EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:318:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 318, 2011m. spalis 29d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2011.318.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 318

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

54 tomas
2011m. spalio 29d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

473-ioji plenarinė sesija, 2011 m. liepos 13, 14 d.

2011/C 318/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos darbo rinkos ateities. Veiksmingo atsako į demografinę raidą paieškos (tiriamoji nuomonė)

1

2011/C 318/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Skaitmeninės kultūros, skaitmeninių įgūdžių ir skaitmeninės įtraukties didinimo (tiriamoji nuomonė)

9

2011/C 318/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Rytų partnerystės ir rytų matmens ES politikoje: ES žemės ūkio politika, maisto sauga, prekyba be kliūčių, intensyvesnis bendradarbiavimas, parama vystymuisi ir strateginė partnerystė (tiriamoji nuomonė)

19

2011/C 318/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Finansinio švietimo ir atsakingo finansinių produktų vartojimo (nuomonė savo iniciatyva)

24

2011/C 318/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Intelektinės nuosavybės teisių muzikos sektoriuje

32

2011/C 318/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Vartotojams teikiamos informacijos apie kosmetikos gaminius suderinimo (nuomonė savo iniciatyva)

40

2011/C 318/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl ES krizės įveikimo strategijų ir pramonės permainų. Laikinos ar ilgalaikės darbo vietos? (nuomonė savo iniciatyva)

43

2011/C 318/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Ekonomikos krizės, švietimo ir darbo rinkos (nuomonė savo iniciatyva)

50

2011/C 318/09

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl EIB skolinimo transporto sektoriui politikos persvarstymo (nuomonė savo iniciatyva)

56

2011/C 318/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Valstybės pagalbos laivų statybai (papildomoji nuomonė)

62

2011/C 318/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pilietinės visuomenės organizacijų ir vietos ir regionų valdžios institucijų bendradarbiavimo integruojant imigrantus (papildomoji nuomonė)

69


 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

 

473-ioji plenarinė sesija, 2011 m. liepos 13, 14 d.

2011/C 318/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl uždavinių, susijusių su biržos prekių rinkomis ir žaliavomis, sprendimo (COM(2011) 25 galutinis)

76

2011/C 318/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato „Regioninės politikos įnašas į pažangų augimą 2020 m. Europoje“(COM(2010) 553 galutinis)

82

2011/C 318/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Žaliosios knygos dėl PVM ateities: paprastesnės, stabilesnės ir veiksmingesnės PVM sistemos kūrimo (COM(2010) 695 galutinis)

87

2011/C 318/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui: „Tarpvalstybinių mokestinių kliūčių panaikinimas ES piliečiams“(COM(2010) 769 galutinis)

95

2011/C 318/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Žaliosios knygos dėl platesnio e. viešojo pirkimo sistemos naudojimo Europos Sąjungoje (COM(2010) 571 galutinis)

99

2011/C 318/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl Europos naudojimosi elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymo privalumais (COM(2010) 712 galutinis)

105

2011/C 318/18

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Geriau veikiančios bendrosios paslaugų rinkos kūrimas remiantis Paslaugų direktyvos abipusio vertinimo proceso rezultatais“(COM(2011) 20 galutinis)

109

2011/C 318/19

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Žaliosios knygos dėl ES viešųjų pirkimų politikos modernizavimo. Efektyvesnės Europos viešųjų pirkimų rinkos kūrimas (COM(2011) 15 galutinis)

113

2011/C 318/20

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Žaliosios knygos „Iššūkius paversti galimybėmis. Bendros strateginės ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos kūrimas“(COM(2011) 48 galutinis)

121

2011/C 318/21

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento (Euratomas), kuriuo apibrėžiamos įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir universitetų dalyvavimo vykdant netiesioginius veiksmus pagal 2012–2013 m. Europos atominės energijos bendrijos bendrąją programą ir mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos taisyklės (COM(2011) 71 galutinis – 2011/0045 (NLE)) – Tarybos sprendimo dėl 2012–2013 m. Europos atominės energijos bendrijos branduolinių mokslinių tyrimų ir mokymo veiklos bendrosios programos pasiūlymo (COM(2011) 72 galutinis – 2011/0046 (NLE)) – pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl netiesioginiais veiksmais vykdytinos specialiosios programos, kuria įgyvendinama 2012–2013 m. Europos atominės energijos bendrijos branduolinių mokslinių tyrimų ir mokymo veiklos bendroji programa (COM(2011) 73 galutinis – 2011/0043 (NLE)) – pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl tiesioginiais Jungtinio tyrimų centro veiksmais vykdytinos specialiosios programos, kuria įgyvendinama 2012–2013 m. Europos atominės energijos bendrijos branduolinių mokslinių tyrimų ir mokymo veiklos bendroji programa (COM(2011) 74 galutinis – 2011/0044 (NLE))

127

2011/C 318/22

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nuosavybės (COM(2011) 142 galutinis – 2011/0062 (COD))

133

2011/C 318/23

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 521/2008, įsteigiantis Kuro elementų ir vandenilio bendrąją įmonę (COM(2011) 224 galutinis – 2011/0091 (NLE))

139

2011/C 318/24

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Naujų įgūdžių ir darbo vietų darbotvarkė. Europos pastangos kiekvienam suteikti darbą“(COM(2010) 682 galutinis)

142

2011/C 318/25

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Visapusiškos Europos tarptautinės investicijų politikos kūrimas“(COM(2010) 343 galutinis)

150

2011/C 318/26

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2011 m. efektyvaus energijos vartojimo planas“(COM(2011) 109 galutinis)

155

2011/C 318/27

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (nauja redakcija) (COM(2011) 245 galutinis – 2011/0105 (COD))

163


LT

 

Top