EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015AB0018

Advies van de Europese Centrale Bank van 1 juni 2015 inzake een voorstel voor een verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1708/2005 houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad, wat de gemeenschappelijke referentieperiode voor het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft (CON/2015/18)

OJ C 209, 25.6.2015, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.6.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 209/3


ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 1 juni 2015

inzake een voorstel voor een verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1708/2005 houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad, wat de gemeenschappelijke referentieperiode voor het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft

(CON/2015/18)

(2015/C 209/02)

Inleiding en rechtsgrondslag

Op 28 april 2015 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) een verzoek van de Europese Commissie om een advies inzake een voorstel voor een verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1708/2005 van de Commissie houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad, wat de gemeenschappelijke referentieperiode voor het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2214/96 (1) (hierna het „voorstel”).

De ECB-adviesbevoegdheid is gebaseerd op artikel 127, lid 4 en artikel 282, lid 5 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Het voorstel valt onder de ECB-bevoegdheid, aangezien het de referentieperiode voor het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft (GICP). Deze index is een sleutelindicator voor de ECB om haar primaire doelstelling van prijsstabiliteithandhaving in het eurogebied te verwezenlijken, zoals bedoeld in artikel 127, lid 1 van het Verdrag en de eerste zin van artikel 2 van de Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank. Overeenkomstig de eerste zin van artikel 17.5 van het reglement van orde van de Europese Centrale Bank heeft de Raad van bestuur dit advies goedgekeurd.

1.   Algemene opmerkingen

1.1.

De ECB steunt de voorsteldoelstelling de GICP-referentieperiode te updaten om de vergelijkbaarheid en relevantie van de resulterende indexcijfers te waarborgen. GICP’s met duidelijk afgebakende referentieperiodes zijn belangrijke indicatoren binnen het kader van het monetaire beleid. Deugdelijke monetairbeleidsbeslissingen zijn afhankelijk van betrouwbare en bijgewerkte GICP-statistieken die de Eurosysteemtaken op het gebied van financiële stabiliteit ondersteunen.

1.2.

De ECB wijst erop dat de raadplegingsverplichting niet slechts stoelt op artikel 5, lid 3 van Verordening (EG) nr. 2494/95 (2) van de Raad, maar tevens op de hiervoor genoemde Verdragsbepalingen. De ECB herhaalt haar recente suggestie dat overweging 2 van het voorstel voor een verordening van het Europees parlement en de Raad betreffende geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2494/95 (3) de plicht moet stipuleren om de ECB inzake alle rechtshandelingen binnen het GICP-kader te raadplegen (4).

Gedaan te Frankfurt am Main, 1 juni 2015.

De president van de ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ares(2015)1788320 — 28.4.2015.

(2)  Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad van 23 oktober 1995 inzake geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen (PB L 257 van 27.10.1995, blz. 1).

(3)  COM(2014) 0724 final — 2014/0346 (COD).

(4)  Zie paragraaf 2.3 van ECB-Advies CON/2015/10.


Top