EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:173:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 173, 30 juni 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 173

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

65e jaargang
30 juni 2022


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2022/1031 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juni 2022 over toegang van ondernemers, goederen en diensten uit derde landen tot de aanbestedings- en concessiemarkten van de Unie en procedures ter ondersteuning van onderhandelingen over toegang van ondernemers, goederen en diensten uit de Unie tot de aanbestedings- en concessiemarkten van derde landen (Instrument voor internationale overheidsopdrachten — IIO) ( 1 )

1

 

*

Verordening (EU) 2022/1032 van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2022 tot wijziging van Verordeningen (EU) 2017/1938 en (EG) nr. 715/2009 wat betreft gasopslag ( 1 )

17

 

*

Verordening (EU) 2022/1033 van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2022 van tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1305/2013 wat betreft een specifieke maatregel om uitzonderlijke tijdelijke steun te verlenen uit hoofde van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) naar aanleiding van de gevolgen van de Russische invasie van Oekraïne

34

 

*

Verordening (EU) 2022/1034 van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2022 tot wijziging van Verordening (EU) 2021/953 betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele COVID-19-vaccinatie-, test- en herstelcertificaten (digitaal EU-COVID-certificaat) teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te faciliteren ( 1 )

37

 

*

Verordening (EU) 2022/1035 van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2022 tot wijziging van Verordening (EU) 2021/954 betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele COVID-19-vaccinatie-, test- en herstelcertificaten (digitaal EU-COVID-certificaat) ten aanzien van onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied van de lidstaten verblijven of wonen tijdens de COVID-19-pandemie

46

 

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1036 van de Commissie van 29 juni 2022 tot wijziging van Verordening (EU) 2020/1429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de verlenging van de referentieperiode ( 1 )

50

 

*

Verordening (EU) 2022/1037 van de Commissie van 29 juni 2022 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie wat betreft het gebruik van glycolipiden als conserveermiddelen in dranken ( 1 )

52

 

*

Verordening (EU) 2022/1038 van de Commissie van 29 juni 2022 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van polyvinylpyrrolidon (E 1201) in voeding voor medisch gebruik, in tablet- en drageevorm ( 1 )

56

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1039 van de Commissie van 29 juni 2022 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat de schorsing van bepaalde tariefpreferenties voor bepaalde SAP-begunstigde landen voor het jaar 2023 betreft

58

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1040 van de Commissie van 29 juni 2022 tot wijziging van de bijlagen VI en XV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 wat betreft de lijsten van derde landen, gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van bepaalde in gevangenschap levende vogels, levende producten daarvan en vleesproducten van pluimvee, is toegestaan ( 1 )

61

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1041 van de Commissie van 29 juni 2022 ter onderwerping van de invoer van bepaald licht thermisch papier van oorsprong uit de Republiek Korea aan registratie na de heropening van het onderzoek ter uitvoering van het arrest van het Gerecht van 2 april 2020 in zaak T-383/17, zoals bevestigd door het Hof van Justitie in zaak C-260/20 P, met betrekking tot Uitvoeringsverordening (EU) 2017/763 van de Commissie

64

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2022/1042 van de Raad van 21 juni 2022 betreffende het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt over de wijziging van Protocol 31 betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden, dat is gehecht aan de EER-overeenkomst (Begrotingsonderdeel 07 20 03 01 — Sociale zekerheid) ( 1 )

68

 

*

Besluit (EU) 2022/1043 van de Raad van 28 juni 2022 tot benoeming van een lid van, en twee plaatsvervangers in het Comité van de Regio’s, voorgedragen door het Koninkrijk Spanje

71

 

*

Besluit van het Politiek en Veiligheidscomité (GBVB) 2022/1044 van 28 juni 2022 tot verlenging van het mandaat van het hoofd van de politiemissie van de Europese Unie voor de Palestijnse Gebieden (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2022)

73

 

*

Besluit van het Politiek en Veiligheidscomité (GBVB) 2022/1045 van 28 juni 2022 tot verlenging van het mandaat van het hoofd van de missie van de Europese Unie voor bijstandverlening inzake grensbeheer aan de grensovergang bij Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2022)

75

 

*

Besluit (EU) 2022/1046 van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van 29 juni 2022 tot benoeming van rechters bij het Gerecht

77

 

 

III   Andere handelingen

 

 

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

*

Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 269/21/COL van 1 december 2021 tot invoering van herziene richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen voor 2022-2027 [2022/1047]

79

 

*

Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA Nr. 293/21/COL van 16 december 2021 tot wijziging van de procedurele en materiële regels op het gebied van staatssteun door de invoering van herziene richtsnoeren over kortlopende exportkredietverzekering [2022/1048]

121

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen ( PB L 324 van 10.12.2009 )

133

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top