Help Print this page 

Document L:2016:342:TOC

Title and reference
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 342, 16 ta' Diċembru 2016

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 342

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 59
16 ta' Diċembru 2016


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kunsill (UE) 2016/2258 tas-6 ta' Diċembru 2016 li temenda d-Direttiva 2011/16/UE fir-rigward tal-aċċess mill-awtoritajiet tat-taxxa għal informazzjoni dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus

1

 

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2259 tal-15 ta' Diċembru 2016 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1235/2008 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar l-arranġamenti għall-importazzjonijiet ta' prodotti organiċi minn pajjiżi terzi ( 1 )

4

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2260 tal-15 ta' Diċembru 2016 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 226/2007, (KE) Nru 1293/2008, (KE) Nru 910/2009, (KE) Nru 911/2009, (UE) Nru 1120/2010, (UE) Nru 212/2011, u r-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 95/2013 u (UE) Nru 413/2013 rigward l-isem tad-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M u Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 ( 1 )

14

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2261 tal-15 ta' Diċembru 2016 dwar l-awtorizzazzjoni tal-ossidu tar-ram(I) bħala addittiv fl-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali ( 1 )

18

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2262 tal-15 ta' Diċembru 2016 li jemenda għall-257 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati mal-ISIL (Da'esh) u mal-organizzazzjoni Al-Qaida

22

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2263 tal-15 ta' Diċembru 2016 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

24

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2264 tal-15 ta' Diċembru 2016 dwar il-prezz minimu għax-xiri tat-trab tal-ħalib xkumat għall-ewwel sejħa parzjali għall-offerti fi ħdan il-proċedura tas-sejħa għall-offerti miftuħa bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2080

26

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2016/2265 tas-6 ta' Diċembru 2016 li temenda d-Deċiżjoni 2007/884/KE li tawtorizza lir-Renju Unit sabiex ikompli japplika miżura ta' deroga mill-Artikoli 26(1)(a), 168 u 169 tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud

28

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2016/2266 tas-6 ta' Diċembru 2016 li tawtorizza lin-Netherlands japplikaw rata mnaqqsa ta' tassazzjoni fuq l-elettriku pprovdut lill-istazzjonijiet tal-iċċarġjar għall-vetturi elettriċi

30

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/2267 tas-6 ta' Diċembru 2016 li temenda d-Deċiżjoni 1999/70/KE dwar l-awdituri esterni tal-banek ċentrali nazzjonali, fir-rigward tal-awdituri esterni ta' Banc Ceannais na hÉireann/il-Bank Ċentrali tal-Irlanda

32

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2268 tal-14 ta' Diċembru 2016 li temenda d-Deċiżjonijiet 2007/305/KE, 2007/306/KE u 2007/307/KE rigward il-perjodu ta' tolleranza għal traċċi tal-ibridu Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4) taż-żrieragħ tal-lift, ta' ibridi taż-żrieragħ tal-kolza Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) u tal-kolza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), kif ukoll il-prodotti derivati minnhom (notifikata bid-dokument C(2016) 8390)

34

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2269 tal-15 ta' Diċembru 2016 dwar l-ekwivalenza tal-qafas regolatorju għall-kontropartijiet ċentrali fl-Indja skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

38

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2270 tal-15 ta' Diċembru 2016 dwar l-ekwivalenza ta' boroż approvati f'Singapor skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

42

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2271 tal-15 ta' Diċembru 2016 dwar l-ekwivalenza ta' boroż tal-istrumenti finanzjarji u boroż tal-komoditajiet fil-Ġappun skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

45

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2272 tal-15 ta' Diċembru 2016 dwar l-ekwivalenza ta' swieq finanzjarji fl-Awstralja skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

48

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2273 tal-15 ta' Diċembru 2016 dwar l-ekwivalenza ta' swieq rikonoxxuti tal-kuntratti fil-Kanada skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

51

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2274 tal-15 ta' Diċembru 2016 dwar l-ekwivalenza tal-qafas regolatorju għall-kontropartijiet ċentrali fi New Zealand skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

54

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2275 tal-15 ta' Diċembru 2016 dwar l-ekwivalenza tal-qafas regolatorju għall-kontropartijiet ċentrali fil-Ġappun skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

57

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2276 tal-15 ta' Diċembru 2016 dwar l-ekwivalenza tal-qafas regolatorju għall-kontropartijiet ċentrali fil-Brażil skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

61

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2277 tal-15 ta' Diċembru 2016 dwar l-ekwivalenza tal-qafas regolatorju għall-kontropartijiet ċentrali fiċ-Ċentru Finanzjarju Internazzjonali ta' Dubai skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

65

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2278 tal-15 ta' Diċembru 2016 dwar l-ekwivalenza tal-qafas regolatorju għall-kontropartijiet ċentrali fl-Emirati Għarab Magħquda skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

68

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2279 tal-15 ta' Diċembru 2016 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazjoni (UE) 2016/2122 dwar miżuri protettivi marbuta ma' tifqigħat tal-influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 f'ċerti Stati Membri (notifikata bid-dokument C(2016) 8835)  ( 1 )

71

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2016 tal-Kunsill ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Kosovo tal-25 ta' Novembru 2016 li biha jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu [2016/2280] ( *1 )

100

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

 

(*1)   Dan l-isem huwa mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u huwa konformi mal-UNSCR 1244/1999 u l-Opinjoni tal-QIĠ dwar id-dikjarazzjoni tal-indipendenza tal-Kosovo.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top