EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:068:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 068, 26 ta' Frar 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 68

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 64
26 ta' Frar 2021


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament (UE) 2021/337 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2021 li jemenda r-Regolament (UE) 2017/1129 fir-rigward tal-Prospett ta’ Rkupru tal-UE u aġġustamenti mmirati għall-intermedjarji finanzjarji u d-Direttiva 2004/109/KE fir-rigward tal-użu tal-format elettroniku uniku għar-rapportar għar-rapporti finanzjarji annwali, għas-sostenn tal-irkupru mill-kriżi tal-COVID 19 ( 1 )

1

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva (UE) 2021/338 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2021 li temenda d-Direttiva 2014/65/UE fir-rigward ta’ rekwiżiti ta’ informazzjoni, governanza tal-prodotti u limiti ta’ pożizzjoni, u d-Direttivi 2013/36/UE u (UE) 2019/878 fir-rigward tal-applikazzjoni tagħhom għad-ditti tal-investiment, għas-sostenn tal-irkupru mill-kriżi tal-COVID-19 ( 1 )

14

 

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2021/339 tal-25 ta’ Frar 2021 li jimplimenta l-Artikolu 8a tar-Regolament (KE) Nru 765/2006 dwar miżuri restrittivi fir-rigward tal-Belarussja

29

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/340 tas-17 ta’ Diċembru 2020 li jemenda r-Regolamenti Delegati (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 u (UE) 2019/2018 fir-rigward tar-rekwiżiti tat-tikkettar tal-enerġija tal-unitajiet tal-wiri elettroniċi, tal-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi u tal-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi, tas-sorsi tad-dawl, tal-apparat refriġeranti, tal-magni tal-ħasil tal-platti domestiċi u ta’ apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett ( 1 )

62

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2021/341 tat-23 ta’ Frar 2021 li jemenda r-Regolamenti (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 u (UE) 2019/2024 fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għal servers u prodotti tal-ħżin tad-data, muturi elettriċi u sistemi ta’ trażmissjoni b’veloċità varjabbli, apparat refriġeranti, sorsi tad-dawl u tagħmir ta’ kontroll separat, unitajiet tal-wiri elettroniċi, magni tal-ħasil tal-platti domestiċi, magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi u magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi b’funzjoni ta’ bejgħ dirett ( 1 )

108

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/342 tal-25 ta’ Frar 2021 li jerġa’ jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta’ qamħirrum bil-qalba ppreparat jew ippreservat li joriġina fir-Renju tat-Tajlandja, sa fejn jikkonċerna lil River Kwai International Food Industry Co., Ltd, wara l-ftuħ mill-ġdid tar-reviżjoni interim skont l-Artikolu 11(3) tar-Regolament (UE) 2016/1036 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

149

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/343 tal-25 ta’ Frar 2021 dwar l-awtorizzazzjoni ta’ preparazzjoni ta’ Lactobacillus buchneri DSM 29026 bħala addittiv tal-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali ( 1 )

157

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/344 tal-25 ta’ Frar 2021 dwar l-awtorizzazzjoni ta’ preparazzjoni tas-sorbitan monolaurate bħala addittiv tal-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali ( 1 )

160

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/345 tal-25 ta’ Frar 2021 li japprova l-kloru attiv iġġenerat mill-klorur tas-sodju permezz tal-elettroliżi bħala sustanza attiva għall-użu fil-prodotti bijoċidali tat-tipi ta’ prodott 2, 3, 4 u 5 ( 1 )

163

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/346 tal-25 ta’ Frar 2021 dwar l-awtorizzazzjoni ta’ preparazzjoni ta’ Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 bħala addittiv tal-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali ( 1 )

167

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/347 tal-25 ta’ Frar 2021 li japprova l-kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż bħala sustanza attiva għall-użu fil-prodotti bijoċidali tat-tipi ta’ prodott 2, 3, 4 u 5 ( 1 )

170

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/348 tal-25 ta’ Frar 2021 li japprova l-carbendazim bħala sustanza attiva eżistenti għall-użu fil-prodotti bijoċidali tat-tipi ta’ prodotti 7 u 10 ( 1 )

174

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/349 tal-25 ta’ Frar 2021 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95 fir-rigward tal-iffissar tal-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd

179

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/350 tal-25 ta’ Frar 2021 li jemenda għat-318-il darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati mal-ISIL (Da’esh) u mal-organizzazzjoni Al-Qaida

182

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2021/351 tat-22 ta’ Frar 2021 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata f’isem l-Unjoni Ewropea fil-laqgħa tal-Partijiet għall-Ftehim dwar miżuri tal-istat tal-port li jimpedixxu, jiskoraġġixxu u jeliminaw is-sajd illegali, mhux irrapportat u mhux irregolat

184

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2021/352 tal-25 ta’ Frar 2021 li temenda d-Deċiżjoni (PESK) 2018/905 li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għall-Qarn tal-Afrika

187

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2021/353 tal-25 ta’ Frar 2021 li temenda d-Deċiżjoni 2012/642/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Belarussja

189

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzojni tal-Kummissjoni (UE) 2021/354 tal-25 ta’ Frar 2021 li tipposponi d-data tal-iskadenza tal-approvazzjoni tal-propikonażol għall-użu fi prodotti bijoċidali tat-tip ta’ prodott 8 ( 1 )

219

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/355 tal-25 ta’ Frar 2021 dwar miżuri ta’ implimentazzjoni nazzjonali għall-allokazzjoni tranżizzjonali bla ħlas ta’ kwoti tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra f’konformità mal-Artikolu 11(3) tad-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata bid-dokument C(2021) 1215)  ( 1 )

221

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2021 tal-Kunsill ta’ Sħubija maħluq bil-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, fuq naħa, u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq, fuq in-naħa l-oħra tat-23 ta’ Frar 2021 fir-rigward tad-data dwar meta l-applikazzjoni provviżorja skont il-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni se tieqaf tapplika [2021/356]

227

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top