EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:068:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 068, 26. helmikuuta 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 68

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

64. vuosikerta
26. helmikuu 2021


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/337, annettu 16 päivänä helmikuuta 2021, asetuksen (EU) 2017/1129 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse EU:n elpymisesitteestä ja rahoituksenvälittäjiä koskevista kohdennetuista mukautuksista ja direktiivin 2004/109/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse yhtenäisen sähköisen raportointimuodon käytöstä vuositilinpäätöksissä covid-19-kriisistä elpymisen tukemiseksi ( 1 )

1

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2021/338, annettu 16 päivänä helmikuuta 2021, direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiedonantovaatimuksista, tuotehallinnasta ja positiolimiiteistä sekä direktiivien 2013/36/EU ja (EU) 2019/878 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse niiden soveltamisesta sijoituspalveluyrityksiin covid-19-kriisistä elpymisen edistämiseksi ( 1 )

14

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/339, annettu 25 päivänä helmikuuta 2021, Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 8 a artiklan täytäntöönpanosta

29

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/340, annettu 17 päivänä joulukuuta 2020, delegoitujen asetusten (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 ja (EU) 2019/2018 muuttamisesta elektronisten näyttöjen, kotitalouksien pyykinpesukoneiden ja kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden, valonlähteiden, kylmäsäilytyslaitteiden, kotitalouksien astianpesukoneiden ja suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiden energiamerkintävaatimusten osalta ( 1 )

62

 

*

Komission asetus (EU) 2021/341, annettu 23 päivänä helmikuuta 2021, asetusten (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 ja (EU) 2019/2024 muuttamisesta palvelinten ja tiedontallennustuotteiden, sähkömoottoreiden ja taajuusmuuttajien, kylmäsäilytyslaitteiden, valonlähteiden ja erillisten liitäntälaitteiden, elektronisten näyttöjen, kotitalouksien astianpesukoneiden, kotitalouksien pyykinpesukoneiden ja kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden sekä suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta ( 1 )

108

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/342, annettu 25 päivänä helmikuuta 2021, lopullisen polkumyyntitullin ottamisesta uudelleen käyttöön tietyn Thaimaasta peräisin olevan jyvinä tuotavan valmistetun tai säilötyn sokerimaissin tuonnissa River Kwai International Food Industry Co., Ltd:n osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 3 kohdan mukaisen välivaiheen tarkastelun uudelleen avaamisen jälkeen

149

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/343, annettu 25 päivänä helmikuuta 2021, Lactobacillus buchneri DSM 29026 -valmisteen hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena ( 1 )

157

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/344, annettu 25 päivänä helmikuuta 2021, sorbitaanimonolauraatin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena ( 1 )

160

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/345, annettu 25 päivänä helmikuuta 2021, natriumkloridista elektrolyysillä tuotetun aktiivisen kloorin hyväksymisestä tehoaineena käytettäväksi valmisteryhmiin 2, 3, 4 ja 5 kuuluvissa biosidivalmisteissa ( 1 )

163

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/346, annettu 25 päivänä helmikuuta 2021, Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 -valmisteen hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena ( 1 )

167

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/347, annettu 25 päivänä helmikuuta 2021, hypokloorihapokkeesta vapautuneen aktiivisen kloorin hyväksymisestä tehoaineena käytettäväksi valmisteryhmiin 2, 3, 4 ja 5 kuuluvissa biosidivalmisteissa ( 1 )

170

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/348, annettu 25 päivänä helmikuuta 2021, karbendatsiimin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmissä 7 ja 10 ( 1 )

174

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/349, annettu 25 päivänä helmikuuta 2021, asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin edustavien hintojen vahvistamisen osalta

179

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/350, annettu 25 päivänä helmikuuta 2021, tiettyihin ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-järjestöjä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 318. kerran

182

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2021/351, annettu 22 päivänä helmikuuta 2021, laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja lopettamiseksi toteutettavia satamavaltion toimenpiteitä koskevan sopimuksen osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta

184

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2021/352, annettu 25 päivänä helmikuuta 2021, Afrikan sarven alueelle nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta annetun päätöksen (YUTP) 2018/905 muuttamisesta

187

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2021/353, annettu 25 päivänä helmikuuta 2021, Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2012/642/YUTP muuttamisesta

189

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/354, annettu 25 päivänä helmikuuta 2021, propikonatsolin käyttöä valmisteryhmään 8 kuuluvissa biosidivalmisteissa koskevan hyväksynnän voimassaolon päättymispäivän lykkäämisestä ( 1 )

219

 

*

Komission päätös (EU) 2021/355, annettu 25 päivänä helmikuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 11 artiklan 3 kohdan mukaisista kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistä kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien jakamiseksi maksutta siirtymäaikana (tiedoksiannettu numerolla C(2021) 1215)  ( 1 )

221

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

*

Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisellä kauppa- ja yhteistyösopimuksella perustetun kumppanuusneuvoston päätös N:o 1/2021, annettu 23 päivänä helmikuuta 2021, kauppa- ja yhteistyösopimuksen väliaikaisen soveltamisen päättymispäivästä [2021/356]

227

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top