EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0949

2014/949/EU, Euratom: Europa-Parlamentets afgørelse af 16. december 2014 om valg af Den Europæiske Ombudsmand

EUT L 369 af 24.12.2014, p. 70–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/949/oj

24.12.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 369/70


EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

af 16. december 2014

om valg af Den Europæiske Ombudsmand

(2014/949/EU, Euratom)

EUROPA-PARLAMENTET HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 24, stk. 3, og artikel 228,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a,

under henvisning til sin afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (1),

under henvisning til forretningsordenens artikel 219,

under henvisning til indkaldelsen af ansøgninger (2),

under henvisning til afstemningen under mødet den 16. december 2014 —

TRUFFET AFGØRELSE OM:

at vælge Emily O'REILLY til at udøve hvervet som europæisk ombudsmand indtil udløbet af valgperioden.

Udfærdiget i Strasbourg, den 16. december 2014.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand


(1)  EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15.

(2)  EUT C 293 af 2.9.2014, s. 13.


Top