EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:173:TOC

Službeni list Europske unije, L 173, 30. lipnja 2022.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 173

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 65.
30. lipnja 2022.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba (EU) 2022/1031 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. lipnja 2022. o pristupu gospodarskih subjekata, robe i usluga iz trećih zemalja tržištu javne nabave Unije i tržištu koncesija Unije i o postupcima kojima se podupiru pregovori o pristupu gospodarskih subjekata, robe i usluga iz Unije tržištu javne nabave trećih zemalja i tržištu koncesija trećih zemalja (Instrument za međunarodnu nabavu – IMN) ( 1 )

1

 

*

Uredba (EU) 2022/1032 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. lipnja 2022. o izmjeni uredbi (EU) 2017/1938 i (EZ) br. 715/2009 u pogledu skladištenja plina ( 1 )

17

 

*

Uredba (EU) 2022/1033 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. lipnja 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na učinke invazije Rusije na Ukrajinu

34

 

*

Uredba (EU) 2022/1034 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. lipnja 2022. o izmjeni Uredbe (EU) 2021/953 o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 ( 1 )

37

 

*

Uredba (EU) 2022/1035 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. lipnja 2022. o izmjeni Uredbe (EU) 2021/954 o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) u pogledu državljana trećih zemalja koji se zakonito nalaze ili borave na državnom području država članica tijekom pandemije bolesti COVID-19

46

 

 

II.   Nezakonodavni akti

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1036 оd 29. lipnja 2022. o izmjeni Uredbe (EU) 2020/1429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu produljenja referentnog razdoblja ( 1 )

50

 

*

Uredba Komisije (EU) 2022/1037 оd 29. lipnja 2022. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 231/2012 u pogledu uporabe glikolipidâ kao konzervansa u pićima ( 1 )

52

 

*

Uredba Komisije (EU) 2022/1038 оd 29. lipnja 2022. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe polivinilpirolidona (E 1201) u hrani za posebne medicinske potrebe u obliku tableta i dražeja ( 1 )

56

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1039 оd 29. lipnja 2022. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu suspenzije carinskih povlastica za određene zemlje korisnice OSP-a za 2023.

58

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1040 оd 29. lipnja 2022. o izmjeni priloga VI. i XV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 u pogledu popisa trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je odobren ulazak u Uniju određenih ptica u zatočeništvu i njihovih zametnih proizvoda te mesnih proizvoda peradi ( 1 )

61

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1041 оd 29. lipnja 2022. o uvođenju obveze evidentiranja uvoza određenog laganog termalnog papira podrijetlom iz Republike Koreje nakon ponovnog pokretanja ispitnog postupka radi provedbe presude Općeg suda od 2. travnja 2020. u predmetu T-383/17, kako je potvrdio Sud u predmetu C-260/20 P, u pogledu Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/763

64

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2022/1042 od 21. lipnja 2022. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Protokola 31. o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda, priloženog Sporazumu o EGP-u (Proračunska linija 07 20 03 01 – Socijalna sigurnost) ( 1 )

68

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2022/1043 od 28. lipnja 2022. o imenovanju člana i dvaju zamjenika članova Odbora regija, koje je predložila Kraljevina Španjolska

71

 

*

Odluka Političkog i sigurnosnog odbora (ZVSP) 2022/1044 od 28. lipnja 2022. o produljenju mandata voditelja Policijske misije Europske unije za palestinska područja (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2022)

73

 

*

Odluka Političkog i sigurnosnog odbora (ZVSP) 2022/1045 od 28. lipnja 2022. o produljenju mandata voditelja Misije pomoći Europske unije za granični prijelaz Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2022)

75

 

*

Odluka (EU) 2022/1046 predstavnika vlada država članica od 29. lipnja 2022. o imenovanju sudaca Općeg suda

77

 

 

III.   Drugi akti

 

 

EUROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

*

Odluka Nadzornog Tijela EFTA-e br. 269/21/COL od 1. prosinca 2021. o uvođenju revidiranih Smjernica za regionalne državne potpore za razdoblje 2022.–2027. [2022/1047]

79

 

*

Odluka nadzornog tijela EFTA-e br. 293/21/COL od 16. prosinca 2021. o izmjeni postupovnih i materijalnih pravila u području državnih potpora uvođenjem revidiranih Smjernica o kratkoročnom osiguranju izvoznih kredita [2022/1048]

121

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Direktive 2011/51/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2011. o izmjeni Direktive Vijeća 2003/109/EZ za proširenje njezinog područja djelovanja na korisnike međunarodne zaštite ( SL L 132, 19.5.2011. ) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 19/Sv. 13 od 7. listopada 2014.)

133

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top