EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015AB0018

Avizul Băncii Centrale Europene din 1 iunie 2015 cu privire la o propunere de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1708/2005 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului cu privire la perioada de referință comună a indicelui pentru indicele armonizat al prețurilor de consum (CON/2015/18)

OJ C 209, 25.6.2015, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 209/3


AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 1 iunie 2015

cu privire la o propunere de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1708/2005 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului cu privire la perioada de referință comună a indicelui pentru indicele armonizat al prețurilor de consum

(CON/2015/18)

(2015/C 209/02)

Introducere și temei juridic

La 28 aprilie 2015, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Comsiei Europene o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la o propunere de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1708/2005 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului cu privire la perioada de referință comună a indicelui pentru indicele armonizat al prețurilor de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2214/96 (1) (denumit în continuare „regulamentul propus”).

Competența BCE de a adopta un aviz se întemeiază pe articolul 127 alineatul (4) și pe articolul 282 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Regulamentul propus intră în competența BCE întrucât acesta se referă la perioada de referință pentru indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC). Acesta este un index cheie pentru atingerea de către BCE a obiectivului său principal de menținere a stabilității prețurilor în zona euro, astfel cum este prevăzut la articolul 127 alineatul (1) din Tratat și articolul 2 prima teză din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene. În conformitate cu articolul 17.5 prima teză din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

1.   Observații cu caracter general

1.1.

BCE susține obiectivul regulamentului propus de actualizare a perioadei de referință pentru IAPC în vederea asigurării faptului că indicii rezultați sunt comparabili și relevanți. Indicii armonizați ai prețurilor de consum cu perioade de referință bine definite reprezintă indicatori importanți în contextul politicii monetare. Adoptarea de decizii adecvate privind politica monetară depinde de statistici fiabile și actualizate privind IAPC, care să susțină misiunile Eurosistemului în domeniul stabilității financiare.

1.2.

BCE subliniază că obligația de consultare se întemeiază nu numai pe articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2494/95 (2), dar și pe dispozițiile sus-menționate ale Tratatului. BCE repetă sugestia pe care a făcut-o recent ca în considerentul (2) al regulamentului propus al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii armonizați ai prețurilor de consum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 (3) să fie reflectată obligația de a consulta BCE cu privire la orice acte juridice din cadrul privind IAPC (4).

Adoptat la Frankfurt pe Main, 1 iunie 2015.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  Ares(2015)1788320 – 28/04/2015.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 2494/95 al Consiliului din 23 octombrie 1995 privind indicii armonizați ai prețurilor de consum (JO L 257, 27.10.1995, p. 1).

(3)  COM/2014/0724 final – 2014/0346 (COD).

(4)  A se vedea punctul 2.3 din Avizul BCE CON/2015/10.


Top