Help Print this page 

Document L:2016:342:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 342, 16. joulukuuta 2016

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 342

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
16. joulukuuta 2016


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Neuvoston direktiivi (EU) 2016/2258, annettu 6 päivänä joulukuuta 2016, direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse veroviranomaisten pääsystä rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2259, annettu 15 päivänä joulukuuta 2016, neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta ( 1 )

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2260, annettu 15 päivänä joulukuuta 2016, asetusten (EY) N:o 226/2007, (EY) N:o 1293/2008, (EY) N:o 910/2009, (EY) N:o 911/2009, (EU) N:o 1120/2010, (EU) N:o 212/2011 ja täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 95/2013 ja (EU) N:o 413/2013 muuttamisesta valmisteiden Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M ja Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 hyväksynnän haltijan nimen osalta ( 1 )

14

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2261, annettu 15 päivänä joulukuuta 2016, kupari(I)oksidin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena ( 1 )

18

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2262, annettu 15 päivänä joulukuuta 2016, tiettyihin ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-järjestöjä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 257. kerran

22

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2263, annettu 15 päivänä joulukuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

24

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2264, annettu 15 päivänä joulukuuta 2016, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2080 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa ensimmäisessä osatarjouskilpailussa

26

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2265, annettu 6 päivänä joulukuuta 2016, luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 26 artiklan 1 kohdan a alakohdasta sekä 168 ja 169 artiklasta poikkeavien toimenpiteiden soveltamista tehdyn päätöksen 2007/884/EY muuttamisesta

28

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2266, annettu 6 päivänä joulukuuta 2016, luvan antamisesta Alankomaille soveltaa alennettua verokantaa sähkökäyttöisten ajoneuvojen latausasemille toimitettavaan sähköön

30

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2016/2267, annettu 6 päivänä joulukuuta 2016, kansallisten keskuspankkien ulkopuolisten tilintarkastajien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 1999/70/EY muuttamisesta Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Irelandin ulkopuolisten tilintarkastajien osalta

32

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2268, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, päätösten 2007/305/EY, 2007/306/EY ja 2007/307/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4) -hybridirapsin, Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) -hybridirapsin ja Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) -rapsin sekä niistä valmistettujen tuotteiden jäämien sallimista koskevasta siirtymäajasta (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 8390)

34

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2269, annettu 15 päivänä joulukuuta 2016, keskusvastapuolia koskevan Intian sääntelykehyksen vastaavuudesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti

38

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2270, annettu 15 päivänä joulukuuta 2016, Singaporen hyväksyttyjen pörssien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesta vastaavuudesta ( 1 )

42

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2271, annettu 15 päivänä joulukuuta 2016, Japanissa toimivien rahoitusvälineillä kauppaa käyvien pörssien ja tavarapörssien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesta vastaavuudesta ( 1 )

45

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2272, annettu 15 päivänä joulukuuta 2016, Australian finanssimarkkinoiden Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesta vastaavuudesta ( 1 )

48

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2273, annettu 15 päivänä joulukuuta 2016, Kanadan virallisesti hyväksyttyjen pörssien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesta vastaavuudesta ( 1 )

51

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2274, annettu 15 päivänä joulukuuta 2016, keskusvastapuolia koskevan Uuden-Seelannin sääntelykehyksen vastaavuudesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti

54

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2275, annettu 15 päivänä joulukuuta 2016, keskusvastapuolia koskevan Japanin sääntelykehyksen vastaavuudesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti

57

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2276, annettu 15 päivänä joulukuuta 2016, keskusvastapuolia koskevan Brasilian sääntelykehyksen vastaavuudesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti

61

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2277, annettu 15 päivänä joulukuuta 2016, keskusvastapuolia koskevan Dubain kansainvälisen finanssikeskuksen sääntelykehyksen vastaavuudesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti

65

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2278, annettu 15 päivänä joulukuuta 2016, keskusvastapuolia koskevan Yhdistyneiden arabiemiirikuntien sääntelykehyksen vastaavuudesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti

68

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2279, annettu 15 päivänä joulukuuta 2016, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N8-alatyypin esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/2122 liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 8835)  ( 1 )

71

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

*

EU:n ja Kosovon vakautus- ja assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2016, annettu 25 päivänä marraskuuta 2016, työjärjestyksensä vahvistamisesta [2016/2280] ( *1 )

100

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 

(*1)   Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top