EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22021D0356

Beslut nr 1/2021 av det parterskapsråd som inrättas genom avtalet om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan av den 23 februari 2021 avseende det datum då den provisoriska tillämpningen enligt handels- och samarbetsavtalet ska upphöra [2021/356]

PUB/2021/160

EUT L 68, 26.2.2021, p. 227–228 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/356/oj

26.2.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 68/227


BESLUT nr 1/2021 AV DET PARTERSKAPSRÅD SOM INRÄTTAS GENOM AVTALET OM HANDEL OCH SAMARBETE MELLAN EUROPEISKA UNIONEN OCH EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN, Å ENA SIDAN, OCH FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND, Å ANDRA SIDAN

av den 23 februari 2021

avseende det datum då den provisoriska tillämpningen enligt handels- och samarbetsavtalet ska upphöra [2021/356]

PARTNERSKAPSRÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

Med beaktande av avtalet om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, särskilt artikel FINPROV.11.2 a [Ikraftträdande och provisorisk tillämpning] i detta, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel FINPROV.11.2 [Ikraftträdande och provisorisk tillämpning] av avtalet om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan (1) (nedan kallat handels- och samarbetsavtalet), enades parterna om att provisoriskt tillämpa handels- och samarbetsavtalet från och med den 1 januari 2021, under förutsättning att de före den dagen hade underrättat varandra om att deras respektive interna krav och förfaranden för provisorisk tillämpning hade slutförts. Den provisoriska tillämpningen ska upphöra vid ett av följande datum, beroende på vilket som infaller först: den 28 februari 2021 eller ett annat datum som fastställts av partnerskapsrådet, den första dagen i månaden efter den månad då båda parterna har underrättat varandra om att de har slutfört sina respektive interna krav och förfaranden för att fastställa sitt samtycke till att bli bundna.

(2)

Eftersom Europeiska unionen på grund av interna förfarandekrav inte kommer att kunna ingå handels- och samarbetsavtalet senast den 28 februari 2021, bör partnerskapsrådet fastställa den 30 april 2021 som det datum då den provisoriska tillämpningen upphör i enlighet med artikel FINPROV.11.2 a [Ikraftträdande och provisorisk tillämpning] i handels- och samarbetsavtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den dag då den provisoriska tillämpningen ska upphöra i enlighet med artikel FINPROV.11.2 a [Ikraftträdande och provisorisk tillämpning] i handels- och samarbetsavtalet ska vara den 30 april 2021.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel och London den 23 februari 2021.

På partnerskapsrådets vägnar

Maroš ŠEFČOVIČ

Michael GOVE

Ordförandena


(1)  EUT L 444, 31.12.2020, s. 14.


Top