Help Print this page 

Document L:2016:342:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 342, 16. decembra 2016

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 342

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
16. decembra 2016


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady (EÚ) 2016/2258 zo 6. decembra 2016, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o prístup daňových orgánov k informáciám získaným v rámci boja proti praniu špinavých peňazí

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2259 z 15. decembra 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín ( 1 )

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2260 z 15. decembra 2016, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 226/2007, (ES) č. 1293/2008, (ES) č. 910/2009, (ES) č. 911/2009, (EÚ) č. 1120/2010, (EÚ) č. 212/2011 a vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 95/2013 a (EÚ) č. 413/2013, pokiaľ ide o názov držiteľa povolenia v prípade Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M a Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 ( 1 )

14

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2261 z 15. decembra 2016 o povolení oxidu meďného ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat ( 1 )

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2262 zo 15. decembra 2016, ktorým sa dvestopäťdesiaty siedmykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida

22

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2263 z 15. decembra 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

24

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2264 z 15. decembra 2016 o minimálnej predajnej cene sušeného odstredeného mlieka pre prvú čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080

26

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/2265 zo 6. decembra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2007/884/ES, ktorým sa Spojenému kráľovstvu povoľuje, aby naďalej uplatňovalo opatrenie odchyľujúce sa od článku 26 ods. 1 písm. a), článkov 168 a 169 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

28

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/2266 zo 6. decembra 2016, ktorým sa Holandsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu zdaňovania elektriny dodávanej nabíjacím staniciam pre elektrické vozidlá

30

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/2267 zo 6. decembra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externých audítorov Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

32

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2268 zo 14. decembra 2016, ktorým sa menia rozhodnutia 2007/305/ES, 2007/306/ES a 2007/307/ES, pokiaľ ide o obdobie tolerancie stopových množstiev hybridnej repky olejnej Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), hybridnej repky olejnej Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) a repky olejnej Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) a z nich získaných výrobkov [oznámené pod číslom C(2016) 8390]

34

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2269 z 15. decembra 2016 o rovnocennosti regulačného rámca pre centrálne protistrany v Indii v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012

38

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2270 z 15. decembra 2016 o rovnocennosti schválených búrz v Singapure v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 ( 1 )

42

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2271 z 15. decembra 2016 o rovnocennosti búrz pre finančné nástroje a komoditných búrz v Japonsku v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 ( 1 )

45

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2272 z 15. decembra 2016 o rovnocennosti finančných trhov v Austrálii v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 ( 1 )

48

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2273 z 15. decembra 2016 o rovnocennosti uznaných búrz v Kanade v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 ( 1 )

51

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2274 z 15. decembra 2016 o rovnocennosti regulačného rámca pre centrálne protistrany na Novom Zélande v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012

54

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2275 z 15. decembra 2016 o rovnocennosti regulačného rámca pre centrálne protistrany v Japonsku v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012

57

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2276 z 15. decembra 2016 o rovnocennosti regulačného rámca pre centrálne protistrany v Brazílii v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012

61

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2277 z 15. decembra 2016 o rovnocennosti regulačného rámca pre centrálne protistrany v Dubajskom medzinárodnom finančnom centre v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012

65

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2278 z 15.decembra 2016 o rovnocennosti regulačného rámca pre centrálne protistrany v Spojených arabských emirátoch v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012

68

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2279 z 15. decembra 2016, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2016/2122 o ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5N8 v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2016) 8835]  ( 1 )

71

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Rozhodnutie Rady pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Kosovo č. 1/2016 z 25. novembra 2016, ktorým sa prijíma jej rokovací poriadok [2016/2280] ( *1 )

100

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

 

(*1)   Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top