EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:342:TOC

Uradni list Evropske unije, L 342, 16. december 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 342

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 59
16. december 2016


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Sveta (EU) 2016/2258 z dne 6. decembra 2016 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede dostopa davčnih organov do informacij o preprečevanju pranja denarja

1

 

 

II   Nezakonodajni akti

 

 

UREDBE

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2259 z dne 15. decembra 2016 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav ( 1 )

4

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2260 z dne 15. decembra 2016 o spremembi uredb (ES) št. 226/2007, (ES) št. 1293/2008, (ES) št. 910/2009, (ES) št. 911/2009, (EU) št. 1120/2010, (EU) št. 212/2011 ter izvedbenih uredb (EU) št. 95/2013 in (EU) št. 413/2013 v zvezi z imenom imetnika dovoljenja za Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M in Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 ( 1 )

14

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2261 z dne 15. decembra 2016 o izdaji dovoljenja za bakrov(I) oksid kot krmni dodatek za vse živalske vrste ( 1 )

18

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2262 z dne 15. decembra 2016 o dvestosedeminpetdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida

22

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2263 z dne 15. decembra 2016 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

24

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2264 z dne 15. decembra 2016 o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu za prvi delni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/2080

26

 

 

SKLEPI

 

*

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2016/2265 z dne 6. decembra 2016 o spremembi Odločbe 2007/884/ES, ki dovoljuje Združenemu kraljestvu, da še naprej uporablja ukrep o odstopanju od členov 26(1)(a), 168 in 169 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

28

 

*

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2016/2266 z dne 6. decembra 2016 o dovoljenju Nizozemski, da uporabi nižjo stopnjo obdavčitve za električno energijo, ki se dobavlja polnilnim postajam za električna vozila

30

 

*

Sklep Sveta (EU) 2016/2267 z dne 6. decembra 2016 o spremembi Sklepa 1999/70/ES o zunanjih revizorjih nacionalnih centralnih bank glede zunanjega revizorja Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

32

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2268 z dne 14. decembra 2016 o spremembi odločb 2007/305/ES, 2007/306/ES in 2007/307/ES v zvezi s prehodnim obdobjem za sledove hibridne oljne ogrščice Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), hibridne oljne ogrščice Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) in oljne ogrščice Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) ter proizvodov iz njih (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 8390)

34

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2269 z dne 15. decembra 2016 o enakovrednosti regulativnega okvira Indije za centralne nasprotne stranke v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta

38

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2270 z dne 15. decembra 2016 o enakovrednosti odobrenih borz v Singapurju v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

42

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2271 z dne 15. decembra 2016 o enakovrednosti borz finančnih instrumentov in blagovnih borz na Japonskem v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

45

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2272 z dne 15. decembra 2016 o enakovrednosti finančnih trgov v Avstraliji v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

48

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2273 z dne 15. decembra 2016 o enakovrednosti priznanih borz v Kanadi v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

51

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2274 z dne 15. decembra 2016 o enakovrednosti regulativnega okvira Nove Zelandije za centralne nasprotne stranke v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta

54

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2275 z dne 15. decembra 2016 o enakovrednosti regulativnega okvira Japonske za centralne nasprotne stranke v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta

57

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2276 z dne 15. decembra 2016 o enakovrednosti regulativnega okvira Brazilije za centralne nasprotne stranke v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta

61

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2277 z dne 15. decembra 2016 o enakovrednosti regulativnega okvira Mednarodnega finančnega centra Dubaj za centralne nasprotne stranke v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta

65

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2278 z dne 15. decembra 2016 o enakovrednosti regulativnega okvira Združenih arabskih emiratov za centralne nasprotne stranke v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta

68

 

*

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2279 z dne 15. decembra 2016 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2016/2122 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence podtipa H5N8 v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 8835)  ( 1 )

71

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

*

Sklep št. 1/2016 Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta EU-Kosovo z dne 25. novembra 2016 o sprejetju poslovnika [2016/2280] ( *1 )

100

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 ( UL L 347, 20.12.2013 )

106

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

 

(*1)   To poimenovanje ne posega v stališča o statusu ter je v skladu z RVSZN 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top