EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0430

A Tanács (EU) 2023/430 végrehajtási rendelete (2023. február 25.) a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2020/1998 rendelet végrehajtásáról

ST/6350/2023/INIT

OJ L 59I, 25.2.2023, p. 423–433 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/430/oj

2023.2.25.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 59/423


A TANÁCS (EU) 2023/430 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2023. február 25.)

a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2020/1998 rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló, 2020. december 7-i (EU) 2020/1998 tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

2020. december 8-án a főképviselőnek az Európai Unió nevében tett, az EU globális emberi jogi szankciórendszeréről szóló nyilatkozatában az Unió és tagállamai újólag megerősítették szilárd elkötelezettségüket amellett, hogy világszerte előmozdítsák és védjék az emberi jogokat. Az EU globális emberi jogi szankciórendszerével az Unió megerősíti aziránti eltökéltségét, hogy világszerte növelje a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni fellépésben betöltött szerepét. Az Uniónak stratégiai célja annak elérése, hogy minden ember ténylegesen gyakorolhassa az őt megillető emberi jogokat. Az emberi méltóság tisztelete, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok tiszteletben tartása az Unió és közös kül- és biztonságpolitikája alapvető értékeit képezik.

(2)

A Tanács 2021. december 13-án elfogadta a (KKBP) 2021/2197 határozatot (2) és az (EU) 2021/2195 végrehajtási rendeletet (3), amellyel jegyzékbe vette a világ különböző részein elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekben közreműködő Wagner Csoportot és három tagját.

(3)

Az Uniót továbbra is mély aggodalommal töltik el a Wagner Csoport által több országban, többek között Ukrajnában, Líbiában, a Közép-afrikai Köztársaságban (RCA), Maliban és Szudánban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések, például a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés, és a bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzések és emberölések.

(4)

Szem előtt tartva a Wagner Csoport tevékenységeinek nemzetközi dimenzióját és súlyosságát, valamint destabilizáló hatását az említett országokban, az Unió úgy véli, hogy a Wagner Csoport tevékenységei aláássák a közös kül- és biztonságpolitikának az EUSZ 21. cikkében meghatározott célkitűzéseit, különösen a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok és a nemzetközi jog elveinek megszilárdítására és erősítésére irányuló célkitűzést, az említett cikk (2) bekezdése b) pontjának megfelelően.

(5)

Ezzel összefüggésben nyolc személyt és hét szervezetet fel kell venni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes személyeknek, jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek az (EU) 2020/1998 rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékébe.

(6)

Az (EU) 2020/1998 rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2020/1998 tanácsi rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. február 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. ROSWALL


(1)  HL L 410. I, 2020.12.7., 1. o.

(2)  A Tanács (KKBP) 2021/2197 határozata (2021. december 13.) a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2020/1999 határozat módosításáról (HL L 445. I, 2021.12.13., 17. o.).

(3)  A Tanács (KKBP) 2021/2195 végrehajtási rendelete (2021. december 13.) a súlyos emberi jogi jogsértések és visszaélések elleni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2020/1998 rendelet végrehajtásáról (HL L 445. I, 2021.12.13., 10. o.).


MELLÉKLET

1.

A természetes személyeknek az (EU) 2020/1998 rendelet I. melléklete A. szakaszában („Természetes személyek”) foglalt jegyzéke a következő bejegyzésekkel egészül ki:

A.

Természetes személyek

 

Név (Latin betűs átírás)

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

„19.

Maxim SHUGALEY

(más néven:

Maksim SHUGALEI)

Максим ШУГАЛЕЙ

(orosz írásmód szerint)

Beosztás(ok): A Nemzeti Értékek Védelméért Alapítvány (Foundation for the Defence of National Values, FDNV) elnöke

Születési idő: 1966.2.24.

Születési hely: Leningrad, egykori USSR (jelenleg: St. Petersburg, Russian Federation)

Állampolgárság: orosz

Nem: férfi

Útlevél vagy szem. ig. sz.:

710508436 (orosz útlevél)

Maxim Shugaley a Nemzeti Értékek Védelméért Alapítvány (Foundation for the Defence of National Values, FDNV) vezetője, aki tevékenységét közvetlenül a Wagner Csoport (Wagner Group) vezetője, Yevgeny Prigozhin felügyelete alatt látja el. Az FDNV a Wagner Csoport PR-tevékenységekért felelős ágaként működik és Shugaley FDNV-ben betöltött feladatkörébe beletartozik a Wagner Csoportot támogató propaganda- és dezinformációs kampányok irányítása, többek között a Wagner Csoport hírnevének javítása és a csoport bevetésének támogatása érdekében, valamint burkolt beavatkozások végrehajtása a Wagner Csoport nevében különböző olyan országokban, amelyekben tevékenykedik.

A Wagner Csoportot jegyzékbe vették több országban – többek között Líbiában, Maliban és a Közép-afrikai Köztársaságban – elkövetett súlyos emberi jogi visszaélések, egyebek mellett kínzás, valamint bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzések és gyilkosságok miatt.

Shugaley kapcsolatban áll a Wagner Csoporttal, és – a Wagner Csoportot támogató propaganda és dezinformáció révén – felelősség terheli a Wagner Csoport tevékenységeinek támogatásáért és ösztönzéséért.

2023.2.25.

20.

Aleksandr Grigorievitch MALOLETKO

Александр Григорьевич МАЛОЛЕТКО

(orosz írásmód szerint)

 

Aleksandr Grigorievitch Maloletko Yevgeny Prigozhin közeli munkatársa. »A Haza védelmezőjeként« (defender of the Motherland), valamint a »Veteránok érdekképviseleti ligájának« (Veteran’s Interests Defenders League) vezetőjeként folytatott tevékenységét Yevgeny Prigozhin nyilvánosan méltatta. A Wagner Csoport oktatójaként dolgozott a Közép-afrikai Köztársaságban (RCA). Kapcsolatban áll a több országban – többek között a Közép-afrikai Köztársaságban – elkövetett súlyos emberi jogi visszaélések miatt jegyzékbe vett Wagner Csoporttal, és felelősség terheli a Wagner Csoport tevékenységeinek támogatásáért.

2023.2.25.

21.

Konstantin Alexandrovich PIKALOV

Константин Александрович ПИКАЛОВ

(orosz írásmód szerint)

Beosztás(ok): a PMC Wagner Csoport egyik parancsnoka Afrikában

Születési idő: 1968.7.23.

Állampolgárság: orosz

Nem: férfi

Konstantin Alexandrovich Pikalov, kódneve »Mazaï«, (Mazay) a Wagner Csoport (Wagner Group) egyik vezetője, és ő felel a Wagner Csoport Afrikában – nevezetesen a Közép-afrikai Köztársaságban (RCA) – végrehajtott operatív tevékenységeiért. Azzal vádolják, hogy felbujtóként részt vett három orosz újságíró 2018. júliusi meggyilkolásában.

A Wagner Csoportot jegyzékbe vették több országban – többek között a Közép-afrikai Köztársaságban – elkövetett súlyos emberi jogi visszaélések, egyebek mellett kínzás, valamint bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzések és gyilkosságok miatt.

A Wagner Csoporton belül betöltött vezető beosztásánál fogva Pikalovot felelősség terheli a Wagner Csoport által a Közép-afrikai Köztársaságban elkövetett súlyos emberi jogi visszaélésekért.

2023.2.25.

22.

Dimitri SYTII

(más néven:

Dimitri SYTYI)

Дмитрий СЫТИЙ

(orosz írásmód szerint)

Beosztás(ok): A bangui Orosz Ház (Russian house) igazgatója

Születési idő: 1989.3.23.

Születési hely: Minsk (Belarus)

Állampolgárság: orosz

Nem: férfi

Cím: NA-SYTAIA/A1-TANKISTAZ KHRUSTITSKOGO 62 APT25/ZP-198217/CI St Petersburg, Russian Federation

Dimitri Sytii a Közép-afrikai Köztársaságban (RCA) vezető szerepet tölt be a Wagner Csoportban (Wagner Group), és szoros kapcsolatban áll Yevgeny Prigozhinnal. A Közép-afrikai Köztársaságban ő felel a csoport befolyásolási politikájának irányításáért. Az orosz külügyminisztérium kulturális ága, az Orosz Ház (Russian House) helyi szervezetének vezetője.

A Wagner Csoportot jegyzékbe vették több országban – többek között a Közép-afrikai Köztársaságban – elkövetett súlyos emberi jogi visszaélések, egyebek mellett kínzás, valamint bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzések és gyilkosságok miatt.

A Közép-afrikai Köztársaságban betöltött befolyásos pozíciójánál és a Wagner Csoportban betöltött vezető szerepénél fogva felelősség terheli a Wagner Csoport által a Közép-afrikai Köztársaságban elkövetett súlyos emberi jogi visszaélésekért.

2023.2.25.

23.

Mikhail Sergeyevich POTEPKIN

Михаил Сергеевич ПОТЕПКИН

(orosz írásmód szerint)

Beosztás(ok): A Meroe Gold igazgatója

Születési idő: 1981.9.19. vagy 1981.9.29.

Állampolgárság: orosz

Nem: férfi

Útlevélszám: 651697952 (orosz útlevél)

Cím: Sudan

Kapcsolódó vállalkozások:

Megaline; Concord; IT-Debugger

Mikhail Potepkin a Wagner Csoport (Wagner Group) szudáni tevékenységeinek fedőszervezete, a Meroe Gold igazgatója, valamint kapcsolatban áll az M-Investtel, a Meroe anyavállalatával. A Wagner Csoportban Szudánban vezető szerepet tölt be, és közeli kapcsolatban áll Yevgeny Prigozhinnnal. A szudáni hadsereghez fűződő kapcsolatai révén a Wagner Csoport biztosította a szudáni arany kiaknázását és Oroszországba történő exportját. Potepkin kapcsolatban áll a Wagner Csoporttal, amelyet több országban – többek között Szudánban – elkövetett súlyos emberi jogi visszaélések, egyebek mellett kínzás, valamint bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzések és gyilkosságok miatt vettek jegyzékbe. Tevékenységein keresztül támogatja a Szudánban elkövetett ilyen visszaéléseket is.

2023.2.25.

24.

Alexander Alexandrovich IVANOV

Александр Александрович ИВАНОВ

(orosz írásmód szerint)

Beosztás(ok): a Wagner Csoport oktatóinak képviselője a Közép-afrikai Köztársaságban

Születési idő: 1960.6.14.

Állampolgárság: orosz

Nem: férfi

Cím: Bangui, Central African Republic

Alexander Ivanov a Wagner Csoport szóvivője a Közép-afrikai Köztársaságban (RCA). Továbbá az orosz „Hivatalnokok Uniója a Nemzetközi Biztonságért” (Officers Union for International Security) vezetője, mely az orosz katonai oktatókat Közép-afrikai Köztársaságba küldte. Az említett oktatók a Wagner Csoport zsoldosai.

A Wagner Csoportot jegyzékbe vették több országban – többek között a Közép-afrikai Köztársaságban – elkövetett súlyos emberi jogi visszaélések, egyebek mellett kínzás, valamint bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzések és gyilkosságok miatt.

Az orosz katonai oktatók hivatalos képviselőjeként részt vesz a Wagner Csoport által a Közép-afrikai Köztársaságban elkövetett súlyos emberi jogi visszaélésekben.

2023.2.25.

25.

Vitalii Viktorovitch PERFILEV

Виталий Викторович ПЕРФИЛЬЕВ

(orosz írásmód szerint)

Születési idő: 1983.9.11.

Születési hely: Novossibirsk USSR (jelenleg Russian Federation)

Állampolgárság: orosz

Cím: Bangui (Central African Republic)

Nem: férfi

Útlevélszám: NR 75 2987491

Kiállítási dátum: 2016.3.30.

Érvényességi idő: 2026.3.30.

Perfilev a Közép-afrikai Köztársaság (RCA) elnökének biztonsági tanácsadója. A Közép-afrikai Köztársaságban a Wagner Csoport (Wagner Group) egyik kulcsfontosságú szereplője.

A Wagner Csoportot jegyzékbe vették több országban – többek között a Közép-afrikai Köztársaságban – elkövetett súlyos emberi jogi visszaélések, egyebek mellett kínzás, valamint bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzések és gyilkosságok miatt.

A Közép-afrikai Köztársaságban betöltött befolyásos pozíciójánál és a Wagner Csoportban betöltött vezető szerepénél fogva felelősség terheli a Wagner csoport által a Közép-afrikai Köztársaságban elkövetett súlyos emberi jogi visszaélésekért.

2023.2.25.

26.

Andrei Sergeevich MANDEL

Андрей Сергеевич МАНДЕЛЬ

(orosz írásmód szerint)

Születési idő: 1990.3.2.

Születési hely: Germany

Nem: férfi

Útlevélszám: 753615660

Andrei Mandel az M-Invest vezetője, mely a Wagner Csoport (Wagner Group) szudáni tevékenységeinek fedőszervezete, valamint az M-Invest leányvállalatával, a Meroe Golddal is kapcsolatban áll. A Wagner Csoportban Szudánban vezető szerepet tölt be, és közeli kapcsolatban áll Yevgeny Prigozhinnnal. A szudáni hadsereghez fűződő szoros kapcsolatai révén a Wagner Csoport biztosította a szudáni arany kiaknázását és Oroszországba történő exportját. Mandel kapcsolatban áll a Wagner Csoporttal, amelyet több országban – többek között Szudánban – elkövetett súlyos emberi jogi visszaélések, egyebek mellett kínzás, valamint bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzések és gyilkosságok miatt vettek jegyzékbe. Tevékenységein keresztül támogatást is nyújt az ilyen visszaélések elkövetéséhez Szudánban.

2023.2.25.”

2.

A jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek az (EU) 2020/1998 rendelet I. melléklete B. szakaszában („Jogi személyek, szervezetek és szervek”) foglalt jegyzéke a következő bejegyzésekkel egészül ki:

B.

Jogi személyek, szervezetek és szervek

 

Név (Latin betűs átírás)

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel indokai

A jegyzékbe vétel időpontja

„6.

Lobaye Invest SARLU

 

Nyilvántartásba vétel helye: Bangui (Central African Republic)

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2017.10.24.

Nyilvántartási szám: M 354838 D 0001 (»NIF«-szám, adóazonosító szám)

Üzleti tevékenység fő helye: Central African Republic

Egyéb információk: az M-Finans fióktelepe

A Lobaye Invest SARLU egy Közép-afrikai Köztársaságban (RCA) bejegyzett magánvállalkozás, a Yevgeny Prigozhin ellenőrzése alatt álló orosz M-Finans vállalat leányvállalata. Dimitri Sytii, a Wagner Csoport vezető tisztségviselője és Yevgeny Khodotov vezeti, aki kapcsolatban áll Yevgeny Prigozhinnal. A Lobaye Invest a Közép-afrikai Köztársaságban arany- és gyémántbányákat üzemeltet. A vállalat a Wagner Csoport közép-afrikai köztársasági tevékenységeihez kapcsolódik. Több médiaorgánumot is finanszíroz, így például a Lengo Sengo közép-afrikai rádióállomást, mely dezinformációs kampányokat bonyolít le és előmozdítja a Wagner Csoport jelenlétét a Közép-afrikai Köztársaságban.

A Lobaye Invest kapcsolatban áll az Wagner Csoporttal, amelyet több országban – többek között a Közép-afrikai Köztársaságban – elkövetett súlyos emberi jogi visszaélések, egyebek mellett kínzás, valamint bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzések és gyilkosságok miatt vettek jegyzékbe. A Lobaye Invest tevékenységein keresztül támogatja a Közép-afrikai Köztársaságban elkövetett ilyen visszaéléseket is.

2023.2.25.

7.

DIAMVILLE

 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2019.3.28.

Cégjegyzékszám: CA/BG2019B519

Üzleti tevékenység fő helye: Central African Republic

Egyéb információ: kapcsolódó személyek és szervezetek: Yevgeny Prigozhin, Wagner Group, Dimitri Sytii, Valery Zakharov, Perfilev, Svetlana Troitskaya, Lobaye Invest

A Diamville egy fedőcég, amelyet a Közép-afrikai Köztársaságban (RCA) jelen lévő Wagner Csoport (Wagner Group) illegális gyémántkereskedelemre használ. Szoros kapcsolatot tart fenn a Wagner Csoport minden fontos szereplőjével a Közép-afrikai Köztársaságban, így például Yevgeny Prigozhinnal és Dimitri Sytii-vel. A Diamville kapcsolatban áll a Wagner Csoporttal, amelyet több országban – többek között a Közép-afrikai Köztársaságban – elkövetett súlyos emberi jogi visszaélések, egyebek mellett kínzás, valamint bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzések és gyilkosságok miatt vettek jegyzékbe. A Diamville tevékenységein keresztül támogatja a Közép-afrikai Köztársaságban elkövetett ilyen visszaéléseket is.

2023.2.25.

8.

A Nemzeti Értékek Védelméért Alapítvány (Foundation for the Defence of National Values, FDNV)

Fund for the Defence of National Values (FDNV)

Foundation/organization for the Protection of National Values (FPNV)/(FZNC)

Foundation for National Values Protection

 

Nyilvántartásba vétel helye: Moscow (64 Zemlyanoy Val str., building 2, office 201, Moscow, Russian Federation)

Honlap: https://en.fznc.ru/

A Nemzeti Értékek Védelméért Alapítvány (Foundation for the Defence of National Values, FDNV) a Wagner Csoport vezetőjéhez, Yevgeny Prigozhinhoz kötődik. Az FDNV a Wagner Csoport PR-tevékenységekért felelős ágaként működik. Irányítja a Wagner Csoportot népszerűsítő propaganda- és dezinformációs kampányokat, többek között a Wagner Csoport hírnevének növelése és bevetésének támogatása érdekében, valamint a Wagner Csoport nevében burkolt beavatkozásban vesz részt azokban a különböző országokban, amelyekben a csoport tevékenykedik.

A Wagner Csoportot jegyzékbe vették több országban – többek között Líbiában, Maliban és a Közép-afrikai Köztársaságban – elkövetett súlyos emberi jogi visszaélések, egyebek mellett kínzás, valamint bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzések és gyilkosságok miatt.

Az FDNV kapcsolatban áll a Wagner Csoporttal, és a Wagner Csoportot népszerűsítő propaganda, politikai beavatkozás és dezinformáció révén felelősség terheli a Wagner Csoport tevékenységeinek támogatásáért és ösztönzéséért.

2023.2.25.

9.

Radio Centrafricaine Lengo Sengo

 

Nyilvántartásba vétel helye: Bangui, Central African Republic

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2018. november

Üzleti tevékenység fő helye: Galabadja

Bangui, Commune de Bangui

Galabadja, 8eme Arr.

[GPS]-> 4.4070, 18.5465

A Radio Lengo Sengo egy közép-afrikai rádióállomás, amely a Wagner Csoport (Wagner Group) nevében online befolyásolási tevékenységet végez. Végső célja a közvélemény manipulálása. A vállalat dezinformációs kampányokat folytat, és népszerűsíti a Wagner Csoport jelenlétét a Közép-afrikai Köztársaságban (RCA). A Radio Lengo Sengo-t a Lobaye Invest finanszírozza, amely egy Yevgeny Prigozhinnal és a Wagner Csoporttal kapcsolatban álló magánvállalkozás, amely a Wagner Csoport Közép-afrikai Köztársaságban folytatott tevékenységeinek fedőszerveként szolgál.

A Wagner Csoportot jegyzékbe vették több országban – többek között a Közép-afrikai Köztársaságban – elkövetett súlyos emberi jogi visszaélések, egyebek mellett kínzás, valamint bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzések és gyilkosságok miatt.

A Radio Lengo Sengo-t felelősség terheli a Wagner Csoport Közép-afrikai Köztársaságban folytatott tevékenységeinek támogatásáért és ösztönzéséért.

2023.2.25.

10.

Meroe Gold Co. Ltd.

 

Nyilvántartásba vétel helye: Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1h, Khartoum, Sudan

Egyéb információ: nemvasfém-érc bányászata

Kapcsolódó szervezet:

Al Sawlaj for Mining Ltd

الصولج

Aswar Multi Activities Co., Ltd

A Meroe Gold a Wagner Csoport (Wagner Group) szudáni tevékenységeinek fedőszervezete. Közeli kapcsolat fűzi Yevgeny Prigozhinhoz. A szudáni hadsereghez fűződő kapcsolatai révén a Wagner Csoport biztosította a szudáni arany kiaknázását és Oroszországba történő exportját.

A Meroe Gold kapcsolatban áll a Wagner Csoporttal, amelyet több országban – többek között Szudánban – elkövetett súlyos emberi jogi visszaélések, egyebek mellett kínzás, valamint bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzések és gyilkosságok miatt vettek jegyzékbe. A Meroe Gold tevékenységein keresztül támogatja a Szudánban elkövetett ilyen visszaéléseket is.

2023.2.25.

11.

M-Invest

 

Nyilvántartásba vétel helye: d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony St. Petersburg, Russian Federation

Nyilvántartási szám: 1177847044066

Üzleti tevékenység fő helye: Khartoum, Sudan

Egyéb információ: Adóazonosító-szám: 7811636632, Kormányzati közlöny száma: 06513574

Az M-Invest a Wagner Csoport (Wagner Group) szudáni tevékenységeinek fedőszervezete. Közeli kapcsolat fűzi Yevgeny Prigozhinhoz. A szudáni hadsereghez fűződő kapcsolatai révén a Wagner Csoport biztosította a szudáni arany kiaknázását és Oroszországba történő exportját. Az M-Invest kapcsolatban áll a Wagner Csoporttal, amelyet több országban – többek között Szudánban – elkövetett súlyos emberi jogi visszaélések, egyebek mellett kínzás, valamint bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzések és gyilkosságok miatt vettek jegyzékbe. Az M-Invest tevékenységein keresztül támogatja a Szudánban elkövetett ilyen visszaéléseket is.

2023.2.25.

12.

Sewa Security Services

 

Nyilvántartásba vétel helye: Bangui (Central African Republic)

Üzleti tevékenység fő helye: Central African Republic

Egyéb információ: a Lobaye Invest leányvállalata

A Sewa Security Services közép-afrikai köztársasági székhelyű magánvállalkozás, amely a Közép-afrikai Köztársaság vezető kormányzati tisztviselői számára nyújt védelmet. A Wagner Csoport (Wagner Group) Közép-afrikai Köztársaságban folytatott tevékenységeinek fedezésére szolgál. A Lobaye Invest leányvállalata, amelyet Dimitri Sytii, a Wagner Csoport magas rangú vezetője és Yevgeny Khodotov irányít, aki kapcsolatban áll Yevgeny Prigozhinnal. A Sewa Security a Wagner Csoport mellett részt vett a Közép-afrikai Köztársaságban a 2020. decemberi elnökválasztás óta elkövetett erőszakos támadássorozatban. A Sewa Security kapcsolatban áll a Wagner Csoporttal, amelyet több országban – többek között a Közép-afrikai Köztársaságban – elkövetett súlyos emberi jogi visszaélések, egyebek mellett kínzás, valamint bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzések és gyilkosságok miatt vettek jegyzékbe. A Sewa Security Services tevékenységein keresztül támogatja a Közép-afrikai Köztársaságban elkövetett ilyen visszaéléseket is.

2023.2.25.”


Top