EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:173:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 173, 30 juni 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 173

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
30 juni 2022


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/1031 av den 23 juni 2022 om tillträdet för ekonomiska aktörer, varor och tjänster från tredjeländer till unionens marknader för offentlig upphandling och koncession och förfaranden till stöd för förhandlingar om tillträde för ekonomiska aktörer, varor och tjänster från unionen till tredjeländers marknader för offentlig upphandling och koncession (Instrumentet för internationell upphandling – IPI) ( 1 )

1

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/1032 av den 29 juni 2022 om ändring av förordningarna (EU) 2017/1938 och (EG) nr 715/2009 vad gäller gaslagring ( 1 )

17

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/1033 av den 29 juni 2022 om ändring av förordning (EU) nr 1305/2013 vad gäller en särskild åtgärd för att ge exceptionellt tillfälligt stöd inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) för att hantera effekterna av Rysslands invasion av Ukraina

34

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/1034 av den 29 juni 2022 om ändring av förordning (EU) 2021/953 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin ( 1 )

37

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/1035 av den 29 juni 2022 om ändring av förordning (EU) 2021/954 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är bosatta på medlemsstaternas territorier under covid-19-pandemin

46

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1036 av den 29 juni 2022 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1429 vad gäller förlängningen av referensperioden ( 1 )

50

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2022/1037 av den 29 juni 2022 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller användningen av glykolipider som konserveringsmedel i drycker ( 1 )

52

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2022/1038 av den 29 juni 2022 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av polyvinylpyrrolidon (E 1201) i livsmedel för speciella medicinska ändamål, i tablettform inklusive dragerade ( 1 )

56

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1039 av den 29 juni 2022 om bestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 vad gäller indragande tills vidare av tullförmånerna för vissa förmånsländer för 2023

58

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1040 av den 29 juni 2022 om ändring av bilagorna VI och XV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller förteckningarna över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka vissa fåglar i fångenskap och avelsmaterial från fåglar i fångenskap och köttprodukter från fjäderfä får föras in till unionen ( 1 )

61

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1041 av den 29 juni 2022 om registrering av import av visst lätt termopapper med ursprung i Republiken Korea till följd av återupptagandet av undersökningen i syfte att genomföra tribunalens dom av den 2 april 2020 i mål T-383/17, fastställd av domstolen i mål C-260/20 P, med avseende på kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/763

64

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/1042 av den 21 juni 2022 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna, fogat till EES-avtalet (Budgetpost 07 20 03 01 – Social trygghet) ( 1 )

68

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/1043 av den 28 juni 2022 om utnämning av en ledamot och två suppleanter i Regionkommittén på förslag av Konungariket Spanien

71

 

*

Beslut (Gusp) 2022/1044 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 28 juni 2022 om förlängning av mandatet för uppdragschefen för Europeiska unionens polisuppdrag för de palestinska territorierna (Eupol Copps) (Eupol Copps/1/2022)

73

 

*

Beslut (GUSP) 2022/1045 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 28 juni 2022 om förlängning av mandatet för uppdragschefen för Europeiska unionens gränsövervakningsuppdrag för gränsövergångsstället i Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2022)

75

 

*

Beslut (EU) 2022/1046 av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 29 juni 2022 om utnämning av domare i tribunalen

77

 

 

III   Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Beslut Av EFTAS Övervakningsmyndighet nr 269/21/KOL av den 1 december 2021 om införande av reviderade riktlinjer för statligt regionalstöd för 2022–2027 [2022/1047]

79

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 293/21/KOL av den 16 december 2021 om ändring av procedurreglerna och de materiella reglerna inom området för statligt stöd genom införande av reviderade riktlinjer om kortfristig exportkreditförsäkring [2022/1048]

121

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top