EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015AB0018

Mnenje Evropske centralne banke z dne 1. junija 2015 o predlogu uredbe Komisije o spremembah Uredbe (ES) št. 1708/2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 glede skupnega indeksnega referenčnega obdobja za harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin (CON/2015/18)

OJ C 209, 25.6.2015, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 209/3


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 1. junija 2015

o predlogu uredbe Komisije o spremembah Uredbe (ES) št. 1708/2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 glede skupnega indeksnega referenčnega obdobja za harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin

(CON/2015/18)

(2015/C 209/02)

Uvod in pravna podlaga

Evropska centralna banka (ECB) je 28. aprila 2015 prejela zahtevo Evropske komisije za mnenje o predlogu Uredbe Komisije o spremembah Uredbe Komisije (ES) št. 1708/2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 glede skupnega indeksnega referenčnega obdobja za harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin in o spremembi Uredbe (ES) št. 2214/96 (1) (v nadaljnjem besedilu: predlagana uredba).

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz členov 127(4) in 282(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije. Predlagana uredba spada na področje pristojnosti ECB, saj se nanaša na referenčno obdobje za harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin (HICP). Ta indeks je ključni kazalnik za doseganje poglavitnega cilja ECB, ki je ohranjanje stabilnosti cen v euroobmočju, kot je navedeno v členu 127(1) Pogodbe in prvem stavku člena 2 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke. V skladu s prvim stavkom člena 17.5. Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

1.   Splošne pripombe

1.1

ECB podpira cilj predlagane uredbe, da se posodobi referenčno obdobje za HICP, s čimer bi se zagotovilo, da so izračunani indeksi primerljivi in relevantni. HICP z dobro opredeljenimi referenčnimi obdobji so pomembni kazalniki v kontekstu denarne politike. Pravilnost odločitev v zvezi z denarno politiko je odvisna od zanesljive in posodobljene statistike o HICP, ki podpira naloge Eurosistema na področju finančne stabilnosti.

1.2

ECB izpostavlja, da dolžnost posvetovanja ne izhaja le iz člena 5(3) Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 (2), ampak tudi iz zgoraj navedenih določb Pogodbe. ECB ponovno poudarja svoj nedavni predlog, da se v uvodni izjavi 2 v predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2494/95 (3) odrazi dolžnost posvetovanja z ECB o katerih koli pravnih aktih v okviru za HICP (4).

V Frankfurtu na Majni, 1. junija 2015

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ares(2015)1788320 – 28/04/2015.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 2494/95 z dne 23. oktobra 1995 o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin (UL L 257, 27.10.1995, str. 1).

(3)  COM/2014/0724 final - 2014/0346 (COD).

(4)  Glej odstavek 2.3 Mnenja ECB CON/2015/10.


Top