EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:342:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 342, 16 december 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 342

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
16 december 2016


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv (EU) 2016/2258 av den 6 december 2016 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller skattemyndigheters tillgång till information för bekämpning av penningtvätt

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2259 av den 15 december 2016 om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer ( 1 )

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2260 av den 15 december 2016 om ändring av förordningarna (EG) nr 226/2007, (EG) nr 1293/2008, (EG) nr 910/2009, (EG) nr 911/2009, (EU) nr 1120/2010 och (EU) nr 212/2011 samt genomförandeförordningarna (EU) nr 95/2013 och (EU) nr 413/2013 vad gäller namnet på innehavaren av godkännandena för Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M och Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 ( 1 )

14

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2261 av den 15 december 2016 om godkännande av koppar(I)oxid som fodertillsats för alla djurarter ( 1 )

18

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2262 av den 15 december 2016 om ändring för tvåhundrafemtiosjunde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter

22

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2263 av den 15 december 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

24

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2264 av den 15 december 2016 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den första delanbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080

26

 

 

BESLUT

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2016/2265 av den 6 december 2016 om ändring av beslut 2007/884/EG om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från artiklarna 26.1 a, 168 och 169 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

28

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2016/2266 av den 6 december 2016 om tillstånd för Nederländerna att tillämpa en nedsatt skattesats för elektricitet som levereras till laddningsstationer för elfordon

30

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/2267 av den 6 december 2016 om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller externa revisorer för Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

32

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2268 av den 14 december 2016 om ändring av besluten 2007/305/EG, 2007/306/EG och 2007/307/EG vad gäller tidsfristen avseende förekomsten av spårhalter av hybridrapsen Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), hybridrapsen Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) och rapsen Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) samt av de produkter som framställts därav [delgivet med nr C(2016) 8390]

34

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2269 av den 15 december 2016 om likvärdigheten hos den rättsliga ramen för centrala motparter i Indien i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012

38

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2270 av den 15 december 2016 om likvärdigheten hos godkända börser i Singapore i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 ( 1 )

42

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2271 av den 15 december 2016 om likvärdigheten hos börser för finansiella instrument och råvarubörser i Japan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 ( 1 )

45

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2272 av den 15 december 2016 om likvärdigheten hos finansiella marknader i Australien i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 ( 1 )

48

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2273 av den 15 december 2016 om likvärdigheten hos erkända börser i Kanada i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 ( 1 )

51

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2274 av den 15 december 2016 om likvärdigheten hos den rättsliga ramen för centrala motparter i Nya Zeeland i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012

54

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2275 av den 15 december 2016 om likvärdigheten hos den rättsliga ramen för centrala motparter i Japan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012

57

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2276 av den 15 december 2016 om likvärdigheten hos den rättsliga ramen för centrala motparter i Brasilien i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012

61

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2277 av den 15 december 2016 om likvärdigheten hos den rättsliga ramen för centrala motparter i Dubai International Financial Centre i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012

65

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2278 av den 15 december 2016 om likvärdigheten hos den rättsliga ramen för centrala motparter i Förenade arabemiraten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012

68

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2279 av den 15 december 2016 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/2122 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2016) 8835]  ( 1 )

71

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 1/2016 av stabiliserings- och associeringsrådet EU–Kosovo av den 25 november 2016 om antagande av stabiliserings- och associeringsrådets arbetsordning [2016/2280] ( *1 )

100

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

 

(*1)   Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top