ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 342

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 59
16 ta' Diċembru 2016


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kunsill (UE) 2016/2258 tas-6 ta' Diċembru 2016 li temenda d-Direttiva 2011/16/UE fir-rigward tal-aċċess mill-awtoritajiet tat-taxxa għal informazzjoni dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus

1

 

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2259 tal-15 ta' Diċembru 2016 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1235/2008 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar l-arranġamenti għall-importazzjonijiet ta' prodotti organiċi minn pajjiżi terzi ( 1 )

4

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2260 tal-15 ta' Diċembru 2016 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 226/2007, (KE) Nru 1293/2008, (KE) Nru 910/2009, (KE) Nru 911/2009, (UE) Nru 1120/2010, (UE) Nru 212/2011, u r-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 95/2013 u (UE) Nru 413/2013 rigward l-isem tad-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M u Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 ( 1 )

14

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2261 tal-15 ta' Diċembru 2016 dwar l-awtorizzazzjoni tal-ossidu tar-ram(I) bħala addittiv fl-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali ( 1 )

18

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2262 tal-15 ta' Diċembru 2016 li jemenda għall-257 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati mal-ISIL (Da'esh) u mal-organizzazzjoni Al-Qaida

22

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2263 tal-15 ta' Diċembru 2016 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

24

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2264 tal-15 ta' Diċembru 2016 dwar il-prezz minimu għax-xiri tat-trab tal-ħalib xkumat għall-ewwel sejħa parzjali għall-offerti fi ħdan il-proċedura tas-sejħa għall-offerti miftuħa bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2080

26

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2016/2265 tas-6 ta' Diċembru 2016 li temenda d-Deċiżjoni 2007/884/KE li tawtorizza lir-Renju Unit sabiex ikompli japplika miżura ta' deroga mill-Artikoli 26(1)(a), 168 u 169 tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud

28

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2016/2266 tas-6 ta' Diċembru 2016 li tawtorizza lin-Netherlands japplikaw rata mnaqqsa ta' tassazzjoni fuq l-elettriku pprovdut lill-istazzjonijiet tal-iċċarġjar għall-vetturi elettriċi

30

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/2267 tas-6 ta' Diċembru 2016 li temenda d-Deċiżjoni 1999/70/KE dwar l-awdituri esterni tal-banek ċentrali nazzjonali, fir-rigward tal-awdituri esterni ta' Banc Ceannais na hÉireann/il-Bank Ċentrali tal-Irlanda

32

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2268 tal-14 ta' Diċembru 2016 li temenda d-Deċiżjonijiet 2007/305/KE, 2007/306/KE u 2007/307/KE rigward il-perjodu ta' tolleranza għal traċċi tal-ibridu Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4) taż-żrieragħ tal-lift, ta' ibridi taż-żrieragħ tal-kolza Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) u tal-kolza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), kif ukoll il-prodotti derivati minnhom (notifikata bid-dokument C(2016) 8390)

34

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2269 tal-15 ta' Diċembru 2016 dwar l-ekwivalenza tal-qafas regolatorju għall-kontropartijiet ċentrali fl-Indja skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

38

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2270 tal-15 ta' Diċembru 2016 dwar l-ekwivalenza ta' boroż approvati f'Singapor skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

42

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2271 tal-15 ta' Diċembru 2016 dwar l-ekwivalenza ta' boroż tal-istrumenti finanzjarji u boroż tal-komoditajiet fil-Ġappun skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

45

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2272 tal-15 ta' Diċembru 2016 dwar l-ekwivalenza ta' swieq finanzjarji fl-Awstralja skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

48

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2273 tal-15 ta' Diċembru 2016 dwar l-ekwivalenza ta' swieq rikonoxxuti tal-kuntratti fil-Kanada skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

51

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2274 tal-15 ta' Diċembru 2016 dwar l-ekwivalenza tal-qafas regolatorju għall-kontropartijiet ċentrali fi New Zealand skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

54

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2275 tal-15 ta' Diċembru 2016 dwar l-ekwivalenza tal-qafas regolatorju għall-kontropartijiet ċentrali fil-Ġappun skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

57

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2276 tal-15 ta' Diċembru 2016 dwar l-ekwivalenza tal-qafas regolatorju għall-kontropartijiet ċentrali fil-Brażil skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

61

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2277 tal-15 ta' Diċembru 2016 dwar l-ekwivalenza tal-qafas regolatorju għall-kontropartijiet ċentrali fiċ-Ċentru Finanzjarju Internazzjonali ta' Dubai skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

65

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2278 tal-15 ta' Diċembru 2016 dwar l-ekwivalenza tal-qafas regolatorju għall-kontropartijiet ċentrali fl-Emirati Għarab Magħquda skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

68

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2279 tal-15 ta' Diċembru 2016 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazjoni (UE) 2016/2122 dwar miżuri protettivi marbuta ma' tifqigħat tal-influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 f'ċerti Stati Membri (notifikata bid-dokument C(2016) 8835)  ( 1 )

71

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2016 tal-Kunsill ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Kosovo tal-25 ta' Novembru 2016 li biha jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu [2016/2280] ( *1 )

100

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

 

(*1)   Dan l-isem huwa mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u huwa konformi mal-UNSCR 1244/1999 u l-Opinjoni tal-QIĠ dwar id-dikjarazzjoni tal-indipendenza tal-Kosovo.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti leġiżlattivi

DIRETTIVI

16.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 342/1


DIRETTIVA TAL-KUNSILL (UE) 2016/2258

tas-6 ta' Diċembru 2016

li temenda d-Direttiva 2011/16/UE fir-rigward tal-aċċess mill-awtoritajiet tat-taxxa għal informazzjoni dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u b'mod partikolari l-Artikoli 113 u 115 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (2),

Filwaqt li jaġixxi skont proċedura leġislattiva speċjali,

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kunsill 2014/107/UE (3), li temenda d-Direttiva 2011/16/UE (4), tapplika mill-1 ta' Jannar 2016 għal 27 Stat Membru u mill-1 ta' Jannar 2017 għall-Awstrija. Dik id-Direttiva timplimenta l-Istandard globali għall-Iskambju Awtomatiku ta' Informazzjoni dwar Kontijiet Finanzjarji fi Kwistjonijiet tat-Taxxa fl-Unjoni u b'dan il-mod tiżgura li informazzjoni dwar Detenturi ta' Kontijiet Finanzjarji tiġi rapportata lill-Istat Membru fejn id-Detentur tal-Kontijiet ikun residenti.

(2)

Id-Direttiva 2011/16/UE tistipula li, fejn id-Detentur ta' Kont ikun struttura intermedjarja, l-Istituzzjonijiet Finanzjarji għandhom jinvestigaw dik l-istruttura, u jidentifikaw u jirrapportaw dwar is-sidien benefiċjarji tagħha. Dak l-element importanti fl-applikazzjoni ta' dik id-Direttiva jibbaża ruħu fuq informazzjoni dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus (“AML”) miksuba bis-saħħa tad-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) għall-identifikazzjoni tas-sidien benefiċjarji.

(3)

Biex jiġi żgurat il-monitoraġġ effettiv tal-applikazzjoni minn Istituzzjonijiet Finanzjarji tal-proċeduri ta' diliġenza dovuta stabbiliti fid-Direttiva 2011/16/UE, l-awtoritajiet tat-taxxa jeħtieġu li jkollhom aċċess għall-informazzjoni dwar l-AML. Fin-nuqqas ta' tali aċċess, dawk l-awtoritajiet ma jkunux jistgħu jimmonitorjaw, jikkonfermaw u jikkontrollaw li l-Istituzzjonijiet Finanzjarji jkunu qed japplikaw tajjeb id-Direttiva 2011/16/UE billi jidentifikaw b'mod korrett u jirrapportaw dwar is-sidien benefiċjarji ta' strutturi intermedjarji.

(4)

Id-Direttiva 2011/16/UE tinkludi skambji ta' informazzjoni u forom ta' kooperazzjoni amministrattiva oħrajn bejn l-Istati Membri. L-aċċess għall-informazzjoni dwar l-AML miżmuma mill-entitajiet bis-saħħa tad-Direttiva (UE) 2015/849 fil-qafas tal-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni jiżgura li l-awtoritajiet tat-taxxa ikunu f'pożizzjoni aħjar biex jonoraw l-obbligi tagħhom taħt id-Direttiva 2011/16/UE u biex jikkumbattu l-evażjoni u l-frodi tat-taxxa b'mod aktar effettiv.

(5)

Huwa għalhekk meħtieġ li jiġi żgurat li l-awtoritajiet tat-taxxa jkunu jistgħu jkollhom aċċess għall-informazzjoni, il-proċeduri, id-dokumenti u l-mekkaniżmi dwar l-AML sabiex iwettqu dmirijiethom fil-monitoraġġ tal-applikazzjoni korretta tad-Direttiva 2011/16/UE u għall-funzjonament ta' kull forma ta' kooperazzjoni amministrattiva prevista f'dik id-Direttiva.

(6)

Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Fejn din id-Direttiva tirrikjedi li l-aċċess għad-data personali minn awtoritajiet tat-taxxa jiġi pprovdut bil-liġi, dan mhux neċessarjament jirrikjedi att tal-Parlament, mingħajr preġudizzju għall-ordni kostituzzjonali tal-Istat Membru kkonċernat. Madankollu, tali liġi għandha tkun ċara u preċiża, u l-applikazzjoni tagħha għandha tkun ċara u prevedibbli għall-persuni soġġetti għaliha, skont il-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u l-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.

(7)

Billi l-objettiv ta' din id-Direttiva, jiġifieri l-kooperazzjoni amministrattiva effiċjenti bejn l-Istati Membri u l-monitoraġġ effettiv tagħha taħt kondizzjonijiet kompatibbli mal-funzjonament tajjeb tas-suq intern, ma jistax jinkiseb b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda jista', minħabba l-uniformità u l-effikaċja meħtieġa, jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, konformement mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Konformement mal-prinċipju ta' proporzjonalità kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkiseb dak l-objettiv.

(8)

Il-proċeduri ta' diliġenza dovuta tal-konsumatur imwettqa minn Istituzzjonijiet Finanzjarji taħt id-Direttiva 2011/16/UE diġà bdew, u l-ewwel skambji ta' informazzjoni għandhom jiġu ffinalizzati sa Settembru 2017. Għalhekk, sabiex jiġi żgurat li l-monitoraġġ effettiv tal-applikazzjoni ta' dik id-Direttiva isir mingħajr dewmien, din id-Direttiva emendatorja għandha tidħol fis-seħħ u tiġi trasposta kemm jista' jkun malajr u mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2018.

(9)

Id-Direttiva 2011/16/UE għandha għalhekk tiġi emendata skont dan,

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Fl-Artikolu 22 tad-Direttiva 2011/16/UE, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“(1a)   Għall-finijiet tal-implimentazzjoni u l-infurzar tal-liġijiet tal-Istati Membri li jagħtu effett lil din id-Direttiva u sabiex jiġi żgurat il-funzjonament tal-kooperazzjoni amministrattiva li din tistabbilixxi, l-Istati Membri għandhom jipprevedu bil-liġi l-aċċess mill-awtoritajiet tat-taxxa għall-mekkaniżmi, il-proċeduri, id-dokumenti u l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 13, 30, 31 u 40 tad-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*1).

Artikolu 2

1.   L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2017, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex ikun hemm konformità ma' din id-Direttiva. Huma għandhom jinfurmaw minnufih lill-Kummissjoni b'dan.

Għandhom japplikaw dawk il-miżuri mill-1 ta' Jannar 2018.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, dawn għandu jkun fihom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati minn tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi kif issir tali referenza għandhom jiġu stabbiliti mill--Istati Membri.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tal-miżuri prinċipali tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kunsill

Il-President

P. KAŽIMÍR


(1)  Opinjoni tat-22 ta' Novembru 2016 (għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  Opinjoni tad-19 ta' Ottubru 2016 (għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(3)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2014/107/UE tad-9 ta' Diċembru 2014 li temenda d-Direttiva 2011/16/UE fir-rigward tal-iskambju awtomatiku obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni (ĠU L 359, 16.12.2014, p. 1).

(4)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2011/16/UE tal-15 ta' Frar 2011 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni u li tħassar id-Direttiva 77/799/KEE (ĠU L 64, 11.3.2011, p. 1).

(5)  Id-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE (ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73).


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

16.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 342/4


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2259

tal-15 ta' Diċembru 2016

li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1235/2008 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar l-arranġamenti għall-importazzjonijiet ta' prodotti organiċi minn pajjiżi terzi

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-28 ta' Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 2092/91 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 33(2) u (3) u l-Artikolu 38(d) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness III tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1235/2008 (2) jistabbilixxi l-lista ta' pajjiżi terzi li s-sistemi tal-produzzjoni u l-miżuri ta' kontroll tagħhom għall-produzzjoni organika ta' prodotti agrikoli huma rikonoxxuti bħala ekwivalenti għal dawk stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 834/2007.

(2)

Ir-Repubblika tal-Korea għarrfet lill-Kummissjoni li l-awtorità kompetenti tagħha rtirat ir-rikonoxximent ta' korp wieħed ta' kontroll u żiedet tliet korpi ta' kontroll oħrajn mal-lista ta' korpi ta' kontroll rikonoxxuti.

(3)

L-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 jistabbilixxi l-lista tal-korpi ta' kontroll u tal-awtoritajiet ta' kontroll li huma kompetenti biex iwettqu kontrolli u joħorġu ċertifikati f'pajjiżi terzi għall-iskop tal-ekwivalenza.

(4)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba minn “A CERT European Organization for Certification S.A.”, biex jiġi inkluż fil-lista tal-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008. Abbażi tal-informazzjoni li waslitilha, il-Kummissjoni kkonkludiet li huwa ġġustifikat li jiġi rikonoxxut il-korp “A CERT European Organization for Certification S.A.” għall-kategoriji tal-prodotti A u D fir-rigward tal-Albanija, l-Ażerbajġan, il-Butan, il-Belarussja, iċ-Ċili, iċ-Ċina, ir-Repubblika Dominicana, l-Ekwador, l-Eġittu, l-Etjopja, Grenada, il-Georgia, l-Indoneżja, l-Iran, il-Ġamajka, il-Ġordan, il-Kenja, il-Każakistan, il-Libanu, il-Marokk, il-Moldova, l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, Papua New Guinea, il-Filippini, il-Pakistan, is-Serbja, ir-Russja, ir-Rwanda, l-Arabja Sawdija, it-Tajlandja, it-Turkija, it-Tajwan, it-Tanżanija, l-Ukraina, l-Uganda, u l-Afrika t'Isfel.

(5)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba minn “Bioagricert S.r.l.” sabiex ikunu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tiegħu. Abbażi tal-informazzjoni li waslitilha, il-Kummissjoni kkonkludiet li huwa ġġustifikat li jiġi estiż l-ambitu ġeografiku tar-rikonoxximent tagħha għall-kategorija tal-prodotti A lill-Indoneżja u s-Senegal u għall-kategoriji tal-prodotti A u D lill-Albanija u l-Bangladexx u li jiġi estiż l-ambitu tar-rikonoxximent tagħha għall-kategorija tal-prodotti E fir-rigward tal-Albanija u t-Tajlandja.

(6)

“Caucacert” għarraf lill-Kummissjoni dwar żball fl-isem korporattiv li jenħtieġ li jinbidel f'“Caucascert”.

(7)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba minn “CCPB Srl” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tiegħu. Abbażi tal-informazzjoni li waslitilha, il-Kummissjoni kkonkludiet li huwa ġġustifikat li jiġi estiż l-ambitu ġeografiku tar-rikonoxximent tagħha għall-kategoriji tal-prodotti A, B, D, E u F, lill-Georgia, l-Iran, il-Ġordan, l-Arabja Sawdija, għall-kategorija tal-prodotti B liċ-Ċina, l-Iraq, il-Mali, il-Filippini u s-Sirja, għall-kategorija tal-prodotti C lill-Marokk u t-Tuneżija, għall-kategorija tal-prodotti E lit-Tuneżija u għall-kategoriji tal-prodotti E u F liċ-Ċina, l-Eġittu, l-Iraq, il-Libanu, il-Marokk, il-Mali, il-Filippini, San Marino, is-Sirja u t-Turkija.

(8)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba minn “CERES Certification of Environmental Standards GmbH” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tiegħu. Abbażi tal-informazzjoni li waslitilha, il-Kummissjoni kkonkludiet li huwa ġġustifikat li jiġi estiż l-ambitu ġeografiku tar-rikonoxximent tagħha għall-kategoriji tal-prodotti A, B u D lill-Armenja, għall-kategoriji tal-prodotti A u D lill-Belarussja, il-Malawi, Sierra Leone, is-Somalja u t-Taġikistan, u għall-kategorija tal-prodotti B lill-Gwatemala, il-Honduras, in-Nikaragwa u El Salvador.

(9)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba minn “Control Union Certifications” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tiegħu. Abbażi tal-informazzjoni li waslitilha, il-Kummissjoni kkonkludiet li huwa ġġustifikat li jiġi estiż l-ambitu ġeografiku tar-rikonoxximent tagħha għall-kategoriji tal-prodotti A, B, C, D, E u F lill-Burundi, is-Somalja u s-Sudan t'Isfel, għall-kategoriji tal-prodotti B u C lill-Angola, il-Belarussja, il-Djibouti, l-Eritrea, Fiġi, il-Liberja, in-Niger, iċ-Chad u l-Kosovo u għall-kategoriji tal-prodotti B, C u D lir-Repubblika Demokratika tal-Kongo u Madagascar.

(10)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba minn “Ecocert SA” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tiegħu. Abbażi tal-informazzjoni li waslitilha, il-Kummissjoni kkonkludiet li huwa ġġustifikat li jiġi estiż l-ambitu ġeografiku tar-rikonoxximent tagħha għall-kategorija tal-prodotti B lill-Mozambique u għall-kategorija tal-prodotti C lill-Bangladexx, iċ-Ċili, Hong Kong, il-Honduras, il-Perù u l-Vjetnam.

(11)

Ecocert SA għarraf lill-Kummissjoni li s-sussidjarju tiegħu “ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști” waqaf mill-attivitajiet ta' ċertifikazzjonit tiegħu fil-pajjiżi terzi kollha li għalihom kien rikonoxxut. Għalhekk “ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști” jenħtieġ li ma jibqax jiġi elenkat fl-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008.

(12)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba minn “Ekoagros”, biex jiġi inkluż fil-lista tal-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008. Abbażi tal-informazzjoni li waslitilha, il-Kummissjoni kkonkludiet li huwa ġġustifikat li jiġi rikonoxxut “Ekoagros” għall-kategorija tal-prodotti A fir-rigward tar-Russja, għall-kategoriji tal-prodotti A u B fir-rigward tal-Belarussja u l-Ukraina, għall-kategoriji tal-prodotti A u D fir-rigward tat-Taġikistan u għall-kategoriji ta' prodotti A u F fir-rigward tal-Każakistan.

(13)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba minn “Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” sabiex ikunu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tiegħu. Abbażi tal-informazzjoni li waslitilha, il-Kummissjoni kkonkludiet li huwa ġġustifikat li jiġi estiż l-ambitu ġeografiku tar-rikonoxximent tagħha għall-kategoriji tal-prodotti A u D lill-Ġamajka u l-Vjetnam u għall-kategorija tal-prodotti D lill-Ekwador.

(14)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba minn “IMOswiss AG” sabiex ikunu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tiegħu. Abbażi tal-informazzjoni li waslitilha, il-Kummissjoni kkonkludiet li huwa ġġustifikat li jiġi estiż l-ambitu ġeografiku tar-rikonoxximent tagħha għall-kategoriji tal-prodotti A lill-Emirati Għarab Magħquda, għall-kategoriji tal-prodotti A u D lill-Burundi, għall-kategorija tal-prodotti B lill-Messiku u l-Perù u għall-kategorija tal-prodotti C lill-Brunei, iċ-Ċina, Hong Kong, il-Honduras, il-Madagascar u l-Istati Uniti. Min barra dan, il-korp “IMOswiss AG” għarraf lill-Kummissjoni li waqaf mill-attivitajiet ta' ċertifikazzjoni tiegħu fl-Ażerbajġan, il-Georgia, il-Każakistan, il-Kirgiżistan, l-Uzbekistan, ir-Russja u t-Taġikistan. Għalhekk jenħtieġ li ma jibqax jiġi elenkat għal dawk il-pajjiżi fl-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008.

(15)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba minn “Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tiegħu. Abbażi tal-informazzjoni li waslitilha, il-Kummissjoni kkonkludiet li huwa ġġustifikat li jiġi estiż l-ambitu ġeografiku tar-rikonoxximent tagħha għall-kategoriji tal-prodotti A u D liż-Żambja, għall-kategorija tal-prodotti B lil-Laos, il-Myanmar/Burma u t-Tajlandja, għall-kategorija tal-prodotti C lil Hong Kong, l-Indoneżja u s-Sri Lanka u għall-kategoriji tal-prodotti C u E lill-Bangladexx.

(16)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba minn “Mayacert” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tiegħu. Abbażi tal-informazzjoni li waslitilha, il-Kummissjoni kkonkludiet li huwa ġġustifikat li jiġi estiż l-ambitu ġeografiku tar-rikonoxximent tagħha għall-kategorija tal-prodotti A lill-Kolombja, ir-Repubblika Dominicana u El Salvador, għall-kategoriji tal-prodotti A u D lill-Belize u l-Perù u għall-kategorija tal-prodotti B lill-Gwatemala, il-Honduras u n-Nikaragwa.

(17)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba minn “OneCert International PVT Ltd” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tiegħu. Abbażi tal-informazzjoni li waslitilha, il-Kummissjoni kkonkludiet li huwa ġġustifikat li jiġi estiż l-ambitu ġeografiku tar-rikonoxximent tagħha għall-kategoriji tal-prodotti A u D lill-Bangladexx, iċ-Ċina, il-Ghana, il-Kambodja, il-Laos, il-Myanmar/Burma, l-Oman, ir-Russja u l-Arabja Sawdija.

(18)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba minn “Oregon Tilth” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tiegħu. Abbażi tal-informazzjoni li waslitilha, il-Kummissjoni kkonkludiet li huwa ġġustifikat li jiġi estiż l-ambitu ġeografiku tar-rikonoxximent tagħha għall-kategorija tal-prodotti E fir-rigward tal-Messiku.

(19)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba minn “Organic Certifiers” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tiegħu. Abbażi tal-informazzjoni li waslitilha, il-Kummissjoni kkonkludiet li huwa ġġustifikat li jiġi estiż l-ambitu ġeografiku tar-rikonoxximent tagħha għall-kategoriji tal-prodotti A u D lill-Indoneżja.

(20)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba minn “Organska Kontrola” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tiegħu. Abbażi tal-informazzjoni li waslitilha, il-Kummissjoni kkonkludiet li huwa ġġustifikat li jiġi estiż l-ambitu ġeografiku tar-rikonoxximent tagħha għall-kategorija tal-prodotti B lill-pajjiżi kollha.

(21)

“QC&I GmbH” għarraf lill-Kummissjoni li huwa waqaf mill-attivitajiet ta' ċertifikazzjoni tiegħu fil-pajjiżi terzi kollha li għalihom kien rikonoxxut. Għalhekk jenħtieġ li ma jibqax jiġi elenkat fl-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008.

(22)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba minn “Suolo e Salute srl” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tiegħu. Abbażi tal-informazzjoni li waslitilha, il-Kummissjoni kkonkludiet li huwa ġġustifikat li jiġi estiż l-ambitu ġeografiku tar-rikonoxximent tagħha għall-kategorija tal-prodotti A lir-Repubblika Dominicana u l-Eġittu u li jiġi estiż l-ambitu tar-rikonoxximent tagħha għall-kategorija tal-prodotti D fir-rigward tar-Repubblika Dominicana.

(23)

Kwalunkwe referenza għat-Tajwan fl-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 jenħtieġ li tinftiehem bħala referenza għat-Territorju Doganali Separat tat-Tajwan, Penghu, Kinmen u Matsu.

(24)

Għalhekk, l-Annessi III u IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 jenħtieġ li jiġu emendati skont dan.

(25)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Regolatorju għall-Produzzjoni Organika,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 1235/2008 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Anness III huwa emendat skont l-Anness I ta' dan ir-Regolament;

(2)

L-Anness IV huwa emendat skont l-Anness II ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 189, 20.7.2007, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1235/2008 tat-8 ta' Diċembru 2008 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar l-arranġamenti għall-importazzjonijiet ta' prodotti organiċi minn pajjiżi terzi (ĠU L 334, 12.12.2008, p. 25).


ANNESS I

FI-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008, fl-entrata dwar ir-Repubblika tal-Korea, il-punt 5 huwa emendat kif ġej:

(1)

Ir-ringiela li tikkonċerna n-numru tal-kodiċi KR-ORG-003 (Bookang tech) hija mħassra;

(2)

Jiżdiedu r-ringieli li ġejjin:

“KR-ORG-013

Hansol Food, Agriculture, Fisher-Forest Certification Center

www.hansolnonglim.com

KR-ORG-021

ISC Agriculture development research institute

www.isc-cert.com

KR-ORG-022

Greenstar Agrifood Certification Center

Image


ANNESS II

L-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 huwa emendat kif ġej:

(1)

Wara l-entrata dwar “Abcert AG” tiddaħħal l-entrata l-ġdida li ġejja:

“‘A CERT European Organization for Certification S.A.’

1.

Indirizz: 2 Tilou street, 54638 Thessaloniki, Greece

2.

Indirizz tal-Internet: www.a-cert.org

3.

In-numri tal-kodiċi, il-pajjiżi terzi u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:

Numru tal-kodiċi

Pajjiż terz

Kategorija tal-prodotti

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-171

L-Albanija

x

x

AZ-BIO-171

L-Ażerbajġan

x

x

BT-BIO-171

Il-Bhutan

x

x

BY-BIO-171

Il-Belarussja

x

x

CL-BIO-171

Iċ-Ċilì

x

x

CN-BIO-171

Iċ-Ċina

x

x

DO-BIO-171

Ir-Repubblika Dominicana

x

x

EC-BIO-171

L-Ekwador

x

x

EG-BIO-171

L-Eġittu

x

x

ET-BIO-171

L-Etjopja

x

x

GD-BIO-171

Grenada

x

x

GE-BIO-171

Il-Georgia

x

x

ID-BIO-171

L-Indoneżja

x

x

IR-BIO-171

L-Iran

x

x

JM-BIO-171

Il-Ġamajka

x

x

JO-BIO-171

Il-Ġordan

x

x

KE-BIO-171

Il-Kenja

x

x

KZ-BIO-171

Il-Każakistan

x

x

LB-BIO-171

Il-Libanu

x

x

MA-BIO-171

Il-Marokk

x

x

MD-BIO-171

Il-Moldova

x

x

MK-BIO-171

L-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

x

x

PG-BIO-171

Papua New Guinea

x

x

PH-BIO-171

Il-Filippini

x

x

PK-BIO-171

Il-Pakistan

x

x

RS-BIO-171

Is-Serbja

x

x

RU-BIO-171

Ir-Russja

x

x

RW-BIO-171

Ir-Rwanda

x

x

SA-BIO-171

L-Arabja Sawdija

x

x

TH-BIO-171

It-Tajlandja

x

x

TR-BIO-171

It-Turkija

x

x

TW-BIO-171

It-Tajwan

x

x

TZ-BIO-171

It-Tanzanija

x

x

UA-BIO-171

L-Ukraina

x

x

UG-BIO-171

L-Uganda

x

x

ZA-BIO-171

L-Afrika t'Isfel

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: prodotti fil-fażi tal-konverżjoni.

5.

It-tul taż-żmien tal-inklużjoni: sat-30 ta' Ġunju 2018.”

(2)

Fl-entrata dwar “Bioagricert S.r.l”, il-punt 3 huwa emendat kif ġej:

(a)

ir-ringieli li ġejjin jiddaħħlu fl-ordni tan-numru tal-kodiċi:

“AL-BIO-132

L-Albanija

x

x

x

BD-BIO-132

Il-Bangladexx

x

x

ID-BIO-132

L-Indoneżja

x

SN-BIO-132

Is-Senegal

x

—”

(b)

fir-ringiela dwar it-Tajlandja, jiżdied salib fil-kolonna E.

(3)

Fl-entrata dwar “Caucacert Ltd”, it-titlu jinbidel bi “Caucascert Ltd”.

(4)

Fl-entrata dwar “CCPB Srl”, il-punt 3 huwa emendat kif ġej:

(a)

ir-ringieli li ġejjin jiddaħħlu fl-ordni tan-numru tal-kodiċi:

“GE-BIO-102

Il-Georgia

x

x

x

x

x

IR-BIO-102

L-Iran

x

x

x

x

x

JO-BIO-102

Il-Ġordan

x

x

x

x

x

SA-BIO-102

L-Arabja Sawdija

x

x

x

x

x”

(b)

fir-ringieli dwar iċ-Ċina, l-Iraq, il-Mali, il-Filippini u s-Sirja, jiżdied salib fil-kolonna B;

(c)

fir-ringieli dwar il-Marokk u t-Tuneżija, jiżdied salib fil-kolonna C;

(d)

fir-ringieli dwar it-Tuneżija, jiżdied salib fil-kolonna E;

(e)

fir-ringieli dwar iċ-Ċina, l-Eġittu, l-Iraq, il-Libanu, il-Marokk, il-Mali, il-Filippini, San Marino, is-Sirja u t-Turkija, jiżdied salib fil-kolonni E u F.

(5)

Fl-entrata dwar “CERES Certification of Environmental Standards GmbH”, il-punt 3 huwa emendat kif ġej:

(a)

ir-ringieli li ġejjin jiddaħħlu fl-ordni tan-numru tal-kodiċi:

“AM-BIO-140

L-Armenja

x

x

x

BY-BIO-140

Il-Belarussja

x

x

MW-BIO-140

Il-Malawi

x

x

SL-BIO-140

Sierra Leone

x

x

SO-BIO-140

Is-Somalja

x

x

TJ-BIO-140

It-Taġikistan

x

x

—”

(b)

fir-ringieli dwar il-Gwatemala, il-Honduras, in-Nikaragwa u El Salvador, jiżdied salib fil-kolonna B.

(6)

Fl-entrata dwar “Control Union Certifications”, fil-punt 3 jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin jiddaħħlu fl-ordni tan-numri tal-kodiċi:

“AO-BIO-149

L-Angola

x

x

BI-BIO-149

Il-Burundi

x

x

x

x

x

x

BY-BIO-149

Il-Belarussja

x

x

CD-BIO-149

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo

x

x

x

DJ-BIO-149

Il-Djibouti

x

x

ER-BIO-149

L-Eritrea

x

x

FJ-BIO-149

Fiġi

x

x

LR-BIO-149

Il-Liberja

x

x

MG-BIO-149

Il-Madagascar

x

x

x

NE-BIO-149

In-Niġer

x

x

SO-BIO-149

Is-Somalja

x

x

x

x

x

x

SS-BIO-149

Is-Sudan t'Isfel

x

x

x

x

x

x

TD-BIO-149

Iċ-Chad

x

x

XK-BIO-149

Il-Kosovo (**)

x

x

(7)

Fl-entrata dwar “Ecocert SA”, il-punt 3 huwa emendat kif ġej:

(a)

fir-ringiela dwar il-Mozambique, jiżdied salib fil-kolonna B;

(b)

fir-ringieli dwar il-Bangladexx, iċ-Ċilì, Hong Kong, il-Honduras, il-Perù u l-Vjetnam, jiżdied salib fil-kolonna C. (l)

(8)

L-entrata sħiħa dwar “ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști” tħassret.

(9)

Wara l-entrata dwar “Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)”, tiddaħħal l-entrata l-ġdida li ġejja:

“‘Ekoagros’

1.

Indirizz: K. Donelaičio g. 33, 44240 Kaunas, Lithuania

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.ekoagros.lt

3.

In-numri tal-kodiċi, il-pajjiżi terzi u l-kategoriji tal-prodotti konċernati:

Numru tal-kodiċi

Pajjiż terz

Kategorija tal-prodotti

A

B

C

D

E

F

BY-BIO-170

Il-Belarussja

x

x

KZ-BIO-170

Il-Każakistan

x

x

RU-BIO-170

Ir-Russja

x

TJ-BIO-170

It-Taġikistan

x

x

UA-BIO-170

L-Ukraina

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: prodotti fil-fażi tal-konverżjoni u inbid.

5.

It-tul taż-żmien tal-inklużjoni: sat-30 ta' Ġunju 2018.”

(10)

Fl-entrata dwar “Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)”, il-punt 3 huwa emendat kif ġej:

(a)

ir-ringieli li ġejjin jiddaħħlu fl-ordni tan-numru tal-kodiċi:

“JM-BIO-144

Il-Ġamajka

x

x

VN-BIO-144

Il-Vjetnam

x

x

—”

(b)

fir-ringiela dwar l-Ekwador, jiżdied salib fil-kolonna D.

(11)

Fl-entrata dwar “IMOswiss AG”, il-punt 3 huwa emendat kif ġej:

(a)

ir-ringieli li ġejjin jiddaħħlu fl-ordni tan-numru tal-kodiċi:

“BI-BIO-143

Il-Burundi

x

x

BN-BIO-143

Il-Brunei

x

CN-BIO-143

Iċ-Ċina

x

HK-BIO-143

Hong Kong

x

MG-BIO-143

Il-Madagascar

x

US-BIO-143

L-Istati Uniti

x

—”

(b)

fir-ringiela dwar l-Emirati Għarab Magħquda, jiżdied salib fil-kolonna A;

(c)

fir-ringiela dwar il-Honduras, jiżdied salib fil-kolonna C;

(d)

fir-ringieli dwar il-Messiku u l-Perù, jiżdied salib fil-kolonna B;

(e)

ir-ringieli dwar l-Ażerbajġan, il-Georgia, il-Każakistan, il-Kirgiżistan, l-Użbekistan, ir-Russja u t-Taġikistan huma mħassra.

(12)

Fl-entrata dwar “Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH”, il-punt 3 huwa emendat kif ġej:

(a)

ir-ringiela li ġejja tiddaħħal fl-ordni tan-numri tal-kodiċi:

“ZM-BIO-141

Iż-Żambja

x

x

—”

(b)

fir-ringiela dwar il-Bangladexx, jiżdied salib fil-kolonni C u E.

(c)

fir-ringieli dwar Hong Kong, l-Indoneżja u s-Sri Lanka, jiżdied salib fil-kolonna C;

(d)

fir-ringieli dwar il-Laos, il-Myanmar/Burma u t-Tajlandja, jiżdied salib fil-kolonna B;

(13)

Fl-entrata dwar “Mayacert”, il-punt 3 huwa emendat kif ġej:

(a)

ir-ringieli li ġejjin jiddaħħlu fl-ordni tan-numru tal-kodiċi:

“BZ-BIO-169

Il-Belize

x

x

PE-BIO-169

Il-Perù

x

x

—”

(b)

fir-ringieli dwar il-Kolumbja, ir-Repubblika Dominicana u El Salvador, jiżdied salib fil-kolonna A;

(c)

fir-ringieli dwar il-Gwatemala, il-Honduras u n-Nikaragwa, jiżdied salib fil-kolonna B.

(14)

Fl-entrata dwar “OneCert International PVT Ltd”, fil-punt 3, jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin fl-ordni tan-numri tal-kodiċi:

“BD-BIO-152

Il-Bangladexx

x

x

CN-BIO-152

Iċ-Ċina

x

x

GH-BIO-152

Il-Ghana

x

x

KH-BIO-152

Il-Kambodja

x

x

LA-BIO-152

Il-Laos

x

x

MM-BIO-152

Il-Mjanmar/Burma

x

x

OM-BIO-152

L-Oman

x

x

RU-BIO-152

Ir-Russja

x

x

SA-BIO-152

L-Arabja Sawdija

x

x

—”

(15)

Fl-entrata dwar “Oregon Tilth'”, fil-punt 3, jiżdied salib fil-kolonna E, fir-ringiela dwar il-Messiku.

(16)

Fl-entrata dwar “Organic Certifiers”, fil-punt 3, tiddaħħal ir-ringiela li ġejja fl-ordni tan-numri tal-kodiċi:

“ID-BIO-106

L-Indoneżja

x

x

—”

(17)

Fl-entrata dwar “Organska Kontrola”, fil-punt 3, fir-ringieli kollha, jiżdied salib fil-kolonna B.

(18)

L-entrata kollha dwar “QC&I GmbH” tħassret.

(19)

L-entrata dwar “Suolo e Salute srl” hija emendata kif ġej:

(a)

Fil-punt 3, ir-ringieli li ġejjin jiddaħħlu fl-ordni tan-numri tal-kodiċi:

“DO-BIO-150

Ir-Repubblika Dominicana

x

x

EG-BIO-150

L-Eġittu

x

—”

(b)

Il-punt 4 jinbidel b'dan li ġej:

“4.

Eċċezzjonijiet: prodotti fil-fażi tal-konverżjoni u inbid.”


(**)  Din id-deżinjazzjoni hija mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u hija konformi mal-UNSCR 1244/1999 u mal-Opinjoni tal-QIĠ dwar id-dikjarazzjoni tal-indipendenza tal-Kosovo.”


16.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 342/14


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2260

tal-15 ta' Diċembru 2016

li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 226/2007, (KE) Nru 1293/2008, (KE) Nru 910/2009, (KE) Nru 911/2009, (UE) Nru 1120/2010, (UE) Nru 212/2011, u r-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 95/2013 u (UE) Nru 413/2013 rigward l-isem tad-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M u Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 fuq l-addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 13(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Lallemand SAS ippreżentat applikazzjoni skont l-Artikolu 13(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 bil-proposta biex jinbidel l-isem tad-detentur tal-awtorizzazzjonijiet fir-rigward tar-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 226/2007 (2), (KE) Nru 1293/2008 (3), (KE) Nru 910/2009 (4), (KE) Nru 911/2009 (5), (UE) Nru 1120/2010 (6), (UE) Nru 212/2011 (7), u r-Regolamenti ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 95/2013 (8) u (UE) Nru 413/2013 (9).

(2)

L-applikant jiddikjara li Danstar Ferment AG hija s-sid legali tad-drittijiet għall-kummerċjalizzazzjoni tal-addittivi tal-għalf Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M u Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077. L-applikant ressaq id-dejta rilevanti li ssostni t-talba tiegħu.

(3)

Il-bidla proposta tad-detentur tal-awtorizzazzjoni hija ta' natura purament amministrattiva u m'hemmx għalfejn titwettaq valutazzjoni ġdida tal-addittiv ikkonċernat. L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel ġiet mgħarrfa bl-applikazzjoni.

(4)

Sabiex Danstar Ferment AG tkun tista' tisfrutta d-drittijiet tagħha tal-kummerċjalizzazzjoni, hemm bżonn li jinbidlu t-termini tal-awtorizzazzjoni rispettiva.

(5)

Ir-Regolamenti (KE) Nru 226/2007, (KE) Nru 1293/2008, (KE) Nru 910/2009, (KE) Nru 911/2009, (UE) Nru 1120/2010, (UE) Nru 212/2011, u r-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 95/2013 u (UE) Nru 413/2013 għandhom għalhekk jiġu emendati kif xieraq.

(6)

Billi r-raġunijiet tas-sikurezza ma jeħtiġux l-applikazzjoni minnufih tal-emendi li se jsiru permezz ta' dan ir-Regolament fir-Regolamenti (KE) Nru 226/2007, (KE) Nru 1293/2008, (KE) Nru 910/2009, (KE) Nru 911/2009, (UE) Nru 1120/2010, (UE) Nru 212/2011 u r-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 95/2013 u (UE) Nru 413/2013, huwa xieraq li jiġi stabbilit perjodu tranżizzjonali li matulu jkunu jistgħu jintużaw il-ħażniet eżistenti.

(7)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emenda fir-Regolament (KE) Nru 226/2007

Fil-kolonna 2 tal-Anness tar-Regolament (KE) Nru 226/2007, il-kliem “LALLEMAND SAS” huwa sostitwit bil-kliem “Danstar Ferment AG rappreżentata minn Lallemand SAS”.

Artikolu 2

Emenda fir-Regolament (KE) Nru 1293/2008

Fil-kolonna 2 tal-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1293/2008, il-kliem “LALLEMAND SAS” huwa sostitwit bil-kliem “Danstar Ferment AG rappreżentata minn Lallemand SAS”.

Artikolu 3

Emenda fir-Regolament (KE) Nru 910/2009

Ir-Regolament (KE) Nru 910/2009 huwa emendat kif ġej:

(1)

fit-titolu, il-kliem “Lallemand SAS” jiġi sostitwit bil-kliem “Danstar Ferment AG”;

(2)

fil-kolonna 2 tal-Anness, il-kliem “Lallemand SAS” jiġi sostitwit bil-kliem “Danstar Ferment AG rappreżentata minn Lallemand SAS”.

Artikolu 4

Emenda fir-Regolament (KE) Nru 911/2009

Ir-Regolament (KE) Nru 911/2009 huwa emendat kif ġej:

(1)

fit-titolu, il-kliem “Lallemand SAS” jiġi sostitwit bil-kliem “Danstar Ferment AG”;

(2)

fil-kolonna 2 tal-Anness, il-kliem “Lallemand SAS” jiġi sostitwit bil-kliem “Danstar Ferment AG rappreżentata minn Lallemand SAS”.

Artikolu 5

Emenda fir-Regolament (UE) Nru 1120/2010

Ir-Regolament (UE) Nru 1120/2010 huwa emendat kif ġej:

(1)

fit-titolu, il-kliem “Lallemand SAS” jiġi sostitwit bil-kliem “Danstar Ferment AG”;

(2)

fil-kolonna 2 tal-Anness, il-kliem “Lallemand SAS” jiġi sostitwit bil-kliem “Danstar Ferment AG rappreżentata minn Lallemand SAS”.

Artikolu 6

Emenda fir-Regolament (UE) Nru 212/2011

Ir-Regolament (UE) Nru 212/2011 huwa emendat kif ġej:

(1)

fit-titolu, il-kliem “Lallemand SAS” jiġi sostitwit bil-kliem “Danstar Ferment AG”;

(2)

fil-kolonna 2 tal-Anness, il-kliem “Lallemand SAS” jiġi sostitwit bil-kliem “Danstar Ferment AG rappreżentata minn Lallemand SAS”.

Artikolu 7

Emenda fir-Regolament (UE) Nru 95/2013

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 95/2013 huwa emendat kif ġej:

(1)

fit-titolu, il-kliem “Lallemand SAS” jiġi sostitwit bil-kliem “Danstar Ferment AG”;

(2)

fil-kolonna 2 tal-Anness, il-kliem “Lallemand SAS” jiġi sostitwit bil-kliem “Danstar Ferment AG rappreżentata minn Lallemand SAS”.

Artikolu 8

Emenda fir-Regolament (UE) Nru 413/2013

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 413/2013 huwa emendat kif ġej:

(1)

fit-titolu, il-kliem “Lallemand SAS” jiġi sostitwit bil-kliem “Danstar Ferment AG”;

(2)

fil-kolonna 2 tal-Anness, il-kliem “Lallemand SAS” jiġi sostitwit bil-kliem “Danstar Ferment AG rappreżentata minn Lallemand SAS”.

Artikolu 9

Miżuri tranżitorji

Il-ħażniet eżistenti tal-addittivi li huma konformi mad-dispożizzjonijiet li japplikaw qabel id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament jistgħu jibqgħu jitqiegħdu fis-suq u jintużaw sakemm jispiċċaw kollha.

Artikolu 10

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 226/2007 tal-1 ta' Marzu 2007 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta' Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 u Levucell SC10 ME) bħala addittiv fl-għalf (ĠU L 64, 2.3.2007, p. 26).

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1293/2008 tat-18 ta' Diċembru 2008 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta' użu ġdid ta' Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 u Levucell SC10 ME) bħala addittiv fl-għalf (ĠU L 340, 19.12.2008, p. 38).

(4)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 910/2009 tad-29 ta' Settembru 2009 dwar l-awtorizzazzjoni ta' użu ġdid tal-preparazzjoni tas-Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 bħala addittiv fl-għalf taż-żwiemel (id-detentur tal-awtorizzazzjoni Lallemand SAS) (ĠU L 257, 30.9.2009, p. 7).

(5)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 911/2009 tad-29 ta' Settembru 2009 dwar l-awtorizzazzjoni ta' użu ġdid tal-preparazzjoni ta' Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M bħala addittiv fl-għalf għas-salmonidi u l-gambli (detentur tal-awtorizzazzjoni Lallemand SAS) (ĠU L 257, 30.9.2009, p. 10).

(6)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1120/2010 tat-2 ta' Diċembru 2010 dwar l-awtorizzazzjoni ta' Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M bħala addittiv tal-għalf għal ħnienes miftuma (detentur tal-awtorizzazzjoni Lallemand SAS) (ĠU L 317, 3.12.2010, p. 12).

(7)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 212/2011 tat-3 ta' Marzu 2011 dwar l-awtorizzazzjoni ta' Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M bħala addittiv tal-għalf għat-tiġieġ li jbidu (detentur tal-awtorizzazzjoni Lallemand SAS) (ĠU L 59, 4.3.2011, p. 1).

(8)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 95/2013 tal-1 ta' Frar 2013 dwar l-awtorizzazzjoni ta' preparazzjoni tal-Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M bħala addittiv tal-għalf għall-ħut kollu għajr is-salmonidi (detentur tal-awtorizzazzjoni Lallemand SAS) (ĠU L 33, 2.2.2013, p. 19).

(9)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 413/2013 tas-6 ta' Mejju 2013 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni tal-preparazzjoni ta' Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M bħala addittiv fl-għalf għall-użu fl-ilma tax-xorb għall-ħnienes miftuma, il-ħnieżer għas-simna, il-qrejjaq u t-tiġieġ għas-simna (detentur tal-awtorizzazzjoni Lallemand SAS) (ĠU L 125, 7.5.2013, p. 1).


16.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 342/18


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2261

tal-15 ta' Diċembru 2016

dwar l-awtorizzazzjoni tal-ossidu tar-ram(I) bħala addittiv fl-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 fuq l-addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni tal-addittivi għall-użu fin-nutrizzjoni tal-annimali u r-raġunijiet u l-proċeduri għall-għoti ta' din l-awtorizzazzjoni.

(2)

Skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, tressqet applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-ossidu tad-diram akkumpanjata mid-dettalji u mid-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(3)

L-applikazzjoni tikkonċerna l-awtorizzazzjoni tal-ossidu tad-diram bħala addittiv fl-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali, biex jiġi kklassifikat fil-kategorija tal-addittivi “addittivi nutrittivi”.

(4)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”), fl-opinjoni tagħha tal-25 ta' Mejju 2016 (2), ikkonkludiet li, skont il-kundizzjonijiet proposti tal-użu, l-ossidu tad-diram ma għandux effett negattiv fuq is-saħħa tal-annimali jew tal-konsumatur, u li ma jkun hemm l-ebda tħassib dwar is-sikurezza għall-utenti sakemm jittieħdu l-miżuri xierqa ta' protezzjoni.

(5)

Barra minn hekk l-Awtorità kkonkludiet li l-ossidu tad-diram ma joħloqx iktar riskji għall-ambjent minn sorsi oħrajn ta' ram u l-użu tiegħu jista' jitqies bħala sors effikaċi ta' ram għall-ispeċijiet kollha tal-annimali. L-Awtorità ma tqisx li hemm bżonn ta' rekwiżiti speċifiċi għall-monitoraġġ wara t-tqegħid fis-suq. Hija vverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu ta' analiżi tal-addittiv tal-għalf fl-għalf, li tressaq mil-Laboratorju ta' Referenza mwaqqaf permezz tal-Artikolu 21 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(6)

L-isem tal-addittiv fl-applikazzjoni huwa l-ossidu tad-diram. Madankollu, l-isem IUPAC (L-Unjoni Internazzjonali tal-Kimika Pura u Applikata) tal-addittiv huwa ossidu tar-ram(I). Skont ir-Rakkomandazzjoni tal-Awtorità fl-opinjoni tagħha dwar l-ossidu kupriku (3) l-addittiv għandu jissejjaħ ossidu tar-ram(I).

(7)

L-evalwazzjoni tal-ossidu tar-ram turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, kif previsti fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma ssodisfati. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-użu ta' dik is-sustanza jiġi awtorizzat kif speċifikat fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

(8)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Is-sustanza speċifikata fl-Anness, li tifforma parti mill-kategorija ta' addittivi “addittivi nutrizzjonali” u mill-grupp funzjonali “komposti ta' oligoelementi”, hija awtorizzata bħala addittiv fin-nutrizzjoni tal-annimali, soġġetta għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2016;14(6):4509.

(3)  EFSA Journal 2015;13(4):4057.


ANNESS

Numru tal-identifikazzjoni tal-addittiv

Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni

Addittiv

Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku

Speċi jew kategorija tal-annimal

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijiet oħra

Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni

Kontenut ta' Cu f'mg/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %

Kategorija ta' addittivi nutrizzjonali. Grupp funzjonali: komposti ta' oligoelementi

3b412

Ossidu tar-ram(I)

Karaterizzazzjoni tal-addittiv

Preparazzjoni ta' ossidu tar-ram(I) ma'

kontenut mimimu ta' ram ta' 73 %,

Linjosulfonati tas-sodju bejn 12 % u 17 %,

1 % ta' Bentonit.

Granulat bil-partiċelli < 50 μm: Taħt l-10 %

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Ossidu tar-ramm(I)

Formula kimika: Cu2O

Numru CAS: 1317-39-1

Metodi analitiċi  (1)

Għall-identifikazzjoni tas-Cu2O fl-addittiv:

Diffrazzjoni bir-raġġi X (XRD).

Għall-kwantifikazzjoni tal-kontenut totali ta' ram fl-addittiv:

Titrimetrija; jew

Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament (ICP-AES) — EN 15510;

Għall-kwantifikazzjoni tal-kontenut totali ta' ram fit-taħlitiet lesti minn qabel:

Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament (ICP-AES) — EN 15510 jew

Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament (ICP-AES) — EN 15621

Għall-kwantifikazzjoni tal-kontenut totali ta' ram fil-materjali tal-għalf u fil-komposti tal-għalf:

Spettrometrija tal-Assorbiment Atomiku (AAS) — Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 152/2009; jew

Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament (ICP-AES) — EN 15510; jew

Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika bi Plażma Akkoppjata Induttivament (ICP-AES) — EN 15621.

L-ispeċijiet kollha tal-annimali

Bovini:

Bovini qabel il-bidu tar-ruminazzjoni: 15 (total);

Bovini oħrajn 35 (total);

Ovini: 15 (total);

Qżieqeż żgħar sa 12-il ġimgħa: 170 (total);

Krustaċji 50 (total);

Annimali oħrajn: 25 (total);

(1)

L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel.

(2)

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu l-proċeduri operazzjonali u l-miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw riskji li jistgħu jirriżultaw mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn Meta dawk ir-riskju ma jistgħux jiġu eliminati jew mnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u miżuri ta' dan it-tip, l-addittivi u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali, inkluż il-protezzjoni għan-nifs kif ukoll in-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza.

(3)

Il-kliem li ġej għandu jiddaħħal fit-tikkettar:

Għall-għalf tan-nagħaġ jekk il-livell tar-ramm fl-għalf jaqbeż l-10 mg/kg:

“Il-livell tar-ram f'dan il-għalf jista' jikkawża l-avvelenar f'ċerti razez tan-nagħaġ.”

Għall-għalf tal-bovini wara l-bidu tar-ruminazzjoni jekk il-livell tar-ram fl-għalf ikun anqas minn 20 mg/kg:

“Il-livell tar-ram f'dan il-għalf jista' jikkawża defiċjenzi tar-ram fil-mergħat fejn jirgħu il-bovini b'kontenuti għoljin ta' molibdenum jew ta' kubrit.”

Il-5 ta' Jannar 2027


(1)  Id-dettalji tal-metodi analitiċi jinsabu disponibbli fuq l-indirizz li ġej tal-Laboratorju ta' Referenza: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


16.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 342/22


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2262

tal-15 ta' Diċembru 2016

li jemenda għall-257 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati mal-ISIL (Da'esh) u mal-organizzazzjoni Al-Qaida

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 tas-27 ta' Mejju 2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati mal-organizzazzjonijiet tal-ISIL (Da'esh) u tal-Al-Qaida (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 7(1)(a) u l-Artikolu 7a(1) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 jelenka l-persuni, il-gruppi u l-entitajiet koperti mill-iffriżar ta' fondi u riżorsi ekonomiċi skont dak ir-Regolament.

(2)

Fit-12 ta' Diċembru 2016 il-Kumitat tas-Sanzjonijiet tal-Kunsill għas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti ddeċieda li jżid persuna fiżika mal-elenku tal-persuni, il-gruppi u l-entitajiet fir-rigward ta' min japplika t-twaqqif tal-fondi u riżorsi finanzjarji. L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 għandu għalhekk jiġi aġġornat skont dan,

(3)

Sabiex jiġi żgurat li l-miżuri previsti f'dan ir-Regolament ikunu effettivi, dan għandu jidħol fis-seħħ immedjatament,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 huwa emendat skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ dakinhar li jiġi ppubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jkun vinkolanti fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Aġent Kap tas-Servizz tal-Istrumenti tal-Politika Barranija


(1)  ĠU L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANNESS

Fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 għandha tiddaħħal l-entrata li ġejja taħt l-intestatura “Persuni fiżiċi”:

“Rustam Magomedovich Aselderov (kitba originali: Рустам Магомедович Асельдеров) (magħruf ukoll bħala (a) Abu Muhammad (kitba orġinali: Абу Мухаммад), (b) Abu Muhammad Al-Kadari (kitba oriġinali: Абу Мухаммад Аль-Кадари), (c) Muhamadmuhtar (kitba oriġinali: Мухамадмухтар). Data tat-twelid: 9.3.1981. Post tat-twelid: Iki-Burul Village, Iki-Burulskiy District, ir-Repubblika ta' Kalmykia, il-Federazzjoni Russa. Nazzjonalità: Il-Federazzjoni Russa. Nru tal-passaport: Passaport Russu 8208 No. 555627, maħruġ mill-Uffiċċju Leninskiy, Direttorat tas-Servizz Federali tal-Migrazzjoni tal-Federazzjoni Russa għar-Repubblika tad-Dagestan. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 7d(2)(i): it-12.12.2016.”


16.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 342/24


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2263

tal-15 ta' Diċembru 2016

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta' Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b'mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissa l-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali

Direttorat Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

MA

104,9

SN

241,4

TN

123,9

TR

118,9

ZZ

147,3

0707 00 05

MA

70,7

TR

159,5

ZZ

115,1

0709 93 10

MA

143,7

TR

138,5

ZZ

141,1

0805 10 20

IL

126,4

TR

76,6

ZZ

101,5

0805 20 10

MA

69,9

ZZ

69,9

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

116,7

JM

125,0

MA

74,5

TR

82,0

ZZ

99,6

0805 50 10

TR

82,8

ZZ

82,8

0808 10 80

US

100,7

ZZ

100,7

0808 30 90

CN

89,4

ZZ

89,4


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 tas-27 ta' Novembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (ĠU L 328, 28.11.2012, p. 7). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta' oriġini oħra”.


16.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 342/26


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2264

tal-15 ta' Diċembru 2016

dwar il-prezz minimu għax-xiri tat-trab tal-ħalib xkumat għall-ewwel sejħa parzjali għall-offerti fi ħdan il-proċedura tas-sejħa għall-offerti miftuħa bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2080

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1240 tat-18 ta' Mejju 2016 li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' intervent pubbliku u ta' għajnuna għall-ħżin privat (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 32 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2080 (3) fetaħ il-bejgħ tat-trab tal-ħalib xkumat permezz ta' proċedura ta' sejħa għall-offerti.

(2)

Fid-dawl tal-offerti li waslulhom b'risposta għall-ewwel stedina għall-offerti parzjali, għandu jiġi ffissat prezz minimu tal-bejgħ.

(3)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Għall-ewwel sejħa parzjali għall-offerti għall-bejgħ tat-trab tal-ħalib xkumat fil-kuntest tal-proċedura tas-sejħa għall-offerti miftuħa bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2080, illi fir-rigward tagħha l-perjodu meta l-offerti kellhom jintefgħu ntemm fit-13 ta' Diċembru 2016, il-prezz minimu tal-bejgħ għandu jkun ta' EUR 215,10/100 kg.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali

Direttorat Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU L 206, 30.7.2016, p. 71.

(3)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2080 tal-25 ta' Novembru 2016 dwar il-ftuħ tal-bejgħ tat-trab tal-ħalib xkumat permezz ta' proċedura ta' sejħa għall-offerti (ĠU L 321, 29.11.2016, p. 45).


DEĊIŻJONIJIET

16.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 342/28


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2016/2265

tas-6 ta' Diċembru 2016

li temenda d-Deċiżjoni 2007/884/KE li tawtorizza lir-Renju Unit sabiex ikompli japplika miżura ta' deroga mill-Artikoli 26(1)(a), 168 u 169 tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat-28 ta' Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 395 tagħha,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Permezz tad-Deċiżjoni 2007/884/KE (2), ir-Renju Unit ġie awtorizzat biex, sal-31 ta' Diċembru 2010, jirrestrinġi sal-50 % d-dritt tal-kerrej jew tal-lessee biex inaqqas it-taxxa fuq il-valur miżjud (“VAT”) fuq il-ħlas tal-kiri jew il-lease ta' karozza fejn dik il-karozza ma ntużatx esklussivament għall-finijiet ta' negozju. Ir-Renju Unit kien awtorizzat ukoll biex ma jittrattax bħala provvista ta' servizzi bi ħlas l-użu privat ta' karozza mikrija jew leased minn persuna taxxabbli għall-finijiet ta' negozju tiegħu stess. Dawk il-miżuri ('il-miżuri ta' deroga') eliminaw il-ħtieġa li l-kerrej jew il-lessee jżomm reġistru tal-kilometri korsi b'finijiet privati f'karozzi użati għall-finijiet ta' negozju u li jieħu kont fil-kontabbiltà tat-taxxa fuq il-kilometri effettivament korsi b'finijiet privati ta' tali karozzi.

(2)

Id-Deċiżjoni 2007/884/KE ġiet sussegwentement emendata mid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2011/37/UE (3) u mid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/681/UE (4) li estendiet id-data ta' skadenza tal-miżuri ta' deroga sal-31 ta' Diċembru 2016.

(3)

Permezz ta' ittra rreġistrata mal-Kummissjoni fl-14 ta' Marzu 2016, ir-Renju Unit talab l-awtorizzazzjoni biex jestendi l-miżuri ta' deroga.

(4)

F'konformità mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 395(2) tad-Direttiva 2006/112/KE, il-Kummissjoni infurmat lill-Istati Membri l-oħrajn, permezz ta' ittra ddatata t-28 ta' Ġunju 2016, bit-talba tar-Renju Unit. Permezz ta' ittra tat-28 ta' Ġunju 2016, il-Kummissjoni għarrfet lir-Renju Unit li hija kellha l-informazzjoni kollha meħtieġa biex tqis it-talba.

(5)

F'konformità mal-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni 2007/884/KE, ir-Renju Unit issottometta rapport lill-Kummissjoni li jkopri l-applikazzjoni tad-Deċiżjoni, li inkluda reviżjoni tal-persentaġġ ta' restrizzjoni. L-informazzjoni pprovduta mir-Renju Unit turi li restrizzjoni tad-dritt għal tnaqqis għal 50 % għadha tirrifletti ċ-ċirkostanzi attwali fir-rigward tal-proporzjon ta' użu kummerċjali u użu mhux kummerċjali tal-vetturi kkonċernati.

(6)

Għalhekk ir-Renju Unit għandu jkun awtorizzat ikompli japplika l-miżuri ta' deroga għal perjodu limitat ieħor, sal-31 ta' Diċembru 2019.

(7)

Fil-każ li r-Renju Unit jikkunsidra li tkun meħtieġa estensjoni ulterjuri lil hinn mill-2019, huwa għandu jissottometti rapport lill-Kummissjoni, li jinkludi reviżjoni tal-persentaġġ applikat flimkien ma' talba ta' estensjoni, sa mhux aktar tard mill-1 ta' April 2019.

(8)

L-estensjoni tal-miżuri ta' deroga se jkollha biss effett negliġibbli fuq l-ammont globali ta' dħul ta' taxxa miġbur fl-istadju tal-konsum finali u ma jkollha ebda effett negattiv fuq ir-riżorsi proprji tal-Unjoni derivanti mill-VAT.

(9)

Id-Deċiżjoni 2007/884/KE għandha għalhekk tiġi emendata kif meħtieġ,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni 2007/884/KE huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni tiskadi fil-31 ta' Diċembru 2019.

Kwalunkwe talba għal estensjoni tal-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni għandha tkun akkumpanjata minn rapport, imressaq lill-Kummissjoni sal-1 ta' April 2019, li jinkludi reviżjoni tal-persentaġġ tar-restrizzjoni applikata fuq id-dritt għal tnaqqis tal-VAT fuq il-kiri jew il-lease ta' karozzi li ma jintużawx esklussivament għall-finijiet ta' negozju.”.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni tapplika mill-1 ta' Jannar 2017.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kunsill

Il-President

P. KAŽIMÍR


(1)  ĠU L 347, 11.12.2006, p. 1.

(2)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/884/KE tal-20 ta' Diċembru 2007 li tawtorizza lir-Renju Unit ikompli japplika miżura ta' deroga mill-Artikoli 26(1)(a), 168 u 169 tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud (ĠU L 346, 29.12.2007, p. 21).

(3)  Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill 2011/37/UE tat-18 ta' Jannar 2011 li temenda d-Deċiżjoni 2007/884/KE li tawtorizza lir-Renju Unit biex ikompli japplika miżura ta' deroga mill-Artikoli 26(1)(a), 168 u 169 tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud (ĠU L 19, 22.1.2011, p. 11).

(4)  Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill 2013/681/UE tal-15 ta' Novembru 2013 li temenda d-Deċiżjoni 2007/884/KE li tawtorizza lir-Renju Unit ikompli japplika miżura ta' deroga mill-Artikoli 26(1)(a), 168 u 169 tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il- valur miżjud (ĠU L 316, 27.11.2013, p. 41).


16.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 342/30


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2016/2266

tas-6 ta' Diċembru 2016

li tawtorizza lin-Netherlands japplikaw rata mnaqqsa ta' tassazzjoni fuq l-elettriku pprovdut lill-istazzjonijiet tal-iċċarġjar għall-vetturi elettriċi

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2003/96/KE tas-27 ta' Ottubru 2003 li tirriforma l-istruttura tal-Komunità dwar tassazzjoni fuq prodotti ta' enerġija u elettriku (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 19 tagħha,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Fid-29 ta' Marzu 2016 in-Netherlands talbu l-awtorizzazzjoni biex japplikaw, f'konformitá l-Artikolu 19(1) tad-Direttiva 2003/96/KE, rata mnaqqsa ta' tassazzjoni fuq l-elettriku pprovdut lill-vetturi elettriċi. Fuq talba tal-Kummissjoni, in-Netherlands ipprovdew informazzjoni addizzjonali fis-6 ta' April, l-20 ta' Ġunju u t-18 ta' Awwissu 2016.

(2)

Ir-rata mnaqqsa ta' tassazzjoni għandha l-għan li tippromwovi l-użu tal-vetturi elettriċi billi tnaqqas l-ispiża tal-elettriku użat biex iħaddem dawn il-vetturi.

(3)

L-użu ta' vetturi elettriċi jevita l-emissjonijiet ta' sustanzi li jniġġsu l-arja li joriġinaw mill-kombustjoni ta' petrol u diżil jew karburanti fossili oħrajn u għaldaqstant jikkontribwixxi għal titjib fil-kwalità tal-arja fl-ibliet. Barra minn hekk, l-użu ta' vetturi elettriċi jista' wkoll inaqqas l-emissjonijiet ta' CO2 fejn l-elettriku użat ikun prodott minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli. Il-miżura għalhekk hija mistennija li tagħti kontribut lgħall-objettivi tal-politiki ambjentali, tas-saħħa u tal-klima tal-Unjoni.

(4)

In-Netherlands talbet b'mod espliċitu li r-rata mnaqqsa ta' tassazzjoni tkun applikata għall-elettriku pprovdut lil vetturi elettriċi kemm għall-użu kummerċjali kif ukoll għall-użu mhux kummerċjali u li l-istazzjonijiet tal-iċċarġjar li mhumiex aċċessibbli għall-pubbliku jkunu koperti wkoll.

(5)

In-Netherlands talbu li r-rata mnaqqsa tat-tassazzjoni fuq l-elettriku tapplika biss għall-istazzjonijiet tal-iċċarġjar fejn l-elettriku jintuża biex tiġi ċċarġjata vettura elettrika direttament u li ma tapplikax għall-elettriku pprovdut permezz ta' skambju ta' batteriji.

(6)

Rata mnaqqsa ta' tassazzjoni fuq l-elettriku pprovdut lill-vetturi elettriċi permezz ta' stazzjonijiet tal-iċċarġjar ittejjeb il-prospettivi kummerċjali għal stazzjonijiet tal-iċċarġjar aċċessibbli għall-pubbliku fin-Netherlands, li għandu jwassal biex l-użu ta' karozzi elettriċi ikun attraenti u jirriżulta f'titjib fil-kwalità tal-arja.

(7)

Meta wieħed iqis in-numru limitat ta' vetturi elettriċi u l-fatt li l-livell ta' tassazzjoni fuq l-elettriku pprovdut lill-vetturi elettriċi permezz ta' stazzjonijiet tal-iċċarġjar ser ikunu ogħla mil-livell minimu ta' tassazzjoni għall-użu kummerċjali stipulat fl-Artikolu 10 tad-Direttiva 2003/96/KE, mhuwiex probabbli il-miżura twassal għal distorsjonijiet fil-konkorrenza matul il-perijodu li tkun fis-seħħ u għaldaqstant mhijiex ser taffettwa ħażin il-funzjonament tajjeb tas-suq intern.

(8)

Il-livell ta' tassazzjoni fuq l-elettriku pprovdut lill-vetturi elettriċi permezz ta' stazzjonijiet tal-iċċarġjar li mhumiex għall-użu kummerċjali ser ikun ogħla mil-livell minimu ta' tassazzjoni għall-użu mhux kummerċjali stipulat fl-Artikolu 10 tad-Direttiva 2003/96/KE.

(9)

F'konformità mal-Artikolu 19(2) tad-Direttiva 2003/96/KE, kull awtorizzazzjoni mogħtija taħt l-Artikolu 19(1) ta' dik id-Direttiva għandu jkollha żmien strettament limitat. In-Netherlands talbu li l-awtorizzazzjoni tingħata għal erba' snin sabiex ikun żgurat li l-perjodu ta' awtorizzazzjoni jkun twil biżżejjed biex l-operaturi ekonomiċi ma jaqtgħux qalbhom milli jagħmlu l-investimenti meħtieġa.

(10)

Din id-Deċiżjoni hija mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tar-regoli tal-Unjoni dwar l-għajnuna mill-Istat,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

In-Netherlands huma awtorizzati japplikaw rata mnaqqsa ta' tassazzjoni fuq l-elettriku pprovdut lill-istazzjonijiet tal-iċċarġjar direttament użat għall-iċċarġjar ta' vetturi elettriċi, minbarra dawk l-istazzjonijiet tal-iċċarġjar għall-iskambju ta' batteriji għall-vetturi elettriċi, dment li l-livelli minimi ta' tassazzjoni stipulati fl-Artikolu 10 tad-Direttiva 2003/96/KE jiġu rrispettati.

Artikolu 2

Għall-finijiet ta' din id-Deċiżjoni, għandha tapplika d-definizzjoni ta' “vettura elettrika” stabbilita fil-punt (2) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2014/94/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2).

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tkun applikabbli mill-1 ta' Jannar 2017 sal-31 ta' Diċembru 2020.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Renju tan-Netherlands.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kunsill

Il-President

P. KAŽIMÍR


(1)  ĠU L 283, 31.10.2003, p. 51.

(2)  Id-Direttiva 2014/94/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar l-installazzjoni ta' infastruttura tal-karburanti alternattivi (ĠU L 307, 28.10.2014, p. 1).


16.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 342/32


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2016/2267

tas-6 ta' Diċembru 2016

li temenda d-Deċiżjoni 1999/70/KE dwar l-awdituri esterni tal-banek ċentrali nazzjonali, fir-rigward tal-awdituri esterni ta' Banc Ceannais na hÉireann/il-Bank Ċentrali tal-Irlanda

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra l-Protokoll Nru 4 dwar l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, anness għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u għat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 27.1 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-28 ta' Ottubru 2016 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Bank Ċentrali tal-Irlanda (BĊE/2016/29) (1),

Billi:

(1)

Il-kontijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) u tal-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro jridu jiġu vverifikati minn awdituri esterni indipendenti rrakkomandati mill-Kunsill Governattiv tal-BĊE u approvati mill-Kunsill.

(2)

Il-mandat tal-awdituri esterni ta' Banc Ceannais na hÉireann/il-Bank Ċentrali tal-Irlanda skada wara l-verifika għas-sena finanzjarja 2015. Għalhekk huwa meħtieġ li jinħatru awdituri esterni mis-sena finanzjarja 2016.

(3)

Banc Ceannais na hÉireann/il-Bank Ċentrali tal-Irlanda għażel lil Mazars bħala l-awdituri esterni tiegħu għas-snin finanzjarji 2016 sa 2020.

(4)

Il-Kunsill Governattiv tal-BĊE rrakkomanda li Mazars jinħatru bħala l-awdituri esterni ta' Banc Ceannais na hÉireann/il-Bank Ċentrali tal-Irlanda għas-snin finanzjarji 2016 sa 2020.

(5)

Wara r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE, jenħtieġ li d-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/70/KE (2) tiġi emendata skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Fl-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni 1999/70/KE, il-paragrafu 5 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“5.   Mazars huma b'dan approvati bħala l-awdituri esterni ta' Banc Ceannais na hÉireann/il-Bank Ċentrali tal-Irlanda għas-snin finanzjarji 2016 sa 2020.”.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha ssir effettiva fid-data tan-notifika tagħha.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-BĊE.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kunsill

Il-President

P. KAŽIMÍR


(1)  ĠU C 413, 10.11.2016, p. 1.

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/70/KE tal- 25 ta' Jannar 1999 dwar l-awdituri esterni tal-banek ċentrali nazzjonali (ĠU L 22, 29.1.1999, p. 69).


16.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 342/34


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2268

tal-14 ta' Diċembru 2016

li temenda d-Deċiżjonijiet 2007/305/KE, 2007/306/KE u 2007/307/KE rigward il-perjodu ta' tolleranza għal traċċi tal-ibridu Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4) taż-żrieragħ tal-lift, ta' ibridi taż-żrieragħ tal-kolza Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) u tal-kolza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), kif ukoll il-prodotti derivati minnhom

(notifikata bid-dokument C(2016) 8390)

(It-test bil-Ġermaniż biss huwa awtentiku)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament (1), u b'mod partikolari l-Artikoli 8(6) u l-Artikolu 20(6) tiegħu,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2007/305/KE (2), 2007/306/KE (3) u 2007/307/KE (4) jistabbilixxu r-regoli dwar l-irtirar mis-suq tal-ibridu Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4) taż-żrieragħ tal-lift, ta' ibridi taż-żrieragħ tal-kolza Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) u tal-kolza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) rispettivament, kif ukoll il-prodotti derivati minnhom (“materjal ġenetikament modifikat”). Dawk id-Deċiżjonijiet ġew adottati wara li d-detentur tal-awtorizzazzjoni, il-kumpanija Bayer CropScience AG, indikat lill-Kummissjoni li ma kellha l-ebda intenzjoni li ġġedded l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta' dak il-materjal ĠM skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 8(4), l-Artikolu 11, l-Artikolu 20(4) u l-Artikolu 23 tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003.

(2)

It-tliet Deċiżjonijiet kollha stipulaw perjodu ta' tranżizzjoni inizjali ta' ħames snin, li matulu l-ikel u l-għalf li fih dan il-materjal ĠM jew li jikkonsisti jew huwa prodott minnu seta' jiġi introdott fis-suq bi proporzjon mhux ogħla minn 0,9 % u sakemm dik il-preżenza kienet aċċidentali jew teknikament inevitabbli. L-għan ta' dak il-perjodu ta' tranżizzjoni kien li jikkunsidra l-fatt li xi kultant seta' jkun hemm preżenti traċċi żgħar ħafna ta' materjal ĠM fil-ktajjen alimentari u tal-għalf, saħansitra wara li Bayer CropScience AG iddeċidiet li twaqqaf il-bejgħ ta' żrieragħ derivati minn dawk l-organiżmi ġenetikament modifikati u anke jekk kienu ttieħdu l-miżuri kollha biex tiġi evitata l-preżenza ta' dak il-materjal ĠM.

(3)

Fid-dawl tal-esperjenza li nkisbet wara l-irtirar mis-suq ta' dak il-materjal ĠM, id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2012/69/UE (5) emendat it-tliet Deċiżjonijiet kollha sabiex il-perjodu ta' tranżizzjoni jiġi estiż sal-31 ta' Diċembru 2016. Peress li ġew irrapportati livelli baxxi ħafna ta' traċċi, dik id-Deċiżjoni naqqset il-preżenza ttollerata ta' dak il-materjal ĠM fl-ikel u fl-għalf għal piż skont il-piż ta' 0,1 %.

(4)

Id-Deċiżjonijiet 2007/305/KE, 2007/306/KE u 2007/307/KE stipulaw ukoll serje ta' miżuri li Bayer CropScience AG kellha tieħu sabiex jiġi żgurat l-irtirar mis-suq effettiv ta' dan il-materjal ĠM u stabbilixxew obbligi ta' rapportar min-naħa ta' Bayer CropScience AG.

(5)

F'Diċembru 2013 u f'Marzu 2016, Bayer CropScience AG irrapportat li minkejja l-miżuri li ħadet biex tipprevjeni l-preżenza ta' dawk l-organiżmi ġenetikament modifikati skont id-Deċiżjonijiet 2007/305/KE, 2007/306/KE u 2007/307/KE, xorta kien għad fadal traċċi żgħar ħafna fil-prodotti bażiċi taż-żrieragħ taż-żejt tal-kolza f'dawn l-aħħar snin. Din il-preżenza ta' traċċi persistenti tista' tiġi spjegata kemm minħabba l-bijoloġija taż-żrieragħ taż-żejt tal-kolza li jistgħu jibqgħu inattivi għal perjodi twal kif ukoll minħabba prattiki agrikoli li ntużaw għall-ħsad ta' żrieragħ li setgħu rriżultaw f'tixrid aċċidentali, li l-livell tiegħu kien diffiċli biex jiġi stmat fid-dati tal-adozzjoni tad-Deċiżjonijiet 2007/305/KE, 2007/306/KE u 2007/307/KE u d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2012/69/UE. It-tendenza hija li l-okkorrenza tat-traċċi kompliet tonqos.

(6)

F'dan l-isfond, huwa xieraq li l-perjodu ta' tranżizzjoni jiġi estiż għal tliet snin oħra sal-31 ta' Diċembru 2019 sabiex jippermetti t-tneħħija sħiħa tat-traċċi residwi ta' Ms1×Rf1 taż-żrieragħ tal-lift, taż-żrieragħ tal-kolza Ms1×Rf2 u tal-kolza Topas 19/2 fil-katina alimentari u tal-għalf.

(7)

Sabiex tkompli tikkontribwixxi għat-tneħħija ta' dak il-materjal ĠM, huwa xieraq ukoll li Bayer CropScience AG tkompli timplimenta l-programm intern meħtieġ skont id-Deċiżjonijiet 2007/305/KE, 2007/306/KE u 2007/307/KE u li tkompli tiġbor id-dejta, kif kienet tagħmel qabel fuq bażi volontarja, dwar il-preżenza ta' materjal bħal dan fi prodotti bażiċi taż-żrieragħ taż-żejt tal-kolza importati fl-Unjoni mill-Kanada, l-uniku pajjiż fejn dawk iż-żrieragħ taż-żejt tal-kolza kienu kkultivati għal skopijiet kummerċjali. Bayer CropScience AG għandha tirrapporta lill-Kummissjoni dwar iż-żewġ aspetti sal-1 ta' Jannar 2019.

(8)

Bayer CropScience AG għandha tiżgura d-disponibbiltà kontinwa ta' materjali ta' referenza ċertifikati biex il-laboratorji ta' kontroll ikunu jistgħu jwettqu l-analiżi tagħhom matul dak il-perjodu ta' tranżizzjoni.

(9)

Id-Deċiżjonijiet 2007/305/KE, 2007/306/KE u 2007/307/KE għandhom għalhekk jiġu emendati skont dan.

(10)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 2007/305/KE hija emendata kif ġej:

(1)

L-Artikolu 1 jinbidel b'dan li ġej:

“Artikolu 1

Id-destinatarju għandu jimplimenta programm intern sabiex jiżgura l-irtirar mis-suq effettiv ta' ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 u l-kombinament tal-ibridu ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4 taż-żrieragħ tal-lift fit-tnissil u l-produzzjoni taż-żrieragħ u għandu jiġbor dejta dwar il-preżenza ta' dawk l-organiżmi ġenetikament modifikati fil-vjeġġi taż-żrieragħ taż-żejt tal-kolza lejn l-Unjoni mill-Kanada.

Id-destinatarju għandu jirrapporta lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni ta' dan il-programm u dwar il-preżenza ta' dawk l-organiżmi ġenetikament modifikati fil-vjeġġi taż-żrieragħ taż-żejt tal-kolza lejn l-Unjoni mill-Kanada sal-1 ta' Jannar 2019.”

(2)

L-Artikolu 2 jinbidel b'dan li ġej:

“Artikolu 2

1.   Il-preżenza ta' materjal li fih ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 u l-kombinament tal-ibridu ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4 taż-żrieragħ tal-lift, li jikkonsisti fihom jew li huwa prodott minnhom fi prodotti tal-ikel jew tal-għalf notifikati skont l-Artikolu 8(1)(a) u l-Artikolu 20(1) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 għandha tkun ittollerata sal-31 ta' Diċembru 2019, sakemm din il-preżenza:

(a)

tkun aċċidentali jew teknikament inevitabbli; u

(b)

tkun fi proporzjon mhux ogħla minn piż skont il-piż ta' 0,1 %.

2.   Id-destinatarju għandu jiżgura d-disponibbiltà ta' materjal ta' referenza ċertifikat għal ACS-BNØØ4–7×ACS-BNØØ1-4 taż-żrieragħ tal-lift permezz tal-American Oil Chemists Society fuq https://www.aocs.org/attain-lab-services/certified-reference-materials-(CRMS)”.

(3)

L-Anness jitħassar.

Artikolu 2

Id-Deċiżjoni 2007/306/KE hija emendata kif ġej:

(1)

L-Artikolu 1 jinbidel b'dan li ġej:

“Artikolu 1

Id-destinatarju għandu jimplimenta programm intern sabiex jiżgura l-irtirar mis-suq effettiv ta' ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 u l-kombinament ta' ibridi taż-żrieragħ tal-kolza ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5 fit-tnissil u l-produzzjoni taż-żrieragħ u għandu jiġbor dejta dwar il-preżenza ta' dawk l-organiżmi ġenetikament modifikati fil-vjeġġi taż-żrieragħ taż-żejt tal-kolza lejn l-Unjoni mill-Kanada.

Id-destinatarju għandu jirrapporta lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni ta' dan il-programm u dwar il-preżenza ta' dawk l-organiżmi ġenetikament modifikati fil-vjeġġi taż-żrieragħ taż-żejt tal-kolza lejn l-Unjoni mill-Kanada sal-1 ta' Jannar 2019.”

(2)

L-Artikolu 2 jinbidel b'dan li ġej:

“Artikolu 2

1.   Il-preżenza ta' materjal li fih ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 u l-kombinament ta' ibridi taż-żrieragħ tal-kolza ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5, li jikkonsisti fihom jew li huwa prodott minnhom fi prodotti tal-ikel jew tal-għalf notifikati skont l-Artikolu 8(1)(a) u l-Artikolu 20(1) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 għandha tkun ittollerata sal-31 ta' Diċembru 2019, sakemm din il-preżenza:

(a)

tkun aċċidentali jew teknikament inevitabbli; u

(b)

tkun fi proporzjon mhux ogħla minn piż skont il-piż ta' 0,1 %.

2.   Id-destinatarju għandu jiżgura d-disponibbiltà ta' materjal ta' referenza ċertifikat għaż-żrieragħ tal-kolza ACS-BNØØ4–7×ACS-BNØØ2-5 permezz tal-American Oil Chemists Society [fuq https://www.aocs.org/attain-lab-services/certified-reference-materials-(crms)”.

(3)

L-Anness jitħassar.

Artikolu 3

L-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni 2007/307/KE huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 1

1.   Id-destinatarju għandu jimplimenta programm intern sabiex jiżgura l-irtirar mis-suq effettiv tal-kolza ACS-BNØØ7-1 fit-tnissil u fil-produzzjoni taż-żrieragħ u għandu jiġbor dejta dwar il-preżenza ta' dak l-organiżmu ġenetikament modifikat fil-vjeġġi taż-żrieragħ taż-żejt tal-kolza lejn l-Unjoni mill-Kanada.

Id-destinatarju għandu jirrapporta lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni ta' dan il-programm u dwar il-preżenza ta' dawk l-organiżmi ġenetikament modifikati fil-vjeġġi taż-żrieragħ taż-żejt tal-kolza lejn l-Unjoni mill-Kanada sal-1 ta' Jannar 2019.

2.   Il-preżenza ta' materjal li fih il-kolza ACS-BNØØ7-1, li jikkonsisti fih jew li huwa prodott minnu fi prodotti tal-ikel jew tal-għalf notifikati skont l-Artikolu 8(1)(a) u l-Artikolu 20(1) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 għandha tkun ittollerata sal-31 ta' Diċembru 2019, sakemm din il-preżenza:

(a)

tkun aċċidentali jew teknikament inevitabbli; u

(b)

tkun fi proporzjon mhux ogħla minn piż skont il-piż ta' 0,1 %.

3.   Id-destinatarju għandu jiżgura d-disponibbiltà ta' materjal ta' referenza ċertifikat għall-kolza ACS- BNØØ7-1 permezz tal-American Oil Chemists Society fuq https://www.aocs.org/attain-lab-services/certified-reference-materials-(crms).”

Artikolu 4

L-entrati fir-Reġistru Komunitarju tal-ikel u tal-għalf ġenetikament modifikati, kif stipulat fl-Artikolu 28 tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003, fir-rigward ta' ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 u l-kombinament tal-ibridu ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4 taż-żrieragħ tal-lift, ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 u l-kombinament tal-ibridi taż-żrieragħ tal-kolza ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5, u tal-kolza ACS-BNØØ7-1, għandhom jiġu modifikati sabiex jieħdu kont ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lil Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein, il-Ġermanja.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 1.

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/305/KE tal-25 ta' April 2007 dwar l-irtirar mis-suq tal-ibridu Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4) taż-żrieragħ tal-lift u prodotti dderivati minnu (ĠU L 117, 5.5.2007, p. 17).

(3)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/306/KE tal-25 ta' April 2007 dwar l-irtirar mis-suq ta' ibridi taż-żrieragħ tal-kolza Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) u l-prodotti ġejjin minnha (ĠU L 117, 5.5.2007, p. 20).

(4)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/307/KE tal-25 ta' April 2007 dwar it-tneħħija mis-suq tal-kolza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) u l-prodotti derivati tagħha (ĠU L 117, 5.5.2007, p. 23).

(5)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/69/UE tat-3 ta' Frar 2012 li temenda d-Deċiżjonijiet 2007/305/KE, 2007/306/KE u 2007/307/KE rigward il-perjodu ta' tolleranza għal traċċi tal-ibridu taż-żrieragħ taż-żejt tal-kolza Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), tal-ibridu taż-żrieragħ taż-żejt tal-kolza Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) u ż-żrieragħ taż-żejt tal-kolza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), kif ukoll il-prodotti derivati minnhom (ĠU L 34, 7.2.2012, p. 12).


16.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 342/38


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2269

tal-15 ta' Diċembru 2016

dwar l-ekwivalenza tal-qafas regolatorju għall-kontropartijiet ċentrali fl-Indja skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 25(6) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-proċedura għar-rikonoxximent ta' kontropartijiet ċentrali (“CCPs”) stabbiliti f'pajjiżi terzi, stipulata fl-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, għandha l-għan li tippermetti lis-CCPs stabbiliti u awtorizzati f'pajjiżi terzi li għandhom standards regolatorji ekwivalenti għal dawk stabbiliti f'dak ir-Regolament, li jipprovdu servizzi ta' kklirjar lill-membri tal-ikklirjar jew liċ-ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni. Għalhekk, din il-proċedura ta' rikonoxximent u d-deċiżjonijiet ta' ekwivalenza previsti fiha jikkontribwixxu biex jintlaħaq l-għan ġenerali tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 li jitnaqqas ir-riskju sistemiku billi jiġi estiż l-użu ta' CCPs sikuri u sodi biex jikklerjaw il-kuntratti tad-derivattivi barra l-borża (“OTC”), inkluż meta dawk is-CCPs ikunu stabbiliti u awtorizzati f'pajjiż terz.

(2)

Sabiex reġim legali ta' pajjiż terz jitqies bħala ekwivalenti għar-reġim legali tal-Unjoni fir-rigward ta' CCPs, l-eżitu sostantiv tal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għandu jkun ekwivalenti għar-rekwiżiti tal-Unjoni rigward l-objettivi regolatorji li jiksbu. L-għan ta' din il-valutazzjoni ta' ekwivalenza huwa għalaqstant biex jiġi vverifikat li l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Indja jiżguraw li s-CCPs stabbiliti u awtorizzati hemmhekk ma jesponux lil membri tal-ikklerjar u liċ-ċentri ta' negozjar stabbiliti fl-Unjoni għal livell ogħla ta' riskju milli dawn tal-aħħar kieku jkunu esposti għalih minn CCPs awtorizzati fl-Unjoni u, bħala konsegwenza, ma joħolqux livelli ta' riskju sistemiku li mhumiex aċċettabli fl-Unjoni. Għalhekk, ir-riskji ferm aktar baxxi inerenti f'attivitajiet ta' kklirjar imwettqa fis-swieq finanzjarji li huma iżgħar mis-suq finanzjarju tal-Unjoni għandhom jiġu kkunsidrati b'mod partikolari.

(3)

Fl-1 ta' Settembru 2013, il-Kummissjoni rċeviet il-parir tekniku mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) dwar l-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għas-CCPs awtorizzati fl-Indja. Il-parir tekniku jikkonkludi li l-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli, fuq livell ġuridizzjonali, jiżguraw li s-CCPs awtorizzati fl-Indja li adottaw politiki u proċeduri interni fir-rigward ta' diversi oqsma li jikkostitwixxu rekwiżiti legalment vinkolanti jikkonformaw ma' rekwiżiti legalment vinkolanti li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stipulati fit-Titolu IV tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(4)

Skont l-Artikolu 25(6) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, iridu jintlaħqu tliet kundizzjonijiet sabiex jiġi determinat li l-arranġamenti legali u superviżorji ta' pajjiż terz rigward is-CCPs awtorizzati hemmhekk huma ekwivalenti għal dawk stabbiliti f'dak ir-Regolament.

(5)

Skont l-ewwel kundizzjoni, is-CCPs awtorizzati f'pajjiż terz iridu jikkonformaw mar-rekwiżiti legalment vinkolanti li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stipulati fit-Titolu IV tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(6)

Ir-rekwiżiti legalment vinkolanti tal-Indja għas-CCPs awtorizzati hemmhekk li jikklerjaw titoli korporattivi u derivattivi finanzjarji u li huma taħt is-superviżjoni u s-sorveljanza tas-Securities and Exchange Board of India (SEBI) (ir-reġim SEBI), jikkonsistu fl-Att dwar il-Kuntratti ta' Titoli (Regolament) tal-1956 (is-SCRA) u r-Regolamenti dwar il-Kuntratt ta' Titoli (ir-Regolament) (il-Borża u l-Korporazzjonijiet tal-Ikklerjar) tal-2012 (ir-Regolamenti) li ġew adottati f'Ġunju 2012 mis-SEBI fl-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija lilha mis-SCRA u l-Att dwar il-Bord tat-Titoli u l-Iskambju tal-Indja (l-Att SEBI). Is-SEBI ħareġ Ċirkulari fl-4 ta' Settembru 2013 (iċ-Ċirkulari) li permezz tagħha huwa adotta l-Prinċipji għall-Infrastrutturi tas-Swieq Finanzjarji (“il-PFMIs”) maħruġa f'April 2012 mill-Kumitat dwar is-Sistemi tal-Pagamenti u s-Saldu (2) u l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Kummissjonijiet tat-Titoli u obbliga l-infrastrutturi tas-swieq finanzjarji, inklużi korporazzjonijiet tal-ikklerjar li jaderixxu magħhom.

(7)

Is-SCRA u r-Regolamenti stabbilew reġim ta' awtorizzazzjoni għall-faċilitajiet tal-ikklerjar bħala korporazzjonijiet tal-ikklerjar rikonoxxuti (“RCCs”) mill-Gvern Ċentrali u s-SEBI. Faċilità tal-ikklerjar li tapplika għandha tikkonforma ma' rekwiżiti speċifiċi li għandhom l-għan li jassiguraw operat ġust ta' faċilità tal-ikklerjar kif ukoll il-protezzjoni tal-investituri. Il-Gvern Ċentrali jew is-SEBI jistgħu wkoll jimponu kundizzjonijiet fuq RCCs. RCCs iridu jadottaw regoli u proċeduri interni li huma vvalutati mill-Gvern Ċentrali u s-SEBI qabel l-għoti ta' awtorizzazzjoni tal-RCC u li jridu jkunu konformi mal-kundizzjonijiet imposti fuq kull RCC. Regoli u proċeduri interni ta' RCCs ma jistgħux jiġu emendati mingħajr l-approvazzjoni minn qabel tas-SEBI. Barra minn hekk, is-SEBI jista' jadotta regoli interni tal-RCCs għal kwistjonijiet speċifiċi jew jemenda r-regoli interni eżistenti ta' RCCs, fejn meħtieġ jew spedjenti. Barra minn hekk, is-SEBI jista' jimponi multi għal ksur tar-regoli interni u l-proċeduri ta' RCCs jew ta' kwalunkwe struzzjonijiet maħruġa mis-SEBI.

(8)

Ir-rekwiżiti legalment vinkolanti applikabbli għal CCPs awtorizzati fl-Indja li jikklerjaw titoli tal-gvern, strumenti tas-suq monetarju, u strumenti tal-muniti barranin u li jaqgħu taħt is-superviżjoni tal-Bank ta' Riżerva tal-Indja (RBI) (ir-reġim RBI) jikkonsistu fil-Payment and Settlement Systems Act, 2007 (PSSA) u l-Payment and Settlement Systems Regulations, 2008 (ir-Regolamenti PSS). L-RBI jawtorizza entitajiet li joperaw kamra tal-ikklerjar sakemm jissodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa (“kmamar tal-ikklirjar awtorizzati”). Barra minn hekk, RBI jista' jimponi kondizzjonijiet speċifiċi fuq l-awtorizzazzjoni li hija valida sakemm il-kondizzjonijiet speċifiċi imposti jkunu sodisfatti. Skont il-PSSA, il-kmamar tal-ikklerjar awtorizzati jadottaw regoli u proċeduri interni u għandhom id-dmir li joperaw il-kamra tal-ikklerjar skont dawn.

(9)

Barra minn hekk, il-PSSA jagħti s-setgħa lill-RBI li joħroġ direttivi ġenerali jew direzzjonijiet indirizzati lejn kmamar tal-ikklerjar awtorizzati speċifiċi. Iż-żewġ tipi ta' direzzjonijiet għandhom jiġu mħarsa milll-kmamar tal-ikklerjar awtorizzati. L-RBI ppubblika “Dokument ta' Politika għar-Regolamentazzjoni u s-Sorveljanza tal-Infrastrutturi tas-Swieq Finanzjarji” fis-26 ta' Lulju 2013, fejn iddikjara li l-kmamar tal-ikklerjar awtorizzati kollha huma meħtieġa li jikkonformaw mal-PFMIs.

(10)

Din id-Deċiżjoni tirrigwarda biss l-ekwivalenza tal-arranġamenti legali u superviżorji tal-RCCs u kmamar tal-ikklerjar awtorizzati u mhux l-arranġamenti legali u superviżorji għas-CCPs li jipprovdu servizzi tal-ikklirjar fis-suq tal-komoditajiet u li huma regolati u sorveljati mill-Forward Markets Commission.

(11)

Ir-rekwiżiti legalment vinkolanti applikabbli għas-CCPs awtorizzati fl-Indja għalhekk jikkonsistu fi struttura fuq żewġ saffi. Il-prinċipji ewlenin li jridu jikkonformaw magħhom RCCs u kmamar tal-ikklerjar sabiex jiksbu awtorizzazzjoni biex jipprovdu servizzi ta' kklerjar fl-Indja (“ir-regoli primarji”) huma dawn li ġejjin: (a) taħt it-reġim SEBI, il-prinċipji ewlenin għall-RCCs stabbiliti fl-SCRA u r-Regolament kumplimentati miċ-Ċirkolari tal-4 ta' Settembru 2013 li jirrikjedi konformità mal-PFMIs u (b) taħt ir-reġim RBI, ir-Regolamenti PSSA u PSS, flimkien mad-Dokument ta' Politika għar-Regolamentazzjoni u s-Sorveljanza tal-Infrastrutturi tas-Swieq Finanzjarji li jirrikjedi konformità mal-PFMIs. Dawn ir-regoli primarji jinkludu l-ewwel livell ta' rekwiżiti legalment vinkolanti fl-Indja. Sabiex jagħtu prova tal-konformità mar-regoli primarji, l-RCCs iridu jressqu r-regoli u l-proċeduri interni tagħhom mas-SEBI għall-approvazzjoni. Taħt ir-reġim tal-RBI, il-kmamar tal-ikklerjar awtorizzati għandhom josservaw ir-regoli u l-proċeduri interni tagħhom fl-operazzjoni ta' kmamar tal-ikklirjar awtorizzati tagħhom. Dawn ir-regoli u l-proċeduri interni jinkludu t-tieni saff ta' rekwiżiti legalment vinkolanti fl-Indja, li jridu jipprovdu dettall preskrittiv dwar kif l-RCCs u l-kamra tal-ikklirjar awtorizzati se jissodisfaw dawk l-istandards. Barra minn hekk, ir-regoli u l-proċeduri interni tal-RCCs u l-kmamar tal-ikklerjar awtorizzati fihom dispożizzjonijiet addizzjonali li jikkomplementaw ir-regoli primarji f'ċerti aspetti. Ir-regoli u l-proċeduri interni tal-RCCs u l-kmamar tal-ikklerjar awtorizzati, li jimplimentaw il-PFMIs, huma legalment vinkolanti fuq l-RCCs u l-kmamar tal-ikklerjar awtorizzati.

(12)

Il-valutazzjoni ta' ekwivalenza tal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għall-RCCs u l-kmamar tal-ikklerjar awtorizzati fl-Indja għandha tqis ukoll l-eżitu tal-mitigazzjoni tar-riskju li huma jiżguraw f'termini tal-livell ta' riskju li l-membri tal-ikklirjar u ċ-ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni jkunu esposti għalih meta jipparteċipaw f'dawk l-entitajiet. L-eżitu tal-mitigazzjoni tar-riskju huwa determinat kemm mill-livell ta' riskju inerenti fl-attivitajiet ta' kklirjar imwettqa mis-CCP ikkonċernata, li jiddependi mid-daqs tas-suq finanzjarju li topera fih, kif ukoll minn kemm huma xierqa l-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għas-CCPs biex inaqqsu dak il-livell ta' riskju. Sabiex jinkiseb eżitu ekwivalenti ta' mitigazzjoni tar-riskju, rekwiżiti ta' mitigazzjoni tar-riskju aktar stretti huma neċessarji għas-CCPs li jeżerċitaw l-attivitajiet tagħhom fi swieq finanzjarji ikbar li għandhom livell ta' riskju inerenti ogħla, minn dawk ta' CCPs li jeżerċitaw l-attivitajiet tagħhom fi swieq finanzjarji iżgħar li għandhom livell ta' riskju inerenti iktar baxx.

(13)

Is-suq finanzjarju fejn l-RCCs u l-kmamar tal-ikklerjar awtorizzati fl-Indja jwettqu l-attivitajiet tal-ikklirjar tagħhom huwa ferm iżgħar minn dak fejn huma attivi s-CCPs stabbiliti fl-Unjoni. Tul l-aħħar tliet snin, il-valur totali tat-tranżazzjonijiet derivattivi kklerjati fl-Indja rrappreżenta inqas minn 1 % tal-valur totali tat-tranżazzjonijiet ikklerjati fl-Unjoni. Għalhekk, il-parteċipazzjoni fl-RCCs u fi kmamar tal-ikklirjar awtorizzati stabbiliti fl-Indja tesponi lill-membri tal-ikklirjar u liċ-ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni għal riskji ferm iktar baxxi mill-parteċipazzjoni tagħhom f'CCPs awtorizzati fl-Unjoni.

(14)

L-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għal RCCs u kmamar tal-ikklirjar awtorizzati stabbiliti fl-Indja jistgħu għalhekk jitqiesu bħala ekwivalenti meta dawn ikunu xierqa biex itaffu dak il-livell iktar baxx ta' riskju. Ir-regoli primarji applikabbli għal dawk l-RCCs u kmamar tal-ikklirjar awtorizzati stabbiliti fl-Indja, flimkien mar-regoli u l-proċeduri interni tagħhom li jeħtieġu konformità mal-PFMIs, itaffu l-livell aktar baxx ta' riskju li jeżisti fl-Indja u jiksbu eżitu ta' mitigazzjoni tar-riskju ekwivalenti għal dak li jipprova jikseb ir-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(15)

Għalhekk għandu jiġi konkluż li l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Indja biex tiżgura li RCCs u kmamar tal-ikklirjar awtorizzati hemm jikkonformaw ma' rekwiżiti legalment vinkolanti li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stipulati fit-Titolu IV tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(16)

Skont it-tieni kundizzjoni msemmija fl-Artikolu 25(6) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Indja fir-rigward ta' CCPs awtorizzati hemmhekk iridu jipprovdu superviżjoni u infurzar effettivi ta' dawn is-CCPs fuq bażi kontinwa.

(17)

Is-superviżjoni tal-RCCs titwettaq mis-SEBI. Is-SEBI jista' jadotta regoli interni ta' RCCs għal kwistjonijiet speċifiċi jew jemenda r-regoli interni eżistenti ta' RCCs, li jkollhom l-istess effett daqslikieku kienu ġew adottati jew emendati permezz ta' RCC konċernata. Barra minn hekk, SEBI jista' tagħti struzzjonijiet lil RCCs fl-interess tal-pubbliku, jew il-kummerċ jew investituri jew fis-swieq tat-titoli. L-RCCs huma suġġetti għal spezzjonijiet, investigazzjonijiet u verifiki mis-SEBI u jridu jipprovdu informazzjoni dwar in-negozju tagħha lis-SEBI. L-SCRA tipprevedi multi għal ksur tar-regoli interni u l-proċeduri ta' RCCs jew ta' kwalunkwe struzzjonijiet maħruġa mis-SEBI. Fl-aħħar nett, l-awtorizzazzjonijiet tal-RCCs jistgħu jiġu rtirati mill-Gvern Ċentrali jew mis-SEBI fl-interess pubbliku jew fl-interess tal-kummerċ.

(18)

Is-superviżjoni ta' kmamar tal-ikklerjar awtorizzati titwettaq mir-RBI. L-RBI jista' jitlob informazzjoni minn kmamar tal-ikklerjar awtorizzati, u għandu s-setgħa li jwettaq spezzjoni fil-postijiet tagħhom u biex jagħmel verifiki. Barra minn hekk, l-RBI jista' jagħti struzzjonijiet lil kmamar tal-ikklerjar awtorizzati f'ċirkostanzi speċifiċi, sabiex iwaqqfu l-imġiba tagħhom u biex jieħdu l-miżuri li huma meqjusa meħtieġa biex tiġi rimedjata s-sitwazzjoni. Barra minn hekk, penali huma stabbiliti fil-każ ta' nuqqas ta' konformità mad-dispożizzjonijiet u r-regolamenti tal-PSSA, għal ordnijiet jew struzzjonijiet maħruġa mir-RBI. Fl-aħħar nett, l-awtorizzazzjoni għat-tħaddim ta' kamra tal-ikklerjar awtorizzata tista' tiġi revokata mir-RBI fil-każ li kamra tal-ikklerjar awtorizzata tikser id-dispożizzjonijiet tal-PSSA, ir-Regolamenti PSS, ordnijiet jew struzzjonijiet maħruġa mir-RBI jew fil-każ ta' nuqqas ta' konformità mal-kundizzjonijiet li għalihom l-awtorizzazzjoni hi soġġetta.

(19)

Għaldaqstant għandu jiġi konkluż li l-RCCs u kmamar tal-ikklirjar awtorizzati fl-Indja huma soġġetti għal superviżjoni u infurzar effettivi fuq bażi kontinwa.

(20)

Skont it-tielet kundizzjoni tal-Artikolu 25(6) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Indja jridu jinkludu sistema ekwivalenti effettiva għar-rikonoxximent ta' CCPs awtorizzati skont reġimi legali ta' pajjiżi terzi (“CCPs ta' pajjiżi terzi”).

(21)

CCPs ta' pajjiż terz jistgħu japplikaw għal awtorizzazzjoni bħala “kamra tal-ikklerjar awtorizzata” taħt ir-reġim tal-RBI, li jippermetti lil CCPs ta' pajjiżi terzi li jipprovdu l-istess servizzi ta' kklerjar bħal CCPs stabbiliti fl-Indja. CCPs ta' pajjiż terz jistgħu jiġu eżentati minn ċerti rekwiżiti applikabbli għal RCCs u l-kmamar tal-ikklerjar awtorizzati fl-Indja, sakemm jikkonformaw mal-PFMIs u jiġi konkluż arranġament ta' kooperazzjoni il-RBI u s-superviżur ta' pajjiż terz. Il-valutazzjoni tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tista' tkun ibbażata fuq l-informazzjoni provduta mis-superviżur ta' pajjiż terz.

(22)

Għalhekk, għandu jitqies li l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Indja jipprevedu għal sistema ekwivalenti effettiva għar-rikonoxximent ta' CCPs ta' pajjiż terz.

(23)

Din id-Deċiżjoni hija bbażata fuq ir-rekwiżiti legalment vinkolanti li jirrigwardaw l-RCCs u kmamar tal-ikklerjar awtorizzati applikabbli fl-Indja meta kienet adottata d-Deċiżjoni. Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-ESMA, għandha tkompli twettaq monitoraġġ fuq bażi regolari tal-evoluzzjoni tal-arranġamenti legali u superviżorji għall-RCCs u kmamar tal-ikklerjar awtorizzati u s-sodisfar tal-kundizzjonijiet li abbażi tagħhom ittieħdet din id-Deċiżjoni.

(24)

Ir-reviżjoni regolari tal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli fl-Indja għas-CCPs awtorizzati hemmhekk għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li l-Kummissjoni twettaq eżami speċifiku fi kwalunkwe ħin barra mill-ambitu tal-analiżi ġenerali, fejn l-iżviluppi rilevanti jagħmluha neċessarja għall-Kummissjoni li tivvaluta mill-ġdid l-ekwivalenza mogħtija minn din id-Deċiżjoni. Valutazzjoni mill-ġdid bħal din tista' twassal għat-tħassir tad-Deċiżjoni.

(25)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma bi qbil mal-opinjoni tal-Kumitat Ewropew tat-Titoli,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

1.   Għall-finijiet tal-paragrafu 6 tal-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Indja li jikkonsistu fl-Att dwar il-Kuntratti ta' Titoli (Regolament) tal-1956, il-Kuntratt ta' Titoli (ir-Regolament) (il-Borża u l-Korporazzjonijiet tal-Ikklerjar) tal-2012 u ċ-Ċirkolari tal-4 ta' Settembru 2013, u li huma applikabbli għall-korporazzjonijiet tal-ikklerjar rikonoxxuti awtorizzati fihom jitqiesu li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 648/2012.

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 6 tal-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Indja li jikkonsistu fil-Payment and Settlement Systems Act, 2007 (PSSA) u l-Payment and Settlement Systems Regulations, 2008 (ir-Regolament PSS), kif ikkumplimentati mid-Dokument ta' Politika għar-Regolazzjoni u s-Supervizjoni tal-Infrastrutturi tas-Suq Finanzjarju, u li huma applikabbli għall-korporazzjonijiet tal-ikklerjar rikonoxxuti awtorizzati fihom jitqiesu li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 648/2012.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  Mill-1 ta' Settembru 2014, il-Kumitat dwar is-Sistemi ta' Pagament u s-Saldu biddel ismu għal Kumitat dwar is-Sistemi ta' Pagament u tal-Infrastrutturi tas-Suq.


16.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 342/42


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2270

tal-15 ta' Diċembru 2016

dwar l-ekwivalenza ta' boroż approvati f'Singapor skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet (1), u b'mod partikulari l-Artikolu 2a(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 jistabbilixxi rekwiżiti tal-ikklerjar u tal-immaniġġar bilaterali tar-riskju għal kuntratti derivattivi ta' barra l-Borża (“OTC”) kif ukoll rekwiżiti ta' rappurtar għal tali kuntratti. Il-punt (7) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 jiddefinixxi d-derivattivi OTC bħala kuntratti tad-derivattivi li l-eżekuzzjoni tagħhom ma sseħħx f'suq regolat skont it-tifsira tal-punt (14) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) jew f'suq ta' pajjiż terz ikkunsidrat bħala ekwivalenti għal suq regolat f'konformità mal-Artikolu 2a tar-Regolament (UE) Nru 648/2012. Għalhekk, kull kuntratt ta' derivattiv li l-eżekuzzjoni tiegħu sseħħ f'suq ta' pajjiż terz mhux meqjus bħala ekwivalenti għas-swieq regolati huwa kklassifikat bħala OTC għall-finijiet tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(2)

Skont l-Artikolu 2a tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, suq ta' pajjiż terz jitqies bħala ekwivalenti għal suq regolat jekk jikkonforma ma' rekwiżiti legalment vinkolanti li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stabbiliti fit-Titolu III tad-Direttiva 2004/39/KE u li huwa soġġett għal superviżjoni u infurzar effettivi f'dak il-pajjiż terz fuq bażi kontinwa.

(3)

Sabiex suq ta' pajjiż terz jitqies bħala ekwivalenti għal suq regolat skont it-tifsira tad-Direttiva 2004/39/KE, l-eżitu sostantiv tar-rekwiżiti legalment vinkolanti u l-arranġamenti superviżorji u ta' infurzar applikabbli għandu jkun ekwivalenti għar-rekwiżiti tal-Unjoni rigward l-objettivi regolatorji li jiksbu. L-għan ta' din il-valutazzjoni tal-ekwivalenza huwa għalhekk li tivverifika li r-rekwiżiti legalment vinkolanti li japplikaw għal boroż approvati f'Singapor huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stabbiliti fit-Titolu III tad-Direttiva 2004/39/KE, u li dawk is-swieq huma soġġetti għal superviżjoni u infurzar effettivi fuq bażi kontinwa. Is-swieq li huma boroż approvati fid-data tal-adozzjoni ta' din id-Deċiżjoni għandhom għalhekk jiġu identifikati bħala swieq meqjusa ekwivalenti għal suq regolat skont it-tifsira tad-Direttiva 2004/39/KE.

(4)

Il-qafas legali ta' Singapor għal boroż approvati jikkonsisti fl-Att dwar it-Titoli u l-Futuri (SFA), ir-Regolamenti dwar it-Titoli u l-Futuri (Swieq) 2005, ir-Regolamenti dwar it-Titoli u l-Futuri (il-Governanza Korporattiva ta' Boroż Approvati, Kmamar tal-Ikklirjar Approvati u Kumpaniji Holding Approvati) 2005, ir-Regolamenti dwar it-Titoli u l-Futuri (Offerti ta' Investimenti) (Ishma u Obbligazzjonijiet) 2005, ir-Regolamenti dwar it-Titoli u l-Futuri (Liċenzjar u Kondotta tan-Negozju) 2004 u l-Linji Gwida maħruġa mill-Awtorità Monetarja ta' Singapor (Monetary Authority of Singapore — MAS) skont it-Taqsima 321 tal-SFA, inklużi l-Linji Gwida dwar ir-Regolamentazzjoni tas-Swieq Nru SFA 02-G01 u l-Linji Gwida dwar il-Kriterji ta' Kompetenza u Idoneità Nru FSG-G01. Il-Linji Gwida dwar ir-Regolamentazzjoni tas-Swieq jistabbilixxu obbligi għall-boroż approvati bħall-obbligu li joperaw suq ġust, ordinat u trasparenti. It-Taqsima 321(5) tal-SFA tistipula li nuqqas ta' konformità ma' xi linja gwida jista', f'kull proċediment, kemm ċivili kif ukoll kriminali, jiġi invokat minn kull parti li tfittex li tistabbilixxi jew li tiċħad ir-responsabbiltà. Minbarra dan, it-taqsima 334(1) u 335 tagħti s-setgħa lill-MAS sabiex timponi multi fuq il-boroż approvati fejn il-MAS issib li l-borża tkun responsabbli għal ksur ta' xi linji gwida. Barra minn hekk, xi regoli tan-negozju u tal-elenkar li jagħtu aktar dettalji dwar ir-rekwiżiti tal-SFA huma deskritti f'ġabra ta' regoli għal kull borża approvata. Ir-regoli dwar in-negozju u l-elenkar, kif ukoll kull emenda għal dawn ir-regoli, iridu jiġu ppreżentati lill-MAS qabel l-implimentazzjoni tagħhom. L-SFA tistipula penali fejn ir-regoli tan-negozju jew tal-elenkar ma jkunux konformi mar-rekwiżiti stabbiliti mill-MAS. Taħt l-SFA, ir-regoli tan-negozju huma meqjusa bħala kuntratt li jorbot għall-borża approvata u l-membri tagħha u għalhekk iridu jiġu osservati u rispettati fuq bażi kontinwa.

(5)

Ir-rekwiżiti legalment vinkolanti applikabbli għal boroż approvati f'Singapor jagħtu riżultati sostantivi ekwivalenti għal dawk tar-rekwiżiti stabbiliti fit-Titolu III tad-Direttiva 2004/39/KE fl-oqsma li ġejjin: il-proċess tal-awtorizzazzjoni, ir-rekwiżiti tad-definizzjonijiet, l-aċċess għall-borża approvata, ir-rekwiżiti organizzazzjonali, ir-rekwiżiti tal-maniġment superjuri, l-ammissjoni ta' strumenti finanzjarji għan-negozjar, is-suspensjoni u t-tneħħija ta' strumenti min-negozjar, il-monitoraġġ tal-konformità mar-regoli tal-boroż approvati u l-aċċess għal arranġamenti tal-ikklirjar u tas-saldu.

(6)

Skont id-Direttiva 2004/39/KE, ir-rekwiżiti tat-trasparenza ta' qabel u ta' wara n-negozjar japplikaw biss għall-ishma ammessi għan-negozjar fi swieq regolati. Minkejja li l-ishma jistgħu jiġu ammessi għan-negozjar fuq boroż approvati f'Singapor, il-Kummissjoni tikkunsidra li l-valutazzjoni ta' dawn ir-rekwiżiti hija madankollu mhux rilevanti għall-finijiet ta' din id-Deċiżjoni peress li l-għan tagħha huwa li tivverifika l-ekwivalenza tar-rekwiżiti legalment vinkolanti applikabbli għal swieq ta' pajjiżi terzi fir-rigward ta' kuntratti ta' derivattivi li huma eżegwiti f'dawk is-swieq.

(7)

Għalhekk għandu jiġi konkluż li r-rekwiżiti legalment vinkolanti għal boroż approvati f'Singapor jagħtu riżultati ekwivalenti għal dawk tar-rekwiżiti stabbiliti fit-Titolu III tad-Direttiva 2004/39/KE.

(8)

Il-boroż approvati f'Singapor huma soġġetti għal superviżjoni mill-MAS, awtorità pubblika stabbilita skont it-Taqsima 3 tal-Att dwar l-Awtorità Monetarja ta' Singapor. L-MAS hija r-regolatur primarju għal attivitajiet tas-suq tal-kapital f'Singapor. It-Taqsima 46 tal-SFA tagħti s-setgħa lill-MAS sabiex tagħti struzzjonijiet lill-borża approvata fir-rigward tal-materji speċifiċi kif speċifikati mill-SFA sabiex tiżgura l-protezzjoni tal-investitur, il-funzjonament ta' swieq ġusti, ordinati u trasparenti, l-integrità u l-istabilità tas-swieq tal-kapital u l-konformità ma' kull kundizzjoni jew restrizzjoni imposta mill-MAS. Il-MAS għandha setgħat statutorji biex toħroġ avviżi legalment vinkolanti, linji gwida, kodiċijiet, dikjarazzjonijiet ta' politika u noti tal-prattika. Il-MAS tista' timponi multi u ċċanfar għall-ksur ta' dispożizzjonijiet tal-SFA jew tal-leġiżlazzjoni sekondarja tagħha, inklużi avviżi u struzzjonijiet. Il-MAS tista' tneħħi wkoll uffiċjali prinċipali fejn tqis li dan ikun fl-interess pubbliku. Fl-aħħar nett, il-MAS tissorvelja l-prattiki ta' mmaniġġar tar-riskju u l-kontrolli tal-borża approvata, permezz ta' spezzjonijiet fuq il-post u mhux fuq il-post.

(9)

Għalhekk għandu jiġi konkluż li l-boroż approvati huma soġġetti għal superviżjoni u infurzar effettivi f'Singapor fuq bażi kontinwa.

(10)

Il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 2a tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 għandhom għalhekk jiġu kkunsidrati bħala ssodisfati fir-rigward ta' boroż approvati f'Singapor.

(11)

Din id-Deċiżjoni hija bbażata fuq ir-rekwiżiti legalment vinkolanti relatati ma' boroż approvati f'Singapor fiż-żmien tal-adozzjoni ta' din id-Deċiżjoni. Il-Kummissjoni għandha tkompli timmonitorja fuq bażi regolari l-evoluzzjoni tal-arranġamenti legali u superviżorji għall-boroż approvati u t-twettiq tal-kundizzjonijiet li abbażi tagħhom ittieħdet din id-Deċiżjoni. B'mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tirrieżamina din id-Deċiżjoni fid-dawl tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) u tad-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4).

(12)

Ir-rieżami regolari tal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għall-boroż approvati f'Singapor huwa mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li l-Kummissjoni twettaq rieżami speċifiku fi kwalunkwe ħin, fejn żviluppi rilevanti jagħmluha neċessarja għall-Kummissjoni li tivvaluta mill-ġdid l-ekwivalenza mogħtija b'din id-Deċiżjoni. Valutazzjoni mill-ġdid bħal din tista' twassal għat-tħassir tad-Deċiżjoni.

(13)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Ewropew tat-Titoli,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Għall-finijiet tal-punt 7 tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, il-boroż approvati f'Singapor u stipulati fl-Anness għandhom jiġu kkunsidrati bħala ekwivalenti għal swieq regolati kif definiti fil-punt (14) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2004/39/KE.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  Id-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 85/611/KEE u 93/6/KEE u d-Direttiva 2000/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 93/22/KEE (ĠU L 145, 30.4.2004, p. 1).

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 84).

(4)  Id-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u li temenda d-Direttiva 2002/92/KE u d-Direttiva 2011/61/UE (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 349).


ANNESS

Boroż approvati f'Singapor imsemmija fl-Artikolu 1

(a)

Singapore Exchange Derivatives Trading Limited

(b)

Singapore Exchange Securities Trading Limited

(c)

ICE Futures Singapore.


16.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 342/45


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2271

tal-15 ta' Diċembru 2016

dwar l-ekwivalenza ta' boroż tal-istrumenti finanzjarji u boroż tal-komoditajiet fil-Ġappun skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 2a tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 jistabbilixxi rekwiżiti tal-ikklerjar u tal-immaniġġar bilaterali tar-riskju għal kuntratti derivattivi ta' barra l-Borża (“OTC”) kif ukoll rekwiżiti ta' rappurtar għal tali kuntratti. Il-punt (7) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 jiddefinixxi d-derivattivi OTC bħala kuntratti tad-derivattivi li l-eżekuzzjoni tagħhom ma sseħħx f'suq regolat skont it-tifsira tal-punt (14) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) jew f'suq ta' pajjiż terz ikkunsidrat bħala ekwivalenti għal suq regolat f'konformità mal-Artikolu 2a tar-Regolament (UE) Nru 648/2012. Għalhekk, kull kuntratt tad-derivattivi li l-eżekuzzjoni tiegħu sseħħ f'suq ta' pajjiż terz mhux meqjus bħala ekwivalenti għal suq regolat huwa kklassifikat bħala OTC għall-finijiet tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(2)

Skont l-Artikolu 2a tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, suq ta' pajjiż terz jitqies bħala ekwivalenti għal suq regolat jekk jikkonforma ma' rekwiżiti legalment vinkolanti li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stabbiliti fit-Titolu III tad-Direttiva 2004/39/KE u li huwa soġġett għal superviżjoni u infurzar effettivi f'dak il-pajjiż terz fuq bażi kontinwa.

(3)

Sabiex suq ta' pajjiż terz jitqies bħala ekwivalenti għal suq regolat skont it-tifsira tad-Direttiva 2004/39/KE, l-eżitu sostantiv tar-rekwiżiti legalment vinkolanti u l-arranġamenti superviżorji u ta' infurzar applikabbli għandu jkun ekwivalenti għar-rekwiżiti tal-Unjoni rigward l-objettivi regolatorji li jiksbu. L-għan ta' din il-valutazzjoni tal-ekwivalenza huwa għalhekk li jiġi vverifikat li r-rekwiżiti legalment vinkolanti li japplikaw għal boroż tal-istrumenti finanzjarji (financial instruments exchanges — FIEs) u l-boroż tal-komoditajiet fil-Ġappun, huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stabbiliti fit-Titolu III tad-Direttiva 2004/39/KE, u li dawk is-swieq huma soġġetti għal superviżjoni u infurzar effettivi fuq bażi kontinwa. Is-swieq li huma awtorizzati bħala FIEs jew boroż tal-komoditajiet fid-data tal-adozzjoni ta' din id-Deċiżjoni għandhom għalhekk jiġu identifikati bħala swieq meqjusa ekwivalenti għal suq regolat skont it-tifsira tad-Direttiva 2004/39/KE.

(4)

Il-qafas legali tal-Ġappun għall-FIEs u għall-boroż tal-prodotti bażiċi jikkonsisti fl-Att dwar l-Istrumenti Finanzjarji u l-Boroż 2006 (FIEA), li jistabbilixxi l-qafas regolatorju għall-FIEs, u l-Att dwar id-Derivattivi tal-Komoditajiet 2009 (CDA), li jistipula l-qafas regolatorju u superviżorju għall-boroż tal-komoditajiet. Kuntratti tad-derivattivi b'komodità bħala sottostanti huma elenkati fuq borża tal-komoditajiet u derivattivi bbażati fuq strumenti finanzjarji huma elenkati fuq l-FIEs. Ir-regoli għal FIEs huma żviluppati aktar fl-Ordni għall-Infurzar tal-Att dwar l-Istrumenti Finanzjarji u l-Boroż u l-Ordinanza tal-Uffiċċju tal-Kabinett dwar l-Istrumenti Finanzjarji filwaqt li r-regoli għall-boroż tal-komoditajiet huma elaborati aktar fid-dettall fl-Ordni għall-Infurzar tal-Att dwar id-Derivattivi tal-Komoditajiet u l-Ordinanza għall-Infurzar tal-Att dwar id-Derivattivi tal-Komoditajiet. Barra minn hekk, kemm il-borża tal-komoditajiet, kif ukoll l-FIEs għandhom setgħa awtoregolatorja relattivament wiesgħa fir-rigward ta' ċerti rekwiżiti. Is-setgħa awtoregolatorja tal-FIE tinkludi, b'mod partikolari, ir-regoli tan-negozju relatati mal-elenkar u t-tneħħija mil-listi ta' strumenti finanzjarji, l-arranġamenti tan-negozjar u r-rekwiżiti tas-sħubija. Ir-regoli operazzjonali jridu jintbagħtu lill-Prim Ministru tal-Ġappun għall-approvazzjoni (l-Artikolu 81 tal-FIEA). Din is-setgħa awtoregolatorja tal-borża tal-komoditajiet hija eżerċitata permezz tal-Kumitati Awtoregolatorju jew id-Dipartiment Awtoregolatorju tagħha. Ir-regoli tas-suq tal-borża tal-komoditajiet jistabbilixxu r-regoli tan-negozjar u r-rekwiżiti ta' sħubija, li kollha jridu jiġu sottomessi lill-Ministeru tal-Agrikoltura, il-Forestrija u s-Sajd (Ministry of Agriculture, Forestry and Fishery — MAFF) u l-Ministeru tal-Ekonomija, il-Kummerċ u l-Industrija (Ministry of Economy, Trade and Industry — METI) għall-approvazzjoni. Ir-regoli awtoregolatorji huma legalment vinkolanti fuq il-boroż.

(5)

Ir-rekwiżiti legalment vinkolanti applikabbli għal boroż awtorizzati fil-Ġappun jagħtu riżultati ekwivalenti għal dawk ir-rekwiżiti stabbiliti fit-Titolu III tad-Direttiva 2004/39/KE fl-oqsma li ġejjin: il-proċess tal-awtorizzazzjoni, ir-rekwiżiti tad-definizzjonijiet, l-aċċess għall-borża, ir-rekwiżiti organizzazzjonali, ir-rekwiżiti tal-maniġment superjuri, l-ammissjoni ta' strumenti finanzjarji għan-negozjar, is-suspensjoni u t-tneħħija ta' strumenti min-negozjar, il-monitoraġġ tal-konformità u l-aċċess għall-arranġamenti tal-ikklirjar u tas-saldu.

(6)

Skont id-Direttiva 2004/39/KE, ir-rekwiżiti tat-trasparenza ta' qabel u ta' wara n-negozjar japplikaw biss għall-ishma ammessi għall-kummerċ fi swieq regolati. Minkejja li l-ishma jistgħu jiġu ammessi għan-negozjar f'FIEs, il-Kummissjoni tikkunsidra li l-valutazzjoni ta' dawn ir-rekwiżiti madankollu mhijiex rilevanti għall-finijiet ta' din id-Deċiżjoni peress li l-għan tagħha huwa li tivverifika l-ekwivalenza tar-rekwiżiti legalment vinkolanti applikabbli għal swieq ta' pajjiżi terzi fir-rigward ta' kuntratti tad-derivattivi li huma eżegwiti f'dawk is-swieq.

(7)

Għalhekk għandu jiġi konkluż li r-rekwiżiti legalment vinkolanti għal FIEs u l-boroż tal-komoditajiet fil-Ġappun iwasslu għal riżultati ekwivalenti għal dawk tar-rekwiżiti stabbiliti fit-Titolu III tad-Direttiva 2004/39/KE.

(8)

Il-boroż tal-komoditajiet joperaw taħt is-superviżjoni tal-METI u tal-MAFF. Is-CDA tipprovdi qafas għas-setgħat ta' sorveljanza tal-METI u tal-MAFF. B'mod partikolari, il-METI u l-MAFF japprovaw ir-regoli tas-suq, ir-regoli tal-kuntratti ta' senserija, ir-regoli tar-riżoluzzjoni tat-tilwim jew ir-regoli tal-kumitat tas-sorveljanza tat-tranżazzjonijiet tas-suq ta' borża tal-komoditajiet u kull tibdil fihom. Barra minn hekk, sabiex jiżguraw il-kummerċ ġust u l-protezzjoni tal-investitur, l-METI u l-MAFF jistgħu jobbligaw lil borża tal-komoditajiet sabiex tibdel l-artikoli ta' inkorporazzjoni tagħha, regoli oħra tagħha jew il-metodi tan-negozju tagħha jew tieħu miżuri oħra sabiex ittejjeb l-operat tan-negozju tagħha. Jekk borża tal-komoditajiet tonqos milli b'mod xieraq teżerċita s-setgħa awtoregolatorja tagħha u ma tiħux il-miżuri neċessarji sabiex tiżgura l-kummerċ ġust u l-protezzjoni tal-investitur, l-METI u l-MAFF jistgħu jirtiraw il-liċenzja jew jissospendu kompletament jew parzjalment in-negozju ta' dik il-borża.. L-FIEs huma soġġetti għas-superviżjoni tal-Prim Ministru tal-Ġappun, liema setgħa hija ddelegata lill-Kummissarju tal-Aġenzija tas-Servizzi Finanzjarji tal-Ġappun (Japan Financial Services Agency — JFSA). It-Taqsima 5 tal-Kapitolu V tal-FIEA tistabbilixxi l-miżuri superviżorji disponibbli lill-JFSA. B'mod partikolari, meta l-FIE tikser il-liġijiet u r-regolamenti, il-JFSA tista' tirtira l-liċenzja jew toħroġ ordni ta' sospensjoni totali jew parzjali tan-negozju tal-FIE. Barra minn hekk, il-JFSA tista' tesiġi lill-FIE biex tibdel l-artikoli ta' inkorporazzjoni tagħha, ir-regoli operazzjonali, ir-regoli tal-kuntratti ta' senserija jew kull regola jew prattika tal-kummerċ oħra jew li tieħu miżuri oħra neċessarji għas-superviżjoni. L-artikoli ta' inkorporazzjoni tal-FIE jridu jinkludu sanzjonijiet għal ksur tar-regoli tan-negozju tagħha mill-membri. Jekk l-FIE tonqos milli twettaq b'mod effettiv is-sorveljanza tas-suq, il-JFSA tista' tieħu azzjonijiet ta' infurzar, inklużi l-irtirar tal-liċenzja jew is-sospensjoni tan-negozju.

(9)

T. Għalhekk għandu jiġi konkluż li l-FIEs u l-boroż tal-komoditajiet huma soġġetti għal superviżjoni u infurzar effettivi fil-Ġappun fuq bażi kontinwa.

(10)

Il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 2a tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 għandhom għalhekk jiġu kkunsidrati bħala ssodisfati fir-rigward ta' FIEs u boroż tal-komoditajiet awtorizzati fil-Ġappun.

(11)

Din id-Deċiżjoni hija bbażata fuq ir-rekwiżiti legalment vinkolanti li jirrigwardaw l-FIEs u l-boroż tal-komoditajiet applikabbli fil-Ġappun meta kienet adottata din id-Deċiżjoni. Il-Kummissjoni għandha tkompli timmonitorja fuq bażi regolari l-evoluzzjoni tal-arranġamenti legali u superviżorji għal dawn is-swieq u t-twettiq tal-kundizzjonijiet li abbażi tagħhom ittieħdet din id-Deċiżjoni. B'mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tirrieżamina din id-Deċiżjoni fid-dawl tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) u tad-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4).

(12)

Ir-rieżami regolari tal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għall-FIEs u l-boroż tal-komoditajiet fil-Ġappun huwa mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li l-Kummissjoni twettaq rieżami speċifiku fi kwalunkwe ħin, fejn żviluppi rilevanti jagħmluha neċessarja għall-Kummissjoni li tivvaluta mill-ġdid l-ekwivalenza mogħtija b'din id-Deċiżjoni. Valutazzjoni mill-ġdid bħal din tista' twassal għat-tħassir ta' din id-Deċiżjoni.

(13)

Il-miżuri stipulati f'din id-Deċiżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Ewropew tat-Titoli,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Għall-finijiet tal-punt 7 tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, boroż tal-istrumenti finanzjarji u boroż tal-komoditajiet awtorizzati fil-Ġappun u stipulati fl-Anness għandhom jiġu kkunsidrati bħala ekwivalenti għal swieq regolati kif definiti f'punt (14) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2004/39/KE.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  Id-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 85/611/KEE u 93/6/KEE u d-Direttiva 2000/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 93/22/KEE (ĠU L 145, 30.4.2004, p. 1).

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 84).

(4)  Id-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u li temenda d-Direttiva 2002/92/KE u d-Direttiva 2011/61/UE (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 349).


ANNESS

Boroż tal-istrumenti finanzjarji u boroż tal-komoditajiet fil-Ġappun imsemmija fl-Artikolu 1

(a)

Tokyo Stock Exchange, Inc.

(b)

Osaka Exchange, Inc.

(c)

Nagoya Stock Exchange, Inc.

(d)

Fukuoka Stock Exchange

(e)

Sapporo Securities Exchange

(f)

Tokyo Financial Exchange Inc.

(g)

Osaka Dojima Commodity Exchange

(h)

Tokyo Commodity Exchange, Inc.


16.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 342/48


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2272

tal-15 ta' Diċembru 2016

dwar l-ekwivalenza ta' swieq finanzjarji fl-Awstralja skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet (1), u b'mod partikulari l-Artikolu 2a(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 jistabbilixxi rekwiżiti tal-ikklirjar u tal-immaniġġar bilaterali tar-riskju għal kuntratti derivattivi ta' barra l-Borża (“OTC”) kif ukoll rekwiżiti ta' rappurtar għal tali kuntratti. Il-punt (7) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 jiddefinixxi d-derivattivi OTC bħala kuntratti tad-derivattivi li l-eżekuzzjoni tagħhom ma sseħħx f'suq regolat skont it-tifsira tal-punt (14) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) jew f'suq ta' pajjiż terz ikkunsidrat bħala ekwivalenti għal suq regolat f'konformità mal-Artikolu 2a tar-Regolament (UE) Nru 648/2012. Għalhekk, kull kuntratt ta' derivattiv li l-eżekuzzjoni tiegħu sseħħ f'suq ta' pajjiż terz mhux meqjus bħala ekwivalenti għas-swieq regolati huwa kklassifikat bħala OTC għall-finijiet tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(2)

Skont l-Artikolu 2a tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, suq ta' pajjiż terz jitqies bħala ekwivalenti għal suq regolat jekk jikkonforma ma' rekwiżiti legalment vinkolanti li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stabbiliti fit-Titolu III tad-Direttiva 2004/39/KE u li huwa soġġett għal superviżjoni effettiva u infurzar f'dak il-pajjiż terz fuq bażi kontinwa.

(3)

Sabiex suq ta' pajjiż terz jitqies bħala ekwivalenti għal suq regolat skont it-tifsira tad-Direttiva 2004/39/KE, l-eżitu sostantiv applikabbli tar-rekwiżiti legalment vinkolanti u l-arranġamenti superviżorji u ta' infurzar għandu jkun ekwivalenti għar-rekwiżiti tal-Unjoni rigward l-objettivi regolatorji li jiksbu. L-għan ta' din il-valutazzjoni tal-ekwivalenza huwa għalhekk li tivverifika li r-rekwiżiti legalment vinkolanti li japplikaw għal swieq finanzjarji fl-Awstralja huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stabbiliti fit-Titolu III tad-Direttiva 2004/39/KE, u li dawk is-swieq huma soġġetti għal superviżjoni u infurzar effettivi fuq bażi kontinwa. Is-swieq li huma awtorizzati bħala swieq finanzjarji fl-Awstralja fid-data tal-adozzjoni ta' din id-Deċiżjoni għandhom għalhekk jiġu identifikati bħala swieq meqjusa ekwivalenti għal suq regolat skont it-tifsira tad-Direttiva 2004/39/KE.

(4)

L-Att dwar il-Korporazzjonijiet 2001 (“Corporations Act”) huwa l-ewwel leġiżlazzjoni li tistabbilixxi reġimi legalment infurzabbli għas-swieq finanzjarji skont ir-reġim tal-liċenzjar tas-swieq Awstraljan (Australian market licencing — AML) u r-reġim tar-Regoli dwar l-Integrità tas-Swieq (Market Integrity Rules — MIRs). It-tħaddim ta' suq finanzjarju fl-Awstralja jeħtieġ liċenzja. L-Att dwar il-Korporazzjonijiet jistabbilixxi sistema ta' ħolqien ta' regoli li tippermetti lill-Kummissjoni għall-Investimenti u s-Sigurtajiet Awstraljana (Australian Securities and Investments Commission — ASIC) biex tadotta MIRs li japplikaw għall-operaturi tas-suq, il-parteċipanti tas-suq, entitajiet oħra preskritti u prodotti finanzjarji nnegozjati fis-swieq finanzjarji. Rekwiżiti addizzjonali huma speċifikati fi strumenti sekondarji jew delegati adottati skont l-Att dwar il-Korporazzjonijiet, inklużi r-Regolamenti tal-Korporazzjonijiet 2001 (“Corporations Regulations”). Fl-aħħar nett, l-ASIC toħroġ gwida regolatorja, li tispjega wkoll kif id-detenturi tal-liċenzja jistgħu jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet relevanti tal-Att dwar il-Korporazzjonijiet, inklużi obbligi għad-detenturi tal-AML sabiex iżommu arranġamenti adegwati għat-tħaddim tas-swieq, sabiex jiżguraw suq ġust, ordinat u trasparenti, u rekwiżiti oħra li huma fost il-kriterji li għandhom jiġu vvalutati. Nuqqas ta' konformità ma' gwida regolatorja twassal għal azzjoni ta' infurzar imwettqa mill-ASIC.

(5)

Ir-rekwiżiti legalment vinkolanti stipulati fil-leġiżlazzjoni, l-MIRs u l-gwida regolatorja tas-swieq finanzjarji awtorizzati fl-Awstralja jagħtu riżultati ekwivalenti għal dawk ir-rekwiżiti stabbiliti fit-Titolu III tad-Direttiva 2004/39/KE fl-oqsma li ġejjin: il-proċess tal-awtorizzazzjoni, ir-rekwiżiti tad-definizzjonijiet, l-aċċess għall-borża rikonoxxuta, ir-rekwiżiti organizzazzjonali, ir-rekwiżiti tal-maniġment superjuri, l-ammissjoni ta' strumenti finanzjarji għan-negozjar, is-suspensjoni u t-tneħħija ta' strumenti min-negozjar, il-monitoraġġ tal-konformità mar-regoli tas-suq finanzjarju u l-aċċess għal arranġamenti tal-ikklirjar u tas-saldu.

(6)

Skont id-Direttiva 2004/39/KE, ir-rekwiżiti tat-trasparenza ta' qabel u ta' wara n-negozjar japplikaw biss għall-ishma ammessi għan-negozjar fi swieq regolati. Minkejja li l-ishma jistgħu jiġu ammessi għan-negozjar fi swieq finanzjarji fl-Awstralja, il-Kummissjoni tikkunsidra li l-valutazzjoni ta' dawn ir-rekwiżiti hija madankollu mhux rilevanti għall-finijiet ta' din id-Deċiżjoni peress li l-għan tagħha huwa li tivverifika l-ekwivalenza tar-rekwiżiti legalment vinkolanti applikabbli għal swieq ta' pajjiżi terzi fir-rigward ta' kuntratti ta' derivattivi li huma eżegwiti f'dawk is-swieq.

(7)

Għalhekk għandu jiġi konkluż li r-rekwiżiti legalment vinkolanti għas-swieq finanzjarji fl-Awstralja jagħtu riżultati sostantivi ekwivalenti għal dawk tar-rekwiżiti stabbiliti fit-Titolu III tad-Direttiva 2004/39/KE.

(8)

L-ASIC hija awtorità pubblika mwaqqfa skont l-Att Awstraljan dwar il-Kummissjoni tat-Titoli u l-Investimenti 2001 (l-Att dwar l-ASIC) u hija responsabbli għall-amministrazzjoni u l-infurzar tal-liġi dwar is-swieq finanzjarji Awstraljani. Is-setgħat regolatorji u ta' infurzar tal-ASIC jinkludu l-investigazzjoni ta' suspetti ta' ksur tal-liġi, il-ħruġ ta' avviżi ta' ksur, it-talba ta' penali ċivili mill-qrati u l-bidu ta' prosekuzzjonijiet. Minbarra dan, l-ASIC għandha s-setgħa li tispezzjona s-swieq finanzjarji mingħajr avviż minn qabel. Dan jinkludi s-setgħa li teżamina r-reġistri, ir-rekords u d-dokumenti. Barra minn hekk, il-Ministru għas-Servizzi Finanzjarji jista' jagħti struzzjonijiet bil-miktub lill-operatur ta' suq finanzjarju sabiex jieħu miżuri speċifikati sabiex jiżgura l-konformità mal-obbligi tiegħu bħala detentur ta' liċenzja ta' suq finanzjarju meta l-Ministru jkun tal-fehma li dawn l-obbligi ma jkunux qegħdin jiġu ssodisfati (s. 794a tal-Att dwar il-Korporazzjonijiet). Jekk is-suq finanzjarju ma jikkonformax ma' dawk l-istruzzjonijiet, l-ASIC tista' tapplika lill-qorti għal ordni li teħtieġ konformità (s. 794 A tal-Att dwar il-Korporazzjonijiet). L-ASIC għandha wkoll is-setgħa li tagħti struzzjoni lil entità (inklużi l-operaturi tas-suq u l-parteċipanti ta' swieq liċenzjati), fejn hija tqis li huwa meħtieġ, jew fl-interess pubbliku, li tipproteġi lin-nies li jinnegozjaw fi prodott finanzjarju jew klassijiet ta' prodotti finanzjarji (s. 798J tal-Att dwar il-Korporazzjonijiet). Minbarra dan, l-ASIC tista' titlob ordnijiet u tirreferi kwistjonijiet għal proċedimenti sabiex tinforza l-miżuri regolatorji u investigattivi tagħha. L-ASIC tista' tapplika għand qorti għal ordni li tirrikjedi konformità mal-miżuri tal-ASIC meħuda fuq il-bażi tas-setgħat regolatorji u investigattivi tagħha (s. 70 Att dwar l-ASIC). Barra minn hekk, meta entità tonqos milli tikkonforma ruħha ma' ordni maħruġa skont l-Att dwar il-Korporazzjonijiet, l-ASIC tista' tapplika għal ordni li tirrikjedi konformità ma' dik l-istruzzjoni. Fl-aħħar nett, l-ASIC daħlet fi protokolli għall-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni ma' kull operatur tas-suq rilevanti sabiex tiffaċilita s-superviżjoni tas-suq u l-parteċipanti skont l-MIRs.

(9)

Għalhekk għandu jiġi konkluż li s-swieq finanzjarji huma soġġetti għal superviżjoni u infurzar effettivi fl-Awstralja fuq bażi kontinwa.

(10)

Il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 2a tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 għandhom għalhekk jiġu kkunsidrati bħala ssodisfati fir-rigward ta' swieq finanzjarji awtorizzati fl-Awstralja.

(11)

Din id-Deċiżjoni hija bbażata fuq ir-rekwiżiti legalment vinkolanti relatati ma' swieq finanzjarji fl-Awstralja fiż-żmien tal-adozzjoni ta' din id-Deċiżjoni. Il-Kummissjoni għandha tkompli timmonitorja fuq bażi regolari l-evoluzzjoni tal-arranġamenti legali u superviżorji għas-swieq finanzjarji u t-twettiq tal-kundizzjonijiet li abbażi tagħhom ittieħdet din id-Deċiżjoni. B'mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tirrieżamina din id-Deċiżjoni fid-dawl tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) u tad-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4).

(12)

Ir-rieżami regolari tal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għas-swieq finanzjarji fl-Awstralja huwa mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li l-Kummissjoni twettaq rieżami speċifiku fi kwalunkwe ħin, fejn żviluppi rilevanti jagħmluha neċessarja għall-Kummissjoni li tivvaluta mill-ġdid l-ekwivalenza mogħtija b'din id-Deċiżjoni. Valutazzjoni mill-ġdid bħal din tista' twassal għat-tħassir ta' din id-Deċiżjoni.

(13)

Il-miżuri stipulati f'din id-Deċiżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Ewropew tat-Titoli,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Għall-finijiet tal-punt 7 tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, is-swieq finanzjarji awtorizzati fl-Awstralja u stipulati fl-Anness għandhom jiġu kkunsidrati bħala ekwivalenti għal swieq regolati kif definiti f'punt (14) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2004/39/KE.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  Id-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 85/611/KEE u 93/6/KEE u d-Direttiva 2000/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 93/22/KEE (ĠU L 145, 30.4.2004, p. 1).

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 84).

(4)  Id-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u li temenda d-Direttiva 2002/92/KE u d-Direttiva 2011/61/UE (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 349).


ANNESS

Swieq finanzjarji fl-Awstralja msemmija fl-Artikolu 1

(a)

ASX

(b)

ASX24

(c)

Chi-X


16.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 342/51


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2273

tal-15 ta' Diċembru 2016

dwar l-ekwivalenza ta' swieq rikonoxxuti tal-kuntratti fil-Kanada skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet (1), u b'mod partikulari l-Artikolu 2a(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 jistabbilixxi rekwiżiti tal-ikklerjar u tal-immaniġġar bilaterali tar-riskju għal kuntratti derivattivi ta' barra l-Borża (“OTC”) kif ukoll rekwiżiti ta' rappurtar għal tali kuntratti. Il-punt (7) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 jiddefinixxi d-derivattivi OTC bħala kuntratti tad-derivattivi li l-eżekuzzjoni tagħhom ma sseħħx f'suq regolat skont it-tifsira tal-punt (14) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) jew f'suq ta' pajjiż terz ikkunsidrat bħala ekwivalenti għal suq regolat f'konformità mal-Artikolu 2a tar-Regolament (UE) Nru 648/2012. Għalhekk, kull kuntratt ta' derivattiv li l-eżekuzzjoni tiegħu sseħħ f'suq ta' pajjiż terz mhux meqjus bħala ekwivalenti għal swieq regolati huwa kklassifikat bħala OTC għall-finijiet tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(2)

Skont l-Artikolu 2a tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, suq ta' pajjiż terz jitqies bħala ekwivalenti għal suq regolat jekk jikkonforma ma' rekwiżiti legalment vinkolanti li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stabbiliti fit-Titolu III tad-Direttiva 2004/39/KE u li huwa soġġett għal superviżjoni effettiva u infurzar f'dak il-pajjiż terz fuq bażi kontinwa.

(3)

Sabiex suq ta' pajjiż terz jitqies bħala ekwivalenti għal suq regolat skont it-tifsira tad-Direttiva 2004/39/KE, l-eżitu sostantiv applikabbli tar-rekwiżiti legalment vinkolanti u l-arranġamenti superviżorji u ta' infurzar għandu jkun ekwivalenti għar-rekwiżiti tal-Unjoni rigward l-objettivi regolatorji li jiksbu. L-għan ta' din il-valutazzjoni tal-ekwivalenza huwa għalhekk li jiġi vverifikat li r-rekwiżiti legalment vinkolanti li japplikaw għal swieq rikonoxxuti fil-Kanada huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stabbiliti fit-Titolu III tad-Direttiva 2004/39/KE, u li dawk is-swieq huma soġġetti għal superviżjoni u infurzar effettivi fuq bażi kontinwa. Is-swieq li huma awtorizzati bħala swieq rikonoxxuti fid-data tal-adozzjoni ta' din id-Deċiżjoni għandhom għalhekk jiġu identifikati bħala swieq meqjusa ekwivalenti għal suq regolat skont it-tifsira tad-Direttiva 2004/39/KE.

(4)

Ir-rekwiżiti legalment vinkolanti għal kambji rikonoxxuti awtorizzati fil-Kanada jikkonsistu fi struttura bi tliet livelli. L-ewwel livell jikkonsisti f'leġiżlazzjoni legali provinċjali u territorjali li tistipula r-rekwiżiti ġenerali li l-operaturi taċ-ċentri tan-negozju jridu jikkonformaw magħhom jekk huma jkunu jixtiequ jeżerċitaw attivitajiet fi provinċja jew f'territorju. Aktar rekwiżiti speċifiċi u ddettaljati applikabbli għall-boroż rikonoxxuti huma stipulati fi Strumenti Nazzjonali (NIs), li jikkostitwixxu t-tieni livell. NIs jiġu adottati mill-Awtoritajiet Regolatorji tat-Titoli (SRAs) ta' kull provinċja u territorju u jkopru oqsma bħal aċċess ġust u trasparenza, l-ikklerjar u s-saldu, ir-rappurtar u l-obbligi tad-divulgazzjoni. Ordnijiet ta' rikonoxximent jikkostitwixxu t-tielet livell. Dawn jinħarġu għal kull borża rikonoxxuta mill-SRA rilevanti u jistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet operattivi imposti fuq kull borża rikonoxxuta. L-ordnijiet ta' rikonoxximent maħruġa minn kull SRA għandhom saħħa ġuridika u kull ksur tat-termini u l-kundizzjonijiet stabbilit hemmhekk huwa ksur tal-liġi tat-titoli jew tal-liġi tal-futures tal-komoditajiet.

(5)

Ir-rekwiżiti legalment vinkolanti applikabbli għal boroż rikonoxxuti fil-Kanada jagħtu riżultati sostantivi ekwivalenti għal dawk tar-rekwiżiti stabbiliti fit-Titolu III tad-Direttiva 2004/39/KE fl-oqsma li ġejjin: il-proċess tal-awtorizzazzjoni, ir-rekwiżiti tad-definizzjonijiet, l-aċċess għall-borża rikonoxxuta, ir-rekwiżiti organizzattivi, ir-rekwiżiti tal-maniġment superjuri, l-ammissjoni ta' strumenti finanzjarji għan-negozjar, is-sospensjoni u t-tneħħija ta' strumenti min-negozjar, il-monitoraġġ tal-konformità mar-regoli tal-borża rikonoxxuta u l-aċċess għal arranġamenti tal-ikklirjar u tas-saldu.

(6)

Skont id-Direttiva 2004/39/KE, ir-rekwiżiti tat-trasparenza ta' qabel u ta' wara n-negozjar japplikaw biss għall-ishma ammessi għan-negozjar fi swieq regolati. Minkejja li l-ishma jistgħu jiġu ammessi għall-kummerċ f'boroż rikonoxxuti awtorizzati fil-Kanada, il-Kummissjoni tikkunsidra li l-valutazzjoni ta' dawn ir-rekwiżiti madankollu mhijiex rilevanti għall-finijiet ta' din id-Deċiżjoni peress li l-għan tagħha huwa li tivverifika l-ekwivalenza tar-rekwiżiti legalment vinkolanti applikabbli għal swieq ta' pajjiżi terzi fir-rigward ta' kuntratti ta' derivattivi li huma eżegwiti f'dawk is-swieq.

(7)

Għalhekk għandu jiġi konkluż li r-rekwiżiti legalment vinkolanti għal boroż rikonoxxuti awtorizzati fil-Kanada jwasslu għal riżultati ekwivalenti għal dawk tar-rekwiżiti stabbiliti fit-Titolu III tad-Direttiva 2004/39/KE.

(8)

L-SRAs huma responsabbli għar-regolamentazzjoni u s-superviżjoni ta' boroż rikonoxxuti awtorizzati fil-ġuriżdizzjoni tagħhom. Is-setgħat ta' sorveljanza tagħhom jinkludu, fost l-oħrajn, l-awtorità li jiddeċiedu fir-rigward tan-negozjar u l-mod li bih il-boroż rikonoxxuti jwettqu n-negozju tagħhom. Minbarra dan, boroż rikonoxxuti huma obbligati mit-termini tal-Ordni ta' Rikonoxximent tagħhom li jirrappurtaw ksur suspettat tal-liġi tat-titoli minn parteċipanti u mill-klijenti tagħhom lill-SRAs, u huma wkoll meħtieġa li jirrappurtaw b'mod regolari fuq l-istatus tal-investigazzjonijiet tagħhom u l-azzjoni dixxiplinari lill-SRAs. Sabiex iwettqu d-dmirijiet tagħhom ta' sorveljanza, boroż rikonoxxuti għandhom persunal ta' investigazzjoni u ta' infurzar iddedikat sabiex jimmonitorja n-negozjar fuq bażi kontinwa u jwettaq analiżijiet fuq il-post tat-trade desk tal-parteċipanti. L-SRAs għandhom ukoll is-setgħa li jimponu sanzjonijiet fuq boroż rikonoxxuti għall-ksur tal-liġijiet tat-titoli (atti leġiżlattivi, strumenti nazzjonali, regoli u ordnijiet ta' rikonoxximent). Is-sanzjonijiet jinkludu multi, twissijiet, l-irtirar tal-ordni tar-rikonoxximent jew is-sospensjoni tar-reġistrazzjoni, jew iż-żieda ta' termini u kundizzjonijiet li l-boroż rikonoxxuti jridu jissodisfaw sabiex jikkonformaw mal-liġijiet tat-titoli.

(9)

Għalhekk għandu jiġi konkluż li dawk is-swieq finanzjarji huma meqjusa soġġetti għal superviżjoni effettiva u infurzar fil-Kanada fuq bażi kontinwa.

(10)

Il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 2a tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 għandhom għalhekk jiġu kkunsidrati bħala ssodisfati fir-rigward ta' boroż rikonoxxuti awtorizzati fil-Kanada.

(11)

Din id-Deċiżjoni hija bbażata fuq ir-rekwiżiti legalment vinkolanti relatati ma' boroż rikonoxxuti applikabbli fil-Kanada fiż-żmien tal-adozzjoni ta' din id-Deċiżjoni. Il-Kummissjoni għandha tkompli timmonitorja fuq bażi regolari l-evoluzzjoni tal-arranġamenti legali u superviżorji għall-boroż rikonoxxuti u t-twettiq tal-kundizzjonijiet li abbażi tagħhom ittieħdet din id-Deċiżjoni. B'mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tirrieżamina din id-Deċiżjoni fid-dawl tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) u tad-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4).

(12)

Ir-rieżami regolari tal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għal boroż rikonoxxuti fil-Kanada huwa mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li l-Kummissjoni twettaq rieżami speċifiku fi kwalunkwe ħin, fejn żviluppi rilevanti jagħmluha neċessarja għall-Kummissjoni li tivvaluta mill-ġdid l-ekwivalenza mogħtija b'din id-Deċiżjoni. Valutazzjoni mill-ġdid bħal din tista' twassal għat-tħassir ta' din id-Deċiżjoni.

(13)

Il-miżuri stipulati f'din id-Deċiżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Ewropew tat-Titoli,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Għall-finijiet tal-punt 7 tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, il-boroż rikonoxxuti fil-Kanada u stipulati fl-Anness għandhom jiġu kkunsidrati bħala ekwivalenti għal swieq regolati kif definiti f'punt (14) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2004/39/KE.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  Id-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 85/611/KEE u 93/6/KEE u d-Direttiva 2000/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 93/22/KEE (ĠU L 145, 30.4.2004, p. 1).

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 84).

(4)  Id-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u li temenda d-Direttiva 2002/92/KE u d-Direttiva 2011/61/UE (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 349)


ANNESS

Il-boroż rikonoxxuti fil-Kanada msemmija fl-Artikolu 1:

(a)

Bourse de Montréal Inc.

(b)

Canadian Securities Exchange

(c)

ICE Futures Kanada, Inc.

(d)

NGX Inc.

(e)

TSX Inc.

(f)

TSX Venture Inc.

(g)

Alpha Exchange Inc.

(h)

Aequitas Neo Exchange Inc.


16.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 342/54


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2274

tal-15 ta' Diċembru 2016

dwar l-ekwivalenza tal-qafas regolatorju għall-kontropartijiet ċentrali fi New Zealand skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivattivi OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet (1) u b'mod partikolari l-Artikolu 25(6) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-proċedura għar-rikonoxximent ta' kontropartijiet ċentrali (“CCPs”) stabbiliti f'pajjiżi terzi, stipulata fl-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, għandha l-għan li tippermetti lis-CCPs stabbiliti u awtorizzati f'pajjiżi terzi li għandhom standards regolatorji ekwivalenti għal dawk stabbiliti f'dak ir-Regolament, li jipprovdu servizzi ta' kklirjar lill-membri tal-ikklirjar jew liċ-ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni. Għalhekk, din il-proċedura ta' rikonoxximent u d-deċiżjonijiet ta' ekwivalenza previsti fiha jikkontribwixxu biex jintlaħaq l-għan ġenerali tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 li jitnaqqas ir-riskju sistemiku billi jiġi estiż l-użu ta' CCPs sikuri u sodi biex jikklerjaw il-kuntratti tad-derivattivi barra l-borża (“OTC”), inkluż fejn dawk is-CCPs ikunu stabbiliti u awtorizzati f'pajjiż terz.

(2)

Sabiex reġim legali ta' pajjiż terz jitqies bħala ekwivalenti għar-reġim legali tal-Unjoni fir-rigward ta' CCPs, l-eżitu sostantiv tal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għandu jkun ekwivalenti għar-rekwiżiti tal-Unjoni rigward l-objettivi regolatorji li jiksbu. Għalhekk, l-għan ta' din il-valutazzjoni ta' ekwivalenza huwa li tivverifika li l-arranġamenti legali u superviżorji ta' New Zealand jiżguraw li s-CCPs stabbiliti u awtorizzati hemmhekk ma jesponux lill-membri tal-ikklirjar u liċ-ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni għal livell ogħla ta' riskju milli dawn jistgħu jkunu esposti għalih minn CCPs awtorizzati fl-Unjoni u, konsegwentement, ma joħolqux livelli inaċċettabbli ta' riskju sistemiku fl-Unjoni. Għalhekk, ir-riskji ferm aktar baxxi inerenti f'attivitajiet ta' kklirjar imwettqa fis-swieq finanzjarji li huma iżgħar mis-suq finanzjarju tal-Unjoni għandhom jiġu kkunsidrati b'mod partikolari.

(3)

Skont l-Artikolu 25(6) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, iridu jintlaħqu tliet kundizzjonijiet sabiex jiġi determinat li l-arranġamenti legali u superviżorji ta' pajjiż terz rigward is-CCPs awtorizzati hemmhekk huma ekwivalenti għal dawk stabbiliti f'dak ir-Regolament.

(4)

Skont l-ewwel kundizzjoni, is-CCPs awtorizzati f'pajjiż terz iridu jikkonformaw mar-rekwiżiti legalment vinkolanti li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stipulati fit-Titolu IV tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(5)

Ir-rekwiżiti legalment vinkolanti ta' New Zealand għas-CCPs awtorizzati hemmhekk jikkonsistu fil-Parti 5C tal-Att tal-1989 tar- Reserve Bank of New Zealand (“ir-regoli primarji”) u l-ordinijiet li bihom is-CCPs huma awtorizzati bħala sistema ta' deżinjazzjoni ta' saldu (“ordinijiet ta' deżinjazzjoni”). Ir-regoli primarji u l-ordnijiet ta' deżinjazzjoni jistabbilixxu r-rekwiżiti li s-CCPs iridu jikkonformaw magħhom fuq bażi kontinwa biex ikunu jistgħu jipprovdu servizzi ta' kklerjar fi New Zealand. CCPs stabbiliti fi New Zealand jistgħu jiġu awtorizzati bħala sistema ta' deżinjazzjoni ta' saldu mill-Gvernatur Ġenerali, fuq parir kemm tal-Ministru tal-Finanzi kif ukoll tal-Ministru tal-Kummerċ u skont rakkomandazzjoni konġunta tal-Bank of New Zealand u l-Awtorità tas-Swieq Finanzjarji (flimkien, “ir-regolaturi konġunti”). Jistgħu jiġu imposti kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni ta' CCP bħala sistema ta' deżinjazzjoni ta' saldu. L-ordinijiet ta' deżinjazzjoni japprovaw ir-regoli interni speċifiċi u l-proċedura tas-sistema ta' sistema ta' deżinjazzjoni ta' saldu li fiha l-kundizzjonijiet li s-sistemi ta' deżinjazzjoni ta' saldu jridu jikkonformaw magħhom, u li huma konsistenti mal-politika ta' livell għoli tar-regolaturi konġunti ppubblikata mir-regulaturi konġunti. Skont l-Att tal-1989 tar-Reserve Bank of New Zealand, sistemi ta' deżinjazzjoni ta' saldu għandhom jikkonformaw ma' standards internazzjonali ta' sorveljanza rigward sistemi ta' saldu u kklirjar, inklużi l-Prinċipji għall-Infrastrutturi tas-Swieq Finanzjarji (“il-PFMIs”) maħruġa f'April 2012 mill-Kumitat dwar is-Sistemi tal-Pagamenti u s-Saldu (2) u l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Kummissjonijiet tat-Titoli (“IOSCO”). Ir-regolaturi konġunti ħarġu dikjarazzjoni ta' politika “Id-deżinjazzjoni u s-Sorveljanza ta' Sistemi ta' deżinjazzjoni ta' saldu” fejn jobbligaw is-sistemi ta' deżinjazzjoni ta' saldu jikkonformaw mal-PFMIs.

(6)

Ir-rekwiżiti legalment vinkolanti applikabbli għas-CCPs awtorizzati fi New Zealand għalhekk jikkonsistu fi struttura fuq żewġ saffi. Il-prinċipji ewlenin stabbiliti fir-regoli primarji, jistabbilixxu l-istandards ta' livell għoli li s-sistemi ta' deżinjazzjoni ta' saldu jridu jikkonformaw magħhom sabiex jiksbu awtorizzazzjoni biex jipprovdu servizzi ta' kklerjar fi New Zealand. Dawk ir-regoli primarji jinkludu l-ewwel livell ta' rekwiżiti legalment vinkolanti fi New Zealand. Sabiex jagħtu prova tal-konformità mar-regoli primarji, is-sistemi ta' deżinjazzjoni ta' saldu jridu jressqu r-regoli u l-proċeduri interni tagħhom għall-approvazzjoni lir-regolaturi konġunti. Dawk ir-regoli u proċeduri interni, flimkien mal-ordnijiet ta' deżinjazzjoni li bihom huma approvati, jiffurmaw it-tieni saff tar-rekwiżiti legalment vinkolanti ta' New Zealand, li jridu jipprovdu dettall preskrittiv dwar il-mod li bih is-sistema ta' deżinjazzjoni ta' saldu se tissodisfa dawk l-istandards u l-PFMIs. Ir-regolaturi konġunti jevalwaw il-konformità tas-sistemi ta' deżinjazzjoni ta' saldu ma' dawk l-istandards u mal-PFMIs. Ladarba s-sistema tkun ġiet awtorizzata bħala sistema ta' deżinjazzjoni ta' saldu, ir-regoli u l-proċeduri interni, isiru legalment vinkolanti fuqha u ma tistax tiġi emendata jekk ir-regolatur konġunt joġġezzjona għall-emendi intenzjonati.

(7)

Il-valutazzjoni ta' ekwivalenza tal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għas-sistemi ta' deżinjazzjoni ta' saldu stabbiliti fi New Zealand trid tqis ukoll l-eżitu tal-mitigazzjoni tar-riskju li huma jiżguraw f'termini tal-livell ta' riskju li l-membri tal-ikklirjar u ċ-ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni jkunu esposti għalih meta jipparteċipaw f'dawk l-entitajiet. L-eżitu tal-mitigazzjoni tar-riskju huwa determinat kemm mill-livell ta' riskju inerenti fl-attivitajiet ta' kklirjar imwettqa mis-CCP ikkonċernata, li jiddependi mid-daqs tas-suq finanzjarju li topera fih, kif ukoll minn kemm huma xierqa l-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għas-CCPs biex inaqqsu dak il-livell ta' riskju. Sabiex jinkiseb eżitu ekwivalenti ta' mitigazzjoni tar-riskju, rekwiżiti ta' mitigazzjoni tar-riskju aktar stretti huma neċessarji għas-CCPs li jeżerċitaw l-attivitajiet tagħhom fi swieq finanzjarji ikbar li għandhom livell ta' riskju inerenti ogħla, minn dawk ta' CCPs li jeżerċitaw l-attivitajiet tagħhom fi swieq finanzjarji iżgħar li għandhom livell ta' riskju inerenti iktar baxx.

(8)

Is-suq finanzjarju fejn is-sistemi ta' deżinjazzjoni ta' saldu awtorizzati fi New Zealand iwettqu l-attivitajiet tal-ikklirjar tagħhom huwa ferm iżgħar minn dak fejn huma attivi s-CCPs stabbiliti fl-Unjoni. Tul l-aħħar tliet snin, il-valur totali tat-tranżazzjonijiet derivattivi kklerjati fi New Zealand irrappreżenta inqas minn 1 % tal-valur totali tat-tranżazzjonijiet ikklerjati fl-Unjoni. Għalhekk, il-parteċipazzjoni fis-sistemi ta' deżinjazzjoni ta' saldu stabbiliti fi New Zealand tesponi lill-membri tal-ikklerjar u liċ-ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni għal riskji ferm iktar baxxi mill-parteċipazzjoni tagħhom f'CCPs awtorizzati fl-Unjoni.

(9)

L-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għas-sistemi ta' deżinjazzjoni ta' saldu stabbiliti fi New Zealand jistgħu għalhekk jitqiesu bħala ekwivalenti meta dawn ikunu addattati biex itaffu dak il-livell iktar baxx ta' riskju. Ir-regoli primarji applikabbli għas-sistemi ta' deżinjazzjoni ta' saldu fi New Zealand, ikkumplimentati bir-regoli u l-proċeduri interni tagħhom li jimplimentaw il-PFMIs, jimmitigaw il-livell aktar baxx ta' riskju li jeżisti fi New Zealand, u jagħtu riżultat tal-mitigazzjoni tar-riskju li huwa ekwivalenti għal dak imfittex mir-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(10)

Għalhekk għandu jiġi konkluż li l-arranġamenti legali u superviżorji ta' New Zealand jiżguraw li s-sistemi ta' deżinjazzjoni ta' saldu awtorizzati hemm jikkonformaw ma' rekwiżiti legalment vinkolanti li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stipulati fit-Titolu IV tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(11)

Skont it-tieni kundizzjoni msemmija fl-Artikolu 25(6) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-arranġamenti legali u superviżorji ta' New Zealand fir-rigward ta' CCPs awtorizzati hemmhekk iridu jipprovdu superviżjoni u infurzar effettivi ta' dawn is-CCPs fuq bażi kontinwa.

(12)

Is-superviżjoni ta' sistemi ta' deżinjazzjoni ta' saldu awtorizzati fi New Zealand hija mwettqa mir-regolaturi konġunti. Ir-regolaturi konġunti jistgħu jitolbu informazzjoni minn sistemi ta' deżinjazzjoni ta' saldu u l-parteċipanti tagħhom u jistgħu jimponu penali jekk jirrifjutaw li jwieġbu. Ir-regolaturi konġunti jistgħu jirrevokaw l-awtorizzazzjoni ta' sistemi ta' deżinjazzjoni ta' saldu. Ir-regolaturi konġunti jissorveljaw il-konformità tas-sistemi ta' deżinjazzjoni ta' saldu mal-kundizzjonijiet li għalihom hija suġġetta l-awtorizzazzjoni għal sistema ta' saldu. Dawn il-kundizzjonijiet jistgħu jinkludu rekwiżiti ta' notifika lir-regolaturi konġunti ta' avvenimenti materjali (bħal nuqqas ta' konformità mal-qafas ta' mmaniġġjar tar-riskju tas-sistema jew il-politika tar-riżorsi finanzjarji jew bidliet fihom), rapporti regolari biex ir-regolaturi konġunti u biex jippubblikaw informazzjoni, inklużi awtovalutazzjoni skont standards internazzjonali rilevanti (il-PFMIs). Ir-regolaturi konġunti jiltaqgħu b'mod regolari mal-maniġment anzjan tas-sistemi ta' deżinjazzjoni ta' saldu u jistgħu jagħmlu reviżjoni tal-awtorizzazzjoni u jagħmluha suġġetta għal kundizzjonijiet supplimentari jew jirrevokawha jekk ir-rekwiżiti applikabbli ma jiġux sodisfatti.

(13)

Għaldaqstant għandu jiġi konkluż li s-sistemi ta' deżinjazzjoni ta' saldu stabbiliti fi New Zealand huma soġġetti għal superviżjoni u infurzar effettivi fuq bażi kontinwa.

(14)

Skont it-tielet kundizzjoni tal-Artikolu 25(6) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-arranġamenti legali u superviżorji ta' New Zealand iridu jinkludu sistema ekwivalenti effettiva għar-rikonoxximent ta' CCPs awtorizzati skont reġimi legali ta' pajjiżi terzi (“CCPs ta' pajjiżi terzi”).

(15)

Is-CCPs ta' pajjiżi terzi jistgħu joperaw fi New Zealand bil-kondizzjoni li l-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għalihom u tal-parteċipanti tagħhom huma legalment sodi. Barra minn hekk, is-CCPs ta' pajjiżi terzi għandhom ikunu soġġetti għal superviżjoni effettiva li tiżgura konformità mal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli. Memorandum ta' ftehim bejn il-Bank of New Zealand u l-awtorità superviżorja kompetenti tal-pajjiż terz tas-CCP jista' jiġi konkluż.

(16)

Għalhekk, għandu jitqies li l-arranġamenti legali u superviżorji ta' New Zealand jipprevedu għal sistema ekwivalenti effettiva għar-rikonoxximent ta' CCPs ta' pajjiż terz.

(17)

Din id-Deċiżjoni hija bbażata fuq ir-rekwiżiti legalment vinkolanti relatati ma' sistemi ta' deżinjazzjoni ta' saldu applikabbli fi New Zealand fiż-żmien tal-adozzjoni ta' din id-Deċiżjoni. Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-ESMA, għandha tkompli twettaq monitoraġġ fuq bażi regolari tal-evoluzzjoni tal-arranġamenti legali u superviżorji għas-sistemi ta' deżinjazzjoni ta' saldu fi New Zealand u s-sodisfar tal-kundizzjonijiet li abbażi tagħhom ittieħdet din id-Deċiżjoni.

(18)

Ir-rieżami regolari tal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli fi New Zealand għas-CCPs awtorizzati hemmhekk għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li l-Kummissjoni jwettaq eżami speċifiku fi kwalunkwe ħin barra mill-ambitu tal-analiżi ġenerali, meta l-iżviluppi rilevanti jagħmluha neċessarja għall-Kummissjoni li tivvaluta mill-ġdid l-ekwivalenza mogħtija minn din id-Deċiżjoni. Valutazzjoni mill-ġdid bħal din tista' twassal għat-tħassir tad-Deċiżjoni.

(19)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma bi qbil mal-opinjoni tal-Kumitat Ewropew tat-Titoli,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Għall-finijiet tal-paragrafu 6 tal-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-arranġamenti legali u superviżorji ta' New Zealand li jikkonsistu fil-Part 5C tal-Att tal-1989 tar-Reserve Bank of New Zealand, kif ikkumpimentati mid-dikjarazzjoni politika “Id-deżinjazzjoni u s-Sorveljanza ta' Sistemi ta' deżinjazzjoni ta' saldu” fejn jobbligaw is-sistemi ta' deżinjazzjoni ta' saldu jikkonformaw mal-PFMIs, u applikabbli għal sistemi ta' deżinjazzjoni ta' saldu għandhom jitqiesu li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 648/2012.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  Mill-1 ta' Settembru 2014, il-Kumitat dwar is-Sistemi ta' Pagament u s-Saldu biddel ismu għal Kumitat dwar is-Sistemi ta' Pagament u tal-Infrastrutturi tas-Suq.


16.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 342/57


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2275

tal-15 ta' Diċembru 2016

dwar l-ekwivalenza tal-qafas regolatorju għall-kontropartijiet ċentrali fil-Ġappun skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 25(6) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-proċedura għar-rikonoxximent ta' kontropartijiet ċentrali (“CCPs”) stabbiliti f'pajjiżi terzi, stipulata fl-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, għandha l-għan li tippermetti lis-CCPs stabbiliti u awtorizzati f'pajjiżi terzi li għandhom standards regolatorji ekwivalenti għal dawk stabbiliti f'dak ir-Regolament, li jipprovdu servizzi ta' kklirjar lill-membri tal-ikklirjar jew liċ-ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni. Għalhekk, din il-proċedura ta' rikonoxximent u d-deċiżjonijiet ta' ekwivalenza previsti fiha jikkontribwixxu biex jintlaħaq l-għan ġenerali tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 li jitnaqqas ir-riskju sistemiku billi jiġi estiż l-użu ta' CCPs sikuri u sodi biex jikklerjaw il-kuntratti tad-derivattivi barra l-borża (“OTC”), inkluż fejn dawk is-CCPs ikunu stabbiliti u awtorizzati f'pajjiż terz.

(2)

Sabiex reġim legali ta' pajjiż terz jitqies bħala ekwivalenti għar-reġim legali tal-Unjoni fir-rigward ta' CCPs, l-eżitu sostantiv tal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għandu jkun ekwivalenti għar-rekwiżiti tal-Unjoni rigward l-objettivi regolatorji li jiksbu. L-għan ta' din il-valutazzjoni ta' ekwivalenza huwa għalaqstant biex jiġi vverifikat li l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Ġappun jiżguraw li s-CCPs stabbiliti u awtorizzati hemmhekk ma jesponux lil membri tal-ikklerjar u liċ-ċentri ta' negozjar stabbiliti fl-Unjoni għal livell ogħla ta' riskju milli dawn tal-aħħar kieku jkunu esposti għalih minn CCPs awtorizzati fl-Unjoni u, bħala konsegwenza, ma joħolqux livelli ta' riskju sistemiku li mhumiex aċċettabli fl-Unjoni. Għalhekk, ir-riskji ferm aktar baxxi inerenti f'attivitajiet ta' kklirjar imwettqa fis-swieq finanzjarji li huma iżgħar mis-suq finanzjarju tal-Unjoni għandhom jiġu kkunsidrati b'mod partikolari.

(3)

Skont l-Artikolu 25(6) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, iridu jintlaħqu tliet kundizzjonijiet sabiex jiġi determinat li l-arranġamenti legali u superviżorji ta' pajjiż terz rigward is-CCPs awtorizzati hemmhekk huma ekwivalenti għal dawk stabbiliti f'dak ir-Regolament.

(4)

Skont l-ewwel kundizzjoni, is-CCPs awtorizzati f'pajjiż terz iridu jikkonformaw mar-rekwiżiti legalment vinkolanti li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stipulati fit-Titolu IV tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(5)

Ir-rekwiżiti legalment vinkolanti tal-Ġappun għas-CCPs awtorizzati fih huma stabbiliti fil-Financial Instruments and Exchange Act 2006 (l-Att dwar l-Istrumenti Finanzjarji u l-Borża 2006 — “FIEA”), li jistabbilixxi qafas superviżorju għall-organizzazzjonijiet tal-ikklerjar tat-titoli u tad-derivattivi finanzjarji, u l-Commodity Derivatives Act 2009 (l-Att dwar d-Derivattivi tal-Komoditajiet 2009 — “CDA”), li jistabbilixxi qafas superviżorju għall-organizzazzjonijiet li jikklerjaw il-komoditajiet. Id-deċiżjoni preżenti tkopri biss ir-reġim stabbilit fis-CDA għal organizzazzjonijiet tal-ikklerjar ta' tranżazzjoni fil-komoditajiet (“CTCOs”). Is-CDA jistabbilixxi r-rekwiżiti li s-CTCOs iridu jikkonformaw magħhom fuq bażi kontinwa biex ikunu jistgħu jipprovdu servizzi ta' kklerjar fil-Ġappun. Is-CTCOs għandhom ikunu awtorizzati mill-Ministru kompetenti. Il-Ministru kompetenti jista' jistabbilixxi kondizzjonijiet għall-għoti ta' liċenzja CTCO. Il-Ministru tal-Ministeru tal-Agrikoltura, il-Forestrija u s-Sajd (“MAFF”) huwa l-Ministru kompetenti għas-CTCOs li jwettqu servizzi tal-ikklerjar biss għas-swieq tal-komoditajiet li jikkonċernaw l-MAFF. Il-Ministru tal-Ministeru tal-Ekonomija, Kummerċ u Industrija (“METI”) huwa l-Ministru kompetenti għas-CTCOs li jwettqu servizzi tal-ikklerjar biss għas-swieq tal-komoditajiet li jikkonċernaw il-METI. Għas-CTCOs l-oħra, iż-żewġ Ministri tal-METI u l-MAFF huma l-Ministri kompetenti.

(6)

Barra minn hekk, f'Novembru 2014, il-METI u l-MAFF ippubblikaw il-“Linji gwida Bażiċi dwar is-Superviżjoni ta' Organizzazzjonijiet ta' Kklerjar tal-Komoditajiet” (“il-linji gwida”), li jispeċifikaw il-qafas superviżorju fir-rigward tas-CTCOs b'konsiderazzjoni tal-Prinċipji għall-Infrastrutturi tas-Swieq Finanzjarji (“il-PFMIs”) maħruġa f'April 2012 mill-Kumitat dwar is-Sistemi tal-Pagamenti u s-Saldu (2) u l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Kummissjonijiet tat-Titoli, u b'mod partikolari l-mod li CDA jridu jikkonformaw mas-CTCOs. Il-linji gwida huma implimentati fir-regoli u l-proċeduri interni tas-CTCOs.

(7)

Skont ir-regoli primarji, is-CTCOs iridu jadottaw regoli kummerċjali interni, — jiġifieri regoli u proċeduri interni ta' CTCO — li huma konformi mar-regoli u l-liġijiet applikabbli u jippermettu tranżazzjonijiet ta' derivati li għandhom jitwettqu kif suppost u b'mod sikur. Ir-regoli kummerċjali interni jiżguraw ukoll li s-sitwazzjoni finanzjarja tas-CTCOs hija adegwata biex iwettqu l-ikklerjar ta' komoditajiet; li l-introjtu u n-nefqa previsti tal-operat tas-CTCOs huma favorevoli; li l-persunal tas-CTCOs għandu biżżejjed għarfien u esperjenza sabiex iwettaq l-ikklerjar tal-komoditajiet kif suppost u b'ċertezza; u li l-istruttura u -s-sistema tas-CTCOs huma biżżejjed żviluppati sabiex is-saldu jkun jista' jaħdem b'mod adegwat. Dawn ir-regoli u l-proċeduri interni jeħtieġu li jiġu approvati mill-Ministru kompetenti u ma jistgħux jiġu emendati jekk il-Ministru kompetenti joġġezzjona għalihom.

(8)

Ir-rekwiżiti legalment vinkolanti applikabbli għas-CTCOs awtorizzati fil-Ġappun għalhekk jikkonsistu fi struttura fuq żewġ saffi. Il-prinċipji ewlenin għas-CTCOs stabbiliti fir-regoli primarji, jistabbilixxu l-istandards ta' livell għoli li s-CTCOs iridu jikkonformaw magħhom sabiex jiksbu liċenzja biex jipprovdu servizzi ta' kklerjar fil-Ġappun (flimkien, “ir-regoli primarji”). Dawk ir-regoli primarji jikkostitwixxu l-ewwel livell tar-rekwiżiti legalment vinkolanti applikabbli fil-Ġappun għas-CTCOs. Sabiex jagħtu prova tal-konformità mar-regoli primarji, is-CTCOs iridu jressqu r-regoli u l-proċeduri interni tagħhom mal-Ministru kompetenti għall-approvazzjoni. Dawn ir-regoli u l-proċeduri interni jinkludu t-tieni saff ta' rekwiżiti legalment vinkolanti fil-Ġappun applikabbli għas-CTCOs, u jridu jipprovdu dettall preskrittiv dwar kif is-CTCOs li japplikaw se jissodisfaw dawn l-istandards u jkunu konformi mal-Linji Gwida. Barra minn hekk, ir-regoli u l-proċeduri interni tas-CTCOs fihom dispożizzjonijiet addizzjonali li jikkomplementaw ir-regoli primarji. Il-METI u l-MAFF jivvalutaw il-konformità tas-CTCO ma' dawk l-istandards u mal-PFMIs. Ladarba jiġu approvati mill-Ministru kompetenti, ir-regoli u l-proċeduri interni jsiru legalment vinkolanti fuq is-CTCO.

(9)

Il-valutazzjoni ta' ekwivalenza tal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għas-CTCOs stabbiliti fil-Ġappun trid tqis ukoll l-eżitu tal-mitigazzjoni tar-riskju li huma jiżguraw f'termini tal-livell ta' riskju li l-membri tal-ikklirjar u ċ-ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni jkunu esposti għalih meta jipparteċipaw f'dawk l-entitajiet. L-eżitu tal-mitigazzjoni tar-riskju huwa determinat kemm mill-livell ta' riskju inerenti fl-attivitajiet ta' kklirjar imwettqa mis-CCP ikkonċernata, li jiddependi mid-daqs tas-suq finanzjarju li topera fih, kif ukoll minn kemm huma xierqa l-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għas-CCPs biex inaqqsu dak il-livell ta' riskju. Sabiex jinkiseb eżitu ekwivalenti ta' mitigazzjoni tar-riskju, rekwiżiti ta' mitigazzjoni tar-riskju aktar stretti huma neċessarji għas-CCPs li jeżerċitaw l-attivitajiet tagħhom fi swieq finanzjarji ikbar li għandhom livell ta' riskju inerenti ogħla, minn dawk ta' CCPs li jeżerċitaw l-attivitajiet tagħhom fi swieq finanzjarji iżgħar li għandhom livell ta' riskju inerenti iktar baxx.

(10)

Is-suq finanzjarju fejn is-CTCOs awtorizzati fil-Ġappun iwettqu l-attivitajiet tal-ikklirjar tagħhom huwa ferm iżgħar minn dak fejn huma attivi s-CCPs stabbiliti fl-Unjoni. Tul l-aħħar tliet snin, il-valur totali tat-tranżazzjonijiet derivattivi kklerjati fil-Ġappun irrappreżenta inqas minn 2 % tal-valur totali tat-tranżazzjonijiet ikklerjati fl-Unjoni. Għalhekk, il-parteċipazzjoni tas-CTCOs stabbiliti fil-Ġappun tesponi lill-membri tal-ikklerjar u liċ-ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni għal riskji ferm iktar baxxi mill-parteċipazzjoni tagħhom f'CCPs awtorizzati fl-Unjoni.

(11)

L-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għas-CTCOs stabbiliti fil-Ġappun jistgħu għalhekk jitqiesu bħala ekwivalenti meta dawn ikunu addattati biex itaffu dak il-livell iktar baxx ta' riskju. Ir-regoli primarji applikabbli għas-CTCOs awtorizzati fil-Ġappun, ikkumplimentati bir-regoli u l-proċeduri interni tagħhom li jimplimentaw il-PFMIs, jimmitigaw il-livell aktar baxx ta' riskju li jeżisti fil-Ġappun, u jagħtu riżultat tal-mitigazzjoni tar-riskju li huwa ekwivalenti għal dak imfittex mir-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(12)

Għalhekk għandu jiġi konkluż li l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Ġappun jiżguraw li s-CTCOs awtorizzati hemm jikkonformaw ma' rekwiżiti legalment vinkolanti li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stipulati fit-Titolu IV tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(13)

Skont it-tieni kundizzjoni msemmija fl-Artikolu 25(6) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Ġappun fir-rigward ta' CCPs awtorizzati hemmhekk iridu jipprovdu superviżjoni u infurzar effettivi ta' dawn is-CCPs fuq bażi kontinwa.

(14)

Is-superviżjoni ta' CTCOs awtorizzati fil-Ġappun hija mwettqa mill-METI u l-MAFF, fi ħdan il-kompetenzi rispettivi tagħhom u fil-kamp ta' applikazzjoni tas-setgħat ta' kull Ministeru. Il-METI u l-MAFF jistgħu jordnaw lis-CTCOs u l-membri tal-ikklerjar tagħhom li jippreżentaw rapporti jew materjali rigward l-assi jew in-negozju tagħhom. Il-METI u l-MAFF jistgħu wkoll iwettqu spezzjonijiet ta' CTCOs u l-membri tal-ikklerjar tagħhom, inkluż eżaminazzjoni tal-kotba u d-dokumenti tagħhom jew kwalunkwe element ieħor relatat man-negozju tagħhom. Il-METI u l-MAFF jistgħu, fejn iqisu li huwa meħtieġ u xieraq għall-funzjonaemnt tajjeb u affidabbli tas-servizzi tal-ikklerjar, jordnaw lis-CTCOs biex jemendaw l-artikoli ta' inkorporazzjoni tagħhom, ir-regoli tan-negozju u regoli oħra, biex jibdlu l-metodi tan-negozju tagħhom jew biex jieħu l-miżuri meħtieġa sabiex itejbu l-operazzjonijiet tan-negozju tagħhom jew l-istat tal-assi tagħhom. Il-METI u l-MAFF jistgħu wkoll jimponu miżuri ta' dixxiplina, kif ukoll multi, lis-CTCOs għal nuqqas ta' konformità mad-dispożizzjonijiet applikabbli.

(15)

Għaldaqstant għandu jiġi konkluż li s-CTCOs awtorizzati fil-Ġappun huma soġġetti għal superviżjoni u infurzar effettivi fuq bażi kontinwa.

(16)

Skont it-tielet kundizzjoni tal-Artikolu 25(6) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Ġappun iridu jinkludu sistema ekwivalenti effettiva għar-rikonoxximent ta' CCPs awtorizzati skont reġimi legali ta' pajjiżi terzi (“CCPs ta' pajjiżi terzi”).

(17)

Is-CCPs ta' pajjiż terz jistgħu japplikaw għal awtorizzazzjoni bħala CTCO biex jipprovdu l-istess servizzi fil-Ġappun bħalma huma awtorizzati jipprovdu f'dak il-pajjiż terz. L-Aġenzija tas-Servizzi Finanzjarji tal-Ġappun (“il-JFSA” — Japan Finanacial Services Agency) għandha s-setgħa li tinnomina komoditajiet, permezz ta' konsultazzjoni mal-Ministru li għandu ġurisdizzjoni fuq is-suq tal-komoditajiet, li jistgħu jiġu nnegozjati f'Suq tal-Istrumenti Finanzjarji (“FIM” — Financial Instruments Market) skont l-Att dwar l-Istrumenti Finanzjarji u l-kambju tal-Ġappun (“FIEA” — Financial Instruments and Exchange Act). Fejn CCPs ta' pajjiżi terzi jikklerjaw tali kuntratti magħżula nnegozjati fuq FIM, is-CCP jistgħu japplikaw għal liċenzja ta' “CCP Barranija” mill-JFSA, li tippermettilhom jipprovdu l-istess servizzi fil-Ġappun bħalma huma awtorizzati jipprovdu fil-pajjiż terz. Il-kriterji applikati għal CCP ta' pajjiż terz li tapplika għal liċenzja huma simili għall-kriterji applikati lill-organizzazzjonijiet tal-ikklerjar Ġappuniżi, iżda s-CCPs ta' pajjiż terz huma eżentati minn ċerti rekwiziti applikabbli għas-CCPs domestiċi awtorizzati fil-Ġappun fejn ikunu ngħataw liċenzja ekwivalenti minn awtorità rilevanti ta' pajjiż terz li magħhom il-JFSA tkun ikkonkludiet arranġament ta' kooperazzjoni. CCPs ta' pajjiżi terzi li jikklerjaw kuntratti mhux maħsuba biex ikunu nnegozjati fuq FIM iridu japplikaw għal liċenzja mill-METI u l-MAFF taħt l-Att ta' Derivattivi ta' Komodità tal-Ġappun. Meta jikkunsidraw applikazzjoni għal liċenzja, il-MET u l-MAFF jikkunsidraw l-istatus tal-awtorizzazzjoni tas-CCP fil-pajjiż terz.

(18)

Għalhekk, għandu jitqies li l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Ġappun jipprevedu għal sistema ekwivalenti effettiva għar-rikonoxximent ta' CCPs ta' pajjiż terz.

(19)

Din id-Deċiżjoni hija bbażata fuq ir-rekwiżiti legalment vinkolanti relatati ma' CTCOs applikabbli fil-Ġappun fiż-żmien tal-adozzjoni ta' din id-Deċiżjoni. Il-Kummissjoni għandha tkompli tagħmel monitoraġġ tal-evoluzzjoni tal-qafas legali u superviżorju tal-Ġappun għas-CTCOs, u tara li qed jitwettqu l-kundizzjonijiet li abbażi tagħhom ittieħdet din id-deċiżjoni.

(20)

Ir-reviżjoni regolari tal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli fil-Ġappun għas-CCPs awtorizzati hemmhekk għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li l-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-Awtorità Ewropea tas-Swieq tat-Titoli, twettaq eżami speċifiku fi kwalunkwe ħin barra mill-ambitu tal-analiżi ġenerali, fejn l-iżviluppi rilevanti jagħmluha neċessarja għall-Kummissjoni li tivvaluta mill-ġdid l-ekwivalenza mogħtija minn din id-Deċiżjoni. Valutazzjoni mill-ġdid bħal din tista' twassal għat-tħassir tad-Deċiżjoni.

(21)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma bi qbil mal-opinjoni tal-Kumitat Ewropew tat-Titoli,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Għall-finijiet tal-paragrafu 6 tal-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Ġappun tal-Att tal-2009 dwar id-Derivattivi fil-Komoditajiet kif ikkumplimentat mil-Linji Gwida Bażiċi dwar is-Superviżjoni ta' Organizzazzjonijeit għall-Ikklerjar tal-Komoditajiet, u applikabbli għal organizzazzjonijiet tal-ikklerjar tat-tranżazzjoni tal-komoditajiet (“CTCOs”) awtorizzati hemmhekk, jitqiesu ekwivalenti għar-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 648/2012.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  Mill-1 ta' Settembru 2014, il-Kumitat dwar is-Sistemi ta' Pagament u s-Saldu biddel ismu għal Kumitat dwar is-Sistemi ta' Pagament u tal-Infrastrutturi tas-Suq.


16.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 342/61


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2276

tal-15 ta' Diċembru 2016

dwar l-ekwivalenza tal-qafas regolatorju għall-kontropartijiet ċentrali fil-Brażil skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet (1) u b'mod partikolari l-Artikolu 25(6) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-proċedura għar-rikonoxximent ta' kontropartijiet ċentrali (“CCPs”) stabbiliti f'pajjiżi terzi, stipulata fl-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, għandha l-għan li tippermetti lis-CCPs stabbiliti u awtorizzati f'pajjiżi terzi li għandhom standards regolatorji ekwivalenti għal dawk stabbiliti f'dak ir-Regolament, li jipprovdu servizzi ta' kklirjar lill-membri tal-ikklirjar jew liċ-ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni. Għalhekk, din il-proċedura ta' rikonoxximent u d-deċiżjonijiet ta' ekwivalenza previsti fiha jikkontribwixxu biex jintlaħaq l-għan ġenerali tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 li jitnaqqas ir-riskju sistemiku billi jiġi estiż l-użu ta' CCPs sikuri u sodi biex jikklerjaw il-kuntratti tad-derivattivi barra l-borża (“OTC”), inkluż fejn dawk is-CCPs ikunu stabbiliti u awtorizzati f'pajjiż terz.

(2)

Sabiex reġim legali ta' pajjiż terz jitqies bħala ekwivalenti għar-reġim legali tal-Unjoni fir-rigward ta' CCPs, l-eżitu sostantiv tal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għandu jkun ekwivalenti għar-rekwiżiti tal-Unjoni rigward l-objettivi regolatorji li jiksbu. L-għan ta' din il-valutazzjoni ta' ekwivalenza huwa għalaqstant biex jiġi vverifikat li l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Brażil jiżguraw li s-CCPs stabbiliti u awtorizzati hemmhekk ma jesponux lil membri tal-ikklerjar u liċ-ċentri ta' negozjar stabbiliti fl-Unjoni għal livell ogħla ta' riskju milli dawn tal-aħħar kieku jkunu esposti għalih minn CCPs awtorizzati fl-Unjoni u, bħala konsegwenza, ma joħolqux livelli ta' riskju sistemiku li mhumiex aċċettabli fl-Unjoni. Għalhekk, ir-riskji ferm aktar baxxi inerenti f'attivitajiet ta' kklirjar imwettqa fis-swieq finanzjarji li huma iżgħar mis-suq finanzjarju tal-Unjoni għandhom jiġu kkunsidrati b'mod partikolari.

(3)

Skont l-Artikolu 25(6) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, iridu jintlaħqu tliet kundizzjonijiet sabiex jiġi determinat li l-arranġamenti legali u superviżorji ta' pajjiż terz rigward is-CCPs awtorizzati hemmhekk huma ekwivalenti għal dawk stabbiliti f'dak ir-Regolament.

(4)

Skont l-ewwel kundizzjoni, is-CCPs awtorizzati f'pajjiż terz iridu jikkonformaw mar-rekwiżiti legalment vinkolanti li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stipulati fit-Titolu IV tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(5)

Ir-rekwiżiti legalment vinkolanti tal-Brażil għas-CCPs awtorizzati hemmhekk jikkonsistu fil-liġi 10214 tas-27 ta' Marzu 2001 u Riżoluzzjonijiet maħruġa mill-Kunsill Monetarju Nazzjonali (CMN), Ċirkulari maħruġa mill-Bank Ċentrali tal-Brażil (BCB) u l-Istruzzjonijiet maħruġa mill-Kummissjoni għat-Titoli u l-Kambju tal-Brażil (CVM) adottati skont dan. B'mod partikolari, Riżoluzzjoni 2882, kif emendata bir-Riżoluzzjoni 3081, tirregola l-attivitajiet tal-kmamar tal-ikklerjar u l-fornituri ta' servizzi tal-ikklerjar, tistabbilixxi l-prinċipji applikabbli għat-tħaddim tal-kmamar tal-ikklerjar u fornituri ta' servizzi tal-ikklerjar u tagħti s-setgħa lill-BCB biex jirregola, jawtorizzaw u jissorvelja kmamar tal-ikklerjar u fornituri ta' servizzi tal-ikklerjar.

(6)

Il-kmamar tal-ikklerjar u l-fornituri ta' servizzi tal-ikklerjar stabbiliti fil-Brażil għandhom jiġu awtorizzati mill-BCB biex jipprovdu servizzi ta' kklerjar. Meta tiġi kkunsidrata awtorizzazzjoni għal kamra tal-ikklerjar jew għal fornitur ta' servizzi tal-ikklerjar, il-BCB għandu jqis is-saħħa, il-funzjonament normali u t-titjib tas-sistemi ta' pagament tal-Brażil. Il-BCB jista' wkoll jispeċifika “tali kundizzjonijiet li jqis xierqa” qabel ma tingħata tali awtorizzazzjoni jew wara, abbażi tal-istabbiltà tas-sistema finanzjarja, ir-riskji u l-effiċjenza tal-kmamar tal-ikklerjar u fornituri ta' servizzi tal-ikklerjar. Kmamar tal-ikklerjar li joperaw sistemikament importanti li toħloq riskji għas-saħħa u għall-funzjonament bla xkiel tas-sistema finanzjarja Brażiljana, li għandu jiġi ddeterminat mill-BCB skont il-volum u n-natura tas-sistemi tal-ikklerjar, jistgħu jkunu suġġetti għal regoli differenti mill-bqija tal-kmamar tal-ikklerjar u fornituri ta' servizzi tal-ikklerjar.

(7)

Il-BCB adotta miżuri differenti sabiex tiġi implimentata r-Riżoluzzjoni 2882 u biex tiġi żgurata l-konformità minn kmamar tal-ikklerjar u fornituri ta' servizzi tal-ikklerjar mal-valuri, il-prinċipji u r-regoli applikabbli għas-sistema ta' pagament. B'mod partikolari, iċ-Ċirkolari 3057 fih ir-regolament dettaljat għall-funzjonament tal-kmamar tal-ikklerjar u fornituri ta' servizzi tal-ikklerjar u jistabbilixxi għadd ta' rekwiżiti li huma għandhom jikkonformaw magħhom, inklużi rekwiżiti kapitali, l-istandards ta' trasparenza, miżuri ta' kontroll tar-riskju u r-rekwiżiti operazzjonali. Il-BCB ħareġ Dikjarazzjoni ta' Politika Nru 25097 dwar l-adozzjoni tal-Prinċipji għall-Infrastrutturi tas-Swieq Finanzjarji (“il-PFMIs” — Principles for Financial markets Infrastructures) maħruġa f'April 2012 mill-Kumitat dwar is-Sistemi ta' Pagament u Saldu (2) (“CPSS” — Committee on Payment and Settlement Systems) u l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Kummissjonijiet tat-Titoli (“IOSCO” — International Organization of Securities Commissions), li bihom il-BCB japplika l-PFMIs fis-sorveljanza tal-kmamar tal-ikklerjar u fornituri ta' servizzi tal-ikklerjar.

(8)

Skont iċ-Ċirkolari 3057, il-kmamar tal-ikklerjar u l-fornituri ta' servizzi tal-ikklerjar għandhom jadottaw regoli u proċeduri interni li jiżguraw konformità mar-rekwiżiti kollha relevanti u li jinkludu l-aspetti rilevanti kollha relatati mal-funzjoni tagħhom, inklużi s-salvagwardji biex jimmaniġġjaw il-kreditu, il-likwidità u r-riskju operazzjonali. Dawn ir-regoli u proċeduri interni huma mressqa lill-BCB, u l-ewwel jiġu evalwati minnu, fil-proċedura ta' awtorizzazzjoni. Barra minn hekk, bidliet materjali fir-regoli u l-proċeduri interni jridu wkoll jiġu approvati mill-BCB. Kwalunkwe bidla oħra mhux materjali, fir-regoli u l-proċeduri interni għandha tiġi kkomunikata lill-BCB qabel tletin jum wara li ssir il-bidla, u l-BCB jista' jopponiha.

(9)

Ir-rekwiżiti legalment vinkolanti applikabbli għas-CCPs awtorizzati fil-Brażil għalhekk jikkonsistu fi struttura fuq żewġ saffi. Il-prinċipji ewlenin li jinsabu fil-Liġi 10214, u fir-Riżoluzzjonijiet, iċ-Ċirkularijiet u l-Istruzzjonijiet adottati skont din, jistabbilixxu l-istandards ta' livell għoli li l-kmamar tal-ikklirjar u l-fornituri ta' servizzi ta' kklerjar iridu jikkonformaw magħhom sabiex jiksbu awtorizzazzjoni biex jipprovdu servizzi ta' kklerjar fil-Brażil (flimkien, ir-“regoli primarji”). Dawn ir-regoli primarji jinkludu l-ewwel livell ta' rekwiżiti legalment vinkolanti fil-Brażil. Sabiex jagħtu prova tal-konformità mar-regoli primarji, il-kmamar tal-ikklerjar u l-fornituri ta' servizzi tal-ikklerjar iridu jressqu r-regoli u l-proċeduri interni tagħhom lill-BCB għall-approvazzjoni jew non-oġġezzjoni. Dawn ir-regoli u l-proċeduri interni jinkludu t-tieni saff ta' rekwiżiti legalment vinkolanti fil-Brażil, li jridu jipprovdu dettall preskrittiv dwar kif il-kmamar tal-ikklerjar u l-fornituri ta' servizzi tal-ikklerjar se jissodisfaw dawk l-istandards. Il-BCB jivvaluta l-konformità tal-kmamar tal-ikklerjar u l-fornituri ta' servizzi tal-ikklerjar ma' dawk l-istandards u mal-PFMIs. Ladarba jkunu approvati mill-BCB, ir-regoli u l-proċeduri interni jsiru legalment vinkolanti fuq il-kmamar tal-ikklerjar u fornituri ta' servizzi tal-ikklerjar.

(10)

Il-valutazzjoni ta' ekwivalenza tal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għall-kmamar tal-ikklerjar u l-fornituri ta' servizzi tal-ikklerjar fil-Brażil għandha tqis ukoll l-eżitu tal-mitigazzjoni tar-riskju li huma jiżguraw f'termini tal-livell ta' riskju li l-membri tal-ikklirjar u ċ-ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni jkunu esposti għalih meta jipparteċipaw f'dawk l-entitajiet. L-eżitu tal-mitigazzjoni tar-riskju huwa determinat kemm mill-livell ta' riskju inerenti fl-attivitajiet ta' kklirjar imwettqa mis-CCP ikkonċernata, li jiddependi mid-daqs tas-suq finanzjarju li topera fih, kif ukoll minn kemm huma xierqa l-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għas-CCPs biex inaqqsu dak il-livell ta' riskju. Sabiex jinkiseb eżitu ekwivalenti ta' mitigazzjoni tar-riskju, rekwiżiti ta' mitigazzjoni tar-riskju aktar stretti huma neċessarji għas-CCPs li jeżerċitaw l-attivitajiet tagħhom fi swieq finanzjarji ikbar li għandhom livell ta' riskju inerenti ogħla, minn dawk ta' CCPs li jeżerċitaw l-attivitajiet tagħhom fi swieq finanzjarji iżgħar li għandhom livell ta' riskju inerenti iktar baxx.

(11)

Is-suq finanzjarju fejn il-kmamar tal-ikklerjar u l-fornituri ta' servizzi tal-ikklerjar fil-Brażil iwettqu l-attivitajiet tal-ikklirjar tagħhom huwa ferm iżgħar minn dak fejn huma attivi s-CCPs stabbiliti fl-Unjoni. Tul l-aħħar tliet snin, il-valur totali tat-tranżazzjonijiet derivattivi kklerjati fil-Brażil irrappreżenta inqas minn 3 % tal-valur totali tat-tranżazzjonijiet ikklerjati fl-Unjoni. Għalhekk, il-parteċipazzjoni fil-kmamar tal-ikklerjar u l-fornituri ta' servizzi tal-ikklerjar tesponi lill-membri tal-ikklirjar u liċ-ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni għal riskji ferm iktar baxxi mill-parteċipazzjoni tagħhom f'CCPs awtorizzati fl-Unjoni.

(12)

L-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għall-kmamar tal-ikklerjar u l-fornituri ta' servizzi tal-ikklerjar fil-Brażil jistgħu għalhekk jitqiesu bħala ekwivalenti meta dawn ikunu xierqa biex itaffu dak il-livell iktar baxx ta' riskju. Ir-regoli primarji applikabbli għall-kmamar tal-ikklerjar u l-fornituri ta' servizzi tal-ikklerjar, flimkien mar-regoli u l-proċeduri interni tagħhom li jeħtieġu konformità mal-PFMIs, itaffu l-livell aktar baxx ta' riskju li jeżisti fil-Brażil u jiksbu eżitu ta' mitigazzjoni tar-riskju ekwivalenti għal dak li jipprova jikseb ir-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(13)

Għalhekk għandu jiġi konkluż li l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Brażil jiżguraw li l-kmamar tal-ikklerjar u l-fornituri ta' servizzi tal-ikklerjar hemm jikkonformaw ma' rekwiżiti legalment vinkolanti li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stipulati fit-Titolu IV tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(14)

Skont it-tieni kundizzjoni msemmija fl-Artikolu 25(6) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Brażil fir-rigward ta' CCPs awtorizzati hemmhekk iridu jipprovdu superviżjoni u infurzar effettivi ta' dawn is-CCPs fuq bażi kontinwa.

(15)

Il-BCB iwettaq monitoraġġ kontinwu tal-konformità tal-kmamar tal-ikklerjar u l-fornituri ta' servizzi tal-ikklerjar mar-rekwiżiti legalment vinkolanti applikabbli għalihom. Barra minn hekk il-BCB għandu bosta mezzi biex jiżgura tali konformità. B'mod partikolari, il-BCB għandu s-setgħa li jitlob informazzjoni mill-kmamar tal-ikklerjar u l-fornituri ta' servizzi tal-ikklerjar, li joħroġ avviżi ta' twissija u jitlobhom biex jagħmlu ċerti emendi għar-regoli tagħhom skont kif iqis meħtieġ. Barra minn hekk, il-BCB jista' wkoll jimponi multi għal kull ksur mill-kmamar tal-ikklerjar u l-fornituri ta' servizzi tal-ikklerjar ta' rekwiżiti legalment vinkolanti applikabbli għalihom u għandu s-setgħa wkoll li jirtira l-awtorizzazzjonijiet tagħhom.

(16)

Għaldaqstant għandu jiġi konkluż li kmamar tal-ikklerjar u l-fornituri ta' servizzi tal-ikklerjar awtorizzati fil-brażil huma soġġetti għal superviżjoni u infurzar effettivi fuq bażi kontinwa.

(17)

Skont it-tielet kundizzjoni tal-Artikolu 25(6) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Brażil iridu jinkludu sistema ekwivalenti effettiva għar-rikonoxximent ta' CCPs awtorizzati skont reġimi legali ta' pajjiżi terzi (“CCPs ta' pajjiżi terzi”).

(18)

Is-CCPs awtorizzati f'pajjiż terz fejn l-arranġamenti legali u superviżorji jiżguraw riżultati simili għal dawk garantiti mill-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli fil-Brażil u li jikkonformaw mal-PFMIs, li għandhom regolament ekwivalenti dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, u fejn is-CCPs ikunu soġġetti għal sorveljanza effettiva, jistgħu jipprovdu servizzi fil-Brażil. Il-konklużjoni ta' arranġamenti ta' kooperazzjoni bejn il-BCB u l-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz tas-CCP applikanti hija meħtieġa wkoll sabiex jingħata r-rikonoxximent.

(19)

Għalhekk, għandu jitqies li l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Brażil jipprevedu għal sistema ekwivalenti effettiva għar-rikonoxximent ta' CCPs ta' pajjiż terz.

(20)

Din id-Deċiżjoni hija bbażata fuq ir-rekwiżiti legalment vinkolanti li jirrigwardaw il-kmamar tal-ikklerjar u l-fornituri ta' servizzi tal-ikklerjar applikabbli fil-Brażil meta kienet adottata d-Deċiżjoni. Il-Kummissjoni għandha tkompli tagħmel monitoraġġ fuq bażi kontinwa tal-evoluzzjoni tal-qafas legali u superviżorju tal-kmamar tal-ikklerjar u l-fornituri ta' servizzi tal-ikklerjar, u tkompli tara li qed jitwettqu l-kundizzjonijiet li abbażi tagħhom ittieħdet din id-deċiżjoni.

(21)

Ir-reviżjoni regolari tal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli fil-Brażil għas-CCPs awtorizzati hemmhekk għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li l-Kummissjoni twettaq eżami speċifiku fi kwalunkwe ħin barra mill-ambitu tal-analiżi ġenerali, meta l-iżviluppi rilevanti jagħmluha neċessarja għall-Kummissjoni li tivvaluta mill-ġdid l-ekwivalenza mogħtija minn din id-Deċiżjoni. Valutazzjoni mill-ġdid bħal din tista' twassal għat-tħassir tad-Deċiżjoni.

(22)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma bi qbil mal-opinjoni tal-Kumitat Ewropew tat-Titoli,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Għall-finijiet tal-paragrafu 6 tal-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Brażil li jikkonsistu fil-Liġi 10214 u Riżoluzzjonijiet, iċ-Ċirkularijiet u l-Istruzzjonijiet adottati skont din, kif ikkumplimentati mid-Dikjarazzjoni ta' Politika Nru 25097 dwar l-adozzjoni tal-Prinċipji għall-Infrastrutturi tas-Swieq Finanzjarji għas-superviżjoni ta' attivitajiet ta' kontropartijiet ċentrali li jipparteċipaw fis-Sistema ta' Pagamenti Brażiljana, u applikabbli għal kmamar tal-ikklerjar u fornituri ta' servizzi tal-ikklerjar għandhom jitqiesu li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 648/2012.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  Mill-1 ta' Settembru 2014, il-Kumitat dwar is-Sistemi tal-Pagament u tas-Saldu biddel ismu għal Kumitat dwar is-Sistemi ta' Pagament u l-Infrastrutturi tas-Suq “CPMI”.


16.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 342/65


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2277

tal-15 ta' Diċembru 2016

dwar l-ekwivalenza tal-qafas regolatorju għall-kontropartijiet ċentrali fiċ-Ċentru Finanzjarju Internazzjonali ta' Dubai skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivattivi OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet (1) u b'mod partikolari l-Artikolu 25(6) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-proċedura għar-rikonoxximent ta' kontropartijiet ċentrali (“CCPs”) stabbiliti f'pajjiżi terzi, stipulata fl-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, għandha l-għan li tippermetti lis-CCPs stabbiliti u awtorizzati f'pajjiżi terzi li għandhom standards regolatorji ekwivalenti għal dawk stabbiliti f'dak ir-Regolament, li jipprovdu servizzi ta' kklirjar lill-membri tal-ikklirjar jew liċ-ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni. Il-proċedura ta' rikonoxximent u d-deċiżjoni ta' ekwivalenza prevista fiha għalhekk jikkontribwixxu biex jintlaħaq l-għan ġenerali tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 li jitnaqqas ir-riskju sistemiku billi jiġi estiż l-użu ta' CCPs sikuri u sodi biex jikklerjaw il-kuntratti tad-derivattivi barra l-borża (“OTC”), inkluż fejn dawk is-CCPs ikunu stabbiliti u awtorizzati f'pajjiż terz.

(2)

Sabiex reġim legali ta' pajjiż terz jitqies bħala ekwivalenti għar-reġim legali tal-Unjoni fir-rigward ta' CCPs, jenħtieġ li l-eżitu sostantiv tal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli jkun ekwivalenti għar-rekwiżiti tal-Unjoni rigward l-objettivi regolatorji li jiksbu. Għalhekk l-għan ta' din il-valutazzjoni ta' ekwivalenza huwa li jiġi verifikat li l-arranġamenti legali u superviżorji taċ-Ċentru Finanzjarju Internazzjonali ta' Dubaj (minn issa 'l quddiem “id-DIFC”) jiżguraw li s-CCPs stabbiliti u awtorizzati hemm ma jesponux lil membri tal-ikklirjar jew lil ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni għal livell ogħla ta' riskju milli dawn tal-aħħar jistgħu jkunu esposti għalih minn CCPs awtorizzati fl-Unjoni u li, konsegwentement, ma joħolqux livelli inaċċettabbli ta' riskju sistemiku fl-Unjoni. Għalhekk, ir-riskji ferm aktar baxxi inerenti f'attivitajiet ta' kklirjar imwettqa fis-swieq finanzjarji li huma iżgħar mis-suq finanzjarju tal-Unjoni għandhom jiġu kkunsidrati b'mod partikolari.

(3)

Skont l-Artikolu 25(6) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, iridu jintlaħqu tliet kundizzjonijiet sabiex jiġi determinat li l-arranġamenti legali u superviżorji ta' pajjiż terz rigward is-CCPs awtorizzati hemmhekk huma ekwivalenti għal dawk stabbiliti f'dak ir-Regolament.

(4)

Skont l-ewwel kundizzjoni, is-CCPs awtorizzati f'pajjiż terz iridu jikkonformaw mar-rekwiżiti legalment vinkolanti li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stipulati fit-Titolu IV tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(5)

Ir-rekwiżiti legalment vinkolanti ta' DIFC għas-CCPs awtorizzati hemmhekk jikkonsistu fil-Liġi Regolatorja tal-2004 u l-Liġi tas-Swieq tal-2012 (Ir-Regolamenti DIFC). Dawn huma ssupplimentati mill-Ktieb tar-Regoli tal-Awtorità ta' Servizzi Finanzjarji ta' Dubaj (“id-DFSA”) li fih Modulu dwar l-Istituzzjonijiet Awtorizzati tas-Suq (“AMIs”).

(6)

CCPs stabbiliti f'DIFC għandhom jiġu awtorizzati mid-DFSA bħala AMIs. Id-Deċiżjoni preżenti hija relatata biss mar-reġim applikabbli għal AMIs li jwettqu s-servizz finanzjarju awtorizzat ta; operar ta' kamra tal-ikklirkar fid-DIFC. Sabiex jingħataw awtorizzazzjoni għall-ikklerjar, l-AMIs, iridu jissodisfaw rekwiżiti speċifiċi stipulati mid-DFSA u li jinsabu fil-Ktieb tar-Regoli tad-DFSA. L-AMIs iridu joperaw il-faċilitajiet ta' kklerjar b'mod sikur u effikaċi, u jridu jamministraw b'mod prudenti r-riskji marbuta man-negozju u l-operazzjonijiet tagħhom. Irid ikollhom ukoll biżżejjed riżorsi finanzjarji, umani u bħala sistema.

(7)

Ir-Regolamenti tad-DIFC jimplimentaw b'mod sħiħ l-istandards internazzjonali stabbiliti skont il-Prinċipji għall-Infrastrutturi tas-Suq Finanzjarju (“PFMIs”) maħruġa f'April 2012 mill-Kumitat dwar is-Sistemi tal-Pagament u tas-Saldu (2) (“CPSS”) u l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Kummissjonijiet tat-Titoli (“IOSCO”).

(8)

Ir-Regolamenti tad-DIFC jeħtieġu wkoll lill-AMIs li jadottaw regoli u proċeduri interni li jiżguraw il-konformità mar-rekwiżiti kollha rilevanti u li huma meħtieġa għar-regolamentazzjoni xierqa tal-faċilitajiet tal-ikklirjar u s-saldu tagħha. Ir-Regola 5.6 tal-AMI tobbliga r-regoli u proċeduri interni tal-AMIs li jkollhom dispożizzjonijiet speċifiċi inkluż regoli dwar l-inadempjenza. Dawk ir-regoli u proċeduri interni, kif ukoll kull emenda, iridu jiġu ppreżentati lid-DFSA qabel l-implimentazzjoni tagħhom. Id-DFSA jista' tirrifjuta jew jitlob emendi għar-regoli proposti. Skont ir-Regolamenti DIFC, regoli interni tal-AMIs huma legalment vinkolanti u infurzabbli kontra membri u parteċipanti oħrajn.

(9)

Ir-rekwiżiti legalment vinkolanti applikabbli għall-AMIs awtorizzati fid-DIFC għalhekk jikkonsistu fi struttura fuq żewġ saffi. Il-prinċipji ewlenin li jinsabu fil-Ktieb tar-Regoli tad-DFSA u r-Regolamenti tad-DIFC jistabbilixxu standards ta' livell għoli li AMIs għandhom jikkonformaw magħhom sabiex jiksbu awtorizzazzjoni biex jipprovdu servizzi ta' kklerjar fid-DIFC (flimkien, ir-“regoli primarji”). Dawn ir-regoli primarji jinkludu l-ewwel saff ta' rekwiżiti legalment vinkolanti fid-DIFC. Sabiex jagħtu prova li huma konformi mar-regoli primarji, ir-Regola 5.6 tal-AMI dwar “Regoli tan-Negozju” tirrikjedi l-AMIs jistabbilixxu u jippreżentaw ir-regoli u l-proċeduri interni tagħhom lid-DFSA għall-approvazzjoni qabel l-implimentazzjoni tagħhom u d-DFSA jista' jipprevjeni jew iwaqqafhom. Dawn ir-regoli u proċeduri interni jinkludu t-tieni saff ta' rekwiżiti fid-DIFC.

(10)

Il-valutazzjoni ta' ekwivalenza tal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għall-AMIs fid-DIFC għandha tqis ukoll l-eżitu tal-mitigazzjoni tar-riskju li huma jiżguraw f'termini tal-livell ta' riskju li l-membri tal-ikklirjar u ċ-ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni jkunu esposti għalih meta jipparteċipaw f'dawk l-entitajiet. L-eżitu tal-mitigazzjoni tar-riskju huwa determinat kemm mill-livell ta' riskju inerenti fl-attivitajiet ta' kklirjar imwettqa mis-CCP ikkonċernata, li jiddependi mid-daqs tas-suq finanzjarju li topera fih, kif ukoll minn kemm huma xierqa l-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għas-CCPs biex inaqqsu dak il-livell ta' riskju. Sabiex jinkiseb eżitu ekwivalenti ta' mitigazzjoni tar-riskju, rekwiżiti ta' mitigazzjoni tar-riskju aktar stretti huma neċessarji għas-CCPs li jeżerċitaw l-attivitajiet tagħhom fi swieq finanzjarji ikbar li għandhom livell ta' riskju inerenti ogħla, minn dawk ta' CCPs li jeżerċitaw l-attivitajiet tagħhom fi swieq finanzjarji iżgħar li għandhom livell ta' riskju inerenti iktar baxx.

(11)

Is-suq finanzjarju fejn l-AMIs awtorizzati fid-DIFC iwettqu l-attivitajiet tal-ikklirjar tagħhom huwa ferm iżgħar minn dak fejn huma attivi s-CCPs stabbiliti fl-Unjoni. Mill-2011'l hawn kien hemm minimu tal-ikklerjar jew tan-negozjar fid-derivattivi. Għalhekk, il-parteċipazzjoni tas-CCPs awtorizzati fid-DIFC tesponi lill-membri tal-ikklirjar u liċ-ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni għal riskji ferm iktar baxxi mill-parteċipazzjoni tagħhom f'CCPs awtorizzati fl-Unjoni.

(12)

L-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għas-CCPs awtorizzati fid-DIFC jistgħu għalhekk jitqiesu bħala ekwivalenti meta dawn ikunu xierqa biex itaffu dak il-livell iktar baxx ta' riskju. Ir-regoli primarji applikabbli għal dawk is-CCPs, flimkien mar-regoli u l-proċeduri interni tagħhom li jeħtieġu konformità mal-PFMIs, itaffu l-livell aktar baxx ta' riskju li jeżisti fid-DIFC u jiksbu eżitu ta' mitigazzjoni tar-riskju ekwivalenti għal dak li jipprova jikseb ir-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(13)

Għalhekk jenħtieġ li jiġi konkluż li l-arranġamenti legali u superviżorji tad-DIFC jiżguraw li l-AMIs awtorizzati hemm jikkonformaw ma' rekwiżiti legalment vinkolanti li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stipulati fit-Titolu IV tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(14)

Skont it-tieni kundizzjoni msemmija fl-Artikolu 25(6) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-arranġamenti legali u superviżorji tad-DIFC fir-rigward ta' CCPs awtorizzati hemm iridu jipprovdu għas-superviżjoni u l-infurzar effettivi ta' dawn is-CCPs fuq bażi kontinwa.

(15)

Id-DFSA, bħala s-superviżur tal-AMIs, tissorvelja l-AMIs fid-DIFC biex tiżgura konformità mar-regoli applikabbli. Id-DFSA għandha s-setgħa sħiħa li jawtorizza u jippenalizzahom, inkluż fost affarijiet oħra, il-poter li jirrevoka l-liċenzja tal-AMIs u s-setgħa li jimponi sanzjonijiet fuqhom. Is-superviżjoni kwotidjana issir mid-DFSA. Id-DFSA tadotta ċiklu tal-ġestjoni tar-riskju kontinwui li jikkonsisti fl-identifikazzjoni, il-valutazzjoni, il-prijoritizzazzjoni u l-mitigazzjoni tar-riskji. Il-Liġi Regolatorja tal-2004 tagħti lid-DFSA setgħat qawwija biex jinfurza l-liġijiet u r-regoli tiegħu. Id-DFSA għandha s-setgħa li tagħmel investigazzjonijiet dwar suspetti ta' ksur tar-regoli, u għandha s-setgħa li twettaq spezzjonijiet, takkwista b'mod obbligatorju kotba u reġistri, jew tobbliga individwi li jieħdu sehem f'intervisti taħt ġurament jew dikjarazzjoni. Id-DFSA tista', fost affarijiet oħra, timponi penali finanzjarji, toħroġ sanzjonijiet pubbliċi, u tipprojbixxi persuni milli jwettqu attivitajiet dwar id-DIFC.

(16)

Għaldaqstant, jenħtieġ li jiġi konkluż li l-AMIs awtorizzati fid-DIFC huma soġġetti għal superviżjoni u infurzar effettivi fuq bażi kontinwa.

(17)

Skont it-tielet kundizzjoni tal-Artikolu 25(6) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-arranġamenti legali u superviżorji tad-DIFC iridu jinkludu sistema ekwivalenti effettiva għar-rikonoxximent ta' CCPs awtorizzati skont reġimi legali ta' pajjiżi terzi (“CCPs ta' pajjiżi terzi”).

(18)

CCPs ta' pajjiżi terzi li jixtiequ jikklerjaw id-derivattivi fid-DIFC iridu japplikaw għar-rikonoxximent mad-DFSA. Il-Modulu ta' Rikonoxximent jistipula l-kriterji u l-proċess għar-rikonoxximent.

(19)

Sabiex jingħata r-rikonoxximent, il-ġuriżdizzjoni fejn hi stabbilita s-CCP għandu jkollha reġim regolatorju b'saħħtu biżżejjed li hu simili għall-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli fid-DIFC. Il-konklużjoni tal-arranġamenti ta' kooperazzjoni bejn id-DIFC u l-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż terz hija meħtieġa wkoll qabel ma tiġi approvata l-applikazzjoni tas-CCP tal-pajjiż terz.

(20)

Għalhekk, jenħtieġ li jiġi konkluż li l-arranġamenti legali u superviżorji tad-DIFC jipprevedu għal sistema ekwivalenti effettiva għar-rikonoxximent ta' CCPs ta' pajjiż terz.

(21)

Din id-Deċiżjoni hija bbażata fuq ir-rekwiżiti legalment vinkolanti relatati ma' AMIs applikabbli fid-DIFC fiż-żmien tal-adozzjoni ta' din id-Deċiżjoni. Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-ESMA, għandha tkompli twettaq monitoraġġ fuq bażi regolari tal-evoluzzjoni tal-arranġamenti legali u superviżorji għall-AMIs u s-sodisfar tal-kundizzjonijiet li abbażi tagħhom ittieħdet din id-Deċiżjoni.

(22)

Ir-reviżjoni regolari tal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli fid-DIFC għas-CCPs awtorizzati bihom għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li l-Kummissjoni twettaq rieżami speċifiku fi kwalunkwe ħin barra l-ambitu tal-analiżi ġenerali, fejn l-iżviluppi rilevanti jagħmluha neċessarja għall-Kummissjoni li tivvaluta mill-ġdid l-ekwivalenza mogħtija b'din id-Deċiżjoni. Valutazzjoni mill-ġdid bħal din tista' twassal għat-tħassir tad-Deċiżjoni.

(23)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma bi qbil mal-opinjoni tal-Kumitat Ewropew tat-Titoli,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Għall-finijiet tal-paragrafu 6 tal-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-arranġamenti legali u superviżorji tad-DIFC li jikkonsistu fir-Regolamenti tad-DIFC u l-Ktieb tar-Regoli tad-DFSA, u li huma applikabbli għall-Istituzzjonijiet Awtorizzati tas-Suq awtorizzati hemmhekk, għandhom jitqiesu li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 648/2012.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  Mill-1 ta' Settembru 2014, il-Kumitat dwar is-Sistemi tal-Pagament u tas-Saldu biddel ismu għal Kumitat dwar is-Sistemi ta' Pagament u l-Infrastrutturi tas-Suq “CPMI”.


16.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 342/68


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2278

tal-15 ta' Diċembru 2016

dwar l-ekwivalenza tal-qafas regolatorju għall-kontropartijiet ċentrali fl-Emirati Għarab Magħquda skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivattivi OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet (1) u b'mod partikolari l-Artikolu 25(6) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-proċedura għar-rikonoxximent ta' kontropartijiet ċentrali (“CCPs”) stabbiliti f'pajjiżi terzi, stipulata fl-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, għandha l-għan li tippermetti lis-CCPs stabbiliti u awtorizzati f'pajjiżi terzi li għandhom standards regolatorji ekwivalenti għal dawk stabbiliti f'dak ir-Regolament, li jipprovdu servizzi ta' kklirjar lill-membri tal-ikklirjar jew liċ-ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni. Għalhekk, din il-proċedura ta' rikonoxximent u d-deċiżjonijiet ta' ekwivalenza previsti fiha jikkontribwixxu biex jintlaħaq l-għan ġenerali tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 li jitnaqqas ir-riskju sistemiku billi jiġi estiż l-użu ta' CCPs sikuri u sodi biex jikklerjaw il-kuntratti tad-derivattivi barra l-borża (“OTC”), inkluż fejn dawk is-CCPs ikunu stabbiliti u awtorizzati f'pajjiż terz.

(2)

Sabiex reġim legali ta' pajjiż terz jitqies bħala ekwivalenti għar-reġim legali tal-Unjoni fir-rigward ta' CCPs, l-eżitu sostantiv tal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għandu jkun ekwivalenti għar-rekwiżiti tal-Unjoni rigward l-objettivi regolatorji li jiksbu. L-iskop ta' din il-valutazzjoni ta' ekwivalenza huwa għaldaqstant li jiġi vverifikat li l-arranġamenti legali u superviżorji tal-Emirati Għarab Magħquda (“EGħM”) jiżguraw li s-CCPs stabbiliti u awtorizzati hemmhekk ma jesponux lill-membri tal-ikklirjar u liċ-ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni għal livell ogħla ta' riskju milli dawn tal-aħħar jistgħu jkunu esposti għalih minn CCPs awtorizzati fl-Unjoni u, bħala konsegwenza, ma joħolqux livelli inaċċettabbli ta' riskju sistemiku fl-Unjoni. Għalhekk, ir-riskji ferm aktar baxxi inerenti f'attivitajiet ta' kklirjar imwettqa fis-swieq finanzjarji li huma iżgħar mis-suq finanzjarju tal-Unjoni għandhom jiġu kkunsidrati b'mod partikolari.

(3)

Skont l-Artikolu 25(6) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, iridu jintlaħqu tliet kundizzjonijiet sabiex jiġi determinat li l-arranġamenti legali u superviżorji ta' pajjiż terz rigward is-CCPs awtorizzati hemmhekk huma ekwivalenti għal dawk stabbiliti f'dak ir-Regolament.

(4)

Skont l-ewwel kundizzjoni, is-CCPs awtorizzati f'pajjiż terz iridu jikkonformaw mar-rekwiżiti legalment vinkolanti li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stipulati fit-Titolu IV tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(5)

Ir-rekwiżiti legalment vinkolanti tal-EGħM għas-CCPs awtorizzati fih jikkonsistu f'Regolamenti (“ir-Regolamenti”) maħruġa mill-Awtorità għat-Titoli u l-Komoditajiet tal-EGħM (SCA). Ir-regolamenti jistabbilixxu r-rekwiżiti li s-CCPs iridu jikkonformaw magħhom fuq bażi kontinwa biex ikunu jistgħu jipprovdu servizzi ta' kklerjar fl-EGħM. Dawn jikkonsistu fid-Deċiżjoni Nru. 157\R tal-2005 li tiddefinixxi Aġenzija tal-Ikklerjar u d-Deċiżjoni tal-Board tal-SCA Nru. 11 tal-2015 li tistabbilixxi r-rekwiżiti għas-CCPs. CCPs stabbiliti fl-EGħM għandhom jiġu awtorizzati mill-SCA.

(6)

L-SCA ħarġet regolament (Id-Deċiżjoni tal-Board tal-SCA Nru. 11 tal-2015) fejn is-CCPs awtorizzati fl-EGħM huma mitluba jirrispettaw il-Prinċipji għal Infrastrutturi tas-Swieq Finanzjarji (“il-PFMIs”) maħruġa f'April 2012 mill-Kumitat dwar is-Sistemi tal-Pagamenti u s-Saldu (2) u l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Kummissjonijiet tat-Titoli.

(7)

Skont ir-regolamenti, is-CCPs għandhom jadottaw regoli u proċeduri interni li jiżguraw konformità mar-rekwiżiti kollha relevanti u li jinkludu l-aspetti rilevanti kollha relatati mal-funzjoni tagħhom, inklużi s-salvagwardji biex jimmaniġġjaw il-kreditu, il-likwidità u r-riskju operazzjonali. Dawk ir-regoli interni jeħtieġ li jiġu approvati mill-SCA. Barra minn hekk, dawk ir-regoli u proċeduri interni ma jistgħux jiġu emendati jekk il-SCA toġġezzjona għall-emendi intenzjonati. Barra minn hekk, il-metodoloġiji għall-kalkolu tar-riżorsi finanzjarji u x-xenarji ta' test tal-istress li tuża CCP huma suġġetti għall-approvazzjoni tal-SCA.

(8)

Ir-rekwiżiti legalment vinkolanti applikabbli għas-CCPs awtorizzati fl-EGħM għalhekk jikkonsistu fi struttura fuq żewġ saffi. Il-prinċipji ewlenin li hemm fir-regolamenti, partikolarment id-Deċiżjoni tal-Bord tal-SCA Nru 11 tal-2015, tistabbilixxi l-istandards ta' livell għoli li s-CCPs iridu jikkonformaw magħhom sabiex jiksbu awtorizzazzjoni biex jipprovdu servizzi ta' kklerjar fl-EGħM. Dawn ir-regolamenti jinkludu l-ewwel saff ta' rekwiżiti legalment vinkolanti fl-EGħM. Ir-regoli u proċeduri interni tas-CCP jinkludu t-tieni saff ta' rekwiżiti legalment vinkolanti fl-EGħM. L-SCA tevalwa l-konformità tas-CCP mar-regolamenti u mal-PFMIs. Ladarba jiġu approvati mill-SCA, ir-regoli u l-proċeduri interni jsiru legalment vinkolanti fuq is-CCP.

(9)

Il-valutazzjoni ta' ekwivalenza tal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għas-CCps stabbiliti fl-EGħM trid tqis ukoll l-eżitu tal-mitigazzjoni tar-riskju li huma jiżguraw f'termini tal-livell ta' riskju li l-membri tal-ikklirjar u ċ-ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni jkunu esposti għalih meta jipparteċipaw f'dawk l-entitajiet. L-eżitu tal-mitigazzjoni tar-riskju huwa determinat kemm mill-livell ta' riskju inerenti fl-attivitajiet ta' kklirjar imwettqa mis-CCP ikkonċernata, li jiddependi mid-daqs tas-suq finanzjarju li topera fih, kif ukoll minn kemm huma xierqa l-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għas-CCPs biex inaqqsu dak il-livell ta' riskju. Sabiex jinkiseb eżitu ekwivalenti ta' mitigazzjoni tar-riskju, rekwiżiti ta' mitigazzjoni tar-riskju aktar stretti huma neċessarji għas-CCPs li jeżerċitaw l-attivitajiet tagħhom fi swieq finanzjarji ikbar li għandhom livell ta' riskju inerenti ogħla, minn dawk ta' CCPs li jeżerċitaw l-attivitajiet tagħhom fi swieq finanzjarji iżgħar li għandhom livell ta' riskju inerenti iktar baxx.

(10)

Is-suq finanzjarju fejn is-CCPs awtorizzati fl-EGħM iwettqu l-attivitajiet tal-ikklirjar tagħhom huwa ferm iżgħar minn dak fejn huma attivi s-CCPs stabbiliti fl-Unjoni. Tul l-aħħar tliet snin, il-valur totali tat-tranżazzjonijiet derivattivi kklerjati fl-EGħM irrappreżenta inqas minn 1 % tal-valur totali tat-tranżazzjonijiet ikklerjati fl-Unjoni. Għalhekk, il-parteċipazzjoni tas-CCPs stabbiliti fl-EGħM tesponi lill-membri tal-ikklirjar u liċ-ċentri tan-negozjar stabbiliti fl-Unjoni għal riskji ferm iktar baxxi mill-parteċipazzjoni tagħhom f'CCPs awtorizzati fl-Unjoni.

(11)

L-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli għas-CCPs stabbiliti fl-EGħM jistgħu għalhekk jitqiesu bħala ekwivalenti meta dawn ikunu xierqa biex itaffu dak il-livell iktar baxx ta' riskju. Ir-regolamenti applikabbli għas-CCPs awtorizzati fil-Ġappun, ikkumplimentati bir-regoli u l-proċeduri interni tagħhom li jimplimentaw il-PFMIs, jimmitigaw il-livell aktar baxx ta' riskju li jeżisti fl-EGħM, u jagħtu riżultat tal-mitigazzjoni tar-riskju li huwa ekwivalenti għal dak imfittex mir-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(12)

Għalhekk għandu jiġi konkluż li l-arranġamenti legali u superviżorji tal-EGħM jiżguraw li s-CCPs awtorizzati hemm jikkonformaw ma' rekwiżiti legalment vinkolanti li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stipulati fit-Titolu IV tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(13)

Skont it-tieni kundizzjoni msemmija fl-Artikolu 25(6) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-arranġamenti legali u superviżorji tal-EGħM fir-rigward ta' CCPs awtorizzati hemm iridu jipprovdu għas-superviżjoni u l-infurzar effettivi ta' dawn is-CCPs fuq bażi kontinwa.

(14)

Is-superviżjoni tas-CCPs awtorizzati fl-EGħM titwettaq mill-SCA. L-SCA għandha s-setgħa li tagħmel monitoraġġ kontinwu tal-konformità tas-CCPs mar-rekwiżiti legalment vinkolanti applikabbli għalihom. F'dan is-sens, l-SCA tista' titlob informazzjoni mis-CCPs, twettaq verifiki fuq il-post, toħroġ struzzjonijiet biex jiġi rimedjat kull ksur jew ksur potenzjali tar-rekwiżiti prudenzjali jew prattiki li huwa kontra l-funzjonament tajjeb tas-swieq finanzjarji, u tista' tordna lis-CCPs biex joħolqu miżuri ta' kontroll intern u ta' kontroll tar-riskju. L-SCA tista' wkoll tneħħi l-maniġment, xi membri ta' kumitati speċifiċi u aġenti oħra tas-CCP. Barra minn hekk, l-SCA għandha s-setgħa li tirrevoka l-awtorizzazzjoni ta' CCP. L-SCA tista' wkoll timponi miżuri ta' dixxiplina, kif ukoll multi, lis-CCPs għal nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti legalment vinkolanti applikabbli għalihom.

(15)

Għaldaqstant għandu jiġi konkluż li s-CCPs awtorizzati fl-EGħM huma soġġetti għal superviżjoni u infurzar effettivi fuq bażi kontinwa.

(16)

Skont it-tielet kundizzjoni tal-Artikolu 25(6) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-arranġamenti legali u superviżorji tal-EGħM jridu jinkludu sistema ekwivalenti effettiva għar-rikonoxximent ta' CCPs awtorizzati skont reġimi legali ta' pajjiżi terzi (“CCPs ta' pajjiżi terzi”).

(17)

L-SCA tista' tirrikonoxxi s-CCPs li huma awtorizzati f'pajjiżi terzi fejn l-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli jiżguraw riżultati simili għal dawk garantiti mill-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli fl-EGħM. Barra minn hekk, is-CCPs ta' pajjiżi terzi għandhom ikunu soġġetti għal superviżjoni effettiva li tiżgura konformità mal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli. Il-konklużjoni ta' memorandum ta' qbil bejn l-EGħM u l-awtorità superviżorja kompetenti tal-pajjiż terz tas-CCP applikanti hija meħtieġa wkoll sabiex jingħata r-rikonoxximent.

(18)

Għalhekk, għandu jitqies li l-arranġamenti legali u superviżorji tal-EGħM jipprevedu għal sistema ekwivalenti effettiva għar-rikonoxximent ta' CCPs ta' pajjiż terz.

(19)

Din id-Deċiżjoni hija bbażata fuq ir-rekwiżiti legalment vinkolanti relatati ma' CCPs applikabbli fl-EGħM fiż-żmien tal-adozzjoni ta' din id-Deċiżjoni. Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-ESMA, għandha tkompli twettaq monitoraġġ fuq bażi regolari tal-evoluzzjoni tal-arranġamenti legali u superviżorji għas-CCPs fl-EGħM u s-sodisfar tal-kundizzjonijiet li abbażi tagħhom ittieħdet din id-Deċiżjoni.

(20)

Ir-rieżami regolari tal-arranġamenti legali u superviżorji applikabbli fl-EGħM għas-CCPs awtorizzati bihom għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li l-Kummissjoni twettaq rieżami speċifiku fi kwalunkwe ħin barra l-ambitu tal-analiżi ġenerali, meta l-iżviluppi rilevanti jagħmluha neċessarja għall-Kummissjoni li tivvaluta mill-ġdid l-ekwivalenza mogħtija b'din id-Deċiżjoni. Valutazzjoni mill-ġdid bħal din tista' twassal għat-tħassir tad-Deċiżjoni.

(21)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma bi qbil mal-opinjoni tal-Kumitat Ewropew tat-Titoli,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Għall-finijiet tal-paragrafu 6 tal-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-arranġamenti legali u superviżorji tal-EGħM li jikkonsistu fir-Regolamenti maħruġa mill-Awtorità tal-EGħM għat-Titoli u l-Komoditajiet (SCA) kif ikkomplimentati mill-applikazzjoni stabbiliti bid-Deċiżjoni tal-Bord tal-SCA Nru 11 tal-2015, u applikabbli għas-CCPs awtorizzati hemmhekk jitqiesu li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 648/2012.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  Mill-1 ta' Settembru 2014, il-Kumitat dwar is-Sistemi ta' Pagament u s-Saldu biddel ismu għal Kumitat dwar is-Sistemi ta' Pagament u tal-Infrastrutturi tas-Suq.


16.12.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 342/71


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2279

tal-15 ta' Diċembru 2016

li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazjoni (UE) 2016/2122 dwar miżuri protettivi marbuta ma' tifqigħat tal-influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 f'ċerti Stati Membri

(notifikata bid-dokument C(2016) 8835)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE tal-11 ta' Diċembru 1989 dwar spezzjonijiet veterinarji fil-kummerċ intra-Komunitarju bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (1), u b'mod partikulari l-Artikolu 9(4) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/425/KEE tas-26 ta' Ġunju 1990 dwar l-iċċekkjar veterinarju u żootekniku applikabbli għall-kummerċ intra-Komunitarju ta' ċertu annimali ħajjin u prodotti bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 10(4) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2122 (3) kienet adottata wara t-tifqigħat tal-influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 f'azjendi fid-Danimarka, fil-Ġermanja, fl-Ungerija, fin-Netherlands, fl-Awstrija u fl-Iżvezja (“l-Istati Membri kkonċernati”) u l-istabbiliment ta' żoni ta' protezzjoni u ta' sorveljanza f'dawk l-Istati Membri skont id-Direttiva tal-Kunsill 2005/94/KE (4).

(2)

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2122 tistipula li ż-żoni ta' protezzjoni u ta' sorveljanza stabbiliti mill-Istati Membri kkonċernati skont id-Direttiva 2005/94/KE għandhom jinkludu mill-anqas iż-żoni elenkati bħala żoni ta' protezzjoni u ta' sorveljanza fl-Anness ta' dik id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni.

(3)

Wara aktar tifqigħat tal-influwenza avjarja tas-sottotip H5N8 fil-Ġermanja, fl-Ungerija u fin-Netherlands, kif ukoll tifqigħat ta' dik il-marda fi Franza u fil-Polonja, l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2122 kien emendat bid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2219 (5) sabiex jemenda ż-żoni elenkati fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2122 sabiex tiġi meqjusa s-sitwazzjoni epidemjoloġika l-ġdida fl-Unjoni u l-istabbiliment ta' żoni ta' protezzjoni u ta' sorveljanza mill-awtoritajiet kompetenti ta' dawk l-Istati Membri skont id-Direttiva tal-Kunsill 2005/94/KE.

(4)

Sa mid-data tal-emendi magħmula fid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2122 mid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2219, il-Ġermanja infurmat lill-Kummissjoni dwar tifqigħa tal-influwenza avjarja tas-sottotip H5N8 f'azjenda fejn għasafar miżmuma fil-magħluq huma miżmuma barra ż-żoni attwalment elenkati fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2122 fejn jinżamm il-pollam jew l-għasafar oħrajn miżmuma fil-magħluq u li ħadet il-miżuri meħtieġa skont id-Direttiva 2005/94/KE, inkluż l-istabbiliment ta' żoni ta' protezzjoni u ta' sorveljanza madwar dik it-tifqigħa.

(5)

Barra minn hekk, sa mid-data tal-emendi magħmula fid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2122 mid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2219, Franza infurmat lill-Kummissjoni dwar aktar tifqigħat tal-influwenza avjarja tas-sottotip H5N8 f'azjendi barra ż-żoni attwalment elenkati fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2122 fejn jinżamm il-pollam u li ħadet il-miżuri meħtieġa skont id-Direttiva 2005/94/KE, inkluż l-istabbiliment ta' żoni ta' protezzjoni u ta' sorveljanza madwar dawk it-tifqigħat.

(6)

Barra minn hekk, sa mid-data tal-emendi magħmula fid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2122 mid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2219, l-Ungerija infurmat ukoll lill-Kummissjoni dwar aktar tifqigħat tal-influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 fit-territorju tagħha. B'kunsiderazzjoni għal aktar żvilupp tas-sitwazzjoni epidemjoloġika fl-Ungerija, huwa meħtieġ li jiġu estiżi ż-żoni li dak l-Istat Membru stabbilixxa bħalissa bħala żoni ta' protezzjoni u ta' sorveljanza skont id-Direttiva 2005/94/KE.

(7)

Fil-każijiet kollha, il-Kummissjoni eżaminat il-miżuri meħuda mill-Ġermanja, Franza, u l-Ungerija skont id-Direttiva 2005/94/KE u ħarġet sodisfatta li l-fruntieri taż-żoni ta' protezzjoni u sorveljanza, stabbiliti mill-awtoritajiet kompetenti ta' dawk l-Istati Membri, jinsabu 'l bogħod biżżejjed minn kwalunkwe azjenda fejn tkun ġiet ikkonfermata tifqigħa tal-influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8.

(8)

Sabiex jiġi evitat kwalunkwe disturb fil-kummerċ fi ħdan l-Unjoni u sabiex tiġi evitata l-impożizzjoni ta' ostakoli mhux ġustifikati fil-kummerċ fuq pajjiżi terzi, huwa meħtieġ li fil-livell tal-Unjoni, flimkien mal-Ġermajna, ma' Franza u mal-Ungerija, jiġu deskritti b'mod rapidu ż-żoni ta' protezzjoni u ta' sorveljanza stabbiliti f'dawk l-Istati Membri skont id-Direttiva 2005/94/KE. Għaldaqstant, iż-żoni attwalment elenkati fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2122 għal dawk l-Istati Membri għandhom jiġu emendati.

(9)

Għaldaqstant, l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2122 għandu jiġi emendat sabiex jaġġorna r-reġjonalizzazzjoni fil-livell tal-Unjoni sabiex jinkludi ż-żoni ta' protezzjoni u ta' sorveljanza l-ġodda u t-tul ta' żmien tar-restrizzjonijiet applikabbli fihom.

(10)

Għaldaqstant, id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2122 għandha tiġi emendata skont dan.

(11)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma f'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2122 huwa emendat skont l-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummisjoni

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  ĠU L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2122 tat-2 ta' Diċembru 2016 dwar miżuri protettivi marbuta ma' tifqigħat tal-influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 f'ċerti Stati Membri (ĠU L 329, 3.12.2016, p. 75).

(4)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2005/94/KE tal-20 ta' Diċembru 2005 dwar miżuri Komunitarji għall-kontroll tal-influwenza avjarja u li tħassar id-Direttiva 92/40/KEE (ĠU L 10, 14.1.2006, p. 16).

(5)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2219 tat-8 ta' Diċembru 2016 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2122 dwar miżuri protettivi marbuta ma' tifqigħat tal-influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 f'ċerti Stati Membri (ĠU L 334, 9.12.2016, p. 52).


ANNESS

L-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2122 hija emendata kif ġej:

(1)

F'Parti A, l-entrati tal-Ġermanja, ta' Franza u tal-Ungerija huma sostitwiti minn dawn li ġejjin:

“Stat Membru: Il-Ġermanja

Iż-żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli skont l-Artikolu 29(1) tad-Direttiva 2005/94/KE

In der Gemeinde Neukloster die Ortsteile

Neuhof

Nevern

Neukloster (davon nur betroffen die Straßen Feldstraße beginnend ab Einfahrt Blumenstraße Richtung Neuhof, Blumenstraße, Hopfenbachstraße, Wiesenweg, Hechtskuhl, Gänsekuhl, Pernieker Straße in Richtung Perniek ab Ausfahrt Hopfenbachstraße)

21.12.2016

In der Gemeinde Glasin die Ortsteile

Perniek

Pinnowhof

21.12.2016

In der Gemeinde Züsow die Ortsteile

Züsow

Tollow

21.12.2016

In der Gemeinde Quedlinburg die Ortsteile

Quarmbeck

Bad Suderode

Gernrode

19.12.2016

In der Gemeinde Ballenstedt der Ortsteil

Ortsteil Rieder

19.12.2016

In der Gemeinde Thale die Ortsteile

Ortsteil Neinstedt

Ortsteil Stecklenberg

19.12.2016

Stadt Ueckermünde

17.12.2016

Gemeinde Grambin

17.12.2016

In der Gemeinde Liepgarten der Ortsteil

Liepgarten

17.12.2016

In der Gemeinde Demen der Ort und die Ortsteile

Demen

Kobande

Venzkow

17.12.2016

Hochtaunuskreis

Die Stadt Königstein

In der Stadt Kronberg die Gemarkungen Kronberg, Schönberg und der nordwestlich der Bebauungsgrenze gelegene Teil der Gemarkung Oberhöchstadt

23.12.2016

Main-Taunus-Kreis

In der Stadt Bad Soden die Gemarkungen Altenhain und Neuenhain

das nordwestlich der Landesstraße 3015 gelegene Gebiet der Stadt Schwalbach am Taunus

23.12.2016

Stat Membru: Franza

Iż-żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli skont l-Artikolu 29(1) tad-Direttiva 2005/94/KE

Les municipalités suivantes dans les départements du Tarn, du Tarn et Garonne et de l'Aveyron (foyers ALMAYRAC et LACAPELLE):

ALMAYRAC, BOURNAZEL, CARMAUX, COMBEFA, CORDES-SUR-CIEL, LABASTIDE-GABAUSSE, LACAPELLE-SEGALAR, LAPARROUQUIAL, MONESTIES, MOUZIEYS-PANENS, SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX, SAINTE-GEMME, SAINT MARCEL CAMPES, SAINT MARTIN LAGUEPIE, SALLES, LE SEGUR, TREVIEN, VIRAC

6.1.2017

Les municipalités suivantes dans les départements des Pyrénées atlantiques et des Hautes Pyrénées (foyer IBOS): GER et IBOS

2.1.2017

Les municipalités suivantes dans le département du Lot-et-Garonne (foyer MONBAHUS): MONBAHUS, MONVIEL, SEGALAS

2.1.2017

Les municipalités suivantes dans le département du Gers (Foyer MONLEZUN): MONLEZUN, PALLANNE, RICOURT, SAINT-JUSTIN

2.1.2017

Les municipalités suivantes dans le département du Gers (foyer EAUZE BEAUMONT):

EAUZE, LAURAET, BEAUMONT, MOUCHAN

2.1.2017'

'Stat Membru: L-Ungerija

Iż-żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli skont l-Artikolu 29(1) tad-Direttiva 2005/94/KE

Északon a Bugacot Móricgáttal összekötő 54105-ös úton haladva az 54102 és 54105 elágazástól 3km

Délnyugat felé haladva a Tázlárt Kiskunmajsával összekötő 5405-ös út felé, az 5405-ös úton Tázlártól 9 km-re a Kiskörösi/Kiskunmajsai Járások határától 0,8 km

Kelet felé haladva Szank belterület határától 0,5 km

Dél felé haladva a Szankot felől az 5405-ös út felé tartó út és az 5405-ös út elágazási pontja.

Dél felé haladva az 5402-es út felé Kiskunmajsa belterület határától 3,5 km az 5402-es út mentén távolodva Kiskunmajsától.

Délkeleti irányban az 5409-es út Kiskunmajsa belterület határától 5 km

Dél-Délkelet felé haladva az 5405-ös út felé az 5405-ös és az 5442-es út elágazásától nyugat felé 0,5 km

Déli irányba haladva a megyehatárig

A megyehatár mentén haladva délkelet, majd 3 km után észak felé az 54 11-es útig

A megyehatár 5411-es úttól 6 km -re lévő töréspontjától déli irányban 1,5 km

A megyehatár következő töréspontja előtt 0,4 km

A megyehatáron haladva északnyugat felé haladva 4km-t majd északkelet felé haladva az M5 autópályától 3 km

Nyugat felé haladva az 5405-ös úton Jászszentlászló belterület határától 1km

Dél felé haladva 1km, majd északnyugat felé haladva 1 km, majd észak felé haladva az 5405-ös útig

Az 5405-ös úton Móricgát felé haladva a következő töréspontig

Északkelet felé haladva 2 km, majd északnyugat felé haladva a kiindulópontig, valamint Csongrád megye Mórahalom és Kistelek járásainak az N46,458679 és az E19,873816; és az N46,415988 és az E19,868078; és az N46,4734 és az E20,1634, és az N46,540227, E19,816115 és az

N46,469738 és az E19,8422, és az

N46,474649 és az E19,866126, és az

N46,406722 és az E19,864139, és az

N46,411634 és az E19,883893, és az

N46,630573 és az E19,536706, és az

N46,628228 és az E19,548682, és az

N46,63177 és az E19,603322, és az

N46,626579 és az E19,652752, és az

N46,568135 és az E19,629595, és az

N46,593654 és az E19,64934, és az

N46,567552 és az E19,679839, és az

N46,569787 és az E19,692051, és az

N46,544216 és az E19,717363, és az

N46,516493 és az E19,760571, és az

N46,555731 és az E19,786764, és az

N46,5381 és az E19,8205, és az

N46,5411 és az E19,8313, és az

N 46,584928 és az E19,675551, és az

N46,533851 és az E 19,811515, és az

N46,47774167 és az E19,86573056, és az

N46,484255 és az E19,792816, és az

N46,615774 és az E19,51889, és az

N46,56963889 és az E19,62801111, és az

N46.55130833 és az E19.67718611, és az

N46.580685 és az E19.591378, és az N46.580685 és az E19.591378, és az N46.674795 és az E19.501413, és az N46.672415 és az E19.497671, és az N46.52703 és az E19.75514, és az N46.623383 és az E19.435333, és az N46.55115 és az E19.67295, és az N46.533444 és az E19.868219, és az N46.523853 és az E19.885318, és az N46.535252 és az E19.808912, és az N46.59707 és az E19.45574, és az N46.65772 és az E19.525666, és az N46.593111 és az E19.492923, és az N46.639516 és az E19.542554, és az N46.594811 és az E19.803715, és az N46.5460333 és az E19.77916944, és az N46.57636389 és az E19.58059444 és az N46.676398 és az E19.505054, és az N46.38947 és az E19.858711, és az N46.58072 és az E19.74044, és az N46.6109778 és az E19.88599722, és az N46.674375, és az E19.496807, és ez N46.675336, és az E19.498997 és az N46.665379 és az E19.489808 és az N46.496419 és az E19.911004, és az N46.620021 és az E19.552464, és az N46.3869556, és az E19.77618056, és az N46.5460333 és az E19.77916944, és az N46.551986 és az E19.79999 és az N46.46118056 és az E19.71168333, és az N46.48898611 és az E19.88049444, és az N46.53697222, és az E19.68341111, és az N46.591604, és az E19.49531, és az N46.5171417 és az E19.67016111, és az N46.5158, és az E19.67768889, és az N46.52391944 és az E19.68843889 és az N46.53138889 és az E19.62005556, és az N46.4061972 és az E19.73322778, és az N46.52827778 és az E19.64308333, és az N46.533121 és az E19.518341, és az N46.574084 és az E19.740144, és az N46.553554 és az E19.75765, és az N46.657184 és az E19.531355, és az N46.5618333 és az E19.76470278, és az N46.516606 és az E19.886638, és az N46.551673 és az E19.491094, és az N46.551723 és az N19.779836, és az N46.603375, és az E19.90755278, és az N46.547736, és az E19.535668, és az N46.544789 és az E19.516968, és az N46.550743 és az E19.496889, és az N46.382844 és az E19.86408, és az N46.57903611 és az E19.72372222, és az N46.590227, É19.710753, és az N46.521458 és az E19.642231, és az N46.579435 és E19.464347, és az N46.616864 és az E19.548472, és az N46.50325556 és az E19.64926389, és az N46.518133 és az E19.6784, és az

N46.557763 és az E19.901849 és az N46.484193 és az E19.69385, és az N46.52626111 és az E19.64352778 és az N46.500159 és az E19.655886 és az N46,5957889 és az E 19,87722778 és az N46.589767 és az E19.753633 és az N46,5886056 és az E19,88189167

GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

2.1.2017

Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi, Kecskeméti és Kiskunmajsai járásának az N46.682422 és az E19.638406, az N46.685278 és az E19.64, valamint az N46.689837 és az E19.674396 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, továbbá Móricgát-Erdőszéplak település teljes belterülete

23.12.2016

Bács-Kiskun megye Kiskunhalasi járásának az N46.268418 és az E19.573609, az N46.229847 és az E19.619350, az N46.241335 és az E19.555281, valamint az N46.244069 és az E19.555064 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Kelebia-Újfalu település teljes belterülete

5.1.2017

Csongrád megye Mórahalom járásának az N46.342763 és az E19.886990, és az N46,3632 és az E19,8754, és az N46.362391 és az E19.889445, vaalmint az N46.342783 és az E19.802446 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Forráskút, Üllés és Bordány települések teljes beépített területe

30.12.2016

Jász-Nagykun-Szolnok megye Kunszentmártoni és Mezőtúri járásának az N46.8926211 és az E20.367360, valamint az N46.896193 és az E20.388287 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

16.12.2016

Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi és Kecskeméti járásának az N46.665317 és az E19.805388, az N46.794889 és az E19.817377, az N46.774805 és az E19.795087, valamint az N46.762825 és az E19.857375 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

31.12.2016

Békés megye Sarkadi járásának az N46.951822 és az E21.603480 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

23.12.2016

Csongrád megye Szentesi járásának az N46.682909 és az E20.33426, valamint az N46.619294 és az E20.390083 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

24.12.2016

Békés megye Orosházi, Mezőkovácsházi és Békécsabai járásának az N46.599129 és az E21.02752, az N46.595641 és az E21.028533, az N46.54682222 és az E20.8927, valamint az N46.654794 és az E20.948188 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Szabadkígyós és Medgyesbodzás-Gábortelep települések teljes belterülete

27.12.2016

Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi járásának, valamint Csongrád megye Kisteleki járásának az N46.544052 és az E19.968252, valamint az N46.485451 és az E20.027345 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

28.12.2016

Csongrád megye Szegedi, Hódmezővásárhelyi és Makói járásának az N46.306591 és az E20.268039 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

27.12.2016

Békés megye Gyomaendrődi járásának az N46.992986 és az E20.888836 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

31.12.2016

Békés megye Orosházi járásának az N46.5953 és az E20.62686 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Orosháza-Szentetornya település belterülete, valamint Orosháza-Rákóczitelep és Orosháza-Gyopárosfürdő települések belterületének a 4406-os és a 47-es utaktól északra és nyugatra eső belterülete

2.1.2017

Jász-Nagykun Szolnok megye Kunszentmártoni járásának és Bács-Kiskun megye Tiszakécskei járásának az N46.853433 és az E20.139858 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

2.1.2017

Csongrád megye Szegedi járásának az N46.151747 és az E20.290045 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

5.1.2017”

(2)

F'Parti B, l-entrati tal-Ġermanja, ta' Franza u tal-Ungerija huma sostitwiti minn dawn li ġejjin:

“Stat Membru: Il-Ġermanja

Iż-żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli skont l-Artikolu 31 tad-Direttiva 2005/94/KE

Die Gemeinde Kirch Mulsow gesamt

30.12.2016

In der Gemeinde Jürgenshagen die Ortsteile

Klein Sein

Moltenow

Klein Gnemern

Ulrikenhof

30.12.2016

In der Gemeinde Bernitt die Ortsteile

Glambeck

Jabelitz

Göllin

Käterhagen

Neu Käterhagen

Hermannshagen

30.12.2016

In der Gemeinde Cariner Land der Ortsteil

Klein Mulsow

30.12.2016

In der Gemeinde Jesendorf die Ortsteile

Büschow

Neperstorf

30.12.2016

In der Gemeinde Warin die Ortsteile

Allwardtshof

Mankmoos

Neu Pennewitt

Pennewitt

30.12.2016

In der Gemeinde Benz die Ortsteile

Benz

Gamehl

Goldebee

Kalsow

Warkstorf

30.12.2016

In der Gemeinde Lübow der Ortsteil

Levetzow

30.12.2016

In der Gemeinde Hornstorf die Ortsteile

Hornstorf

Kritzow

Rohlstorf

Rüggow

30.12.2016

In der Gemeinde Neuburg die Ortsteile

Hagebök

Ilow

Kartlow

Lischow

Madsow

Nantrow

Neu Farpen

Neu Nantrow

Neuburg

Neuendorf

Steinhausen

Tatow

Vogelsang

Zarnekow

30.12.2016

In der Gemeinde Neukloster die Ortsteile

Neukloster

Rügkamp

Ravensruh

Sellin

30.12.2016

In der Gemeinde Lübberstorf die Ortsteile

Lübberstorf

Lüdersdorf

Neumühle

30.12.2016

In der Gemeinde Glasin die Ortsteile

Babst

Glasin

Groß Tessin

Poischendorf

Strameuß

Warnkenhagen

30.12.2016

In der Gemeinde Passe die Ortsteile

Alt Poorstorf

Goldberg

Höltingsdorf

Neu Poorstorf

Passee

Tüzen

30.12.2016

In der Gemeinde Züsow die Ortsteile

Bäbelin

Teplitz

Wakendorf

30.12.2016

In der Gemeinde Neukloster die Ortsteile

Neuhof

Nevern

Neukloster (davon nur betroffen die Straßen Feldstraße beginnend ab Einfahrt Blumenstraße Richtung Neuhof, Blumenstraße, Hopfenbachstraße, Wiesenweg, Hechtskuhl, Gänsekuhl, Pernieker Straße in Richtung Perniek ab Ausfahrt Hopfenbachstraße)

22.12.2016 sa 30.12.2016

In der Gemeinde Glasin die Ortsteile

Perniek

Pinnowhof

22.12.2016 sa 30.12.2016

In der Gemeinde Züsow die Ortsteile

Züsow

Tollow

22.12.2016 sa 30.12.2016

Gemeinde Ditfurt

28.12.2016

In der Stadt Quedlinburg die Ortsteile

Gersdorfer Burg

Morgenrot

Münchenhof

Quarmbeck

28.12.2016

In der Stadt Ballenstedt die Ortsteile

Asmusstedt

Badeborn

Opperode

Radisleben

Rieder

28.12.2016

In der Stadt Harzgerode die Ortsteile

Hänichen

Mägdesprung

28.12.2016

In der Gemeinde Blankenburg die Orte und Ortsteile

Timmenrode

Wienrode

28.12.2016

In der Stadt Thale die Ortsteile

Friedrichsbrunn

Neinstedt

Warnstedt

Weddersleben

Westerhausen

28.12.2016

In der Stadt Torgelow der Ortsteil

Torgelow-Holländerei

26.12.2016

In der Stadt Eggesin mit dem Ortsteil

Hoppenwalde

sowie den Wohnsiedlungen

Eggesiner Teerofen

Gumnitz (Gumnitz Holl und Klein Gumnitz)

Karpin

26.12.2016

In der Stadt Ueckermünde die Ortsteile

Bellin

Berndshof

26.12.2016

Gemeinde Mönkebude

26.12.2016

Gemeinde Leopoldshagen

26.12.2016

Gemeinde Meiersberg

26.12.2016

In der Gemeinde Liepgarten die Ortsteile

Jädkemühl

Starkenloch

26.12.2016

In der Gemeinde Luckow die Ortsteile

Luckow

Christiansberg

26.12.2016

Gemeinde Vogelsang-Warsin

26.12.2016

In der Gemeinde Lübs die Ortsteile

Lübs

Annenhof

Millnitz

26.12.2016

In der Gemeinde Ferdinandshof die Ortsteile

Blumenthal

Louisenhof

Sprengersfelde

26.12.2016

Die Stadt Wolgast und die Ortsteile

Buddenhagen

Hohendorf

Pritzier

Schlaense

Tannenkamp

21.12.2016

In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile

Fettenvorstadt

Fleischervorstadt

Industriegebiet

Innenstadt

Nördliche Mühlenvorstadt

Obstbaumsiedlung

Ostseeviertel

Schönwalde II

Stadtrandsiedlung

Steinbeckervorstadt

südliche Mühlenstadt

21.12.2016

In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile

Schönwalde I

Südstadt

21.12.2016

In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile

Friedrichshagen

Ladebow

Insel Koos

Ostseeviertel

Riems

Wieck

Eldena

21.12.2016

In der Gemeinde Groß Kiesow die Ortsteile

Kessin

Krebsow

Schlagtow

Schlagtow Meierei

21.12.2016

In der Gemeinde Karlsburg die Ortsteile

Moeckow

Zarnekow

21.12.2016

In der Gemeinde Lühmannsdorf die Ortsteile

Lühmannsdorf

Brüssow

Giesekenhagen

Jagdkrug

21.12.2016

In der Gemeinde Wrangelsburg die Ortsteile

Wrangelsburg

Gladrow

21.12.2016

In der Gemeinde Züssow der Ortsteil

Züssow

21.12.2016

In der Gemeinde Neuenkirchen die Ortsteile

Neuenkirchen

Oldenhagen

Wampen

21.12.2016

In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile

Wackerow

Dreizehnhausen

Groß Petershagen

Immenhorst

Jarmshagen

Klein Petershagen

Steffenshagen

21.12.2016

In der Gemeinde Hinrichshagen die Ortsteile

Hinrichshagen

Feldsiedlung

Heimsiedlung

Chausseesiedlung

Hinrichshagen Hof I und II

Neu Ungnade

21.12.2016

In der Gemeinde Mesekenhagen der Ortsteil

Broock

21.12.2016

In der Gemeinde Levenhagen die Ortsteile

Levenhagen

Alt Ungnade

Boltenhagen

Heilgeisthof

21.12.2016

In der Gemeinde Diedrichshagen die Ortsteile

Diedrichshagen

Guest

21.12.2016

In der Gemeinde Brünzow die Ortsteile

Brünzow

Klein Ernsthof

Kräpelin

Stielow

Stielow Siedlung

Vierow

21.12.2016

In der Gemeinde Hanshagen der Ortsteil

Hanshagen

21.12.2016

In der Gemeinde Katzow die Ortsteile

Katzow

Netzeband

21.12.2016

In der Gemeinde Kemnitz die Ortsteile

Kemnitz

Kemnitzerhagen

Kemnitz Meierei

Neuendorf

Neuendorf Ausbau

Rappenhagen

21.12.2016

In der Gemeinde Loissin die Ortsteile

Gahlkow

Ludwigsburg

21.12.2016

Gemeinde Lubmin gesamt

21.12.2016

In der Gemeinde Neu Boltenhagen die Ortsteile

Neu Boltenhagen

Loddmannshagen

21.12.2016

In der Gemeinde Rubenow die Ortsteile

Rubenow

Groß Ernsthof

Latzow

Nieder Voddow

Nonnendorf

Rubenow Siedlung

Voddow

21.12.2016

In der Gemeinde Wusterhusen die Ortsteile

Wusterhusen

Gustebin

Pritzwald

Konerow

Stevelin

21.12.2016

Gemeinde Kenz-Küstrow ohne die im Sperrbezirk liegenden Ortsteile

20.12.2016

In der Gemeinde Löbnitz die Ortsteile

Saatel

Redebas

Löbnitz

Ausbau Löbnitz

20.12.2016

In der Gemeinde Divitz-Spoldershagen die Ortsteile

Divitz

Frauendorf

Wobbelkow

Spoldershagen

20.12.2016

Stadt Barth: restliches Gebiet außerhalb des Sperrbezirks

20.12.2016

In der Gemeinde Fuhlendorf die Ortsteile

Fuhlendorf

Bodstedt

Gut Glück

20.12.2016

Gemeinde Pruchten gesamt

20.12.2016

Gemeinde Ostseebad Zingst gesamt

20.12.2016

In der Hansestadt Stralsund die Stadtteile

Voigdehagen

Andershof

Devin

22.12.2016

In der Gemeinde Wendorf die Ortsteile

Zitterpenningshagen

Teschenhagen

22.12.2016

Gemeinde Neu Bartelshagen gesamt

20.12.2016

Gemeinde Groß Kordshagen gesamt

20.12.2016

In der Gemeinde Kummerow der Ortsteil

Kummerow-Heide

20.12.2016

Gemeinde Groß Mohrdorf: Großes Holz westlich von Kinnbackenhagen ohne Ortslage Kinnbackenhagen

20.12.2016

In der Gemeinde Altenpleen die Ortsteile

Nisdorf

Günz

Neuenpleen

20.12.2016

Gemeinde Velgast: Karniner Holz und Bussiner Holz nördlich der Bahnschiene sowie Ortsteil Manschenhagen

20.12.2016

Gemeinde Karnin gesamt

20.12.2016

In der Stadt Grimmen die Ortsteile

Hohenwarth

Stoltenhagen

22.12.2016

In der Gemeinde Wittenhagen die Ortsteile

Glashagen

Kakernehl

Wittenhagen

Windebrak

22.12.2016

In der Gemeinde Elmenhorst die Ortsteile

Bookhagen

Elmenhorst

Neu Elmenhorst

22.12.2016

Gemeinde Zarrendorf gesamt

22.12.2016

In der Gemeinde Süderholz die Ortsteile

Griebenow

Dreizehnhausen

Kreutzmannshagen

21.12.2016

In der Gemeinde Süderholz die Ortsteile

Willershusen

Wüst Eldena

Willerswalde

Bartmannshagen

22.12.2016

In der Gemeinde Sundhagen alle nicht im Sperrbezirk befindlichen Ortsteile

22.12.2016

Gemeinde Lietzow gesamt

22.12.2016

Stadt Sassnitz: Gemeindegebiet außerhalb des Sperrbezirkes

22.12.2016

Gemeinde Sagard gesamt

22.12.2016

In der Gemeinde Glowe die Ortsteile

Polchow

Bobbin

Spyker

Baldereck

22.12.2016

Gemeinde Seebad Lohme gesamt

22.12.2016

In der Gemeinde Garz/Rügen

auf der Halbinsel Zudar ein Uferstreifen von 500 m Breite östlich von Glewitz zwischen Fähranleger und Palmer Ort

21.12.2016

In der Gemeinde Garz/Rügen der Ortsteil

Glewitz

22.12.2016

In der Gemeinde Gustow die Ortsteile

Prosnitz

Sissow

22.12.2016

In der Gemeinde Poseritz der Ortsteil

Venzvitz

22.12.2016

In der Gemeinde Ostseebad Binz der Ortsteil

Prora

22.12.2016

In der Gemeinde Gneven der Ortsteil

Vorbeck

26.12.2016

In der Gemeinde Langen Brütz der Orsteil

Kritzow

26.12.2016

In der Gemeinde Barnin die Orte, Ortsteile und Ortslagen

Barnin

Hof Barnin

26.12.2016

In der Gemeinde Bülow der Ort und Ortsteile

Bülow

Prestin

Runow

26.12.2016

In der Gemeinde Stadt Crivitz die Orte und Ortsteile

Augustenhof

Basthorst

Crivitz, Stadt

Gädebehn

Kladow

Muchelwitz

Bahnstrecke

Wessin

Badegow

Radepohl

26.12.2016

In der Gemeinde Demen der Ortsteil

Buerbeck

26.12.2016

In der Gemeinde Zapel der Ort und die Ortsteile

Zapel

Zapel—Hof

Zapel-Ausbau

26.12.2016

In der Gemeinde Friedrichsruhe die Ortsteile

Goldenbow

Ruthenbeck

Neu Ruthenbeck und Bahnhof

26.12.2016

In der Gemeinde Zölkow der Ort und die Ortsteile

Kladrum

Zölkow

Groß Niendorf

26.12.2016

In der Gemeinde Dabel der Ort und die Ortsteile

Dabel

Turloff

Dabel-Woland

26.12.2016

In der Gemeinde Kobrow der Ort und die Ortsteile

Dessin

Kobrow I

Kobrow II

Stieten

Wamckow

Seehof

Hof Schönfeld

26.12.2016

In der Gemeinde Stadt Sternberg die Gebiete

Obere Seen und Wendfeld

Peeschen

26.12.2016

In der Gemeinde Stadt Brüel die Ortsteile

Golchen

Alt Necheln

Neu Necheln

26.12.2016

In der Gemeinde Kuhlen-Wendorf der Ort und die Ortsteile

Gustävel

Holzendorf