EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:318:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 318, 2011. gada 29. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2011.318.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 318

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

54. sējums
2011. gada 29. oktobris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

473. plenārā sesija 2011. gada 13. un 14. jūlijā

2011/C 318/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Eiropas darba tirgus nākotne – meklējot efektīvus risinājumus demogrāfiskās attīstības radītajām problēmām” (izpētes atzinums)

1

2011/C 318/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Digitālās kompetences, digitālo prasmju un e-iekļaušanas stiprināšana” (izpētes atzinums)

9

2011/C 318/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Austrumu partnerība un ES politikas Austrumu dimensija, īpaši pievēršoties ES lauksaimniecības politikai, pārtikas nekaitīgumam, netraucētai tirdzniecībai, plašākai sadarbībai un attīstības palīdzībai un stratēģiskai partnerībai” (izpētes atzinums)

19

2011/C 318/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Finanšu izglītība un atbildīgs finanšu produktu patēriņš” (pašiniciatīvas atzinums)

24

2011/C 318/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Intelektuālā īpašuma tiesības mūzikas jomā” (pašiniciatīvas atzinums)

32

2011/C 318/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Patērētājiem paredzēto apgalvojumu par kosmētikas līdzekļiem saskaņošana” (pašiniciatīvas atzinums)

40

2011/C 318/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “ES pasākumi krīzes pārvarēšanai un rūpniecības pārmaiņas: nepastāvīgākas vai noturīgākas darba vietas?” (pašiniciatīvas atzinums)

43

2011/C 318/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Krīze, izglītība un darba tirgus” (pašiniciatīvas atzinums)

50

2011/C 318/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Transporta nozarei sniegto EIB aizdevumu politikas pārskatīšana” (pašiniciatīvas atzinums)

56

2011/C 318/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Valsts atbalsts kuģubūves nozarei” (atzinuma papildinājums)

62

2011/C 318/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbība ar vietējām un reģionālajām iestādēm imigrantu integrācijas jomā” (atzinuma papildinājums)

69


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

473. plenārā sesija 2011. gada 13. un 14. jūlijā

2011/C 318/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Aktuālo jautājumu risināšana preču tirgu un izejvielu jomā” ”COM(2011) 25 galīgā redakcija

76

2011/C 318/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Reģionālās politikas ieguldījums stratēģijā “Eiropa 2020” paredzētajā gudrā izaugsmē”COM(2010) 553 galīgā redakcija

82

2011/C 318/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Zaļā grāmata “Par PVN nākotni. Virzībā uz vienkāršāku, stabilāku un efektīvāku PVN sistēmu” ”COM(2010) 695 galīgā redakcija

87

2011/C 318/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai “Pārrobežu nodokļu šķēršļu novēršana ES pilsoņiem” ”COM(2010) 769 galīgā redakcija

95

2011/C 318/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Zaļā grāmata par e-iepirkumu izmantojuma paplašināšanu ES”COM(2010) 571 galīgā redakcija

99

2011/C 318/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Elektronisko rēķinu Eiropai sniegtie ieguvumi” ”COM(2010) 712 galīgā redakcija

105

2011/C 318/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Perspektīvā: funkcionālāks pakalpojumu vienotais tirgus – pamatojoties uz rezultātiem, kas gūti Pakalpojumu direktīvā paredzētajā savstarpējās izvērtēšanas procesā” ”COM(2011) 20 galīgā redakcija

109

2011/C 318/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Zaļā grāmata par ES publiskā iepirkuma politikas modernizāciju “Virzība uz efektīvāku Eiropas iepirkuma tirgu” ”COM(2011) 15 galīgā redakcija

113

2011/C 318/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Zaļā grāmata “No problēmām uz iespējām: virzība uz vienotu stratēģisko satvaru ES pētniecības un inovāciju finansējumam” ”COM(2011) 48 galīgā redakcija

121

2011/C 318/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes Regulai (Euratom), ar ko nosaka noteikumus par uzņēmumu, pētniecības centru un augstskolu dalību Eiropas Atomenerģijas kopienas pamatprogrammas netiešajās darbībās un pētījumu rezultātu izplatīšanu”COM(2011) 0071 galīgā redakcija – 2011/0045 (NLE) –“Priekšlikums Padomes lēmumam par Eiropas Atomenerģijas kopienas pamatprogrammu kodolpētniecības un mācību pasākumiem (2012–2013)”COM(2011) 0072 galīgā redakcija – 2011/0046 (NLE) –“Priekšlikums Padomes lēmumam par īpašo programmu, kas izpildāma ar netiešajām darbībām un ar ko īsteno Eiropas Atomenerģijas kopienas pamatprogrammu kodolpētniecības un mācību pasākumiem (2012–2013)”COM(2011) 0073 galīgā redakcija – 2011/0043 (NLE) –“Priekšlikums Padomes lēmumam par īpašo programmu, kas izpildāma ar Kopīgā pētniecības centra tiešajām darbībām un ar ko īsteno Eiropas Atomenerģijas kopienas pamatprogrammu kodolpētniecības un mācību pasākumiem (2012–2013)”COM(2011) 0074 galīgā redakcija – 2011/0044 (NLE)

127

2011/C 318/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa īpašumu”COM(2011) 142 galīgā redakcija – 2011/0062 (COD)

133

2011/C 318/23

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 521/2008, ar ko izveido kopuzņēmumu “Kurināmā elementi un ūdeņradis” ”COM(2011) 224 galīgā redakcija – 2011/0091 (NLE)

139

2011/C 318/24

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Jaunu prasmju un darba vietu programma: Eiropas ieguldījums ceļā uz pilnīgu nodarbinātību” ”COM(2010) 682 galīgā redakcija

142

2011/C 318/25

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu Komitejai “Ceļā uz visaptverošu Eiropas starptautisko ieguldījumu politiku” ”COM(2010) 343

150

2011/C 318/26

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “2011. gada energoefektivitātes plāns” ”COM(2011) 109 galīgā redakcija

155

2011/C 318/27

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu” (pārstrādāta redakcija) COM(2011) 245 galīgā redakcija – 2011/0105 (COD)

163


LV

 

Top