EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015AB0018

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2015, ehdotuksesta komission asetukseksi yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 täytäntöönpanemiseksi yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin yhteisen indeksin viitejakson osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1708/2005 muuttamisesta (CON/2015/18)

OJ C 209, 25.6.2015, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.6.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 209/3


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 1 päivänä kesäkuuta 2015,

ehdotuksesta komission asetukseksi yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 täytäntöönpanemiseksi yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin yhteisen indeksin viitejakson osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1708/2005 muuttamisesta

(CON/2015/18)

(2015/C 209/02)

Johdanto ja oikeusperusta

Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 28 päivänä huhtikuuta 2015 Euroopan komissiolta pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 täytäntöönpanemiseksi yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin yhteisen indeksin viitejakson osalta ja asetuksen (EY) N:o 2214/96 (1) muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1708/2005 muuttamisesta (jäljempänä ’ehdotettu asetus’).

EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 4 kohtaan ja 282 artiklan 5 kohtaan. Ehdotettu asetus kuuluu EKP:n toimivaltaan, sillä se koskee yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin (YKHI) viitejaksoa. Tämä indeksi on keskeinen indikaattori, jota EKP käyttää ensisijaisen tavoitteensa saavuttamiseksi eli hintavakauden ylläpitämiseksi euroalueella perussopimuksen 127 artiklan 1 kohdassa ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 2 artiklan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetulla tavalla. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

1.   Yleiset huomautukset

1.1

EKP kannattaa ehdotetun asetuksen tavoitetta päivittää YKHI:n viitejaksoja sen varmistamiseksi, että saadaan vertailukelpoisia ja relevantteja indeksejä. YKHI-tilastot tarkoituksenmukaisesti määritellyillä viitejaksoilla ovat tärkeitä indikaattoreita rahapolitiikan kannalta. Moitteettomat rahapoliittiset päätökset edellyttävät luotettavia ja ajankohtaisia YKHI-tilastoja, jotka tukevat rahoitusmarkkinoiden vakautta koskevien eurojärjestelmän tehtävien hoitamista.

1.2

EKP huomauttaa, että velvollisuus kuulla EKP:tä ei perustu ainoastaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 (2) 5 artiklan 3 kohtaan, vaan myös perussopimuksen edellä mainittuihin määräyksiin. EKP toistaa aikaisemman suosituksensa, jonka mukaan velvollisuus kuulla EKP:tä mistä tahansa YKHI-säädöksestä olisi mainittava yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä ja asetuksen (EY) N:o 2494/95 (3) kumoamisesta ehdotetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (4) johdanto-osan 2 kappaleessa.

Tehty Frankfurt am Mainissa 1 päivänä kesäkuuta 2015.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  Ares(2015)1788320–28/04/2015.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2494/95, annettu 23 päivänä lokakuuta 1995, yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä (EYVL L 257, 27.10.1995, s. 1).

(3)  COM(2014) 0724 final – 2014/0346 (COD).

(4)  Ks. lausunnon CON/2015/10 2.3 kohta.


Top