Help Print this page 

Document L:2016:342:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 342, 16. december 2016

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 342

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
16. december 2016


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Rådets direktiv (EU) 2016/2258 af 6. december 2016 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2259 af 15. december 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande ( 1 )

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2260 af 15. december 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 226/2007, (EF) nr. 1293/2008, (EF) nr. 910/2009, (EF) nr. 911/2009, (EU) nr. 1120/2010, (EU) nr. 212/2011 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 95/2013 og (EU) nr. 413/2013 for så vidt angår navnet på indehaveren af godkendelsen af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M og Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 ( 1 )

14

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2261 af 15. december 2016 om godkendelse af kobber(I)oxid som fodertilsætningsstof til alle dyrearter ( 1 )

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2262 af 15. december 2016 om 257. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til ISIL- (Da'esh) og Al-Qaida-organisationerne

22

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2263 af 15. december 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

24

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2264 af 15. december 2016 om minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den første dellicitation i den licitationsprocedure, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080

26

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2265 af 6. december 2016 om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 og 169 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

28

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2266 af 6. december 2016 om bemyndigelse af Nederlandene til at anvende en lavere afgiftssats for elektricitet, der leveres til ladestationer til elektriske køretøjer

30

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/2267 af 6. december 2016 om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer, for så vidt angår de eksterne revisorer for Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

32

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2268 af 14. december 2016 om ændring af beslutning 2007/305/EF, 2007/306/EF og 2007/307/EF for så vidt angår overgangsperioden for spor af Ms1×Rf1-hybridraps (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), Ms1×Rf2-hybridraps (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) og Topas 19/2-raps (ACS-BNØØ7-1) samt produkter fremstillet heraf (meddelt under nummer C(2016) 8390)

34

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2269 af 15. december 2016 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer for centrale modparter i Indien i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012

38

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2270 af 15. december 2016 om ækvivalensen af godkendte børser i Singapore i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 ( 1 )

42

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2271 af 15. december 2016 om ækvivalensen af børser for finansielle instrumenter og varebørser i Japan i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 ( 1 )

45

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2272 af 15. december 2016 om ækvivalensen af finansielle markeder i Australien i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 ( 1 )

48

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2273 af 15. december 2016 om ækvivalensen af anerkendte børser i Canada i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 ( 1 )

51

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2274 af 15. december 2016 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer for centrale modparter i New Zealand i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012

54

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2275 af 15. december 2016 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer for centrale modparter i Japan i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012

57

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2276 af 15. december 2016 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer for centrale modparter i Brasilien i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012

61

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2277 af 15. december 2016 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer for centrale modparter i Dubai International Financial Centre i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012

65

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2278 af 15. december 2016 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer for centrale modparter i De Forenede Arabiske Emirater i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012

68

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2279 af 15. december 2016 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2122 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2016) 8835)  ( 1 )

71

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Stabiliserings- og Associeringsrådet EU-Kosovos afgørelse nr. 1/2016 af 25. november 2016 om vedtagelse af dets forretningsorden [2016/2280] ( *1 )

100

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

 

(*1)   Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1244/1999 og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top