EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0430

Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/430 2023 m. vasario 25 d. kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2020/1998 dėl ribojamųjų kovos su šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais priemonių

ST/6350/2023/INIT

OJ L 59I , 25.2.2023, p. 423–433 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/430/oj

2023 2 25   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 59/423


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/430

2023 m. vasario 25 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2020/1998 dėl ribojamųjų kovos su šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais priemonių

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2020 m. gruodžio 7 d. Tarybos reglamentą (ES) 2020/1998 dėl ribojamųjų kovos su šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais priemonių (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2020 m. gruodžio 8 d. vyriausiojo įgaliotinio deklaracijoje Europos Sąjungos vardu dėl ES visuotinio sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimo Sąjunga ir jos valstybės narės dar kartą patvirtino savo tvirtą įsipareigojimą visame pasaulyje propaguoti ir saugoti žmogaus teises. ES visuotiniu sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimu pabrėžiamas Sąjungos ryžtas stiprinti savo vaidmenį kovojant su šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais visame pasaulyje. Užtikrinti, kad visi veiksmingai naudotųsi žmogaus teisėmis, yra Sąjungos strateginis tikslas. Pagarba žmogaus orumui, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė ir pagarba žmogaus teisėms yra Sąjungos bei jos bendros užsienio ir saugumo politikos pagrindinės vertybės;

(2)

2021 m. gruodžio 13 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2021/2197 (2) ir Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2021/2195 (3), kuriuo į sąrašą įtraukta „Vagnerio grupė“ ir trys jos nariai, susiję su šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais įvairiose pasaulio dalyse;

(3)

Sąjunga tebėra labai susirūpinusi dėl šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų, pavyzdžiui, kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio arba baudimo, ir neteisminių, sumarinių ar savavališkų egzekucijų ir nužudymų, kuriuos keliose šalyse, visų pirma, Ukrainoje, Libijoje, Centrinės Afrikos Respublikoje (CAR), Malyje ir Sudane, įvykdė „Vagnerio grupė“;

(4)

atsižvelgdama į „Vagnerio grupės“ veiklos tarptautinį aspektą ir sunkumą, taip pat į jos destabilizuojantį poveikį tose šalyse, Sąjunga mano, kad „Vagnerio grupės“ veiksmai kenkia bendros užsienio ir saugumo politikos tikslams, išdėstytiems Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnyje, visų pirma, tikslui įtvirtinti ir remti demokratiją, teisinę valstybę, žmogaus teises ir tarptautinės teisės principus laikantis to straipsnio 2 dalies b punkto;

(5)

šiomis aplinkybėmis į Reglamento (ES) 2020/1998 I priede pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą turėtų būti įtraukti aštuoni asmenys ir septyni subjektai;

(6)

todėl Reglamentas (ES) 2020/1998 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tarybos reglamento (ES) 2020/1998 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. vasario 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

J. ROSWALL


(1)  OL L 410 I, 2020 12 7, p. 1.

(2)  2021 m. gruodžio 13 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2021/2197, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2020/1999 dėl ribojamųjų kovos su šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais priemonių (OL L 445 I, 2021 12 13, p. 17).

(3)  2021 m. gruodžio 13 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2195, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2020/1998 dėl ribojamųjų kovos su šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais priemonių (OL L 445 I, 2021 12 13, p. 10).


PRIEDAS

1.

Į Reglamento (ES) 2020/1998 I priedo A skirsnyje („Fiziniai asmenys“) pateiktą fizinių asmenų sąrašą įtraukiami toliau nurodyti įrašai:

A.

Fiziniai asmenys

 

Vardai, pavardės (Perraša lotyniškais rašmenimis)

Vardai, pavardės

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„19.

Maxim SHUGALEY

dar žinomas kaip

Maksim SHUGALEI

Максим ШУГАЛЕЙ

(rašyba rusų k.)

Pareigos: Nacionalinių vertybių gynimo fondo (FDNV) pirmininkas

Gimimo data: 1966 2 24

Gimimo vieta: Leningrad (Leningradas), buvusi TSRS (dabar St. Petersburg (Sankt Peterburgas), Rusijos Federacija)

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso arba tapatybės dokumento numeris:

Rusijos paso Nr. 710508436

Maxim Shugaley yra Nacionalinių vertybių gynimo fondo (toliau – FDNV) vadovas ir dirba tiesiogiai prižiūrimas „Vagnerio grupės“ vadovo Yevgeny Prigozhin. FDNV veikia kaip „Vagnerio grupės“ viešųjų ryšių padalinys, o M. Shugaley vaidmuo FDNV apima provagneriškos propagandos ir dezinformacijos kampanijų valdymą, be kita ko, siekiant gerinti „Vagnerio grupės“ reputaciją ir remti jos dislokavimą, taip pat dalyvavimą „Vagnerio grupės“ vardu slapta kišantis į reikalus įvairiose šalyse, kuriose ji veikia.

„Vagnerio grupė“ yra įtraukta į sąrašą už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, be kita ko, už kankinimus ir neteismines, sumarines ar savavališkas egzekucijas ir nužudymus, keliose šalyse, įskaitant Libiją, Malį ir Centrinės Afrikos Respubliką.

M. Shugaley yra susijęs su „Vagnerio grupe“ ir yra atsakingas už „Vagnerio grupės“ veiksmų rėmimą ir skatinimą pasitelkiant provagnerišką propagandą ir dezinformaciją.

2023 2 25

20.

Aleksandr Grigorievitch MALOLETKO

Александр Григорьевич МАЛОЛЕТКО

(rašyba rusų k.)

 

Aleksandr Grigorievitch Maloletko yra artimas Yevgeny Prigozhin bendražygis. Jo, kaip „Tėvynės gynėjo“ ir „Veteranų interesų gynėjų lygos“ vadovo, veiksmus Yevgeny Prigozhin viešai įvertino teigiamai. Jis dirbo „Vagnerio grupės“ instruktoriumi Centrinės Afrikos Respublikoje (toliau – CAR). Jis yra susijęs su „Vagnerio grupe“, kuri yra įtraukta į sąrašą už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus keliose šalyse, įskaitant CAR, ir yra atsakingas už „Vagnerio grupės“ veiksmus.

2023 2 25

21.

Konstantin Alexandrovich PIKALOV

Константин Александрович ПИКАЛОВ

(rašyba rusų k.)

Pareigos: vienas iš „PMC Wagner Group“ vadų Afrikoje

Gimimo data: 1968 7 23

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Konstantin Alexandrovich Pikalov (kodinis slapyvardis – Mazaï (Mazay)) yra vienas iš „Vagnerio grupės“ vadovų ir yra atsakingas už „Vagnerio grupės“ operacinę veiklą Afrikoje, visų pirma; Centrinės Afrikos Respublikoje (toliau – CAR). Jis kaltinamas tuo, kad 2018 m. liepos mėn. kurstė nužudyti tris Rusijos žurnalistus.

„Vagnerio grupė“ yra įtraukta į sąrašą už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, be kita ko, už kankinimus ir neteismines, sumarines ar savavališkas egzekucijas ir nužudymus, keliose šalyse, įskaitant CAR.

„Vagnerio grupėje“ eidamas vadovaujančias pareigas, K. Pikalov yra atsakingas už „Vagnerio grupės“ CAR įvykdytus šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus.

2023 2 25

22.

Dimitri SYTII

dar žinomas kaip

Dimitri SYTYI

Дмитрий СЫТИЙ

(rašyba rusų k.)

Pareigos: Bangio Rusijos namų direktorius

Gimimo data: 1989 3 23

Gimimo vieta: Minsk (Minskas), Baltarusija

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Adresas: NA-SYTAIA/A1-TANKISTAZ KHRUSTITSKOGO 62 APT25/ZP-198217/CI St Petersburg, Russian Federation

Dimitri Sytii atlieka vadovaujamą vaidmenį „Vagnerio grupėje“ Centrinės Afrikos Respublikos (toliau – CAR) ir palaiko glaudžius ryšius su Yevgeny Prigozhin. Jis yra atsakingas už „Vagnerio grupės“ įtakos politikos vykdymą CAR. Jis yra Rusijos namų – Rusijos užsienio reikalų ministerijos kultūrinės veiklos centro – vietos padalinio vadovas.

„Vagnerio grupė“ yra įtraukta į sąrašą už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, be kita ko, už kankinimus ir neteismines, sumarines ar savavališkas egzekucijas ir nužudymus, keliose šalyse, įskaitant CAR.

Užimdamas įtakingą poziciją CAR ir atlikdamas vadovaujamą vaidmenį „Vagnerio grupėje“, jis yra atsakingas už „Vagnerio grupės“ įvykdytus šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus CAR.

2023 2 25

23.

Mikhail Sergeyevich POTEPKIN

Михаил Сергеевич ПОТЕПКИН

(rašyba rusų k.)

Pareigos: Meroe Gold direktorius

Gimimo data: 1981 9 19 arba 1981 9 29

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Paso numeris: 651697952 (Rusijos pasas)

Adresas: Sudan

Susijusios bendrovės:

„Megaline“; „Concord“; „IT-Debugger“

Mikhail Potepkin yra bendrovės „Meroe Gold“ – „Vagnerio grupės“ priedangos įmonės Sudane – direktorius, taip pat dalyvauja „Meroe“ patronuojančiosios bendrovės „M-Invest“ veikloje. Jis atlieka vadovaujamą vaidmenį „Vagnerio grupėje“ Sudane ir palaiko glaudžius ryšius su Yevgeny Prigozhin. Būdama artimai susijusi su Sudano kariuomene, „Vagnerio grupė“ užtikrino Sudano aukso gavybą ir eksportą į Rusiją. M. Potepkin yra susijęs su „Vagnerio grupe“, kuri yra įtraukta į sąrašą už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, be kita ko, už kankinimus ir neteismines, sumarines ar savavališkas egzekucijas ir nužudymus, keliose šalyse, įskaitant Sudaną. Savo vykdoma veikla jis taip pat teikia paramą tokiems pažeidimams, vykdomiems Sudane.

2023 2 25

24.

Alexander Alexandrovich IVANOV

Александр Александрович ИВАНОВ

(rašyba rusų k.)

Pareigos: „Vagnerio grupės“ instruktorių Centrinės Afrikos Respublikoje atstovas

Gimimo data: 1960 6 14

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Adresas: Bangui (Central African Republic)

Alexander Ivanov yra „Vagnerio grupės“ atstovas spaudai Centrinės Afrikos Respublikoje (toliau – CAR). Jis taip pat yra Rusijos „Pareigūnų sąjungos už tarptautinį saugumą“, kuri išsiuntė Rusijos karinius instruktorius į CAR, vadovas. Tie instruktoriai yra „Vagnerio grupės“ samdiniai.

„Vagnerio grupė“ yra įtraukta į sąrašą už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, be kita ko, už kankinimus ir neteismines, sumarines ar savavališkas egzekucijas ir nužudymus, keliose šalyse, įskaitant CAR.

Būdamas oficialiu Rusijos karinių instruktorių atstovu, jis dalyvauja „Vagnerio grupės“ vykdomuose šiurkščiuose žmogaus teisių pažeidimuose CAR.

2023 2 25

25.

Vitalii Viktorovitch PERFILEV

Виталий Викторович ПЕРФИЛЬЕВ

(rašyba rusų k.)

Gimimo data: 1983 9 11

Gimimo vieta: Novossibirsk (Novosibirskas), TSRS (dabar Rusijos Federacija)

Pilietybė: Rusijos

Adresas: Bangui (Central African Republic)

Lytis: vyras

Paso numeris: NR 75 2987491

Išdavimo data: 2016 3 30

Galioja iki: 2026 3 30

V. Perfilev yra Centrinės Afrikos Respublikos (toliau – CAR) prezidento patarėjas saugumo klausimais. Jis yra vienas pagrindinių „Vagnerio grupės“ CAR veikėjų.

„Vagnerio grupė“ yra įtraukta į sąrašą už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, be kita ko, už kankinimus ir neteismines, sumarines ar savavališkas egzekucijas ir nužudymus, keliose šalyse, įskaitant CAR.

Užimdamas įtakingą poziciją CAR ir atlikdamas vadovaujamą vaidmenį „Vagnerio grupėje“, jis yra atsakingas už „Vagnerio grupės“ įvykdytus šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus CAR.

2023 2 25

26.

Andrei Sergeevich MANDEL

Андрей Сергеевич МАНДЕЛЬ

(rašyba rusų k.)

Gimimo data: 1990 3 2

Gimimo vieta: Vokietija

Lytis: vyras

Paso numeris: 753615660

Andrei Mandel yra bendrovės „M-Invest“ –„Vagnerio grupės“ operacijų Sudane priedangos įmonės – vadovas, taip pat dalyvauja jos patronuojamosios įmonės „Meroe Gold“ veikloje. Jis atlieka vadovaujamą vaidmenį „Vagnerio grupėje“ Sudane ir palaiko glaudžius ryšius su Yevgeny Prigozhin. Būdama artimai susijusi su Sudano kariuomene, „Vagnerio grupė“ užtikrino Sudano aukso gavybą ir eksportą į Rusiją. A. Mandel yra susijęs su „Vagnerio grupe“, kuri yra įtraukta į sąrašą už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, be kita ko, už kankinimus ir neteismines, sumarines ar savavališkas egzekucijas ir nužudymus, keliose šalyse, įskaitant Sudaną. Savo vykdoma veikla jis taip pat teikia paramą tokiems pažeidimams, vykdomiems Sudane.

2023 2 25“

2.

Į Reglamento (ES) 2020/1998 I priedo B skirsnyje („Juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos“) pateiktą juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašą įtraukiami toliau nurodyti įrašai:

B.

Juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos

 

Pavadinimas (Perraša lotyniškais rašmenimis)

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„6.

Lobaye Invest SARLU

 

Registracijos vieta: Bangui (Central African Republic)

Registracijos data: 2017 10 24

Registracijos numeris: M 354838 D 0001 (NIF numeris, mokesčių mokėtojo kodas)

Pagrindinė verslo vieta: Centrinės Afrikos Respublika

Kita informacija: „M-Finans“ filialas

„Lobaye Invest SARLU“ yra privati bendrovė, kuri yra registruota Centrinės Afrikos Respublikoje (toliau – CAR), bendrovės „M-Finans“ patronuojamoji įmonė, valdoma Yevgeny Prigozhin. Jai vadovauja Dimitri Sytii, „Vagnerio grupės“ vyresnysis vadovas, ir Yevgeny Khodotov, kuris yra siejamas su Yevgeny Prigozhin. „Lobaye Invest“ eksploatuoja aukso ir deimantų kasyklas CAR. Ji yra siejama su „Vagnerio grupės“ veikla CAR. Ji taip pat finansuoja keletą žiniasklaidos priemonių, pavyzdžiui, radijo stotį „Lengo Songo“, Centrinės Afrikos radijo stotį, vykdančią dezinformacijos kampanijas ir skatinančią „Vagnerio grupės“ aktyvumą CAR.

„Lobaye Invest“ yra susijusi su „Vagnerio grupe“, kuri yra įtraukta į sąrašą už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, be kita ko, už kankinimus ir neteismines, sumarines ar savavališkas egzekucijas ir nužudymus, keliose šalyse, įskaitant CAR. Savo vykdoma veikla „Lobaye Invest“ taip pat teikia paramą tokiems pažeidimams, vykdomiems CAR.

2023 2 25

7.

DIAMVILLE

 

Registracijos data: 2019 3 28

Registracijos numeris: CA/BG2019B519

Pagrindinė verslo vieta: Centrinės Afrikos Respublika

Kita informacija: susiję asmenys ir subjektai: Yevgeny Prigozhin, „Vagnerio grupė“, Dimitri Sytii, Valery Zakharov, V. Perfilev, Svetlana Troitskaya, „Lobaye Invest“.

„Diamville“ yra priedangos įmonė, kurią Centrinės Afrikos Respublikoje (toliau – CAR) veikianti „Vagnerio grupė“ naudoja neteisėtai prekybai deimantais. Ji yra glaudžiai susijusi su visais pagrindiniais „Vagnerio grupės“ veikėjais CAR, tokiais kaip Yevgeny Prigozhin ir Dimitri Sytii. „Diamville“ yra susijusi su „Vagnerio grupe“, kuri yra įtraukta į sąrašą už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, be kita ko, už kankinimus ir neteismines, sumarines ar savavališkas egzekucijas ir nužudymus, keliose šalyse, įskaitant CAR. Savo vykdoma veikla ji taip pat teikia paramą tokiems pažeidimams, vykdomiems CAR.

2023 2 25

8.

Foundation for the Defence of National Values (Nacionalinių vertybių gynimo fondas, FDNV)

Fund for the Defence of National Values (Nacionalinių vertybių gynimo fondas, FDNV)

Foundation/organization for the Protection of National Values (Nacionalinių vertybių apsaugos fondas / organizacija, FPNV / FZNC)

Foundation for National Values Protection (Nacionalinių vertybių apsaugos fondas)

 

Registracijos vieta: Moscow (64 Zemlyanoy Val str., building 2, office 201, Moscow, Russian Federation)

Svetainė: https://en.fznc.ru/

Nacionalinių vertybių gynimo fondas (toliau – FDNV) yra susijęs su „Vagnerio grupės“ vadovu Yevgeny Prigozhin. FDNV veikia kaip „Vagnerio grupės“ viešųjų ryšių padalinys. Jis vadovauja provagneriškos propagandos ir dezinformacijos kampanijoms, be kita ko, siekdamas gerinti „Vagnerio grupės“ reputaciją ir remti jos dislokavimą, ir „Vagnerio grupės“ vardu dalyvauja slapta kišantis į reikalus įvairiose šalyse, kuriose ji veikia.

„Vagnerio grupė“ yra įtraukta į sąrašą už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, be kita ko, už kankinimus ir neteismines, sumarines ar savavališkas egzekucijas ir nužudymus, keliose šalyse, įskaitant Libiją, Malį ir Centrinės Afrikos Respubliką.

FDNV yra susijęs su „Vagnerio grupe“ ir yra atsakingas už „Vagnerio grupės“ veiksmų rėmimą ir skatinimą pasitelkiant provagnerišką propagandą, politinį kišimąsi ir dezinformaciją.

2023 2 25

9.

Radio Centrafricaine Lengo Sengo (Centrinės Afrikos Respublikos radijas „Lengo Sengo“)

 

Registracijos vieta: Bangui (Central African Republic)

Registracijos data: 2018 m. lapkričio mėn.

Pagrindinė verslo vieta: Galabadja

Bangui, Commune de Bangui

Galabadja, 8eme Arr.

[GPS]-> 4.4070, 18.5465

Radijas „Lengo Sengo“ yra Centrinės Afrikos radijo stotis, „Vagnerio grupės“ vardu internetu vykdanti įtakos darymo operacijas. Galutinis jos tikslas – manipuliuoti viešąja nuomone. Įmonė vykdo dezinformacijos kampanijas ir remia „Vagnerio grupės“ buvimą Centrinės Afrikos Respublikoje (toliau – CAR). Radiją „Lengo Sengo“ finansuoja privati bendrovė „Lobaye Invest“, kuri yra susijusi su Yevgeny Prigozhin bei siejama su „Vagnerio grupe“ ir yra jos veiklos CAR priedanga.

„Vagnerio grupė“ yra įtraukta į sąrašą už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, be kita ko, už kankinimus ir neteismines, sumarines ar savavališkas egzekucijas ir nužudymus, keliose šalyse, įskaitant CAR.

Radijas „Lengo Sengo“ yra atsakingas už „Vagnerio grupės“ veiksmų CAR rėmimą ir skatinimą.

2023 2 25

10.

Meroe Gold Co. Ltd.

 

Registracijos vieta: Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1h, Khartoum, Sudan

Kita informacija: kitų spalvotųjų metalų rūdų kasyba

Susijusi su:

Al Sawlaj for Mining Ltd

الصولج

Aswar Multi Activities Co., Ltd

„Meroe Gold“ yra „Vagnerio grupės“ operacijų Sudane priedangos įmonė. Ji yra artimai susijusi su Yevgeny Prigozhin. Būdama susijusi su Sudano kariuomene, „Vagnerio grupė“ užtikrino Sudano aukso gavybą ir eksportą į Rusiją.

„Meroe Gold“ yra susijusi su „Vagnerio grupe“, kuri yra įtraukta į sąrašą už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, be kita ko, už kankinimus ir neteismines, sumarines ar savavališkas egzekucijas ir nužudymus, keliose šalyse, įskaitant Sudaną. Savo vykdoma veikla „Meroe Gold“ taip pat teikia paramą tokiems pažeidimams, vykdomiems Sudane.

2023 2 25

11.

M-Invest

 

Registracijos vieta: d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony St. Petersburg, Russian Federation

Registracijos numeris: 1177847044066

Pagrindinė verslo vieta: Khartoum (Chartumas, Sudanas)

Kita informacija: Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: 7811636632, numeris oficialiajame leidinyje: 06513574

„M-Invest“ yra „Vagnerio grupės“ operacijų Sudane priedangos įmonė. Ji yra artimai susijusi su Yevgeny Prigozhin. Būdama susijusi su Sudano kariuomene, „Vagnerio grupė“ užtikrino Sudano aukso gavybą ir eksportą į Rusiją. „M-Invest“ yra susijusi su „Vagnerio grupe“, kuri yra įtraukta į sąrašą už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, be kita ko, už kankinimus ir neteismines, sumarines ar savavališkas egzekucijas ir nužudymus, keliose šalyse, įskaitant Sudaną. Savo vykdoma veikla „M-Invest“ taip pat teikia paramą tokiems pažeidimams, vykdomiems Sudane.

2023 2 25

12.

Sewa Security Services

 

Registracijos vieta: Bangui (Central African Republic)

Pagrindinė verslo vieta: Centrinės Afrikos Respublika

Kita informacija: įmonės „Lobaye Invest“ patronuojamoji įmonė

„Sewa Security Services“ yra Centrinės Afrikos Respublikoje (toliau – CAR) įsikūrusi privati bendrovė, kuri užtikrina CAR Vyriausybės vyresniųjų pareigūnų apsaugą. Ji pridengia „Vagnerio grupės“ veiklą CAR. Tai – bendrovės „Lobaye Invest“, kuriai vadovauja Dimitri Sytii, „Vagnerio grupes“ vyresnysis vadovas, ir Yevgeny Khodotov, siejamas su Yevgeny Prigozhin, patronuojamoji įmonė. „Sewa Security“ kartu su „Vagnerio grupe“ dalyvavo vykdant smurtinius išpuolius CAR nuo 2020 m. gruodžio mėn. prezidento rinkimų. „Sewa Security“ yra susijusi su „Vagnerio grupe“, kuri yra įtraukta į sąrašą už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, be kita ko, už kankinimus ir neteismines, sumarines ar savavališkas egzekucijas ir nužudymus, keliose šalyse, įskaitant CAR. Savo vykdoma veikla „Sewa Security“ taip pat teikia paramą tokiems pažeidimams, vykdomiems CAR.

2023 2 25“


Top