EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:054:TOC

Službeni list Europske unije, C 54, 13. veljače 2023.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 54

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 66.
13. veljače 2023.


Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2023/C 54/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2023/C 54/02

Spojeni predmeti C-40/20 i C-173/20: Presuda Suda (šesto vijeće) od 15. prosinca 2022. (zahtjevi za prethodnu odluku koje je uputio Consiglio di Stato – Italija) – AQ, BO, CP (C-40/20), AZ, BY, CX, DW, EV, FU, GJ (C-173/20)/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR, Università degli studi di Perugia („Zahtjev za prethodnu odluku – Socijalna politika – Rad na određeno vrijeme – Direktiva 1999/70/EZ – Okvirni sporazum – Načelo nediskriminacije – Mjere za sprečavanje zlouporaba uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme – Javnopravni radni odnos na određeno vrijeme – Sveučilišni istraživači”)

2

2023/C 54/03

Predmet C-125/20: Presuda Suda (šesto vijeće) od 22. prosinca 2022. – Europska komisija/Kraljevina Španjolska („Povreda obveze države članice – Okoliš – Direktiva 2008/50/EZ – Kvaliteta zraka – Članak 13. stavak 1. – Prilog XI. – Sustavno i ustrajno prekoračivanje graničnih vrijednosti za dušikov dioksid (NO2) u određenim zonama i aglomeracijama Španjolske – Članak 23. stavak 1. – Prilog XV. – „Što je moguće kraće” razdoblje prekoračenja – Odgovarajuće mjere”)

3

2023/C 54/04

Predmet C-470/20: Presuda Suda (prvo vijeće) od 15. prosinca 2022. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Riigikohus – Estonija) – AS Veejaam, OÜ Espo/AS Elering („Zahtjev za prethodnu odluku – Državne potpore – Potpora za energiju iz obnovljivih izvora – Smjernice o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju za razdoblje 2014.-2020. – Poticajni učinak potpore zatražene nakon početka radova u vezi s projektom o kojem je riječ – Članak 108. stavak 3. UFEU-a – Obveza obavješćivanja – Posljedice povrede obveze obavješćivanja”)

4

2023/C 54/05

Predmet C-530/20: Presuda Suda (veliko vijeće) od 22. prosinca 2022. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Satversmes tiesa – Latvija) – „EUROAPTIEKA” SIA („Zahtjev za prethodnu odluku – Lijekovi za humanu primjenu – Direktiva 2001/83/EZ – Članak 86. stavak 1. – Pojam „oglašavanje lijekova” – Članak 87. stavak 3. – Racionalna uporaba lijekova – Članak 90. – Zabranjeni promidžbeni elementi – Oglašavanje lijekova koji se ne izdaju na liječnički recept i za čije se troškove ne može ostvariti naknada – Oglašavanje s obzirom na cijenu – Oglašavanje promotivnih ponuda – Oglašavanje zajedničke prodaje – Zabrana”)

5

2023/C 54/06

Predmet C-61/21: Presuda Suda (veliko vijeće) od 22. prosinca 2022. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Cour administrative d'appel de Versailles – Francuska) – JP/Ministre de la Transition écologique, Premier ministre („Zahtjev za prethodnu odluku – Okoliš – Direktive 80/779/EEZ, 85/203/EEZ, 96/62/EZ, 1999/30/EZ i 2008/50/EZ – Kvaliteta zraka – Granične vrijednosti utvrđene za mikročestice (PM10) i za dušikov dioksid (NO2) – Prekoračenje – Planovi za kvalitetu zraka – Šteta koja je navodno uzrokovana pojedincu pogoršanjem zraka koje proizlazi iz prekoračenja tih graničnih vrijednosti – Odgovornost države članice o kojoj je riječ – Pretpostavke za nastanak te odgovornosti – Zahtjev da povrijeđeno pravilo prava Unije ima za cilj dodjelu prava oštećenim pojedincima – Nepostojanje”)

6

2023/C 54/07

Predmet C-83/21: Presuda Suda (drugo vijeće) od 22. prosinca 2022. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Consiglio di Stato – Italija) – Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd/Agenzia delle Entrate („Zahtjev za prethodnu odluku – Unutarnje tržište – Članak 114. stavak 2. UFEU-a – Isključenje fiskalnih odredbi – Direktiva 2000/31/EZ – Usluge informacijskog društva – Elektronička trgovina – Internetska platforma za posredovanje u prometu nekretninama – Članak 1. stavak 5. točka (a) – Isključenje „područja oporezivanja” – Direktiva 2006/123/EZ – Usluge na unutarnjem tržištu – Članak 2. stavak 3. – Isključenje „područja oporezivanja” – Direktiva (EU) 2015/1535 – Članak 1. stavak 1. točke (e) i (f) – Pojmovi „propis o uslugama” i „tehnički propis” – Obveza pružatelja usluga posredovanja u prometu nekretninama da prikupljaju i dostavljaju podatke koji se odnose na ugovore o najmu poreznim tijelima i primjenjuju porez po odbitku na izvršena plaćanja – Obveza pružatelja usluga koji nemaju stalnu poslovnu jedinicu u Italiji da imenuju poreznog zastupnika – Članak 56. UFEU-a – Ograničavajući karakter – Legitimni cilj – Neproporcionalnost obveze imenovanja poreznog zastupnika – Članak 267. treći stavak UFEU-a – Ovlasti nacionalnog suda protiv čijih odluka prema nacionalnom pravu nema pravnog lijeka”)

7

2023/C 54/08

Predmet C-88/21: Presuda Suda (prvo vijeće) od 15. prosinca 2022. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai („Zahtjev za prethodnu odluku – Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima – Druga generacija Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) – Odluka 2007/533/PUP – Upozorenje o traženom predmetu – Članak 38. – Ciljevi upozorenja – Oduzimanje ili dokaz u kaznenom postupku – Članak 39. – Izvršenje mjere na temelju upozorenja – Mjere donesene u skladu s nacionalnim pravom država članica – Nacionalni propis kojim se predviđa obveza zabrane registracije vozila za koja je u sustavu SIS II izdano upozorenje”)

8

2023/C 54/09

Predmet C-115/21 P: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 22. prosinca 2022. – Oriol Junqueras i Vies/Europski parlament („Žalba – Institucionalno pravo – Članovi Europskog parlamenta – Gubitak pasivnog biračkog prava zbog kaznene osude – Objava slobodnog zastupničkog mjesta europskog zastupnika – Zahtjev za hitno pokretanje inicijative za potvrđivanje imuniteta europskog zastupnika – Tužba za poništenje – Nedopuštenost”)

8

2023/C 54/10

Spojeni predmeti C-148/21 i C-184/21: Presuda Suda (veliko vijeće) od 22. prosinca 2022. (zahtjevi za prethodnu odluku koje su uputili Tribunal d'arrondissement de Luxembourg – Luksemburg, Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles – Belgija,) – Christian Louboutin/Amazon Europe Core Sàrl (C-148/21), Amazon EU Sàrl (C-148/21), Amazon Services Europe Sàrl (C-148/21), Amazon.com Inc. (C-184/21), Amazon Services LLC (C-184/21) („Zahtjev za prethodnu odluku – Žig Europske unije – Uredba (EU) 2017/1001 – Članak 9. stavak 2. točka (a) – Prava koja proizlaze iz žiga Europske unije – Pojam „uporaba” – Operator internetske stranice za internetsku prodaju koja uključuje internetsko tržište – Oglasi koje na tom tržištu objave treći prodavatelji koji u tim oglasima rabe znak istovjetan žigu druge osobe za proizvode istovjetne onima za koje je on registriran – Percepcija tog znaka kao sastavnog dijela trgovačkog oglašavanja tog operatora – Način prikazivanja oglasa na temelju kojeg se ponude navedenog operatora ne mogu jasno razlikovati od ponuda tih trećih prodavatelja”)

9

2023/C 54/11

Predmet C-237/21: Presuda Suda (veliko vijeće) od 22. prosinca 2022. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Oberlandesgericht München – Njemačka) – Postupak izručenja osobe S. M. („Zahtjev za prethodnu odluku – Građanstvo Europske unije – Članci 18. i 21. UFEU-a – Zahtjev koji je treća zemlja podnijela državi članici radi izručenja građanina Unije, državljanina druge države članice, koji je ostvarivao svoje pravo na slobodno kretanje u prvonavedenoj državi članici – Zahtjev podnesen u svrhe izvršenja kazne zatvora – Zabrana izručenja koja se primjenjuje samo na vlastite državljane – Ograničenje slobodnog kretanja – Opravdanje koje se temelji na sprečavanju nekažnjavanja – Proporcionalnost”)

10

2023/C 54/12

Predmet C-311/21: Presuda Suda (drugo vijeće) od 15. prosinca 2022. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesarbeitsgericht – Njemačka) – CM/TimePartner Personalmanagement GmbH („Zahtjev za prethodnu odluku – Zapošljavanje i socijalna politika – Rad preko poduzeća za privremeno zapošljavanje – Direktiva 2008/104/EZ – Članak 5. – Načelo jednakog postupanja – Potreba osiguravanja opće zaštite za radnike zaposlene kod poduzeća za privremeno zapošljavanje u slučaju odstupanja od tog načela – Kolektivni ugovor kojim se predviđa niža plaća od one koju prima osoblje koje je izravno zaposlilo poduzeće korisnik – Djelotvorna sudska zaštita – Sudski nadzor”)

11

2023/C 54/13

Predmet C-366/21 P: Presuda Suda (drugo vijeće) od 15. prosinca 2022. – Maxime Picard/Europska komisija („Žalba – Javna služba – Ugovorno osoblje – Mirovina – Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije – Reforma iz 2014. godine – Uredba (EU, Euratom) br. 1023/2013 – Prilog XIII. tom pravilniku – Članak 21. drugi stavak i članak 22. stavak 1. drugi podstavak – Prijelazne odredbe koje se odnose na godišnju stopu stjecanja mirovinskih prava i dob za stjecanje prava na odlazak u mirovinu – Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije – Prilog – Članak 1. stavak 1. – Analogna primjena tih prijelaznih odredbi na druge službenike zaposlene 31. prosinca 2013. – Potpisivanje novog ugovora u svojstvu člana ugovornog osoblja – Akt kojim je osoba oštećena – Djelotvorna sudska zaštita”)

12

2023/C 54/14

Predmet C-577/21: Presuda Suda (deseto vijeće) od 15. prosinca 2022. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Sofijski gradski sad – Bugarska) – LM, NO/HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG („Zahtjev za prethodnu odluku – Obvezno osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila – Direktiva 2009/103/EZ – Članak 3. četvrti stavak – Pojam „tjelesne ozljede” – Pokriće obveznim osiguranjem – Prometna nezgoda – Smrt putnika – Pravo maloljetne djece na obeštećenje – Neimovinska šteta – Bol i patnja djeteta zbog smrti njegova roditelja uslijed te nezgode – Obeštećenje samo u slučaju patološkog oštećenja”)

13

2023/C 54/15

Predmet C-753/21 i C-754/21: Presuda Suda (osmo vijeće) od 15. prosinca 2022. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Cour de cassation – Francuska) – Instrubel NV/Montana Management Inc., BNP Paribas Securities Services (C-753/21) i Montana Management Inc./Heerema Zwijndrecht BV, BNP Paribas Securities Services (C-754/21) („Zahtjev za prethodnu odluku – Zajednička vanjska i sigurnosna politika – Uredba (EZ) br. 1210/2003 – Posebna ograničenja gospodarskih i financijskih odnosa s Irakom – Članak 4. – Zamrzavanje sredstava i ekonomskih izvora koji pripadaju osobama, tijelima i subjektima povezanima s režimom bivšeg predsjednika Saddama Husseina – Članak 6. – Prijenos mehanizmima nasljeđivanja iz Razvojnog fonda za Irak – Vlasništvo nad zamrznutim sredstvima i ekonomskim izvorima”)

13

2023/C 54/16

Predmet C-23/22: Presuda Suda (deseto vijeće) od 15. prosinca 2022. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugal) – Caxamar – Comércio e Indústria de Bacalhau SA/Autoridade Tributária e Aduaneira („Zahtjev za prethodnu odluku – Državne potpore – Uredba (EU) br. 651/2014 – Izuzimanje određenih kategorija potpora spojivih s unutarnjim tržištem – Smjernice za regionalne državne potpore – Područje primjene – Isključenja – Sektor ribarstva i akvakulture – Sektor prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda – Pojam „poljoprivredni proizvodi” – Uredba (EU) br. 1379/2013 – Zajednička organizacija tržišta u sektoru proizvoda ribarstva i akvakulture – Prilog I. – Djelatnost prerade proizvoda ribarstva i akvakulture – Usoljeni, smrznuti i odsoljeni bakalar”)

14

2023/C 54/17

Predmet C-559/22 P: Žalba koju je 19. kolovoza 2022. podnijelo društvo Vtesse Harlow Ltd protiv rješenja Općeg suda (prvo vijeće) od 14. lipnja 2022. u predmetu T-64/22, Vtesse Harlow/Komisija

15

2023/C 54/18

Predmet C-762/22: Tužba podnesena 15. prosinca 2022. – Europska komisija/Republika Latvija

15

2023/C 54/19

Predmet C-769/22: Tužba podnesena 19. prosinca 2022. – Europska komisija/Mađarska

16

2023/C 54/20

Predmet C-773/22: Tužba podnesena 20. prosinca 2022.– Europska komisija/Republika Slovačka

17

 

Opći sud

2023/C 54/21

Predmet T-720/21: Rješenje Općeg suda od 6. prosinca 2022. – G.J. Riedel/EUIPO – BrewDog (Punk) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Povlačenje prigovora – Obustava postupka”)

19

2023/C 54/22

Predmet T-775/22: Tužba podnesena 12. prosinca 2022. – TJ i dr./Vijeće

19

2023/C 54/23

Predmet T-795/22: Tužba podnesena 20. prosinca 2022. – TV i TW/Vijeće

20

2023/C 54/24

Predmet T-796/22: Tužba podnesena 21. prosinca 2022. – Drinks Prod/EUIPO – Coolike-Regnery (VIVIASEPT)

21

2023/C 54/25

Predmet T-800/22: Tužba podnesena 22. prosinca 2022. – Palírna U Zeleného stromu/EUIPO – Bacardi (B42V)

21

2023/C 54/26

Predmet T-801/22: Tužba podnesena 23. prosinca 2022. – 3M/EUIPO (Prikaz dviju svjetlećih žutih traka sa srebrnosivom trakom između)

22

2023/C 54/27

Predmet T-802/22: Tužba podnesena 28. prosinca 2022. – ExxonMobil Producing Netherlands i Mobil Erdgas-Erdöl/Vijeće

23

2023/C 54/28

Predmet T-1/23: Tužba podnesena 4. siječnja 2023. – Enmacc/Komisija

24


HR

 

Top