EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:053:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 053, 2023 m. vasario 21 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 53

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

66 metai
2023m. vasario 21d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2023 m. vasario 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/382, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas („Pane Toscano“ (SKVN))

1

 

*

2023 m. vasario 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/383, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2870/2000, nustatantis spiritinių gėrimų analizės Bendrijos etaloninius metodus, ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2009/92, nustatantis Bendrijos analizės metodus, taikytinus žemės ūkio kilmės etilo alkoholiui, naudojamam gaminant spiritinius gėrimus, aromatintus vynus, aromatintus vyno gėrimus ir aromatintus vyno kokteilius

3

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2023 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2023/384 dėl paramos priemonės pagal Europos taikos priemonę Jordanijos ginkluotosioms pajėgoms remti

10

 

*

2023 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2023/385 dėl Kanados dalyvavimo PESCO projekte „Logistikos centrų tinklas Europoje ir parama operacijoms“

14

 

*

2023 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2023/386, kuriuo pradedama Europos Sąjungos misija Armėnijoje (EUMA) ir iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2023/162

17

 

*

2023 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2023/387, kuriuo remiamas visuotinis ataskaitų dėl neteisėtų įprastinių ginklų ir jų šaudmenų teikimo mechanizmas siekiant sumažinti jų nukreipimo ir neteisėto perdavimo riziką (iTrace V)

19

 

*

2023 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2023/388, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/266 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų reaguojant į Rusijos Federacijos sprendimą neteisėtai pripažinti, okupuoti ar aneksuoti tam tikras Vyriausybės nekontroliuojamas Ukrainos teritorijas

37

 

*

2023 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2023/389, kuriuo pradedama Europos Sąjungos karinės partnerystės misija Nigeryje (EUMPM Niger)

39

 

*

2022 m. birželio 30 d. Komisijos sprendimas (ES) 2023/390 dėl priemonių SA.36086 (2021/C) (ex 2019/CC) (ex 2016/C) (ex 2016/NN), kurias Rumunija taikė įmonei „Oltchim SA“ (pranešta dokumentu Nr. C(2022) 4458)  ( 1 )

40

 

*

2023 m. vasario 15 d. Komisijos sprendimas (ES) 2023/391, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Sąjungos ir San Marino Respublikos susitarimo dėl pinigų priedas

45

 

*

2023 m. vasario 15 d. Komisijos sprendimas (ES) 2023/392, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Sąjungos ir Andoros Kunigaikštystės susitarimo dėl pinigų priedas

62

 

*

2023 m. vasario 15 d. Komisijos sprendimas (ES) 2023/393, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Sąjungos ir Vatikano Miesto Valstybės susitarimo dėl pinigų priedas

81

 

*

2023 m. vasario 15 d. Komisijos sprendimas (ES) 2023/394, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Sąjungos ir Monako Kunigaikštystės susitarimo dėl pinigų A priedas

89

 

*

2023 m. vasario 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2023/395, kuriuo, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis laisvo judėjimo teise Sąjungoje, nustatomas Azerbaidžano Respublikos išduotų COVID-19 pažymėjimų lygiavertiškumas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams ( 1 )

98

 

*

2023 m. vasario 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2023/396, kuriuo, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis laisvo judėjimo teise Sąjungoje, nustatomas Ypatingojo Administracinio Regiono Honkongo išduotų COVID-19 pažymėjimų lygiavertiškumas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams ( 1 )

101

 

 

REKOMENDACIJOS

 

*

2023 m. vasario 17 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2023/397 dėl Europos statistikos sistemai skirtos informacijos apie metaduomenis ir kokybės ataskaitų, kuria pakeičiama Rekomendacija 2009/498/EB dėl Europos statistikos sistemai skirtų referencinių metaduomenų

104

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top