EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:342:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 342, 16 december 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 342

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

59e jaargang
16 december 2016


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn (EU) 2016/2258 van de Raad van 6 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten

1

 

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2259 van de Commissie van 15 december 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft ( 1 )

4

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2260 van de Commissie van 15 december 2016 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 226/2007, (EG) nr. 1293/2008, (EG) nr. 910/2009, (EG) nr. 911/2009, (EU) nr. 1120/2010, (EU) nr. 212/2011 en Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 95/2013 en (EU) nr. 413/2013 wat betreft de naam van de houder van de vergunning voor Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M en Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 ( 1 )

14

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2261 van de Commissie van 15 december 2016 tot verlening van een vergunning voor koper(I)oxide als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten ( 1 )

18

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2262 van de Commissie van 15 december 2016 tot 257e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da'esh) en Al Qaida

22

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2263 van de Commissie van 15 december 2016 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

24

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2264 van de Commissie van 15 december 2016 betreffende de minimumverkoopprijs voor mageremelkpoeder voor de eerste deelinschrijving in het kader van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 geopende openbare inschrijving

26

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2265 van de Raad van 6 december 2016 tot wijziging van Beschikking 2007/884/EG waarbij het Verenigd Koninkrijk wordt gemachtigd een maatregel te blijven toepassen die afwijkt van artikel 26, lid 1, onder a), en de artikelen 168 en 169 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

28

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2266 van de Raad van 6 december 2016 waarbij Nederland toestemming wordt verleend een verlaagd belastingniveau toe te passen op elektriciteit die wordt geleverd aan laadstations voor elektrische voertuigen

30

 

*

Besluit (EU) 2016/2267 van de Raad van 6 december 2016 tot wijziging van Besluit 1999/70/EG betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken, met betrekking tot de externe accountants van Banc Ceannais na hÉireann/de Central Bank of Ireland

32

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2268 van de Commissie van 14 december 2016 tot wijziging van de Beschikkingen 2007/305/EG, 2007/306/EG en 2007/307/EG wat betreft de tolerantieperiode voor sporen van hybride Ms1 × Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4)-koolzaad, hybride Ms1 × Rf2 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5)-koolzaad en Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1)-koolzaad en daarvan afgeleide producten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 8390)

34

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2269 van de Commissie van 15 december 2016 betreffende de gelijkwaardigheid van het regelgevingskader voor centrale tegenpartijen in India overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad

38

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2270 van de Commissie van 15 december 2016 betreffende de gelijkwaardigheid van goedgekeurde beurzen in Singapore overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

42

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2271 van de Commissie van 15 december 2016 betreffende de gelijkwaardigheid van beurzen voor financiële instrumenten en grondstoffenbeurzen in Japan overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

45

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2272 van de Commissie van 15 december 2016 betreffende de gelijkwaardigheid van financiële markten in Australië overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

48

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2273 van de Commissie van 15 december 2016 betreffende de gelijkwaardigheid van erkende beurzen in Canada overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

51

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2274 van de Commissie van 15 december 2016 betreffende de gelijkwaardigheid van het regelgevingskader voor centrale tegenpartijen in Nieuw-Zeeland overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad

54

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2275 van de Commissie van 15 december 2016 betreffende de gelijkwaardigheid van het regelgevingskader voor centrale tegenpartijen in Japan overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad

57

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2276 van de Commissie van 15 december 2016 betreffende de gelijkwaardigheid van het regelgevingskader voor centrale tegenpartijen in Brazilië overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad

61

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2277 van de Commissie van 15 december 2016 betreffende de gelijkwaardigheid van het regelgevingskader voor centrale tegenpartijen in het Dubai International Financial Centre overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad

65

 

*

UItvoeringsbesluit (EU) 2016/2278 van de Commissie van 15 december 2016 betreffende de gelijkwaardigheid van het regelgevingskader voor centrale tegenpartijen in de Verenigde Arabische Emiraten overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad

68

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2279 van de Commissie van 15 december 2016 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2122 betreffende beschermende maatregelen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N8 in bepaalde lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 8835)  ( 1 )

71

 

 

HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

*

Besluit nr. 1/2016 van de Stabilisatie- en associatieraad EU-Kosovo van 25 november 2016 tot vaststelling van zijn reglement van orde [2016/2280] ( *1 )

100

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

 

(*1)   Deze benaming laat de standpunten over de status onverlet en is in overeenstemming met Resolutie 1244/1999 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top