EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:318:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 318, 29 octombrie 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2011.318.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 318

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 54
29 octombrie 2011


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 473-a sesiune plenară din 13 și 14 iulie 2011

2011/C 318/01

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Viitorul pieței forței de muncă din Europa – în căutarea unor soluții eficace pentru problemele legate de evoluția demografică” (aviz exploratoriu)

1

2011/C 318/02

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Creșterea nivelului de alfabetizare digitală, a competențelor digitale și a e-incluziunii” (aviz exploratoriu)

9

2011/C 318/03

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Parteneriatul estic și dimensiunea estică a politicilor UE, cu accent pe politica agricolă a UE – siguranță alimentară, comerț nestingherit, cooperare sporită și ajutor pentru dezvoltare, parteneriat strategic (aviz exploratoriu)

19

2011/C 318/04

Avizul Comitetului Economic și Social European privind educația financiară și consumul responsabil de produse financiare (aviz din proprie inițiativă)

24

2011/C 318/05

Avizul Comitetului Economic și Social European privind drepturile de proprietate intelectuală în domeniul muzical (aviz din proprie inițiativă)

32

2011/C 318/06

Avizul Comitetului Economic și Social European privind armonizarea declarațiilor destinate consumatorilor referitoare la produsele cosmetice (aviz din proprie inițiativă)

40

2011/C 318/07

Avizul Comisiei consultative pentru mutații industriale (CCMI) privind Strategiile UE de ieșire din criză și mutațiile industriale: locuri de muncă precare sau durabile? (aviz din proprie inițiativă)

43

2011/C 318/08

Avizul Comitetului Economic și Social European privind criza economică, educația și piața forței de muncă (aviz din proprie inițiativă)

50

2011/C 318/09

Avizul Comitetului Economic și Social European privind revizuirea politicii de împrumuturi a BEI în sectorul transporturilor (aviz din proprie inițiativă)

56

2011/C 318/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind ajutoarele de stat în domeniul construcțiilor navale (aviz suplimentar)

62

2011/C 318/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind cooperarea dintre organizațiile societății civile și autoritățile locale și regionale pentru integrarea imigranților (aviz suplimentar)

69


 

III   Acte pregătitoare

 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN

 

A 473-a sesiune plenară din 13 și 14 iulie 2011

2011/C 318/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Abordarea provocărilor de pe piețele de mărfuri și privind materiile prime”COM(2011) 25 final

76

2011/C 318/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind contribuția politicii regionale la creșterea inteligentă în Europa 2020 COM(2010) 553 final

82

2011/C 318/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea verde privind viitorul taxei pe valoarea adăugată – Spre un sistem de TVA mai simplu, mai solid și mai eficient COM(2010) 695 final

87

2011/C 318/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Consiliu, către Parlamentul European și către Comitetul Economic și Social European „Îndepărtarea obstacolelor fiscale transnaționale din calea cetățenilor UE”COM(2010) 769 final

95

2011/C 318/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea verde privind extinderea utilizării achizițiilor publice electronice în UE COM(2010) 571 final

99

2011/C 318/17

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Cum poate Europa să profite din plin de avantajele facturării electronice COM(2010) 712 final

105

2011/C 318/18

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Către o mai bună funcționare a pieței unice a serviciilor – pornind de la rezultatele procesului de evaluare reciprocă prevăzut de Directiva privind serviciile COM(2011) 20 final

109

2011/C 318/19

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea verde privind modernizarea politicii UE în domeniul achizițiilor publice „Către o piață europeană a achizițiilor publice mai performantă”COM(2011) 15 final

113

2011/C 318/20

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea verde „De la provocări la oportunități: către crearea unui cadru strategic comun pentru finanțarea cercetării și inovării în UE”COM(2011) 48 final

121

2011/C 318/21

Avizul Comitetului Economic și Social European privind: propunerea de regulament al Consiliului (Euratom) de stabilire a normelor de participare a întreprinderilor, a centrelor de cercetare și a universităților la acțiunile indirecte în temeiul Programului-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice și de diseminare a rezultatelor cercetării (2012-2013) COM(2011) 71 final – 2011/0045 (NLE); propunerea de decizie a Consiliului privind Programul-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru activități de cercetare și de formare în domeniul nuclear (2012-2013) COM(2011) 72 final – 2011/0046 (NLE), propunerea de decizie a Consiliului privind programul specific de implementare a Programului-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru activități de cercetare și de formare în domeniul nuclear (2012-2013), care urmează să fie pus în aplicare prin acțiuni indirecte COM(2011) 73 final – 2011/0043 (NLE); propunerea de decizie a Consiliului privind programul specific de implementare a Programului-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru activități de cercetare și de formare în domeniul nuclear (2012-2013), care urmează să fie pus în aplicare prin acțiuni directe de către Centrul Comun de Cercetare COM(2011) 74 final – 2011/0044 (NLE)

127

2011/C 318/22

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind contractele de credit pentru proprietăți rezidențiale COM(2011) 142 final – 2011/0062 (COD)

133

2011/C 318/23

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 521/2008 de înființare a întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen”COM(2011) 224 final – 2011/0091 (NLE)

139

2011/C 318/24

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă: o contribuție europeană la ocuparea integrală a forței de muncă COM(2010) 682 final

142

2011/C 318/25

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Către o politică europeană globală în domeniul investițiilor internaționale”COM(2010) 343 final

150

2011/C 318/26

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Planul 2011 pentru eficiență energetică COM(2011) 109 final

155

2011/C 318/27

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind exportul și importul de produse chimice periculoase (reformare) COM(2011) 245 final – 2011/0105 COD

163


RO

 

Top