EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:068:TOC

Službeni list Europske unije, L 068, 26. veljače 2021.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 68

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 64.
26. veljače 2021.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba (EU) 2021/337 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 u pogledu prospekta EU-a za oporavak i ciljanih prilagodbi za financijske posrednike i Direktive 2004/109/EZ u pogledu upotrebe jedinstvenog elektroničkog formata za izvještavanje za godišnje financijske izvještaje, radi potpore oporavku od krize uzrokovane bolešću COVID-19 ( 1 )

1

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva (EU) 2021/338 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2021. o izmjeni Direktive 2014/65/EU u pogledu zahtjeva za informacije, upravljanja proizvodima i ograničenja pozicija, i direktiva 2013/36/EU i (EU) 2019/878 u pogledu njihove primjene na investicijska društva, radi potpore oporavku od krize uzrokovane bolešću COVID-19 ( 1 )

14

 

 

II.   Nezakonodavni akti

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2021/339 od 25. veljače 2021. o provedbi članka 8.a Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus

29

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/340 оd 17. prosinca 2020. o izmjeni delegiranih uredbi (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 i (EU) 2019/2018 u pogledu zahtjeva za označivanje energetske učinkovitosti elektroničkih zaslona, kućanskih perilica rublja i kućanskih perilica-sušilica rublja, izvora svjetlosti, rashladnih uređaja, kućanskih perilica posuđa i rashladnih uređaja s funkcijom izravne prodaje ( 1 )

62

 

*

Uredba Komisije (EU) 2021/341 оd 23. veljače 2021. o izmjeni uredaba (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 i (EU) 2019/2024 u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn poslužitelja i proizvoda za pohranu podataka, elektromotora i pogona s promjenjivom brzinom, rashladnih uređaja, izvora svjetlosti i zasebnih predspojnih naprava, elektroničkih zaslona, kućanskih perilica posuđa, kućanskih perilica rublja i kućanskih perilica-sušilica rublja i rashladnih uređaja s funkcijom izravne prodaje ( 1 )

108

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/342 оd 25. veljače 2021. o ponovnom uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenog pripremljenog ili konzerviranog kukuruza šećerca u zrnu podrijetlom iz Kraljevine Tajlanda, i to u dijelu koji se odnosi na društvo River Kwai International Food Industry Co., Ltd, nakon ponovnog pokretanja privremene revizije temeljem članka 11. stavka 3. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća

149

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/343 оd 25. veljače 2021. o odobrenju pripravka od Lactobacillus buchneri DSM 29026 kao dodatka hrani za sve životinjske vrste ( 1 )

157

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/344 оd 25. veljače 2021. o odobrenju sorbitan monolaurata kao dodatka hrani za sve životinjske vrste ( 1 )

160

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/345 оd 25. veljače 2021. o odobrenju aktivnog klora dobivenog elektrolizom iz natrijeva klorida kao aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrsta 2, 3, 4 i 5 ( 1 )

163

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/346 оd 25. veljače 2021. o odobrenju pripravka od Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 kao dodatka hrani za sve životinjske vrste ( 1 )

167

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/347 оd 25. veljače 2021. o odobrenju aktivnog klora oslobođenog iz hipoklorne kiseline kao aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrsta 2, 3, 4 i 5 ( 1 )

170

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/348 оd 25. veljače 2021. o odobravanju karbendazima kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 7 i 10 ( 1 )

174

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/349 оd 25. veljače 2021. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1484/95 u vezi s određivanjem reprezentativnih cijena u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja

179

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/350 оd 25. veljače 2021. o 318. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL (Da'esh) i Al-Qaida

182

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2021/351 od 22. veljače 2021. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na sastanku stranaka Sporazuma o mjerama države luke za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje

184

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/352 od 25. veljače 2021. o izmjeni Odluke (ZVSP) 2018/905 o produljenju mandata posebnog predstavnika Europske unije za Rog Afrike

187

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/353 od 25. veljače 2021. o izmjeni Odluke 2012/642/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Bjelarusa

189

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/354 оd 25. veljače 2021. o odgodi isteka odobrenja propikonazola za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 8 ( 1 )

219

 

*

Odluka Komisije (EU) 2021/355 оd 25. veljače 2021. o nacionalnim provedbenim mjerama za prijelaznu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica stakleničkih plinova u skladu s člankom 11. stavkom 3. Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2021) 1215)  ( 1 )

221

 

 

AKTI KOJE DONOSE TIJELA USTANOVLJENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

 

*

Odluka br. 1/2021 Vijeća za partnerstvo osnovanog na temelju Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, od 23. veljače 2021. u pogledu datuma na koji privremena primjena na temelju Sporazuma o trgovini i suradnji treba prestati [2021/356]

227

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top