EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:318:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 318, 29. oktoober 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2011.318.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 318

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

54. köide
29. oktoober 2011


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

Täiskogu 473. istungjärk 13. ja 14. juulil 2011

2011/C 318/01

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa tööturu tulevik – otsides võimalusi demograafilistele muutustele tõhusaks reageerimiseks” (ettevalmistav arvamus)

1

2011/C 318/02

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Digitaalpädevuse, e-oskuste ja e-kaasatuse parandamine” (ettevalmistav arvamus)

9

2011/C 318/03

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Idapartnerlus ja ELi poliitika idamõõde, pöörates erilist tähelepanu ELi põllumajanduspoliitikale, toiduohutusele, takistusteta kaubavahetusele, tihedamale koostööle ja arenguabile ning strateegilise partnerlusele” (ettevalmistav arvamus)

19

2011/C 318/04

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Rahandusalane koolitus ja finantstoodete vastutustundlik tarbimine” (omaalgatuslik arvamus)

24

2011/C 318/05

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Intellektuaalomandi õigused muusikasektoris” (omaalgatuslik arvamus)

32

2011/C 318/06

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Kosmeetikatoodetel esitatavate väidete ühtlustamine” (omaalgatuslik arvamus)

40

2011/C 318/07

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „ELi kriisist väljumise strateegiad ja tööstuse muutused: rohkem ebakindlaid või jätkusuutlikke töökohti?” (omaalgatuslik arvamus)

43

2011/C 318/08

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Majanduskriis, haridus ja tööturg” (omaalgatuslik arvamus)

50

2011/C 318/09

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa Investeerimispanga laenupoliitika läbivaatamine transpordisektoris” (omaalgatuslik arvamus)

56

2011/C 318/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Laevaehitusele antav riigiabi” (täiendav arvamus)

62

2011/C 318/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalomitee arvamus teemal „Kodanikuühiskonna organisatsioonide ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste koostöö sisserändajate integreerimisel” (täiendav arvamus)

69


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE

 

Täiskogu 473. istungjärk 13. ja 14. juulil 2011

2011/C 318/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Kaubaturgude ja toorainega seotud probleemide lahendamine” ”KOM(2011) 25 lõplik

76

2011/C 318/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Regionaalpoliitika panus aruka majanduskasvu saavutamisse Euroopa 2020. aasta strateegia raames”KOM(2010) 553 lõplik

82

2011/C 318/14

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Roheline raamat käibemaksu tuleviku kohta. Lihtsama, kindlama ja tõhusama käibemaksusüsteemi suunas”KOM(2010) 695 lõplik

87

2011/C 318/15

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele „Piiriüleste maksutõkete kõrvaldamine ELi kodanike hüvanguks” ”KOM(2010) 769 lõplik

95

2011/C 318/16

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Roheline raamat e-riigihangete laiema kasutuselevõtu kohta ELis”KOM(2010) 571 lõplik

99

2011/C 318/17

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Elektrooniliste arvete eeliste ärakasutamine Euroopa hüvanguks” ”KOM(2010) 712 lõplik

105

2011/C 318/18

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Ühtse teenusteturu toimivuse parandamine, tuginedes teenuste direktiiviga ette nähtud vastastikuse hindamise tulemustele” ”KOM(2011) 20 lõplik

109

2011/C 318/19

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Roheline raamat ELi riigihankepoliitika ajakohastamise kohta – Euroopa hanketuru tõhustamine”KOM(2011) 15 lõplik

113

2011/C 318/20

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Roheline raamat – probleemid ja võimalused: ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise ühise strateegilise raamistiku arendamine”KOM(2011) 48 lõplik

121

2011/C 318/21

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu määrus (Euratom), millega kehtestatakse ettevõtjate, uurimiskeskuste ja ülikoolide Euroopa Aatomienergiaühenduse raamprogrammi kaudsetes meetmetes osalemise ning teadustöö tulemuste levitamise eeskirjad (2012–2013)”KOM(2011) 71 lõplik – 2011/0045 (NLE) –„Ettepanek: nõukogu otsus, milles käsitletakse Euroopa Aatomienergiaühenduse tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse raamprogrammi (2012–2013)”KOM(2011) 72 lõplik – 2011/0046 (NLE) –„Ettepanek: nõukogu otsus, milles käsitletakse Euroopa Aatomienergiaühenduse tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse raamprogrammi (2012–2013) raames kaudsete meetmete kaudu rakendatavat eriprogrammi”KOM(2011) 73 lõplik – 2011/0043 (NLE) –„Ettepanek: nõukogu otsus, milles käsitletakse Teadusuuringute Ühiskeskuse otsemeetmete kaudu elluviidavat Euroopa Aatomienergiaühenduse tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse raamprogrammi (2012–2013) eriprogrammi”KOM(2011) 74 lõplik – 2011/0044 (NLE)

127

2011/C 318/22

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elamukinnisvaraga seotud krediidilepingute kohta”KOM(2011) 142 lõplik – 2011/0062 (COD)

133

2011/C 318/23

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 521/2008, millega luuakse kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte”KOM(2011) 224 lõplik – 2011/0091 (NLE)

139

2011/C 318/24

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava: Euroopa panus täieliku tööhõive saavutamisse” ”KOM(2010) 682 lõplik

142

2011/C 318/25

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa kõikehõlmava rahvusvahelise investeerimispoliitika poole” ”KOM(2010) 343

150

2011/C 318/26

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Energiatõhususe kava 2011” ”KOM(2011) 109 lõplik

155

2011/C 318/27

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta” (uuesti sõnastatud) KOM(2011) 245 lõplik – 2011/0105 COD

163


ET

 

Top