Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:318:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 318, 29. október 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2011.318.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 318

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
29. októbra 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

473. plenárne zasadnutie v dňoch 13. a 14. júla 2011

2011/C 318/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Budúcnosť európskeho trhu práce – hľadanie účinnej odpovede na demografický vývoj“ (prieskumné stanovisko)

1

2011/C 318/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Podpora digitálnej gramotnosti, digitálnych zručností a digitálneho začlenenia“ (prieskumné stanovisko)

9

2011/C 318/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Východné partnerstvo a východný rozmer politík EÚ s osobitným dôrazom na poľnohospodársku politiku EÚ, bezpečnosť potravín, nerušený obchod, lepšiu spoluprácu a rozvojovú pomoc a strategické partnerstvo“ (prieskumné stanovisko)

19

2011/C 318/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Finančné vzdelávanie a zodpovedná spotreba finančných prostriedkov“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

24

2011/C 318/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Práva duševného vlastníctva v hudobnom odvetví“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

32

2011/C 318/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Harmonizácia informácií určených spotrebiteľom v oblasti kozmetických výrobkov“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

40

2011/C 318/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Opatrenia EÚ na prekonanie krízy a priemyselné zmeny: väčšia neistota alebo stabilita pracovných príležitostí?“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

43

2011/C 318/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Kríza, vzdelávanie a trh práce“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

50

2011/C 318/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Preskúmanie úverovej politiky Európskej investičnej banky v odvetví dopravy“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

56

2011/C 318/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Štátna pomoc pre lodné staviteľstvo“ (doplňujúce stanovisko)

62

2011/C 318/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Spolupráca medzi regionálnymi a miestnymi samosprávami a organizáciami občianskej spoločnosti v oblasti integrácie prisťahovalcov“ (doplňujúce stanovisko)

69


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR

 

473. plenárne zasadnutie v dňoch 13. a 14. júla 2011

2011/C 318/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Riešenie problémov na komoditných trhoch a trhoch s nerastnými surovinami“KOM(2011) 25 v konečnom znení

76

2011/C 318/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Príspevok regionálnej politiky k inteligentnému rastu v rámci stratégie Európa 2020“KOM(2010) 553 v konečnom znení

82

2011/C 318/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zelená kniha o budúcnosti DPH – Smerom k jednoduchšiemu, odolnejšiemu a efektívnejšiemu systému DPH“KOM(2010) 695 v konečnom znení

87

2011/C 318/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru: Odstránenie cezhraničných daňových prekážok pre občanov EÚ“KOM(2010) 769 v konečnom znení

95

2011/C 318/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zelená kniha o rozšírení používania elektronického verejného obstarávania v EÚ“KOM(2010) 571 v konečnom znení

99

2011/C 318/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Využívanie výhod elektronickej fakturácie v Európe“KOM(2010) 712 v konečnom znení

105

2011/C 318/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Na ceste k lepšie fungujúcemu jednotnému trhu služieb vychádzajúc z výsledkov procesu vzájomného hodnotenia ustanoveného v smernici o službách“KOM(2011) 20 v konečnom znení

109

2011/C 318/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zelená kniha o modernizácii politiky verejného obstarávania EÚ – Smerom k účinnejšiemu európskemu trhu verejného obstarávania“KOM(2011) 15 v konečnom znení

113

2011/C 318/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na „tému Zelená kniha – Od výziev k príležitostiam: Vytváranie spoločného strategického rámca financovania výskumu a inovácií EÚ“KOM(2011) 48 v konečnom znení

121

2011/C 318/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na témy „Návrh nariadenia Rady (Euratom), ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti podnikov, výskumných centier a univerzít na nepriamych akciách rámcového programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a šírenia výsledkov výskumu (2012 – 2013)“KOM(2011) 71 v konečnom znení – 2011/0045 (NLE) –„Návrh rozhodnutia Rady o rámcovom programe Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy (2012 – 2013)“KOM(2011) 72 v konečnom znení – 2011/0046 (NLE) –„Návrh rozhodnutia Rady o osobitnom programe, ktorý sa má vykonávať prostredníctvom nepriamych akcií a ktorým sa implementuje rámcový program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy (2012 – 2013)“KOM(2011) 73 v konečnom znení – 2011/0043 (NLE) –„Návrh rozhodnutia Rady o osobitnom programe, ktorý sa má vykonávať prostredníctvom priamych akcií Spoločného výskumného centra v rámci vykonávania rámcového programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy (2012 – 2013)“KOM(2011) 74 v konečnom znení – 2011/0044 (NLE)

127

2011/C 318/22

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o úverových zmluvách týkajúcich sa obytných nehnuteľností“KOM(2011) 142 v konečnom znení – 2011/0062 (COD)

133

2011/C 318/23

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 521/2008, ktorým sa zakladá spoločný podnik pre palivové články a vodík“KOM(2011) 224 v konečnom znení – 2011/0091 (NLE)

139

2011/C 318/24

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta: Európsky príspevok k plnej zamestnanosti“KOM(2010) 682 v konečnom znení

142

2011/C 318/25

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Na ceste ku komplexnej európskej medzinárodnej investičnej politike“KOM(2010) 343 v konečnom znení

150

2011/C 318/26

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Plán energetickej účinnosti na rok 2011“KOM(2011) 109 v konečnom znení

155

2011/C 318/27

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (prepracované znenie)“KOM(2011) 245 v konečnom znení – 2011/0105 (COD)

163


SK

 

Top