EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:068:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 068, 26. februára 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 68

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
26. februára 2021


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/337 zo 16. februára 2021, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o prospekt obnovy EÚ a cielené úpravy týkajúce sa finančných sprostredkovateľov, a smernica 2004/109/ES, pokiaľ ide o používanie jednotného elektronického formátu vykazovania ročných finančných správ, v záujme podpory pri obnove po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 ( 1 )

1

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/338 zo 16. februára 2021, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií, a smernice 2013/36/EÚ a (EÚ) 2019/878, pokiaľ ide o ich uplatňovanie na investičné spoločnosti, v záujme pomoci pri obnove po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 ( 1 )

14

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2021/339 z 25. februára 2021, ktorým sa vykonáva článok 8a nariadenia (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku

29

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/340 zo 17. decembra 2020, ktorým sa menia delegované nariadenia (EÚ) 2019/2013, (EÚ) 2019/2014, (EÚ) 2019/2015, (EÚ) 2019/2016, (EÚ) 2019/2017 a (EÚ) 2019/2018, pokiaľ ide o požiadavky na energetické označovanie elektronických displejov, práčok pre domácnosť a práčok so sušičkou pre domácnosť, svetelných zdrojov, chladiacich spotrebičov, umývačiek riadu pre domácnosť a chladiacich spotrebičov s funkciou priameho predaja ( 1 )

62

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/341 z 23. februára 2021, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2019/424, (EÚ) 2019/1781, (EÚ) 2019/2019, (EÚ) 2019/2020, (EÚ) 2019/2021, (EÚ) 2019/2022, (EÚ) 2019/2023 a (EÚ) 2019/2024, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn serverov a dátových úložísk, elektromotorov a pohonov s premenlivými otáčkami, chladiacich spotrebičov, svetelných zdrojov a samostatných ovládacích zariadení, elektronických displejov, umývačiek riadu pre domácnosť, práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť a chladiacich spotrebičov s funkciou priameho predaja ( 1 )

108

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/342 z 25. februára 2021, ktorým sa po opätovnom otvorení priebežného revízneho prešetrovania podľa článku 11 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 opätovne ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitej upravenej alebo konzervovanej kukurice cukrovej v podobe zrna s pôvodom v Thajskom kráľovstve, pokiaľ ide o spoločnosť River Kwai International Food Industry Co., Ltd

149

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/343 z 25. februára 2021 o povolení prípravku s obsahom Lactobacillus buchneri DSM 29026 ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat ( 1 )

157

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/344 z 25. februára 2021 o povolení sorbitanmonolaurátu ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat ( 1 )

160

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/345 z 25. februára 2021, ktorým sa schvaľuje aktívny chlór získaný z chloridu sodného elektrolýzou ako účinná látka na používanie v biocídnych výrobkoch typu 2, 3, 4 a 5 ( 1 )

163

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/346 z 25. februára 2021 o používaní prípravku s obsahom Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat ( 1 )

167

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/347 z 25. februára 2021, ktorým sa schvaľuje aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej ako účinná látka na používanie v biocídnych výrobkoch typu 2, 3, 4 a 5 ( 1 )

170

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/348 z 25. februára 2021, ktorým sa schvaľuje karbendazím ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 7 a 10 ( 1 )

174

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/349 z 25. februára 2021, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

179

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/350 z 25. februára 2021, ktorým sa tristoosemnástykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida

182

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/351 z 22. februára 2021 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať na zasadnutí zmluvných strán Dohody o opatreniach prístavných štátov zameraných na prevenciu a odrádzanie od nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu a na jeho odstránenie

184

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/352 z 25. februára 2021, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2018/905, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Africký roh

187

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/353 z 25. februára 2021, ktorým sa mení rozhodnutie 2012/642/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku

189

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/354 z 25. februára 2021, ktorým sa odkladá dátum skončenia platnosti schválenia propikonazolu na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8 ( 1 )

219

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/355 z 25. februára 2021 o vnútroštátnych vykonávacích opatreniach na prechodné bezodplatné pridelenie emisných kvót skleníkových plynov v súlade s článkom 11 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES [oznámené pod číslom C(2021) 1215]  ( 1 )

221

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Rozhodnutie Rady pre partnerstvo zriadenej Dohodou o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej č. 1/2021 z 23. februára 2021, pokiaľ ide o dátum skončenia predbežného vykonávania podľa dohody o obchode a spolupráci [2021/356]

227

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top