EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:342:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 342, 16. detsember 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 342

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

59. köide
16. detsember 2016


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Nõukogu direktiiv (EL) 2016/2258, 6. detsember 2016, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses maksuhaldurite juurdepääsuga rahapesuvastasele teabele

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2259, 15. detsember 2016, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1235/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohta ( 1 )

4

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2260, 15. detsember 2016, millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 226/2007, (EÜ) nr 1293/2008, (EÜ) nr 910/2009, (EÜ) nr 911/2009, (EL) nr 1120/2010 ja (EL) nr 212/2011 ning rakendusmäärusi (EL) nr 95/2013 ja (EL) nr 413/2013 Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M ja Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 loa hoidja nime osas ( 1 )

14

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2261, 15. detsember 2016, milles käsitletakse loa andmist vask(I)oksiidi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina ( 1 )

18

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2262, 15. detsember 2016, millega muudetakse 257. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu

22

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2263, 15. detsember 2016, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

24

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2264, 15. detsember 2016, milles käsitletakse lõssipulbri madalaimat müügihinda rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 avatud hankemenetluse raames toimuvas esimeses osalises hankemenetluses

26

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu rakendusotsus (EL) 2016/2265, 6. detsember 2016, millega muudetakse otsust 2007/884/EÜ, millega lubatakse Ühendkuningriigil jätkata meetme kohaldamist, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikli 26 lõike 1 punktist a ning artiklitest 168 ja 169

28

 

*

Nõukogu rakendusotsus (EL) 2016/2266, 6. detsember 2016, millega lubatakse Madalmaadel alandada elektrisõidukite laadimisjaamadele tarnitava elektri maksustamismäära

30

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2016/2267, 6. detsember 2016, millega muudetakse otsust 1999/70/EÜ riikide keskpankade välisaudiitorite kohta Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Irelandi välisaudiitorite osas

32

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/2268, 14. detsember 2016, millega muudetakse otsuseid 2007/305/EÜ, 2007/306/EÜ ja 2007/307/EÜ ajavahemiku osas, mil hübriidrapsi Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), hübriidrapsi Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) ja rapsi Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) ning nendest saadud toodete jälgede esinemine on lubatud (teatavaks tehtud numbri C(2016) 8390 all)

34

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/2269, 15. detsember 2016, keskseid vastaspooli käsitleva India õigusraamistiku samaväärsuse kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 648/2012

38

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/2270, 15. detsember 2016, Singapuri heakskiidetud börside Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 kohase samaväärsuse kohta ( 1 )

42

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/2271, 15. detsember 2016, Jaapani finantsinstrumentide börside ja kaubabörside Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 kohase samaväärsuse kohta ( 1 )

45

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/2272, 15. detsember 2016, Austraalia finantsturgude Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 kohase samaväärsuse kohta ( 1 )

48

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/2273, 15. detsember 2016, Kanadas tunnustatud börside Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 kohase samaväärsuse kohta ( 1 )

51

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/2274, 14. detsember 2016, keskseid vastaspooli käsitleva Uus-Meremaa õigusraamistiku samaväärsuse kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 648/2012

54

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/2275, 15. detsember 2016, keskseid vastaspooli käsitleva Jaapani õigusraamistiku samaväärsuse kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 648/2012

57

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/2276, 15. detsember 2016, keskseid vastaspooli käsitleva Brasiilia õigusraamistiku samaväärsuse kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 648/2012

61

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/2277, 15. detsember 2016, keskseid vastaspooli käsitleva Dubai rahvusvahelise finantskeskuse õigusraamistiku samaväärsuse kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 648/2012

65

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/2278, 15. detsember 2016, keskseid vastaspooli käsitleva Araabia Ühendemiraatide õigusraamistiku samaväärsuse kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 648/2012

68

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/2279, 15. detsember 2016, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2016/2122 (milles käsitletakse kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N8 kuuluva viiruse põhjustatud kõrge patogeensusega linnugripi puhangutega liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2016) 8835 all)  ( 1 )

71

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

*

ELi ja Kosovo stabiliseerimis- ja assotsieerimisnõukogu otsus nr 1/2016, 25. november 2016, millega võetakse vastu oma töökord [2016/2280] ( *1 )

100

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

 

(*1)   Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top