EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:173:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 173, 30 Meitheamh 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 173

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

Imleabhar 65
30 Meitheamh 2022


Clár

 

I   Gníomhartha reachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (AE) 2022/1031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Meitheamh 2022 maidir le rochtain oibreoirí eacnamaíocha, earraí agus seirbhísí tríú tíortha ar mhargaí soláthair phoiblí agus lamháltais an Aontais agus maidir le nósanna imeachta a thacaíonn leis an gcaibidlíocht maidir le rochtain oibreoirí eacnamaíocha, earraí agus seirbhísí an Aontais ar mhargaí soláthair phoiblí agus lamháltais tríú tíortha (Ionstraim Soláthair Phoiblí Idirnáisiúnta - IPI) ( 1 )

1

 

*

Rialachán (AE) 2022/1032 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Meitheamh 2022 lena leasaítear Rialacháin (AE) 2017/1938 agus (CE) Uimh. 715/2009 i dtaca le stóráil gáis ( 1 )

17

 

*

Rialachán (AE) 2022/1033 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Meitheamh 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 a mhéid a bhaineann le beart sonrach chun tacaíocht eisceachtúil shealadach a chur ar fáil faoin gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) mar fhreagairt ar thionchar ionradh na Rúise ar an Úcráin

34

 

*

Rialachán (AE) 2022/1034 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Meitheamh 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) 2021/953 maidir le creat chun deimhnithe idir-inoibritheacha COVID-19 i ndáil le vacsaíniú, tástáil agus téarnamh (Deimhniú Digiteach COVID AE) a eisiúint agus a fhíorú, agus chun go nglacfaí leo, chun an tsaorghluaiseacht a éascú le linn phaindéim COVID-19 ( 1 )

37

 

*

Rialachán (AE) 2022/1035 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Meitheamh 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) 2021/954 maidir le creat chun deimhnithe idir-inoibritheacha COVID-19 i ndáil le vacsaíniú, tástáil agus téarnamh (Deimhniú Digiteach COVID-19 AE) a eisiúint maidir le náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go dleathach nó a bhfuil cónaí orthu go dleathach ar chríocha na mBallstát le linn phaindéim COVID-19 agus chun iad a fhíorú, agus chun go nglacfaí leo

46

 

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/1036 ón gCoimisiún an 29 Meitheamh 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) 2020/1429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, a mhéid a bhaineann le síneadh a chur leis an tréimhse thagartha ( 1 )

50

 

*

Rialachán (AE) 2022/1037 ón gCoimisiún an 29 Meitheamh 2022 lena leasaítear Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 231/2012 ón gCoimisiún a mhéid a bhaineann le húsáid glicilipidí mar leasaitheach i ndeochanna ( 1 )

52

 

*

Rialachán (AE) 2022/1038 ón gCoimisiún an 29 Meitheamh 2022 lena leasaítear Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le húsáid polaivinilpioróladóin (E1201) i mbia chun críoch speisialta míochaine, i bhfoirm táibléad agus i bhfoirm táibléad brataithe ( 1 )

56

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1039 ón gCoimisiún an 29 Meitheamh 2022 lena leagtar síos rialacha chun Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a chur chun feidhme a mhéid a bhaineann le fabhair taraife áirithe a dheonaítear do thíortha áirithe is tairbhithe GSP a chur ar fionraí le haghaidh na bliana 2023

58

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1040 ón gCoimisiún an 29 Meitheamh 2022 lena leasaítear Iarscríbhinní VI agus XV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 a mhéid a bhaineann leis na liostaí de thríú tíortha, de chríocha nó de chriosanna de thríú tír nó de chríoch atá údaraithe i dtaca le héin áirithe i mbraighdeanas agus táirgí geirmeacha díobh agus táirgí feola ó éanlaith chlóis a theacht isteach san Aontas ( 1 )

61

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1041 ón gCoimisiún an 29 Meitheamh 2022 maidir le hallmhairí páipéir theirmigh éadroim áirithe de thionscnamh Phoblacht na Chóiré a chur faoi réir a gcláraithe tar éis athoscailt an imscrúdaithe chun go gcuirfear chun feidhme breithiúnas ón gCúirt Ghinearálta an 02 Aibreán 2020 i gCás T-383/17, mar a sheas an Chúirt Bhreithiúnais leis i gcás C-260/20 P, maidir le Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2017/763 ón gCoimisiún

64

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (AE) 2022/1042 ón gComhairle an 21 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, i gComhchoiste LEE a bhaineann le leasú a dhéanamh ar Phrótacal 31 maidir le comhar i réimsí ar leith lasmuigh de na ceithre shaoirse, a ghabhann le Comhaontú LEE (Líne bhuiséid 07 20 03 01 — slándáil shóisialta) ( 1 )

68

 

*

Cinneadh (AE) 2022/1043 ón gComhairle an 28 Meitheamh 2022 lena gceaptar comhalta agus beirt chomhaltaí mhalartacha, arna moladh ag Ríocht na Spáinne, de Choiste na Réigiún

71

 

*

Cinneadh (CBES) 2022/1044 ón gCoiste Polaitiúil Agus Slándála an 28 Meitheamh 2022 lena gcuirtear síneadh le sainordú Cheann Misin Mhisean Póilíneachta an Aontais Eorpaigh do na Críocha Palaistíneacha (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2022)

73

 

*

Cinneadh (CBES) 2022/1045 ón gCoiste Polaitiúil agus Slándála an 28 Meitheamh 2022 lena gcuirtear síneadh le sainordú Cheann Misin Mhisean Cúnaimh Teorann an Aontais Eorpaigh do Phointe Trasnaithe Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2022)

75

 

*

Cinneadh (AE) 2022/1046 ó Ionadaithe Rialtais na mBallstát an 29 Meitheamh 2022 lena gceaptar Breithiúna den Chúirt Ghinearálta

77

 

 

III   Gníomhartha eile

 

 

AN LIMISTÉAR EORPACH EACNAMAÍOCH

 

*

Cinneadh ó Údarás Faireacháin CSTE Uimh. 269/21/COL an 1 Nollaig 2021 lena dtugtar isteach Treoirlínte athbhreithnithe maidir le Státchabhair Réigiúnach le haghaidh 2022-2027 [2022/1047]

79

 

*

Cinneadh Údarás Faireacháin CSTE Uimh. 293/21/COL an 16 Nollaig 2021 lena leasaítear na rialacha nós imeachta agus substainteacha i réimse na Státchabhrach trí Threoirlínte athbhreithnithe a thabhairt isteach maidir le hárachas creidmheasa onnmhairiúcháin gearrthéarmach [2022/1048]

121

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Tagraíonn gníomhartha a bhfuil a dteidil i gcló éadrom do bhainistiú cúrsaí talmhaíochta ó lá go lá agus go ginearálta bíonn tréimhse theoranta bailíochta i gceist leo.

Tá teidil na ngníomhartha eile i gcló trom agus tagann réiltín rompu.

Top