EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:054:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 54, 13 ta' Frar 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 54

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 66
13 ta' Frar 2023


Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2023/C 54/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2023/C 54/02

Kawżi magħquda C-40/20 u C-173/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-15 ta’ Diċembru 2022 (talbiet għal deċiżjoni preliminari tal-Consiglio di Stato – L-Italja) – AQ, BO, CP (C-40/20), AZ, BY, CX, DW, EV, FU, GJ (C-173/20) vs Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR, Università degli studi di Perugia (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Politika soċjali – Xogħol għal żmien determinat – Direttiva 1999/70/KE – Ftehim Qafas – Prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni – Miżuri intiżi li jipprevjenu l-użu abbużiv ta’ kuntratti suċċessivi ta’ xogħol għal żmien determinat – Relazzjoni ta’ xogħol għal żmien determinat irregolata mid-dritt pubbliku – Riċerkaturi universitarji)

2

2023/C 54/03

Kawża C-125/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2022 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju ta’ Spanja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu – Ambjent – Direttiva 2008/50/KE – Kwalità tal-arja ċirkostanti – Artikolu 13(1) u Anness XI – Qbiż sistematiku u kontinwu tal-valuri limitu ffissati għad-dijossidu tal-karbonju (NO2) f’ċerti żoni u agglomerazzjonijiet Spanjoli – Artikolu 23(1) – Anness XV – Perijodu ta’ qbiż “l-iqsar possibbli” – Miżuri xierqa)

3

2023/C 54/04

Kawża C-470/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-15 ta’ Diċembru 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Riigikohus – L-Estonja) AS Veejaam, OÜ Espo vs AS Elering (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Għajnuna mill-Istat – Appoġġ għall-enerġija rinnovabbli – Linji gwida dwar l-għajnuna mill-Istat għall-protezzjoni ambjentali u l-enerġija għall-perijodu 2014-2020 – Effett ta’ inċentiv ta’ għajnuna mitluba wara l-bidu tax-xogħlijiet marbutin mal-proġett ikkonċernat – Artikolu 108(3) TFUE – Obbligu ta’ komunikazzjoni – Konsegwenzi tal-ksur tal-obbligu ta’ komunikazzjoni)

4

2023/C 54/05

Kawża C-530/20: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-22 ta’ Diċembru 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Satversmes tiesa – Il-Latvja) – “EUROAPTIEKA” SIA (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem – Direttiva 2001/83/KE – Artikolu 86(1) – Kunċett ta’ “reklamar għal prodotti mediċinali” – Artikolu 87(3) – Użu razzjonali ta’ prodotti mediċinali – Artikolu 90 – Metodi ta’ reklamar ipprojbiti – Reklamar għal prodotti mediċinali li la huma suġġetti għal preskrizzjoni medika u lanqas huma rimborsabbli – Reklamar abbażi tal-prezz – Reklamar għal offerti promozzjonali – Reklamar għal bejgħ ikkombinat – Projbizzjoni)

5

2023/C 54/06

Kawża C-61/21: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-22 ta’ Diċembru 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour administrative d’appel de Versailles – Franza) – JP vs Ministre de la Transition écologique, Premier ministre (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Ambjent – Direttivi 80/779/KEE, 85/203/KEE, 96/62/KE, 1999/30/KE u 2008/50/KE – Kwalità tal-arja – Valuri limitu ffissati għall-mikropartiċelli (PM10) u għad-diossidu tan-nitroġenu (NO2) – Qbiż – Pjanijiet dwar il-kwalità tal-arja – Danni li ġew ikkawżati lil individwu minħabba d-degradazzjoni tal-arja li tirriżulta minn qbiż ta’ dawn il-valuri limitu – Responsabbiltà tal-Istat Membru kkonċernat – Kundizzjonijiet għall-istabbiliment ta’ din ir-responsabbiltà – Rekwiżit li d-dispożizzjoni tad-dritt tal-Unjoni miksura jkollha l-għan li tikkonferixxi drittijiet lill-partijiet leżi – Assenza)

6

2023/C 54/07

Kawża C-83/21: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Consiglio di Stato – l-Italja) – Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd vs Agenzia delle Entrate (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Suq intern – Artikolu 114(2) TFUE – Esklużjoni tad-dispożizzjonijiet fiskali – Direttiva 2000/31/CE – Servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni – Kummerċ elettroniku – Portal telematiku ta’ intermedjazzjoni ta’ proprjetà immobbli – Artikolu 1(5) (a) – Esklużjoni tal-“qasam tat-tassazzjoni” – Direttiva 2006/123/KE – Servizzi fis-suq intern – Artikolu 2(3) – Esklużjoni tal-“qasam tat-tassazzjoni” – Direttiva (UE) 2015/1535 – Artikolu 1(1) (e) u (f) – Kunċetti ta’ “regola dwar is-servizzi” u ta’ “regolament tekniku” – Obbligu impost fuq il-fornituri ta’ servizzi ta’ intermedjazzjoni ta’ proprjetà immobbli li jiġbru u li jibgħatu lill-awtoritajiet tat-taxxa d-data ta’ kuntratti tal-kiri u li jiġbru f’ras il-għajn it-taxxa fuq il-ħlasijiet imwettqa – Obbligu li jinħatar rappreżentant fiskali impost fuq il-fornituri ta’ servizzi li ma għandux stabbiliment permanenti fl-Italja – Artikolu 56 TFUE – Natura restrittiva – Għan leġittimu – Natura sproporzjonata tal-obbligu li jinħatar rappreżentant fiskali – It-tielet paragrafu tal-Artikolu 267 TFUE – Prerogattivi ta’ qorti nazzjonali li d-deċiżjonijiet tagħha ma humiex suġġetti għal rimedju ġudizzjarju taħt id-dritt intern)

7

2023/C 54/08

Kawża C-88/21: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-15 ta’ Diċembru 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – il-Litwanja) – Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali – Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-Tieni Ġenerazzjoni (SIS II) – Deċiżjoni 2007/533/ĠAI – Allert dwar oġġett imfittex – Artikolu 38 – Għanijiet tal-allert – Qbid jew użu bħala prova fi proċeduri kriminali – Artikolu 39 – Eżekuzzjoni tal-azzjoni bbażata fuq allert – Miżuri meħuda skont id-dritt nazzjonali tal-Istati Membri – Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprevedi obbligu li tiġi pprojbita r-reġistrazzjoni ta’ vetturi li jkunu s-suġġett ta’ allert fis-SIS II)

8

2023/C 54/09

Kawża C-115/21 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2022 – Oriol Junqueras i Vies vs Il-Parlament Ewropew (Appell – Dritt istituzzjonali – Membri tal-Parlament Ewropew – Telf tal-kundizzjoni ta’ eliġibbiltà wara kundanna kriminali – Tħabbir ta’ siġġu vakanti ta’ Membru tal Parlament Ewropew – Talba sabiex tiġi adottata b’urġenza inizjattiva sabiex tiġi kkonfermata l-immunità ta’ membru tal-Parlament Ewropew – Rikors għal annullament – Inammissibbiltà)

8

2023/C 54/10

Kawżi magħquda C-148/21 u C-184/21: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-22 ta’ Diċembru 2022 (talbiet għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal d’arrondissement de Luxembourg – il-Lussemburgu, Tribunal de l’enterprise francophone de Bruxelles – il-Belġju) – Christian Louboutin vs Amazon Europe Core Sàrl (C-148/21), Amazon EU Sàrl (C-148/21), Amazon Services Europe Sàrl (C-148/21), Amazon.com Inc. (C-184/21), Amazon Services LLC (C-184/21) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Regolament (UE) 2017/1001 – Artikolu 9(2)(a) – Drittijiet mogħtija mit-trade mark tal-Unjoni Ewropea – Kunċett ta’ “użu” – Operatur ta’ sit internet ta’ bejgħ online li jintegra suq online – Reklami ppubblikati f’dan is-suq minn bejjiegħa terzi li jużaw, f’dawn ir-reklami, sinjal identiku għal trade mark ta’ persuna oħra għal prodotti identiċi għal dawk li għalihom din hija rreġistrata – Perċezzjoni ta’ dan is-sinjal bħala li jagħmel parti integrali mill-kommunikazzjoni kummerċjali ta’ dan l-operatur – Mod ta’ preżentazzjoni tar-reklami li ma jippermettix li ssir distinzjoni ċara bejn l-offerti tal-imsemmi operatur u dawk ta’ dawn il-bejjiegħa terzi)

9

2023/C 54/11

Kawża C-237/21: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-22 ta’ Diċembru 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberlandesgericht München – il-Ġermanja) – Proċeduri dwar l-estradizzjoni ta’ S.M. (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea – Artikoli 18 u 21 TFUE – Talba indirizzata lil Stat Membru minn Stat terz, intiża għall-estradizzjoni ta’ ċittadin tal-Unjoni, ċittadin ta’ Stat Membru ieħor, li eżerċita d-dritt tiegħu ta’ moviment liberu fl-ewwel wieħed minn dawn l-Istati Membri – Talba mressqa għall-finijiet ta’ eżekuzzjoni ta’ piena ta’ priġunerija – Projbizzjoni ta’ estradizzjoni applikata biss għaċ-ċittadini nazzjonali – Restrizzjoni għall-moviment liberu – Ġustifikazzjoni bbażata fuq il-prevenzjoni tal-impunità – Proporzjonalità)

10

2023/C 54/12

Kawża C-311/21: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (it-Tieni Awla) tal-15 ta’ Diċembru 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Bundesarbeitsgericht – il-Ġermanja) – CM vs TimePartner Personalmanagement GmbH (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Impjiegi u politika soċjali – Xogħol temporanju – Direttiva 2008/104/KE – Artikolu 5 – Prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament – Neċessità li tiġi ggarantita, fil-każ ta’ deroga minn dan il-prinċipju, il-protezzjoni ġenerali tal-ħaddiema temporanji – Ftehim kollettiv li jipprevedi remunerazzjoni inferjuri għal dik tal-persunal irreklutat direttament mill-impriża utenti – Protezzjoni ġudizzjarja effettiva – Stħarriġ ġudizzjarju)

11

2023/C 54/13

Kawża C-366/21 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-15 ta’ Diċembru 2022 – Maxime Picard vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell – Servizz pubbliku – Membri tal-persunal bil-kuntratt – Pensjoni – Regolamenti tal-Persunal tal-Unjoni Ewropea – Riforma tas-sena 2014 – Regolament (UE, Euratom) Nru 1023/2013 – Anness XIII ta’ dawn ir-regolament – It-tieni paragrafu tal-Artikolu 21 u t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 22(1) – Miżuri tranżitorji li jirrigwardaw ir-rata annwali ta’ kisba tad-drittijiet għall-pensjoni u l-età tal-irtirar – Skema applikabbli għall-membri l-oħra tal-persunal tal-Unjoni – Anness – Artikolu 1(1) – Applikazzjoni ta’ dawn il-miżuri tranżitorji b’analoġija għall-membri l-oħra fis-servizz fil-31 ta’ Diċembru 2013 – Iffirmar ta’ kuntratt ġdid ta’ membru tal-persunal bil-kuntratt – Att li jikkawża preġudizzju – Protezzjoni ġudizzjarja effettiva)

12

2023/C 54/14

Kawża C-577/21: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tal-15 ta’ Diċembru 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Sofiyski gradski sad – il-Bulgarija) – LM, NO vs HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Assigurazzjoni obbligatorja għar-responsabbiltà ċivili fir-rigward tal-użu ta’ vetturi bil-mutur – Direttiva 2009/103/KE – Ir-raba’ paragrafu tal-Artikolu 3 – Kunċett ta’ “danni personali” – Kopertura mill-assigurazzjoni obbligatorja – Inċident tat-traffiku – Mewt ta’ passiġġier – Dritt għal kumpens tal-ulied minuri – Dannu mhux materjali – Tbatija minn wild li tirriżulta mill-mewt tal-ġenitur tiegħu wara dan l-inċident – Kumpens biss fil-każ ta’ dannu patoloġiku)

13

2023/C 54/15

Kawżi magħquda C-753/21 u C-754/21: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-15 ta’ Diċembru 2022 (talbiet għal deċiżjoni preliminari tal-Cour de cassation – Franza) – Instrubel NV vs Montana Management Inc., BNP Paribas Securities Services (C-753/21), u Montana Management Inc. vs Heerema Zwijndrecht BV, BNP Paribas Securities Services (C-754/21) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Politika estera u ta’ sigurtà komuni – Regolament (KE) Nru 1210/2003 – Restrizzjonijiet speċifiċi applikabbli għar-relazzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji mal-Iraq – Artikolu 4 – Iffriżar ta’ fondi u ta’ riżorsi ekonomiċi li jappartjenu lill-persuni, lill-korpi u lill-entitajiet assoċjati mar-reġim tal-ex President Saddam Hussein – Artikolu 6 – Trasferiment lill-mekkaniżmi suċċessivi tal-Fond għall-Iżvilupp tal-Iraq – Proprjetà tal-fondi u tar-riżorsi ekonomiċi ffriżati)

13

2023/C 54/16

Kawża C-23/22: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tal-15 ta’ Diċembru 2022 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – il-Portugall) – Caxamar – Comércio e Indústria de Bacalhau SA vs Autoridade Tributária e Aduaneira (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Għajnuna mill-Istat – Regolament (UE) Nru 651/2014 – Eżenzjoni ta’ ċerti kategoriji ta’ għajnuna kompatibbli mas-suq intern – Linji Gwida dwar l-għajnuna mill-Istat għal skopijiet reġjonali – Kamp ta’ applikazzjoni – Esklużjonijiet – Settur tas-sajd u tal-akkwakultura – Settur tal-ipproċessar u tal-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti agrikoli – Kunċett ta’ “prodotti agrikoli” – Regolament (UE) Nru 1379/2013 – Organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura – Anness I – Attività ta’ pproċessar ta’ prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura – Bakkaljaw immellaħ, iffriżat, u mlaħlaħ mill-melħ)

14

2023/C 54/17

Kawża C-559/22 P: Appell ippreżentat fid-19 ta’ Awwissu 2022 minn Vtesse Harlow Ltd mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fl-14 ta’ Ġunju 2022 fil-Kawża T-64/22, Vtesse Harlow vs Il-Kummissjoni

15

2023/C 54/18

Kawża C-762/22: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Diċembru 2022 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Latvja

15

2023/C 54/19

Kawża C-769/22: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Diċembru 2022 – Il-Kummissjoni Ewropea vs L-Ungerija

16

2023/C 54/20

Kawża C-773/22: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Diċembru 2022 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Slovakka

17

 

Il-Qorti Ġenerali

2023/C 54/21

Kawża T-720/21: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Diċembru 2022 – G.J. Riedel vs EUIPO – BrewDog (Punk) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Irtirar tal-oppożizzjoni – Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

19

2023/C 54/22

Kawża T-775/22: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Diċembru 2022 – TJ et vs Il-Kunsill

19

2023/C 54/23

Kawża T-795/22: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Diċembru 2022 – TV u TW vs Il-Kunsill

20

2023/C 54/24

Kawża T-796/22: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Diċembru 2022 – Drinks Prod vs EUIPO – Coolike-Regnery (VIVIASEPT)

21

2023/C 54/25

Kawża T-800/22: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Diċembru 2022 – Palírna U Zeleného stromu vs EUIPO – Bacardi (B42V)

21

2023/C 54/26

Kawża T-801/22: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Diċembru 2022 – 3M vs EUIPO (Rappreżentazzjoni ta’ żewġ faxex sofor luminużi b’faxxa griża fidda bejniethom)

22

2023/C 54/27

Kawża T-802/22: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Diċembru 2022 – ExxonMobil Producing Netherlands and Mobil Erdgars- Erdöl vs Il-Kunsill

23

2023/C 54/28

Kawża T-1/23: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Jannar 2023 – Enmacc vs Il-Kummissjoni

24


MT

 

Top