EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015AB0018

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 1ης Ιουνίου 2015, σχετικά με πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1708/2005 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου όσον αφορά την κοινή περίοδο αναφοράς του δείκτη για τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (CON/2015/18)

OJ C 209, 25.6.2015, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.6.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 209/3


ΓΝΏΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 1ης Ιουνίου 2015

σχετικά με πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1708/2005 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου όσον αφορά την κοινή περίοδο αναφοράς του δείκτη για τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή

(CON/2015/18)

(2015/C 209/02)

Εισαγωγή και νομική βάση

Στις 28 Απριλίου 2015 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1708/2005 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου όσον αφορά την κοινή περίοδο αναφοράς του δείκτη για τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2214/96 (1) (εφεξής «ο προτεινόμενος κανονισμός»).

Η αρμοδιότητα της ΕΚΤ για τη διατύπωση γνώμης βασίζεται στα άρθρα 127 παράγραφος 4 και 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο προτεινόμενος κανονισμός εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΚΤ, καθώς σχετίζεται με την περίοδο αναφοράς για τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ). Ο δείκτης αυτός αποτελεί βασικό δείκτη της επίτευξης από την ΕΚΤ του πρωταρχικού της στόχου, δηλαδή της διατήρησης της σταθερότητας των τιμών στη ζώνη του ευρώ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 127 παράγραφος 1 της Συνθήκης και στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η παρούσα γνώμη εκδόθηκε από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 17.5 πρώτη πρόταση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

1.   Γενικές παρατηρήσεις

1.1.

Η ΕΚΤ στηρίζει τον σκοπό του προτεινόμενου κανονισμού, δηλαδή την επικαιροποίηση της περιόδου αναφοράς για τον ΕνΔΤΚ προς διασφάλιση της συγκρισιμότητας και καταλληλότητας των διαμορφούμενων δεικτών. Οι ΕνΔΤΚ με ευκρινείς περιόδους αναφοράς αποτελούν σημαντικούς δείκτες νομισματικής πολιτικής. Η ορθότητα των αποφάσεων νομισματικής πολιτικής εξαρτάται από την ύπαρξη αξιόπιστων και επίκαιρων στατιστικών για τους ΕνΔΤΚ, οι οποίες υποστηρίζουν τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του Ευρωσυστήματος στον τομέα της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

1.2.

Η ΕΚΤ επισημαίνει ότι η υποχρέωση διαβούλευσης δεν βασίζεται μόνο στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου (2), αλλά και στις προαναφερθείσες διατάξεις της Συνθήκης. Η ΕΚΤ επαναλαμβάνει την πρόσφατη πρότασή της ότι στην αιτιολογική σκέψη 2 του προτεινόμενου κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 (3) θα πρέπει να αποτυπώνεται η υποχρέωση διαβούλευσης με την ίδια όσον αφορά νομικές πράξεις που εμπίπτουν στο πλαίσιο του ΕνΔΤΚ (4).

Φρανκφούρτη, 1η Ιουνίου 2015.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  Ares(2015)1788320 – 28/04/2015.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 1995, για τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή (ΕΕ L 257 της 27.10.1995, σ. 1).

(3)  COM/2014/0724 final — 2014/0346 (COD).

(4)  Βλέπε παράγραφο 2.3 της γνώμης CON/2015/10 της ΕΚΤ.


Top