EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:054:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 54, 2023. február 13.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 54

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

66. évfolyam
2023. február 13.


Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2023/C 54/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2023/C 54/02

C-40/20. és C-173/20. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (hatodik tanács) 2022. december 15-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – AQ, BO, CP (C-40/20), AZ, BY, CX, DW, EV, FU, GJ (C-173/20) kontra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR, Università degli studi di Perugia (Előzetes döntéshozatal – Szociálpolitika – Határozott idejű munkaviszony – 1999/70/EK irányelv – Keretmegállapodás – A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve – Az egymást követő, határozott idejű munkaszerződések visszaélésszerű igénybevételének megakadályozását célzó intézkedések – Határozott idejű közjogi munkaviszony – Egyetemi kutatók)

2

2023/C 54/03

C-125/20. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2022. december 22-i ítélete – Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés – Környezet – 2008/50/EK irányelv – A környezeti levegő minősége – A 13. cikk (1) bekezdése – XI. melléklet – Bizonyos spanyol agglomerációkban és zónákban a nitrogén-dioxid [NO2] vonatkozásában meghatározott határértékek szisztematikus és folyamatos túllépése – A 23. cikk (1) bekezdése – XV. melléklet – A túllépés „lehető legrövidebb” időtartama – Megfelelő intézkedések)

3

2023/C 54/04

C-470/20. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2022. december 15-i ítélete (a Riigikohus [Észtország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – AS Veejaam, OÜ Espo kontra AS Elering (Előzetes döntéshozatal – Állami támogatások – A megújuló energiaforrások támogatása – A 2014 és 2020 közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló iránymutatás – Az érintett projekthez kapcsolódó munkálatok megkezdését követően igényelt támogatás ösztönző hatása – Az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdése – Bejelentési kötelezettség – A bejelentési kötelezettség megsértésének következményei)

4

2023/C 54/05

C-530/20. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2022. december 22-i ítélete (a Satversmes tiesa [Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „EUROAPTIEKA” SIA (Előzetes döntéshozatal – Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek – 2001/83/EK irányelv – A 86. cikk (1) bekezdése – A „gyógyszerek reklámozásának” fogalma – A 87. cikk (3) bekezdése – A gyógyszerek észszerű felhasználása – 90. cikk – Tiltott reklámelemek – Nem vényköteles és nem is támogatott gyógyszerekre vonatkozó reklám – Árreklám – Promóciós ajánlatokra vonatkozó reklám – Együttes értékesítésekre vonatkozó reklám – Tilalom)

5

2023/C 54/06

C-61/21. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2022. december 22-i ítélete (a Cour administrative d’appel de Versailles [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – JP kontra Ministre de la Transition écologique, Premier ministre (Előzetes döntéshozatal – Környezet – A 80/779/EGK, a 85/203/EGK, a 96/62/EK, az 1999/30/EK és a 2008/50/EK irányelv – Levegőminőség – A PM10 mikrorészecskékre és a nitrogén-dioxidra (NO2) vonatkozó határértékek – Túllépés – Levegőminőségi tervek – A levegőnek az e határértékek túllépéséből eredő romlása által a valamely magánszemélynek állítólagosan okozott károk – Az érintett tagállam felelőssége – Az e felelősség megállapításának feltételei – Az a követelmény, hogy a megsértett uniós jogszabály arra irányuljon, hogy jogokat keletkeztessen a sérelmet elszenvedő magánszemélyek számára – Hiány)

6

2023/C 54/07

C-83/21. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2022. december 22-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd kontra Agenzia delle Entrate (Előzetes döntéshozatal – Belső piac – Az EUMSZ 114. cikk (2) bekezdése – Adójogi rendelkezések kizárása – 2000/31/EK irányelv – Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások – Elektronikus kereskedelem – Elektronikus ingatlanközvetítő portál – Az 1. cikk (5) bekezdésének a) pontja – Az „adózás területének” kizárása – 2006/123/EK irányelv – Belső piaci szolgáltatások – A 2. cikk (3) bekezdése – Az „adózás területének” kizárása – (EU) 2015/1535 irányelv – Az1. cikk (1) bekezdésének e) és f) pontja – A „szolgáltatásokra vonatkozó szabály” és a „műszaki szabály” fogalma – Az ingatlanközvetítői szolgáltatások nyújtóival szembeni azon kötelezettség, hogy gyűjtsék és az adóhatósághoz továbbítsák a bérleti szerződésre vonatkozó adatokat és levonják a megtörtént kifizetéseket terhelő forrásadót – Adójogi képviselő kijelölésének az Olaszországban állandó telephellyel nem rendelkező szolgáltatókkal tekintetében előírt kötelezettsége – EUMSZ 56. cikk – Korlátozó jelleg – Jogszerű célkitűzés – Az adójogi képviselő kijelölése kötelezettségének aránytalan jellege – Az EUMSZ 267. cikk harmadik bekezdése – Olyan nemzeti bíróság előjogai, amelynek határozatai a belső jog értelmében nem támadhatók meg bírósági úton)

7

2023/C 54/08

C-88/21. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2022. december 15-i ítélete (a Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai (Előzetes döntéshozatal – Büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – A Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II) – 2007/533/IB határozat – Keresett tárgyra vonatkozó figyelmeztető jelzés – 38. cikk – A figyelmeztető jelzés célja – Lefoglalás vagy büntetőeljárásban bizonyíték – 39. cikk – Figyelmeztető jelzés alapján hozott intézkedés végrehajtása – A tagállamok nemzeti jogával összhangban hozott intézkedések – A SIS II-ben figyelmeztető jelzés tárgyát képező gépjárművek nyilvántartásba vételének megtiltására vonatkozó kötelezettséget előíró nemzeti szabályozás)

8

2023/C 54/09

C-115/21. P. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2022. december 22-i ítélete – Oriol Junqueras i Vies kontra Európai Parlament (Fellebbezés – Intézményi jog – A Parlament tagjai – A megválaszthatósági feltétel büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet miatti megszűnése – Európai parlamenti képviselői hely megüresedésének bejelentése – A mentelmi jog érvényesítésére irányuló sürgős intézkedés iránti kérelem – Megsemmisítés iránti kereset – Elfogadhatatlanság)

8

2023/C 54/10

C-148/21. és C-184/21. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2022. december 22-i ítélete (a Tribunal d'arrondissement de Luxemburg [Luxemburg], Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Christian Louboutin kontra Amazon Europe Core Sàrl (C-148/21), Amazon EU Sàrl (C-148/21), Amazon Services Europe Sàrl (C-148/21), Amazon.com Inc. (C-184/21), Amazon Services LLC (C-184/21) (Előzetes döntéshozatal – Európai uniós védjegy – (EU) 2017/1001 rendelet – A 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja – Az európai uniós védjegyoltalom tartalma – A „használat” fogalma – Online piacteret is magában foglaló online értékesítési weboldal üzemeltetője – Olyan harmadik fél eladók által ezen a piactéren közzétett hirdetések, akik ezekben a hirdetésekben más személy védjegyével azonos megjelölést használnak a védjegy árujegyzékében foglaltakkal azonos árukkal kapcsolatban – E megjelölésnek az ezen üzemeltető kereskedelmi kommunikációjának szerves részeként való érzékelése – A hirdetések olyan megjelenítési módja, amely nem teszi lehetővé az említett üzemeltető ajánlatainak a harmadik fél eladók ajánlataitól való egyértelmű megkülönböztetését)

9

2023/C 54/11

C-237/21. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2022. december 22-i ítélete (az Oberlandesgericht München [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – S. M. kiadatásával kapcsolatos eljárás (Előzetes döntéshozatal – Uniós polgárság – EUMSZ 18. és EUMSZ 21. cikk – Valamely tagállamhoz harmadik állam által intézett, olyan uniós polgár kiadatására vonatkozó kérelem, aki egy másik tagállam állampolgára és az első tagállamban élt a szabad mozgáshoz való jogával – Szabadságvesztés-büntetés végrehajtása céljából történő kiadatás iránti kérelem – Csak a saját állampolgárokra vonatkozó kiadatási tilalom – A szabad mozgás korlátozása – A büntetlenség megelőzésén alapuló igazolás – Arányosság)

10

2023/C 54/12

C-311/21. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2022. december 15-i ítélete (a Bundesarbeitsgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – CM kontra TimePartner Personalmanagement GmbH (Előzetes döntéshozatal – Foglalkoztatás és szociálpolitika – Munkaerő-kölcsönzés – 2008/104/EK irányelv – 5. cikk – Az egyenlő bánásmód elve – A kölcsönzött munkavállalók általános védelme biztosításának szükségessége az ezen elvtől való eltérés esetén – A kölcsönvevő vállalkozás által közvetlenül felvett munkavállalókénál alacsonyabb díjazást megállapító kollektív szerződés – Hatékony bírói jogvédelem – Bírósági felülvizsgálat)

11

2023/C 54/13

C-366/21. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2022. december 15-i ítélete – Maxime Picard kontra Európai Bizottság (Fellebbezés – Közszolgálat – Szerződéses alkalmazottak – Nyugdíj – Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata – 2014. évi reform – 1023/2013/EU, Euratom rendelet – A személyzeti szabályzat XIII. melléklete – A 21. cikk második bekezdése és a 22. cikk (1) bekezdésének második albekezdése – A nyugdíjjogosultság megszerzésének éves mértékére és a nyugdíjkorhatárra vonatkozó átmeneti intézkedések – Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek – Melléklet – Az 1. cikk (1) bekezdése – Ezen átmeneti intézkedéseknek a 2013. december 31-én alkalmazásban álló egyéb alkalmazottakra analógia útján történő alkalmazása – Új szerződéses alkalmazotti szerződés aláírása – Sérelmet okozó aktus – Hatékony bírói jogvédelem)

12

2023/C 54/14

C-577/21. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2022. december 15-i ítélete (a Sofiyski gradski sad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – LM, NO kontra HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG (Előzetes döntéshozatal – Gépjármű-felelősségbiztosítási kötelezettség – 2009/103/EK irányelv – A 3. cikk negyedik bekezdése – A „személyi sérülés” fogalma – Kötelező biztosítási fedezet – Közlekedési baleset – Az utas halála – Kiskorú gyermek kártérítési joga – Nem vagyoni kár – A gyermek szenvedése a szülőjének az ilyen balesetben bekövetkezett halála miatt – Kizárólag patológiás károsodás esetén járó kártérítés)

13

2023/C 54/15

C-753/21. és C-754/21. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2022. december 15-i ítélete (a Cour de cassation [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Instrubel NV kontra Montana Management Inc., BNP Paribas Securities Services (C-753/21), és Montana Management Inc. kontra Heerema Zwijndrecht BV, BNP Paribas Securities Services (C-754/21) (Előzetes döntéshozatal – Közös kül- és biztonságpolitika – 1210/2003/EK rendelet – Az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásai – 4. cikk – Száddám Husszein volt elnök rendszerével kapcsolatban álló személyek, intézmények és szervezetek pénzkészleteinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztása – 6. cikk – Az Iraki Fejlesztési Alap utódjaként létrehozott rendszer javára történő átutalás – A befagyasztott pénzkészletek és gazdasági erőforrások tulajdonjoga)

13

2023/C 54/16

C-23/22. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2022. december 15-i ítélete (a Tribunal Arbitral Tributário [Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD] [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Caxamar – Comércio e Indústria de Bacalhau SA kontra Autoridade Tributária e Aduaneira (Előzetes döntéshozatal – Állami támogatások – 651/2014/EU rendelet – A belső piaccal összeegyeztethető bizonyos támogatási kategóriák mentessége – A regionális állami támogatásokról szóló iránymutatás – Hatály – Kizárások – Halászati és akvakultúra-ágazat – A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának ágazata – A „mezőgazdasági termékek” fogalma – 1379/2013/EU rendelet – A halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezése – I. melléklet – A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló tevékenység – Sózott, fagyasztott és sótalanított tőkehal)

14

2023/C 54/17

C-559/22. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-64/22. sz., Vtesse Harlow kontra Bizottság ügyben 2022. június 14-én hozott végzése ellen a Vtesse Harlow Ltd által 2022. augusztus 19-én benyújtott fellebbezés

15

2023/C 54/18

C-762/22. sz. ügy: 2022. december 15-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Lett Köztársaság

15

2023/C 54/19

C-769/22. sz. ügy: 2022. december 19-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Magyarország

16

2023/C 54/20

C-773/22. sz. ügy: 2022. december 20-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Szlovák Köztársaság

17

 

Törvényszék

2023/C 54/21

T-720/21. sz. ügy: A Törvényszék 2022. december 6-i végzése – G. J. Riedel kontra EUIPO – BrewDog (Punk) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A felszólalás visszavonása – Okafogyottság”)

19

2023/C 54/22

T-775/22. sz. ügy: 2022. december 12-én benyújtott kereset – TJ és társai kontra Tanács

19

2023/C 54/23

T-795/22. sz. ügy: 2022. december 20-án benyújtott kereset – TV és TW kontra Tanács

20

2023/C 54/24

T-796/22. sz. ügy: 2022. december 21-én benyújtott kereset – Drinks Prod kontra EUIPO – Coolike-Regnery (VIVIASEPT)

21

2023/C 54/25

T-800/22. sz. ügy: 2022. december 22-én benyújtott kereset – Palírna U zeleného stromu kontra EUIPO – Bacardi (B42V)

21

2023/C 54/26

T-801/22. sz. ügy: 2022. december 23-án benyújtott kereset – 3M kontra EUIPO (Ezüstszürke sáv két élénksárga sáv közötti ábrázolása)

22

2023/C 54/27

T-802/22. sz. ügy: 2022. december 28-án benyújtott kereset – ExxonMobil Producing Netherlands és Mobil Erdgas-Erdöl kontra Tanács

23

2023/C 54/28

T-1/23. sz. ügy: 2023. január 4-én benyújtott kereset – Enmacc kontra Bizottság

24


HU

 

Top