EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:173:TOC

Uradni list Evropske unije, L 173, 30. junij 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 173

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 65
30. junij 2022


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba (EU) 2022/1031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. junija 2022 o dostopu gospodarskih subjektov, blaga in storitev iz tretjih držav do trgov javnih naročil in koncesij Unije ter postopkih za podporo pogajanjem o dostopu gospodarskih subjektov, blaga in storitev iz Unije do trgov javnih naročil in koncesij tretjih držav (instrument za mednarodno javno naročanje, IPI) ( 1 )

1

 

*

Uredba (EU) 2022/1032 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2022 o spremembi Uredb (EU) 2017/1938 in (ES) št. 715/2009 glede skladiščenja plina ( 1 )

17

 

*

Uredba (EU) 2022/1033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 glede posebnega ukrepa za zagotovitev izjemne začasne podpore v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) kot odziv na vpliv ruske invazije na Ukrajino

34

 

*

Uredba (EU) 2022/1034 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2022 o spremembi Uredbe (EU) 2021/953 o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: digitalno COVID potrdilo EU) za olajšanje prostega gibanja med pandemijo COVID-19 ( 1 )

37

 

*

Uredba (EU) 2022/1035 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2022 o spremembi Uredbe (EU) 2021/954 o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (digitalno COVID potrdilo EU) v zvezi z državljani tretjih držav, ki se zakonito nahajajo ali prebivajo na ozemlju držav članic med pandemijo COVID-19

46

 

 

II   Nezakonodajni akti

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1036 z dne 29. junija 2022 o spremembi Uredbe (EU) 2020/1429 Evropskega parlamenta in Sveta glede podaljšanja referenčnega obdobja ( 1 )

50

 

*

Uredba Komisije (EU) 2022/1037 z dne 29. junija 2022 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede uporabe glikolipidov kot konzervansov v pijačah ( 1 )

52

 

*

Uredba Komisije (EU) 2022/1038 z dne 29. junija 2022 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe polivinilpirolidona (E 1201) v živilih za posebne zdravstvene namene v obliki tablet in dražejev ( 1 )

56

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1039 z dne 29. junija 2022 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opustitvijo nekaterih tarifnih preferencialov za nekatere države upravičenke do GSP za leto 2023

58

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1040 z dne 29. junija 2022 o spremembi prilog VI in XV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede seznamov tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop nekaterih ptic v ujetništvu in njihovega zarodnega materiala ter mesnih proizvodov perutnine v Unijo ( 1 )

61

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1041 z dne 29. junija 2022 o obveznosti registracije uvoza nekaterih vrst lahkega termoreaktivnega papirja s poreklom iz Republike Koreje po ponovnem začetku preiskave zaradi izvršitve sodbe Splošnega sodišča z dne 2. aprila 2020 v zadevi T-383/17, kakor jo je potrdilo Sodišče v zadevi C-260/20 P, v zvezi z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/763

64

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta (EU) 2022/1042 z dne 21. junija 2022 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode, ki je priložen k Sporazumu EGP (Proračunska vrstica 07 20 03 01 – Socialna varnost) ( 1 )

68

 

*

Sklep Sveta (EU) 2022/1043 z dne 28. junija 2022 o imenovanju člana in dveh nadomestnih članov Odbora regij na predlog Kraljevine Španije

71

 

*

Sklep Političnega in varnostnega odbora (SZVP) 2022/1044 z dne 28. junija 2022 o podaljšanju mandata vodje Policijske misije Evropske unije za Palestinska ozemlja (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2022)

73

 

*

Sklep Političnega in varnostnega odbora (SZVP) 2022/1045 z dne 28. junija 2022 o podaljšanju mandata vodje Misije pomoči Evropske unije za mejni prehod Rafa (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2022)

75

 

*

Sklep (EU) 2022/1046 predstavnikov vlad držav članic z dne 29. junija 2022 o imenovanju sodnikov Splošnega sodišča

77

 

 

III   Drugi akti

 

 

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

*

Odločba Nadzornega organa Efte št. 269/21/COL z dne 1. decembra 2021 o uvedbi revidiranih Smernic o regionalni državni pomoči za obdobje 2022–2027 [2022/1047]

79

 

*

Odločba Nadzornega organa EFTE št. 293/21/COL z dne 16. decembra 2021 o spremembi procesnih in materialnih pravil na področju državne pomoči z uvedbo revidiranih smernic o kratkoročnem zavarovanju izvoznih kreditov [2022/1048]

121

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top