EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:053:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 053, 21 lutego 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 53

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 66
21 lutego 2023


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/382 z dnia 14 lutego 2023 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Pane Toscano” (ChNP)]

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/383 z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2870/2000 ustanawiające wspólnotowe metody referencyjne dla analizy napojów spirytusowych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2009/92 określające wspólnotowe metody analiz alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, wykorzystywanego w produkcji napojów spirytusowych, win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych oraz aromatyzowanych koktaili winopodobnych

3

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/384 z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wsparcia jordańskich sił zbrojnych

10

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/385 z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie udziału Kanady w projekcie PESCO sieci centrów logistycznych w Europie i wsparcia operacji

14

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/386 z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie uruchomienia misji Unii Europejskiej w Armenii (EUMA) i zmiany decyzji (WPZiB) 2023/162

17

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/387 z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wsparcia globalnego mechanizmu raportowania w zakresie nielegalnej broni konwencjonalnej i amunicji do tego rodzaju broni w celu zmniejszenia ryzyka ich przenikania i nielegalnego transferu („iTrace V”)

19

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/388 z dnia 20 lutego 2023 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2022/266 w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów Ukrainy

37

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/389 z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie uruchomienia partnerskiej misji wojskowej Unii Europejskiej w Nigrze (EUMPM Niger)

39

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2023/390 z dnia 30 czerwca 2022 r. dotycząca środków pomocy SA.36086 (2021/C) (ex 2019/CC) (ex 2016/C) (ex 2016/NN) wdrożonych przez Rumunię na rzecz Oltchim SA (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 4458)  ( 1 )

40

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2023/391 z dnia 15 lutego 2023 r. zmieniająca załącznik do Układu monetarnego między Unią Europejską a Republiką San Marino

45

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2023/392 z dnia 15 lutego 2023 r. zmieniająca załącznik do Układu monetarnego między Unią Europejską a Księstwem Andory

62

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2023/393 z dnia 15 lutego 2023 r. zmieniająca załącznik do Układu monetarnego pomiędzy Unią Europejską a Państwem Watykańskim

81

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2023/394 z dnia 15 lutego 2023 r. zmieniająca załącznik A do Układu monetarnego pomiędzy Unią Europejską a Księstwem Monako

89

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/395 z dnia 20 lutego 2023 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Republikę Azerbejdżanu z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 ( 1 )

98

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/396 z dnia 20 lutego 2023 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Specjalny Region Administracyjny Hongkong z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 ( 1 )

101

 

 

ZALECENIA

 

*

Zalecenie Komisji (UE) 2023/397 z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie metadanych referencyjnych i raportów jakości dla Europejskiego Systemu Statystycznego, zastępujące zalecenie 2009/498/WE w sprawie metadanych referencyjnych dla Europejskiego Systemu Statystycznego

104

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top