EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:318:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 318, 29. oktober 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2011.318.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 318

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang
29. oktober 2011


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

473. plenarmøde den 13. og 14. juli 2011

2011/C 318/01

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det europæiske arbejdsmarkeds fremtid — jagten på et effektivt svar på den demografiske udvikling (sonderende udtalelse)

1

2011/C 318/02

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om fremme af digitale kundskaber, digitale færdigheder og inddragelse i informationssamfundet (sonderende udtalelse efter anmodning fra Kommissionen)

9

2011/C 318/03

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Østpartnerskabet og den østlige dimension af EU's politikker med særlig hensyntagen til EU's landbrugspolitik, fødevaresikkerhed, handel uden hindringer, øget samarbejde og udviklingsbistand samt strategisk partnerskab (sonderende udtalelse efter anmodning fra det polske rådsformandskab)

19

2011/C 318/04

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om formidling af finansiel viden og ansvarligt forbrug af finansielle produkter (initiativudtalelse)

24

2011/C 318/05

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om ophavsret i musikbranchen (initiativudtalelse)

32

2011/C 318/06

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om harmonisering af produktanprisninger for kosmetiske produkter (initiativudtalelse)

40

2011/C 318/07

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om EU-strategier til at komme ud af krisen og industrielle ændringer: mere usikre eller varige job? (initiativudtalelse)

43

2011/C 318/08

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om krisen, uddannelse og arbejdsmarkedet (initiativudtalelse)

50

2011/C 318/09

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om revision af EIB's udlånspolitik over for transportsektoren (initiativudtalelse)

56

2011/C 318/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om statsstøtte til skibsbygning (tillægsudtalelse)

62

2011/C 318/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om samarbejde mellem civilsamfundsorganisationer og de lokale og regionale myndigheder om integration af indvandrere (tillægsudtalelse)

69


 

III   Forberedende retsakter

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

 

473. plenarmøde den 13. og 14. juli 2011

2011/C 318/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Imødegåelse af udfordringerne på råvaremarkederne og med hensyn til råstoffer — KOM(2011) 25 endelig

76

2011/C 318/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om regionalpolitikkens bidrag til intelligent vækst i Europa 2020 — KOM(2010) 553 endelig

82

2011/C 318/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om grønbog om momssystemets fremtid — På vej mod et enklere, mere solidt og effektivt momssystem — KOM(2010) 695 endelig

87

2011/C 318/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — Fjernelse af grænseoverskridende skattemæssige hindringer for EU-borgerne — KOM(2010) 769 endelig

95

2011/C 318/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om grønbog om øget anvendelse af elektronisk baserede offentlige indkøbsprocedurer i EU — KOM(2010) 571 endelig

99

2011/C 318/17

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Udnyttelse af fordelene ved elektronisk fakturering i Europa — KOM(2010) 712 endelig

105

2011/C 318/18

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Mod et mere velfungerende indre marked for tjenesteydelser — der bygger på resultaterne af den gensidige evalueringsproces i tjenesteydelsesdirektivet — KOM(2011) 20 endelig

109

2011/C 318/19

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige indkøb — Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige indkøb — KOM(2011) 15 endelig

113

2011/C 318/20

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om grønbog — Fra udfordringer til muligheder: Mod en fælles strategisk ramme for EU-finansiering af forskning og innovation — KOM(2011) 48 endelig

121

2011/C 318/21

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Rådets forordning (Euratom) om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i indirekte aktioner under Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2012-2013) — KOM(2011) 71 endelig — 2011/0045 (NLE) — forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2012-2013) — KOM(2011) 72 endelig — 2011/0046 (NLE) — forslag til Rådets afgørelse om særprogrammet for gennemførelse af indirekte aktioner under Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2012-2013) — KOM(2011) 73 endelig — 2011/0043 (NLE) — forslag til Rådets afgørelse om særprogrammet for Det Fælles Forskningscenters gennemførelse af direkte aktioner under Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2012-2013) — KOM(2011) 74 endelig — 2011/0044 (NLE)

127

2011/C 318/22

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse — KOM(2011) 142 endelig — 2011/0062 (COD)

133

2011/C 318/23

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 521/2008 om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og brint — KOM(2011) 224 endelig — 2011/0091 (NLE)

139

2011/C 318/24

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: »En dagsorden for nye kvalifikationer og job: et europæisk bidrag til fuld beskæftigelse« — KOM(2010) 682 endelig

142

2011/C 318/25

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Etablering af en samlet europæisk international investeringspolitik — KOM(2010) 343 endelig

150

2011/C 318/26

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Energieffektivitetsplan 2011 — KOM(2011) 109 endelig

155

2011/C 318/27

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om eksport og import af farlige kemikalier (omarbejdet) — KOM(2011) 245 endelig — 2011/0105 (COD)

163


DA

 

Top