EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:342:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 342, 16 decembrie 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 342

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 59
16 decembrie 2016


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva (UE) 2016/2258 a Consiliului din 6 decembrie 2016 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește accesul autorităților fiscale la informații privind combaterea spălării banilor

1

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2259 al Comisiei din 15 decembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe ( 1 )

4

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2260 al Comisiei din 15 decembrie 2016 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 226/2007, (CE) nr. 1293/2008, (CE) nr. 910/2009, (CE) nr. 911/2009, (UE) nr. 1120/2010, (UE) nr. 212/2011 și a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 95/2013 și (UE) nr. 413/2013 în ceea ce privește numele titularului autorizației pentru Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M și Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 ( 1 )

14

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2261 al Comisiei din 15 decembrie 2016 privind autorizarea oxidului de cupru (I) ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale ( 1 )

18

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2262 al Comisiei din 15 decembrie 2016 de modificare pentru a 257-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile ISIL (Da'esh) și Al-Qaida

22

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2263 al Comisiei din 15 decembrie 2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

24

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2264 al Comisiei din 15 decembrie 2016 privind prețul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru prima invitație parțială de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

26

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2265 a Consiliului din 6 decembrie 2016 de modificare a Deciziei 2007/884/CE privind autorizarea Regatului Unit de a continua aplicarea unei măsuri care derogă de la dispozițiile articolului 26 alineatul (1) litera (a), ale articolului 168 și ale articolului 169 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

28

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2266 a Consiliului din 6 decembrie 2016 de autorizare a Țărilor de Jos să aplice o cotă redusă de impozitare pentru energia electrică furnizată stațiilor de încărcare a vehiculelor electrice

30

 

*

Decizia (UE) 2016/2267 a Consiliului din 6 decembrie 2016 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naționale, în ceea ce privește auditorul extern al Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

32

 

*

Decizia de punere în aplicare (EU) 2016/2268 a Comisiei din 14 decembrie 2016 de modificare a Deciziilor 2007/305/CE, 2007/306/CE și 2007/307/CE în ceea ce privește perioada de toleranță pentru urmele de rapiță hibridă Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), de rapiță hibridă Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) și de rapiță Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), precum și pentru produsele derivate ale acestora [notificată cu numărul C(2016) 8390]

34

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2269 a Comisiei din 15 decembrie 2016 privind echivalența cadrului de reglementare aplicabil contrapărților centrale din India în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

38

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2270 a Comisiei din 15 decembrie 2016 privind echivalența burselor aprobate din Singapore în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

42

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2271 a Comisiei din 15 decembrie 2016 privind echivalența burselor de instrumente financiare și a burselor de mărfuri din Japonia în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

45

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2272 a Comisiei din 15 decembrie 2016 privind echivalența piețelor financiare din Australia în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

48

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2273 a Comisiei din 15 decembrie 2016 privind echivalența burselor recunoscute din Canada în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

51

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2274 a Comisiei din 15 decembrie 2016 privind echivalența cadrului de reglementare aplicabil contrapărților centrale din Noua Zeelandă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

54

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2275 a Comisiei din 15 decembrie 2016 privind echivalența cadrului de reglementare aplicabil contrapărților centrale din Japonia în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

57

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2276 a Comisiei din 15 decembrie 2016 privind echivalența cadrului de reglementare aplicabil contrapărților centrale din Brazilia în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

61

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2277 a Comisiei din 15 decembrie 2016 privind echivalența cadrului de reglementare aplicabil contrapărților centrale din Centrul Financiar Internațional din Dubai în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

65

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2278 a Comisiei din 15 decembrie 2016 privind echivalența cadrului de reglementare aplicabil contrapărților centrale din Emiratele Arabe Unite în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

68

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2279 a Comisiei din 15 decembrie 2016 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre [notificată cu numărul C(2016) 8835]  ( 1 )

71

 

 

ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia nr. 1/2016 a Consiliului de stabilizare și de asociere UE-Kosovo din 25 noiembrie 2016 de adoptare a regulamentului său de procedură [2016/2280] ( *1 )

100

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

 

(*1)   Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/1999, precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top