EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:173:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 173, 30 czerwca 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 173

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 65
30 czerwca 2022


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1031 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie dostępu wykonawców, towarów i usług z państw trzecich do unijnych rynków zamówień publicznych i koncesji oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych wykonawców, towarów i usług do rynków zamówień publicznych i koncesji państw trzecich (Instrument Zamówień Międzynarodowych – IZM) ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1032 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/1938 i (WE) nr 715/2009 w odniesieniu do magazynowania gazu ( 1 )

17

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1033 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do szczególnego działania mającego zapewnić nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w odpowiedzi na wpływ rosyjskiej inwazji na Ukrainę

34

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1034 z dnia 29 czerwca 2022 r. dotyczące zmiany rozporządzenia (UE) 2021/953 w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 ( 1 )

37

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1035 z dnia 29 czerwca 2022 r. dotyczące zmiany rozporządzenia (UE) 2021/954 w sprawie ram wydawania obywatelom państw trzecich legalnie przebywającym lub zamieszkującym na terytoriach państw członkowskich w czasie pandemii COVID-19 interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID), oraz weryfikowania i uznawania takich zaświadczeń

46

 

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1036 z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1429 w odniesieniu przedłużenia okresu odniesienia ( 1 )

50

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1037 z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania glikolipidów jako środków konserwujących w napojach ( 1 )

52

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1038 z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania poliwinylopyrolidonu (E 1201) w żywności specjalnego przeznaczenia medycznego w postaci tabletek i tabletek powlekanych ( 1 )

56

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1039 z dnia 29 czerwca 2022 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 w odniesieniu do zawieszenia na rok 2023 pewnych preferencji taryfowych przyznanych niektórym krajom korzystającym z systemu GSP

58

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1040 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany załączników VI i XV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do wykazów państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii określonych ptaków żyjących w niewoli i ich materiału biologicznego oraz produktów mięsnych z drobiu ( 1 )

61

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1041 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie poddania rejestracji przywozu niektórych rodzajów lekkiego papieru termoczułego pochodzących z Republiki Korei w następstwie wznowienia dochodzenia w celu wykonania wyroku Sądu z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie T-383/17, podtrzymanego przez Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-260/20 P, w odniesieniu do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/763

64

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2022/1042 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w odniesieniu do zmiany Protokołu 31 w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami, załączonego do Porozumienia EOG (linia budżetowa 07 20 03 01 – Zabezpieczenie społeczne) ( 1 )

68

 

*

Decyzja Rady (UE) 2022/1043 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie mianowania członka i dwóch zastępców członków Komitetu Regionów, zaproponowanych przez Królestwo Hiszpanii

71

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2022/1044 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2022)

73

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2022/1045 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2022)

75

 

*

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich (UE) 2022/1046 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie mianowania sędziów Sądu

77

 

 

III   Inne akty

 

 

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

*

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 269/21/COL z dnia 1 grudnia 2021 r. wprowadzająca zmienione wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2022–2027 [2022/1047]

79

 

*

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 293/21/COL z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniająca przepisy proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przez wprowadzenie zmienionych wytycznych dotyczących krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych [2022/1048]

121

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1013 z dnia 27 czerwca 2022 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej rozszerzone na Wietnam i Laotańską Republikę Ludowo-Demokratyczną w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 ( Dz.U. L 170 z 28.6.2022 )

133

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top