EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:053:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 053, 21 februari 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 53

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

66 årgången
21 februari 2023


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/382 av den 14 februari 2023 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Pane Toscano” [SUB])

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/383 av den 16 februari 2023 om ändring av förordning (EG) nr 2870/2000 om fastställande av gemenskapens referensmetoder för analys av spritdrycker samt om upphävande av förordning (EEG) nr 2009/92 om gemenskapsmetoder för analys av jordbruksalkohol som används vid framställning av spritdrycker, aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter

3

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2023/384 av den 20 februari 2023 om en stödåtgärd inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten till stöd för den jordanska försvarsmakten

10

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2023/385 av den 20 februari 2023 om Kanadas deltagande i Pesco-projektet Nätverk av logistiknav i Europa och stöd till insatser

14

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2023/386 av den 20 februari 2023 om inledande av Europeiska unionens uppdrag i Armenien (Euma) och om ändring av beslut (Gusp) 2023/162

17

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2023/387 av den 20 februari 2023 till stöd för en global rapporteringsmekanism för olagliga konventionella vapen och ammunition till dessa i syfte att minska risken för avledning och olaglig överföring av dessa (”iTrace V”)

19

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2023/388 av den 20 februari 2023 om ändring av beslut (Gusp) 2022/266 om restriktiva åtgärder med anledning av Ryska federationens olagliga erkännande, ockupation eller annektering av vissa icke-regeringskontrollerade områden i Ukraina

37

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2023/389 av den 20 februari 2023 om inledande av Europeiska unionens militära partnerskapsuppdrag i Niger (EUMPM Niger)

39

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2023/390 av den 30 juni 2022 om de åtgärder SA.36086 (2021/C)(f.d. 2019/CC)(f.d. 2016/C)(f.d. 2016/NN) som Rumänien har genomfört till förmån för Oltchim SA [delgivet med nr C(2022) 4458]  ( 1 )

40

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2023/391 av den 15 februari 2023 om ändring av bilagan till det monetära avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken San Marino

45

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2023/392 av den 15 februari 2023 om ändring av bilagan till det monetära avtalet mellan Europeiska unionen och Furstendömet Andorra

62

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2023/393 av den 15 februari 2023 om ändring av bilagan till det monetära avtalet mellan Europeiska unionen och Vatikanstaten

81

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2023/394 av den 15 februari 2023 om ändring av bilaga A till det monetära avtalet mellan Europeiska unionen och Furstendömet Monaco

89

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2023/395 av den 20 februari 2023 om fastställande, i syfte att underlätta den fria rörligheten inom unionen, av att covid-19-intyg som utfärdas av Republiken Azerbajdzjan är likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 ( 1 )

98

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2023/396 av den 20 februari 2023 om fastställande, för att underlätta den fria rörligheten inom unionen, av att covid-19-intyg som utfärdas av den särskilda administrativa regionen Hongkong är likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 ( 1 )

101

 

 

REKOMMENDATIONER

 

*

Kommissionens rekommendation (EU) 2023/397 av den 17 februari 2023 om referensmetadata och kvalitetsrapporter för det europeiska statistiksystemet, som ersätter rekommendationen av om referensmetadata för det europeiska statistiksystemet

104

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top