EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:318:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 318, 29 październik 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2011.318.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 318

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
29 października 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

OPINIE

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

473. sesja plenarna w dniach 13 i 14 lipca 2011 r.

2011/C 318/01

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Przyszłość rynku pracy w Europie – w poszukiwaniu skutecznej odpowiedzi na tendencje demograficzne” (opinia rozpoznawcza)

1

2011/C 318/02

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie poprawy kultury informatycznej, umiejętności informatycznych i e-integracji (opinia rozpoznawcza)

9

2011/C 318/03

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Partnerstwo Wschodnie a wschodni wymiar polityk UE, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rolnej UE: bezpieczeństwo żywności, niezaburzony handel, wzmożona współpraca i pomoc rozwojowa, partnerstwo strategiczne” (opinia rozpoznawcza)

19

2011/C 318/04

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie edukacji finansowej i odpowiedzialnego wykorzystywania produktów finansowych (opinia z inicjatywy własnej)

24

2011/C 318/05

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie praw własności intelektualnej w sektorze muzycznym (opinia z inicjatywy własnej)

32

2011/C 318/06

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie harmonizacji oświadczeń adresowanych do konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych (opinia z inicjatywy własnej)

40

2011/C 318/07

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Strategie UE wychodzenia z kryzysu: mniej pewne czy trwałe miejsca pracy?” (opinia z inicjatywy własnej)

43

2011/C 318/08

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie kryzysu, edukacji i rynku pracy (opinia z inicjatywy własnej)

50

2011/C 318/09

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie przeglądu polityki kredytowej EBI w sektorze transportu (opinia z inicjatywy własnej)

56

2011/C 318/10

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego (opinia dodatkowa)

62

2011/C 318/11

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie współpracy między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego a władzami lokalnymi i regionalnymi w zakresie integracji imigrantów (opinia dodatkowa)

69


 

III   Akty przygotowawcze

 

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

 

473. sesja plenarna w dniach 13 i 14 lipca 2011 r.

2011/C 318/12

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Stawianie czoła wyzwaniom związanym z rynkami towarowymi i surowcami”COM(2011) 25 wersja ostateczna

76

2011/C 318/13

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie polityki regionalnej jako czynnika przyczyniającego się do inteligentnego rozwoju w ramach strategii „Europa 2020”COM(2010) 553 wersja ostateczna

82

2011/C 318/14

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Zielona księga w sprawie przyszłości podatku VAT – W stronę prostszego, solidniejszego i wydajniejszego systemu podatku VAT”COM(2010) 695 wersja ostateczna

87

2011/C 318/15

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: „Eliminowanie transgranicznych przeszkód podatkowych dla obywateli Unii”COM(2010) 769 wersja ostateczna

95

2011/C 318/16

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie Zielonej księgi w sprawie szerszego stosowania e-zamówień w UE COM(2010) 571 wersja ostateczna

99

2011/C 318/17

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Czerpanie korzyści z fakturowania elektronicznego w Europie”COM(2010) 712 wersja ostateczna

105

2011/C 318/18

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów: „Na drodze do lepiej funkcjonującego jednolitego rynku usług – Wykorzystanie wyników procesu wzajemnej oceny przewidzianego w dyrektywie usługowej”COM(2011) 20 wersja ostateczna

109

2011/C 318/19

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie Zielonej księgi w sprawie modernizacji polityki UE w dziedzinie zamówień publicznych – W kierunku zwiększenia skuteczności europejskiego rynku zamówień COM(2011) 15 wersja ostateczna

113

2011/C 318/20

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zielonej księgi „Jak zmienić wyzwania w możliwości: wspólne ramy strategiczne dla finansowania unijnego na rzecz badań naukowych i innowacji”COM(2011) 48 wersja ostateczna

121

2011/C 318/21

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady (Euratom) ustanawiającego zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i szkół wyższych w działaniach pośrednich prowadzonych w ramach programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz zasady powszechniania wyników badań (2012–2013) COM(2011) 71 wersja ostateczna – 2011/0045 (NLE) – Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2012–2013) COM(2011) 72 wersja ostateczna – 2011/0046 (NLE) – Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej programu szczegółowego, który ma zostać zrealizowany w formie działań pośrednich w ramach wdrażania programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2012–2013) COM(2011) 73 wersja ostateczna – 2011/0043 (NLE) – Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej programu szczegółowego, który ma zostać zrealizowany w formie działań bezpośrednich przez Wspólne Centrum Badawcze w ramach wdrażania programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2012–2013) COM(2011) 74 wersja ostateczna – 2011/0044 (NLE)

127

2011/C 318/22

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi COM(2011) 142 wersja ostateczna – 2011/0062 (COD)

133

2011/C 318/23

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 521/2008 ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych COM(2011) 224 wersja ostateczna – 2011/0091 (NLE)

139

2011/C 318/24

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów: „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia: europejski wkład w pełne zatrudnienie”COM(2010) 682 wersja ostateczna

142

2011/C 318/25

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „W kierunku kompleksowej europejskiej polityki dotyczącej inwestycji międzynarodowych”COM(2010) 343 wersja ostateczna

150

2011/C 318/26

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Plan na rzecz efektywności energetycznej z 2011 r.”COM(2011) 109 wersja ostateczna

155

2011/C 318/27

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych substancji chemicznych (wersja przekształcona) COM(2011) 245 wersja ostateczna – 2011/0105 COD

163


PL

 

Top