EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22021D0356

Besluit nr. 1/2021 Van de Partnerschapsraad die is opgericht bij de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, van 23 februari 2021 met betrekking tot de datum waarop de voorlopige toepassing overeenkomstig de Handels- en samenwerkingsovereenkomst wordt beëindigd [2021/356]

PUB/2021/160

OJ L 68, 26.2.2021, p. 227–228 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/356/oj

26.2.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 68/227


BESLUIT nr. 1/2021 VAN DE PARTNERSCHAPSRAAD DIE IS OPGERICHT BIJ DE HANDELS- EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE, ENERZIJDS, EN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND, ANDERZIJDS,

van 23 februari 2021

met betrekking tot de datum waarop de voorlopige toepassing overeenkomstig de Handels- en samenwerkingsovereenkomst wordt beëindigd [2021/356]

DE PARTNERSCHAPSRAAD,

Gezien de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, en met name artikel FINPROV.11 [Inwerkingtreding en voorlopige toepassing], lid 2, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel FINPROV.11 [Inwerkingtreding en voorlopige toepassing], lid 2, van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds (1) (de “handels- en samenwerkingsovereenkomst”), zijn de partijen overeengekomen de handels- en samenwerkingsovereenkomst met ingang van 1 januari 2021 voorlopig toe te passen, mits zij elkaar vóór die datum ervan in kennis hebben gesteld dat hun respectieve interne vereisten en procedures die voor voorlopige toepassing nodig zijn, vervuld zijn. De voorlopig toepassing wordt beëindigd op een van de volgende data, al naargelang welke datum eerder valt: 28 februari 2021 of een andere door de Partnerschapsraad vastgestelde datum; de eerste dag van de maand volgende op die waarin beide partijen elkaar ervan in kennis hebben gesteld dat zij hun respectieve interne vereisten en procedures voor het vaststellen van hun instemming om gebonden te zijn, hebben vervuld.

(2)

Omdat de Europese Unie wegens interne procedurele vereisten de handels- en samenwerkingsovereenkomst niet kan sluiten tegen 28 februari 2021, dient de Partnerschapsraad 30 april 2021 vast te stellen als datum waarop de voorlopige toepassing overeenkomstig artikel FINPROV.11 [Inwerkingtreding en voorlopige toepassing], lid 2, onder a), van de handelsovereenkomst wordt beëindigd.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De datum waarop de voorlopige toepassing overeenkomstig artikel FINPROV.11 [Inwerkingtreding en voorlopige toepassing], lid 2, onder a), van de handels- en samenwerkingsovereenkomst wordt beëindigd, is 30 april 2021.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel en Londen, 23 februari 2021.

Voor de Partnerschapsraad

De medevoorzitters

Maroš ŠEFČOVIČ

Michael GOVE


(1)  PB L 444 van 31.12.2020, blz. 14.


Top