EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015AB0018

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 1. juni 2015 om et forslag til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1708/2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95, for så vidt angår den fælles indeksreferenceperiode for de harmoniserede forbrugerprisindeks (CON/2015/18)

OJ C 209, 25.6.2015, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 209/3


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 1. juni 2015

om et forslag til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1708/2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95, for så vidt angår den fælles indeksreferenceperiode for de harmoniserede forbrugerprisindeks

(CON/2015/18)

(2015/C 209/02)

Indledning og retsgrundlag

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 28. april 2015 en anmodning fra Europa-Kommissionen om en udtalelse om forslag til Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1708/2005 til fastlæggelse af nærmere regler for gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår den fælles indeksreferenceperiode for det harmoniserede forbrugerindeks og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2214/96 (1) (herefter »forordningsforslaget«).

ECB's kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 127, stk. 4, og artikel 282, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Forordningsforslaget er omfattet af ECB's kompetenceområde, da det vedrører referenceperioden for de harmoniserede forbrugerprisindeks (harmonised index of consumer prices, HICP). Indekset er en vigtig indikator for ECB's opnåelse af sit primære mål om at fastholde prisstabilitet i euroområdet, jf. traktatens artikel 127, stk.1, og artikel 2, første punktum i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

1.   Generelle bemærkninger

1.1.

ECB støtter forordningsforslagets mål om at ajourføre referenceperioden for HICP for at sikre, at de udarbejdede indekser er sammenlignelige og relevante. HICP-indekser med veldefinerede referenceperioder er vigtige indikatorer i forbindelse med pengepolitikken. Sunde pengepolitiske beslutninger afhænger af pålidelige og ajourførte HICP-statistikker, som støtter Eurosystemets opgaver inden for den finansielle stabilitet.

1.2.

ECB påpeger, at pligten til at høre ECB ikke kun er baseret på artikel 5, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 (2) men også på de førnævnte bestemmelser i traktaten. ECB gentager sit nylige forslag om, at betragtning 2 i forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om harmoniserede forbrugerprisindeks og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2494/95 (3) bør afspejle pligten til at høre ECB om alle retsakter inden for rammerne for HICP (4).

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 1. juni 2015.

Mario DRAGHI

Formand for Ecb


(1)  Ares(2015)1788320 — 28/04/2015.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 af 23. oktober 1995 om harmoniserede forbrugerprisindekser (EFT L 257 af 27.10.1995, s. 1).

(3)  KOM/2014/0724 endelig — 2014/0346 (COD).

(4)  Jf. ECB's udtalelse CON/2015/10, afsnit 2.3.


Top