih javnih isprava u Europskoj uniji i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 (SL L 200, 26.7.2016., str. 1.–136.)

Posljednje ažuriranje 12.01.2017