EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0949

2014/949/ЕС, Евратом: Решение на Европейския парламент от 16 декември 2014 година за избиране на Европейски омбудсман

OB L 369, 24.12.2014, p. 70–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/949/oj

24.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 369/70


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 16 декември 2014 година

за избиране на Европейски омбудсман

(2014/949/ЕС, Евратом)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 24, трета алинея и член 228 от него,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взе предвид своето Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (1),

като взе предвид член 219 от своя правилник,

като взе предвид поканата за подаване на заявления (2),

като взе предвид гласуването си от 16 декември 2014 г.,

РЕШИ:

да избере Емили О'Райли да изпълнява функциите на Европейски омбудсман до края на парламентарния мандат.

Съставено в Страсбург на 16 декември 2014 година.

За Европейския парламент

Председател

М. SCHULZ


(1)  ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15.

(2)  ОВ C 293, 2.9.2014 г., стр. 13.


Top