EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:053:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 053, 21. februar 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 53

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

66. årgang
21. februar 2023


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/382 af 14. februar 2023 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Pane Toscano« (BOB))

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/383 af 16. februar 2023 om ændring af forordning (EF) nr. 2870/2000 om EF-referenceanalysemetoder for spiritus og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2009/92 om fastsættelse af fælles analysemetoder for landbrugsethanol, der anvendes ved fremstilling af spiritus, aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter

3

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2023/384 af 20. februar 2023 om en bistandsforanstaltning inden for rammerne af den europæiske fredsfacilitet til støtte for Jordans væbnede styrker

10

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2023/385 af 20. februar 2023 om Canadas deltagelse i PESCO-projektet netværk af logistikknudepunkter i Europa og støtte til operationer

14

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2023/386 af 20. februar 2023 om iværksættelse af Den Europæiske Unions mission i Armenien (EUMA) og om ændring af afgørelse (FUSP) 2023/162

17

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2023/387 af 20. februar 2023 til støtte for en global rapporteringsmekanisme vedrørende ulovlige konventionelle våben og ammunition hertil for at mindske risikoen for omledning og ulovlig overførsel heraf (»iTrace V«)

19

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2023/388 af 20. februar 2023 om ændring af afgørelse (FUSP) 2022/266 om restriktive foranstaltninger som reaktion på Den Russiske Føderations ulovlige anerkendelse, besættelse eller annektering af visse ikkeregeringskontrollerede områder i Ukraine

37

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2023/389 af 20. februar 2023 om iværksættelse af Den Europæiske Unions militære partnerskabsmission i Niger (EUMPM Niger)

39

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2023/390 af 30. juni 2022 vedrørende foranstaltningerne SA.36086 (2021/C) (ex 2019/CC) (ex 2016/C) (ex 2016/NN) gennemført af Rumænien til fordel for Oltchim SA (meddelt under nummer C(2022) 4458)  ( 1 )

40

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2023/391 af 15. februar 2023 om ændring af bilaget til den monetære aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken San Marino

45

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2023/392 af 15. februar 2023 om ændring af bilaget til den monetære konvention mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Andorra

62

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2023/393 af 15. februar 2023 om ændring af bilaget til den monetære konvention mellem Den Europæiske Union og Vatikanstaten

81

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2023/394 af 15. februar 2023 om ajourføring af bilag A til den monetære konvention mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Monaco

89

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2023/395 af 20. februar 2023 om ækvivalens mellem de covid-19-certifikater, der udstedes af Republikken Aserbajdsjan, og de certifikater, der udstedes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953, med henblik på at lette udøvelsen af retten til fri bevægelighed inden for Unionen ( 1 )

98

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2023/396 af 20. februar 2023 om ækvivalens mellem de covid-19-certifikater, der udstedes af Det Særlige Administrative Område Hongkong, og de certifikater, der udstedes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953, med henblik på at lette udøvelsen af retten til fri bevægelighed inden for Unionen ( 1 )

101

 

 

HENSTILLINGER

 

*

Kommissionens henstilling (EU) 2023/397 af 17. februar 2023 om referencemetadata og kvalitetsrapporter til det europæiske statistiske system, der erstatter henstilling 2009/498/EF om referencemetadata til det europæiske statistiske system

104

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top