EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:342:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 342, 2016. gada 16. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 342

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 16. decembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva (ES) 2016/2258 (2016. gada 6. decembris), ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz nodokļu iestāžu piekļuvi informācijai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2259 (2016. gada 15. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm ( 1 )

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2260 (2016. gada 15. decembris), ar ko Regulu (EK) Nr. 226/2007, (EK) Nr. 1293/2008, (EK) Nr. 910/2009, (EK) Nr. 911/2009, (ES) Nr. 1120/2010, (ES) Nr. 212/2011 un Īstenošanas regulu (ES) Nr. 95/2013 un (ES) Nr. 413/2013 groza attiecībā uz Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M un Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 atļaujas turētāja nosaukumu ( 1 )

14

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2261 (2016. gada 15. decembris) par atļauju vara (I) oksīdu lietot kā barības piedevu visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2262 (2016. gada 15. decembris), ar ko 257. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kuras saistītas ar organizācijām ISIL (Da'esh) un Al-Qaida

22

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2263 (2016. gada 15. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

24

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2264 (2016. gada 15. decembris) par sausā vājpiena minimālo pārdošanas cenu pirmajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas sākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080

26

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2265 (2016. gada 6. decembris), ar kuru groza Lēmumu 2007/884/EK, ar ko Apvienotajai Karalistei atļauj turpināt piemērot pasākumus, atkāpjoties no 26. panta 1. punkta a) apakšpunkta, 168. panta un 169. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

28

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2266 (2016. gada 6. decembris), ar ko Nīderlandei atļauj piemērot samazinātu nodokļu likmi elektroenerģijai, kura tiek piegādāta elektrotransportlīdzekļiem paredzētās uzlādes stacijās

30

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/2267 (2016. gada 6. decembris), ar ko Lēmumu 1999/70/EK par dalībvalstu centrālo banku ārējiem revidentiem groza attiecībā uz Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland ārējiem revidentiem

32

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2268 (2016. gada 14. decembris), ar ko Lēmumu 2007/305/EK, 2007/306/EK un 2007/307/EK groza attiecībā uz eļļas rapša hibrīda Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), eļļas rapša hibrīda Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) un eļļas rapša Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), kā arī no tiem atvasināto produktu piemaisījumu pielaides periodu (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 8390)

34

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2269 (2016. gada 15. decembris) par Indijas normatīvā regulējuma attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem līdzvērtību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012

38

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2270 (2016. gada 15. decembris) par Singapūrā apstiprināto biržu līdzvērtību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 ( 1 )

42

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2271 (2016. gada 15. decembris) par Japānas finanšu instrumentu biržu un izejvielu (preču) biržu līdzvērtību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 ( 1 )

45

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2272 (2016. gada 15. decembris) par Austrālijas finanšu tirgu līdzvērtību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 ( 1 )

48

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2273 (2016. gada 15. decembris) par Kanādā atzīto biržu līdzvērtību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 ( 1 )

51

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2274 (2016. gada 15. decembris) par Jaunzēlandes normatīvā regulējuma attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem līdzvērtību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012

54

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2275 (2016. gada 15. decembris) par Japānas normatīvā regulējuma attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem līdzvērtību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012

57

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2276 (2016. gada 15. decembris) par Brazīlijas normatīvā regulējuma attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem līdzvērtību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012

61

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2277 (2016. gada 15. decembris) par Dubaijas Starptautiskā finanšu centra normatīvā regulējuma attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem līdzvērtību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012

65

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2278 (2016. gada 15. decembris) par Apvienoto Arābu Emirātu normatīvā regulējuma attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem līdzvērtību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012

68

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2279 (2016. gada 15. decembris), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2016/2122 par aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnās H5N8 apakštipa putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 8835)  ( 1 )

71

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

ES un Kosovas Stabilizācijas un asociācijas padomes Lēmums Nr. 1/2016 (2016. gada 25. novembris), ar ko pieņem tās reglamentu [2016/2280] ( *1 )

100

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

 

(*1)   Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244/1999 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top